Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

8. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Cu aceasta am terminat și partea a doua a zilei noastre. Ultima parte este cea adresată interpelărilor deputaților, interpelări la care se va răspunde într-o ședință viitoare.

Domnul deputat Ioan Oltean. Se pregătește domnul deputat Florian Serac.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Interpelarea pe care eu o s-o prezint în sinteză acum este adresată domnului Radu Vasile, premierul, și vizează starea de fapt și de drept creată la nivelul județului Bistrița-Năsăud în urma adoptării de către Guvern, în ședința din 18 martie 1999, a Hotărârii de eliberare din funcție a prefectului Dorin Grigore Popescu. În urma acestei hotărâri, datorită intervenției în forță a domnului președinte Mircea Ionescu Quintus, primul-ministru a dispus nepublicarea acesteia în Monitorul Oficial până la efectuare unui control din partea Corpului de control al primului-ministru. Acest control s-a încheiat acum o lună și jumătate, iar în concluziile lui se stipulează, printre altele, trei măsuri deosebite.

Prima măsură se referă la eliberarea de îndată din funcție a prefectului Dorin Grigore Popescu. A doua măsură se referă la sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pentru a constata dacă faptele respective nu întrunesc elementele unor infracțiuni de fals intelectual și de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar a treia propunere se referă la sesizarea Curții Supreme de Justiție pentru cercetarea averii domnului Popescu Grigore Dorin de către comisia specială formată potrivit prevederilor din Legea nr. 115/1996.

Cu toate acestea, premierul continuă să nu dea publicității hotărârea respectivă, menținând o stare de nesiguranță și de neliniște la nivelul județului Bistrița-Năsăud.

Întrebarea vizează, domnule prim-ministru, să răspundeți în fața Camerei Deputaților și să prezentați motivele care determină Guvernul României, în speță care vă determină pe dumneavoastră să mențineți nepublicată această hotărâre de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Florian Serac. Se pregătește domnul deputat Mihai Nicolescu.

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte de ședință,

Am o interpelare adresată domnului prim-ministru al României, Radu Vasile, care este o revenire a celei din data de 3 mai 1999, prin care mă refeream la Hotărârea Guvernului nr.879/9.XII.1998, prin care, în esență, evocam îndreptarea greșelii comise prin trecerea clădirii Palatului administrativ din Oradea, în administrarea Ministerului Justiției, și a clădirii organelor de justiție, în administrarea Prefecturii. Deci, o rocadă între clădiri.

Datorită faptului că interpelarea mea a fost adresată în mod constituțional direct persoanei primului-ministru, iar răspunsul l-am primit din partea Departamentului administrației publice locale, care recunoaște că nu poate să facă nimic în această direcție și, în speță, hotărârea de Guvern o recunoaște ca o greșeală săvârșită în ședința de Guvern respectivă, revin și rog pe domnul prim-ministru să prezinte în fața Camerei Deputaților această situație și pe cât posibil să revoce și acea hotărâre de Guvern. Cu atât mai mult cu cât colegul meu care a prezentat interpelarea anterior, solicită prezența domnului prim-ministru, sper că în prima ședință de după această interpelare, domnul prim-ministru Radu Vasile va fi prezent în Camera Deputaților și va prezenta această situație de fapt și, probil, revenirea asupra hotărârii greșite care a fost luată într-un moment când domnia sa nu conducea ședința de Guvern.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Nicolescu. Se pregătește domnul deputat Viorel Burlacu.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Interpelarea se adresează Ministeului Agriculturii, domnului ministru Ioan Mureșan, și are ca obiect situația fertilizării culturilor agricole de primăvară, preconizată a se realiza în condițiile anului 1999.

Se cunoaște faptul că nu putem obține producții agricole mari și eficiente decât în condițiile efectuării lucrărilor tehnologice în epoca optimă și la un nivel calitativ ridicat. În acest context, aplicarea îngrășămintelor joacă un rol deosebit pentru fiecare cultură agricolă. Pornind de la această realitate, am formulat câteva aspecte, câteva întrebări pe care le-am prezentat ca interpelare domnului ministru.

1. Prima problemă se referă la sistemul de fertilizare preconizată a se realiza la principalele culturi agricole de primăvară în acest an.

2. Ce cantități de îngrășăminte chimice cu azot și fosfor se vor folosi în agricultură la nivel național, la principalele culturi?

3. În ce măsură necesarul de îngrășăminte chimice se asigură integral din producția combinatelor chimice din țară?

4. În situația importurilor de îngrășăminte chimice pentru agricultură, care sunt cantitățile și ce efort valutar este necesar pentru procurarea acestor îngrășăminte?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Viorel Burlacu. Urmează domnul deputat Vasile Stan.

Domnul Viorel Burlacu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru se referă la cazul căminului de copii cu handicap din comuna Păstoreni din județul Neamț care a devenit o veritabilă bijuterie prin ajutorul dat de Ministerul Muncii și Ordinii Sociale din landul Bavaria condus de doamna ministru Barbara Stamm.

Pe 15 aprilie a.c., a plecat din München, cu destinația Păstoreni, un transport de ajutoare în valoare de 19.000 de mărci germane. Dar, în final, se scrie în donație următoarea mențiune: "Rugăm a ține seama de această donație la acordarea punctelor de adopțiune la Fundația "Fortuna" din București". Știam că, după reglementările în vigoare, autoritatea centrală, înființată cu scopul supravegherii și sprijinirii acestei acțiuni, este Comitetul Român pentru Adopții, și nu are nici o legătură cu unitățile care țin de Secretariatul de Stat pentru Handicapați. Fundația "Fortuna" este agreată în județul Neamț, dar ce legătură este între sprijinirea copiilor din genul de copii de plasament, care pot deveni adoptabili, și copiii nefericiți, cu handicap, care beneficiază de sprijinul landului Bavaria.

Domnule prim-ministru,

Germanii fac donații la copiii bolnavi pentru a înfia copii sănătoși? De când autoritățile din Bavaria sunt reprezentate de o fundație? A obținut această fundație avantaj în activitatea de adopție ca urmare a donațiilor făcute sub directa îndrumare a doamnei Barbara Stamm?

Măi întreb dacă și autoritățile din Germania au cunoștință de această sinistră cooperare, și vă promit că voi reveni pe măsura ce și ancheta independentă de presă, din Neamț, își va urma cursul. Vorba unui ziarist: "Irakienii dau petrol contra hrană, noi exportăm copii sănătoși contra hrană copiilor bolnavi".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Stan are două interpelări pe care le-a lăsat, una adresată ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind materializarea unui control făcut de minister la Direcția silvică Reșița și cea de a doua adresată Ministerului Justiției privind materializarea unui control efectuat în 1998 de Departamentul de control al Guvernului la Regia Națională a Pădurilor.

Domnul deputat Constantin Băbălău. Se pregătește domnul deputat Tudor Marcu.

Domnul Constantin Băbălău:

Domnule președinte,

În intervenția mea mă refer la situația gravă ce s-a creat în județul Gorj prin oprirea termocentralelor Turceni și Rovinari, ambele pe cărbune energetic - lignit, produs în exploatările miniere la zi și subteran din acest județ. Fac precizarea că exploatarea cărbunelui din Gorj se face cu profitabilitate ridicată, dar prețul de cost este umflat artificial. De asemenea, arătăm că este o greșeală că nu valorificăm această avuție proprie și din comoditatea producătorilor de energie electrică se recurge la centralele pe hidrocarburi care în parte, de fapt, se importă.

Lipsa de concurență în acest domeniu și prețul ridicat pe kilowat/oră fac energia electrică un produs de lux pentru mai mult de jumătate din populația României.

Întreb pe domnul ministru Radu Berceanu: a analizat situația gravă din acest sector? Și dacă da, îl rog să ne înainteze în scris concluziile și măsurile luate pentru mai buna gospodărire a resurselor de energie primară și scăderea prețului de cost al energiei electrice. Interpelarea mea in extenso am depus-o săptămâna trecută la cabinetul domnului secretar Mitrea, și mâine dimineață o înaintăm domnului ministru respectiv.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tudor Marcu. Se pregătește domnul deputat Radu Mazăre. Este aici? Nu este. Atunci, domnul deputat Marian Ianculescu, care este aici.

Domnul Tudor Marcu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celorlalți, care stau și mă ascultă, pentru că e destul de greu de reziști atâta timp. Nu vreau să vă rețin mai mult atenția, trec la esență.

Interpelarea se adresează șefului Departamentului administrației publice locale, domnului Vlad Roșca. Este o treabă punctuală, de la județul Prahova, dar ea poate fi extinsă și este extinsă la nivelul întregii țări.

Este vorba de apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1997 privind impozitele și taxele locale, care a constituit și constituie o permanentă sursă de nemulțumire a organelor locale din teritoriu, ajungându-se până la a se contesta ca neconstituțională, deoarece prevederile acesteia creează inechități și anulează unele facilități fiscale existente, acționând și retroactiv.

Recent, Uniunea asociațiilor de proprietari din județul Prahova a apelat la deputații județului pentru a face toate demersurile necesare în scopul eliminării prevederilor neconstituționale din această ordonanță de urgență și, în acest scop, au propus niște amendamente, strângând ulterior peste 20 de mii de semnături din județ, pentru susținerea acestora. Este foarte important numărul!

Astfel, pentru o mai corectă evidențiere a cheltuielilor făcute de populație și pentru a nu se crea inechități între consumatori (dacă pot să-mi permit, v-aș ruga să fiți puțin atenți, pentru că toți plătim aceste lucruri, mult peste cât se cheltuiește și în avans! nicăieri ăn lume nu există așa ceva, numai la noi!) și a nu se obliga acestea la plăți suplimentare, nejustificate prin consum, este necesar a se reveni la prevederile ordonanței, asigurându-se următoarele:

1. Obligativitatea contorizării la consumator a apei calde menajere (atât apa rece, cât și energia termică necesară pentru încălzirea acesteia, ca să devină apă caldă), să revină serviciului public de alimentare cu energie termică, deoarece prin această ordonanță contestată apa rece pentru preparat apa caldă menajeră nu este contorizată la consumatori, aceștia plătind și pierderile produse până la domiciliu.

2. Actualizarea de către autoritățile administrației publice centrale și locale, în termen de 3 luni, a normelor privind consumul paușal. El a rămas neactualizat și se percep bani suplimentar de la populație.

3. La încheierea contractelor-abonament, ca și pe durata derulării lor, nu trebuie să se facă plăți anticipate de către abonați. Se pot constitui fonduri de rezervă numai cu acceptul scris al abonaților. Prin ordonanța, însă, contestată se obligă consumatorii la plata anticipată a unei sume, reprezentând contravaloarea prezumată a serviciilor furnizate prestate într-o perioadă de 45 de zile, făcându-se astfel, ca în multe alte situații, ca România să fie singura țară în care populația plătește anticipat serviciile ulterioare, împovărându-se beneficiarii financiar. Astfel, la nivelul orașului Ploiești, spre exemplu, trebuie plătite multe miliarde de lei anticipat, deși serviciile suferă calitativ și cantitativ.

4. În cazul unui abonat colectiv, furnizarea prestării de servicii în cazul neachitării plăților necesare să se facă numai în privința acelui beneficiar individual, cuprins în contractul cu abonatul colectiv, care nu a plătit sumele datorate. pentru că, prin ordonanța contestată, se creează posibilitatea măsurilor punitive împotriva unei întregi comunități, atunci când nu se poate identifica rău-platnicul. El se poate, foarte bine, prin contractul colectiv.

Până la modificarea eventuală prin lege a prevederilor neconstituționale ale Ordonanței nr. 62/1998, rog Guvernul, Departamentul administrației publice locale, în special domnul Vlad Roșca, să intervină rapid și să reglementeze incorectitudinile introduse prin această ordonanță a Guvernului, care creează profundă nemulțumiri și inechități în rândul populației, populație care plătește suplimentar și nejustificat servicii de care beneficiază în mai mică măsură. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Marian Ianculescu, se pregătește domnul deputat Petre Bejinariu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prima mea interpelare se adresează domnului Valeriu Stoica, ministrul justiției, și are ca obiect interpretarea eronată a prevederilor art. 97 din Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic, referitoare la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara fondului forestier.

A doua interpelare este adresată domnului ministru Romică Tomescu și are ca obiect implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regulilor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național și cele referitoare la circulația materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 – Codul Silvic.

Îmi permit să dezvolt aceste interpelări în ziua de săptămâna viitoare, cu prilejul prezentării răspnsurilor. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petru Bejinariu, se pregătește domnul deputat Lazăr Lădariu.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea se adresează Ministerului Educației Naționale, respectiv, domnului ministru Andrei Marga.

Începând cu anul școlar 1998-1999, Ministerul Educației Naționale a decis ca în liceele din România, respectiv, în 213 licee, concursul pentru ocuparea catedrele vacante să fie organizat și desfășurat de către conducerile liceelor. Argumentele inoportunității le voi prezenta la răspuns, la următoarea ședință.

Și, atunci, voi da citire direct interpelării:

Vă rugăm, domnule ministru, să precizați, pentru profesori și pentru toți oamenii interesați, care argumente v-au condus la această decizie, ce garanții aveți pentru obiectivitatea evaluării și care este legalitatea demersului. Nu socotiți că amânarea sau anularea acestei decizii ar fi o soluție mai bună? Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lazăr Lădariu, se pregătește domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este adresată domnului Hajdu Gabor, ministrul sănătății.

Făcând parte din cele 33 de programe naționale, Centrul de hemodializă din cadrul Spitalului clinic județean Mureș se confruntă de la o vreme încoace cu mari greutăți. Din discuțiile cu domnii doctor Mihail Liphardt, director al spitatului, și Ioan Nistor, pacient, am reținut că dacă nu se va găsi o soluție rapidă pentru îndreptarea situației financiare Centrul de hemodializă din Târgu Mureș va rămâne fără fondurile necesare. Deocamdată, după opinia domnului doctor Gheorghe Popescu, director al centrului, materialele consumabile vor mai ajunge pentru maximum o lună de zile. Deci, totul devine o problemă de supraviețuire...

Avându-se în vedere că bolnavii odată aflați în tratament nu mai pot fi scoși, iar principalul finanțator este Ministerul Sănătății, îl rugăm pe domnul ministru Hajdu Gabor să ne anunțe care ar fi, în acest caz, soluția salvatoare. Altfel, pacienții, tot mai bolnavi, tot mai disperați, încep să-și piardă speranța, văzându-se dinainte condamnați, deopotrivă, prin sărăcia bugetului unei țări și nepăsarea guvernanților. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dumitru Bălăeț, se pregătește domnul deputat Ion Cârstoiu.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Andrei Pleșu, ministrul de externe.

Pe data de 11 mai, orele 23,30 (orele 10 seara în Italia), pe Canalul Rai Due, la o emisiune "Pinocchio", de mare audiență, s-au prezentat imagini comentate din România, în special din București, drept "capitală europeană". Numai "capitală europeană" nu putea să fie, căci toată emisiunea prezenta numai căminte de handicapați, copii dormind prin canale, bolnavi de SIDA, țigani aurolaci, hoți etc. etc. Nimic altceva despre București și despre România!

Unui italian care a încercat să spună că Bucureștiul și România reprezintă și altceva decât imaginele respective, i s-a luat microfonul, sub pretextul că el cunoaște România ca "profitor ordinar"! Asta era imediat după vizita Papei!

Câțiva investitori italieni care au văzut emisiunea respectivă s-au arătat indignați față de o asemenea prezentare a României și a Bucureștiului și cer o intervenție specială a statului român, pentru că, zic ei, asemenea emisiuni despre România predomină în Italia și în occident și prin intermediul lor se face o propagandă cruntă împotriva investitorilor străini serioși care ar voi să vină în România. "Unde vreți să vă duceți?" sugerează asemenea emisiuni; "În țara aia de handicapați, de copii ai străzi, de aurolaci, de țigani, de hoți?"

Problema care se pune este:

1. Dacă Ministerul român de Externe are un program de contracarare a unor asemea emisiuni.

2. Dacă asemenea emisiuni sunt monitorizate undeva, în cadrul ministerului, alături de alte mijloace: presă, radio, cărți, care dezinformează occidentul cu privire la România.

3. Ce măsuri se iau pentru combaterea efectivă a unei asemenea propagande despre țară.

Așteptăm răspuns în 2 săptămâni, scris și oral.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ion Cârstoiu, se pregătește domnul deputat Ion Rațiu.

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Este cunoscut faptul că un reprezentant de vază al PNȚCD, în persoana domnului Vasile Lupu, susține fără echivoc faptul că actuala administrație a pădurilor, respectiv, Regia națională, este autoarea sau coautoarea acțiunilor de jefuire planificată a fondului forestier, denigrându-se în acest fel întregul corp silvic, fără ca autoritotea centrală să ia vreo atitudine de condamnare a acestor afirmații.

Partidul Democrat a respins și respinge și acum aceste susțineri calomnioase și își exprimă nedumerirea cum domnul Vasile Lupu continuă să acuze întregul corp silvic, deși întreaga activitate din silvicultură este condusă numai de reprezentanți ai PȚCD-ului, începând cu domnul ministru și terminând cu șefii de ocoale. Față de acestea, considerăm absolut necesar ca opinia publică să cunoască cu exactitate realitatea existentă în domeniul administrării-exploatării fondului forestier și, drept consecință, îl rog pe domnul ministru să răspundă cu unele date referitoare la mai multe aspecte (pe care, pentru operativitate, nu le voi citi acum, sunt prinse în interpelare și probabil că atunci când voi primi răspunsurile voi da citire întregilor întrebări). Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ion Rațiu, se pregătește domnul deputat Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa (din sală):

Cei din urmă vor fi primii!

Domnul Ion Rațiu:

Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea mea se adresează ministrului de interne, domnul Constantin Dudu Ionescu.

Care sunt măsurile luate de Ministerul de Interne ca urmare a sesizării adresate acestuia prin secretarul de stat Liviu Popescu, privind nerespectarea aplicării legii de către Inspectoratul de poliție județean Brașov?

În comuna Târlugeni, județul Brașov, funcționează, pe baza unui contract cu primăria valabil până în anul 2002, un târg de mașini, proprietatea domnului Florin Popescu. Acesta, proprietar, de asemenea, al terenului pe care funcționează târgul, nu îl poate exploata, deoarece consiliul local refuză să respecte o hotărâre judecătorească definitivă și pusă în aplicare prin executorul judecătoresc. Primăria angajează, în fiecare sfârșit de săptămână când funcționează târgul, bătăuși, care interzic proprietarului intrarea în târg și încasează, în locul acestuia, zeci de milioane, din care o bună parte nu intră în contabilitatea primăriei.

Popescu Florin a cerut ajutorul Poliției Brașov, care, de asemenea, refuză să se implice și să aplice legea, deoarece șeful inspectoratului județean de poliție are, afirmă Popescu Florin, prin rude, interese directe în această comună și în târg (a construit o benzinărie și are service chiar lângă târg).

Această situație durează de 2 ani.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Popa și se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Permiteți-mi să prezint pe scurt interpelările.

Prima este adresată domnului ministru de justiție, Valeriu Stoica, și are ca obiect modul de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 modificată și completată prin Legea nr. 69/1997. Aici trebuie să facem remarca că, datorită unor abuzuri grosolane săvârșite de instanțele judecătorești, mulți cetățeni au fost puși pe drumuri în procese interminabile și datorită acestui fapt nu s-au luat nici un fel de măsuri pentru cei care au greșit și au onorat aceste hotărâri în mod nelegal.

A doua interpelare se adresează Ministerului Muncii și Protecției Sociale și se referă tot la niște abuzuri săvârșite de direcțiile pentru muncă și protecție socială județene, referitoare la Ordonanța de urgență nr. 9/1997 modificată de Ordonanța nr. 5/1998. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și ultima interpelare este a domnului deputat Mihai Vitcu, care este adresată Ministerului Sănătății și pe care dânsul a înmânat-o în scris și o va prezenta direct în ședință. Eu o să dau un exemplar pentru stenogramă.

(Interpelare depusă la secretariatul de ședință.)

Domnul Mihai Vitcu:

Construcția noului spital din Fălticeni a început în luna iunie 1991, motivat de un complex de probleme social-economice ale localității și teritoriului arondat, precum și de o precară zestre de clădiri unde se desfășoară în prezent activitatea de asigurare a sănătății populației. Clădirea principală a spitalului actual are o vechime de 140 de ani, în prezent neputând face față nevoilor, atât din punct de vedere al capacității, cât și al funcționalității, clădirea începând să se autodemoleze. Secția de obstretică-ginecologie funcționează în două clădiri, la 1,5 km de pavilionul central (construcție din anul 1894), iar secția de fiziologie funcționează în clădirea unei școli, la o distanță de 3 km de clădirea principală. Pentru anul 1999, s-a propus o serie de lucrări la noua investiție, care au fost transmise Ministerului Sănătății cu adresa nr. 12448 din 30.11.1998.

Domnule ministru Hajdu Gabor, întrucât la discutarea bugetului s-au disponibilizat 191 miliarde de lei pentru cheltuieli de capital, suma urmând a fi redistribuită de Ministerul Sănătății la diferite obiective de investiții, vă rugăm să ne precizați dacă ați avut în vedere și spitalul din Fălticeni.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro