Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

7. Răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ca să nu pierdem timpul, eu vă propun să continuăm cu partea a doua a întâlnirii noastre, și anume cea destinată întrebărilor și răspunsurilor adresate de deputați și să începem cu domnul deputat Ionel Marineci. Este aici? A avut o întrebare adresată Ministerului Sănătății. Domnul ministru este aici de față pentru a răspunde.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Ionel Marineci:

Vă mulțumesc.

Întrebarea mea avea un obiect clar, este vorba de schimbarea din funcție a directoarei Spitalului TBC din Roșiorii de Vede, directoare care susținuse un concurs pentru ocuparea postului. A fost schimbată fără să i se facă un control de fond și spuneam în întrebarea mea că cel care fusese numit în funcția de director era membru sau este membru al PD și în mass-media locală și-a făcut loc ideea că această schimbare are conotații politice. Am aflat că directoarea a fost repusă în funcție vineri, dar aștept și răspunsul domnului ministru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului ministru al sănătății, domnul senator Hajdu Gabor să răspundă.

Vă rog.

Domnul Hajdu Gabor:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu nu am cercetat apartenența de partid a celor implicați, dar vă pot confirma că pe data de 14 mai doamna directoare a fost repusă în drepturi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Marineci, aveți cuvântul.

Domnul Ionel Marineci:

Sigur, intervenția mea acum nu are darul decât să-i mulțumească domnului ministru pentru verticalitate și pentru faptul că s-a acționat drept în această situație. Încă o dată mulțumiri domnului ministru și aș dori ca în viitor rațiunea să primeze.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Petru Bejinariu. Întrebarea este adresată Ministerului Educației Naționale. Va răspunde domnul secretar de stat Mircea Corneliu Fronescu.

Vă rog.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc.

Întrebarea se adresează Ministerului Educației Naționale. Textul a fost înaintat la vreme, este cunoscut și atunci eu o să-mi îngădui doar să repet întrebarea din textul ei inițial.

Deci, vă rugăm, domnule ministru Andrei Marga, să precizați, pentru mai multe colective de cadre didactice de la școli din județul Suceava, care au fost criteriile de bază în zonare pentru sporul de izolare și dacă se poate corecta situațiile școlilor generale "Dimitrie Onciu" - Straja și Liceul "Ion Nistor" – Vicovul de Sus, prin încadrarea lor în zona a V-a de izolare cum, de fapt, ar fi și normal.

Prin urmare, se deduce din întrebare că s-au făcut mari inechități în ce privește încadrarea cadrelor didactice pentru sporul de izolare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule secretar de stat Fronescu, vă rog.

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mai întâi să mă prezint. Mă numesc Mircea Corneliu Fronescu, sunt noul secretar de stat pentru învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale. A fost dat un răspuns scris de către domnul Andrei Marga la interpelarea domnului deputat Petru Bejinariu, nu știu dacă domnia sa l-a primit sau dorește atunci... Eu am să vă explic doar în câteva cuvinte cum s-a ajuns la această situație, bineînțeles, nedorită.

Trebuie subliniate următoarele fapte. Încadrarea școlilor în cauză a fost stabilită de către Inspectoratul școlar județean și avizată de către sindicatele reprezentative din învățământ pe plan județean, evident. A existat astfel posiblitatea contestației și ceea ce este important, această repartizare a fost făcută în mod transparent. Deci nu este vorba despre o hotărâre birocratică și cu atât mai puțin de un act arbitrar, ci una luată pe baza consultării școlilor din județ și a reprezentanților sindicali ai personalului didactic.

Al doilea aspect, modificarea încadrării celor două școli nu este posibilă decât prin modificarea hotărârii de Guvern, aici aș vrea să vă precizez că, de fapt, această hotărâre de Guvern nu constituie altceva decât o înșiruire de localități pe județe, după zonele acestea de izolare, până la zona a VIII-a care, firește au sporuri diferite de retribuire. Este vorba de o procedură care cere un anume timp. De altfel, în ceea ce privește Ministerul Educației Naționale, ținând cont și de alte sesizări, acesta va lua în considerație posibilitatea discutării unor situații, cum este cea semnalată în cele două școli. Acestea sunt încadrate în zona a VIII-a, nu se îndeplinește, conform evaluării făcute pe plan județean, în condițiile pe care le-am amintit, faptul acesta și, din această cauză, nu întrunesc decât condiția posibilității de cazare a personalului didactic. Oricum, repet, pe baza nu numai acestei întrebări a domniei voastre, ci și a altor sesizări pe care le-am primit din teritoriu și din alte părți, Ministerul Educației Naționale va analiza posibilitatea unor modificări ale Hotărârii de Guvern nr. 769 din 1998, în vederea asigurării unei mai bune aplicări a acesteia în funcție de condițiile locale specifice. Este foarte probabil să fi existat oarecare grabă, să fi fost unele lucruri incorect făcute. Dacă dumneavoastră doriți să mă mai întrebați...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Petru Bejinariu?

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu știu că s-a făcut această consultare cu sindicatele, că documentația a fost prezentată de inspectoratul școlar, de aceea nici n-am acuzat Ministerul Educației Naționale ca făptuitor de inechități la Suceava. Dar am rugat și repet, rog pe domnul ministru să grăbească măsurile, demersurile pentru instalarea dreptății acestor oameni, pentru că la urma urmei, cuvintele "de laudă" nu vin asupra mea, ci vin asupra inspectoratului și asupra Ministerului Educației Naționale și am în vedere că și cei de la Straja și cei de la Vicovul de Sus și încă multe alte localități au dreptate. Nimeni nu poate să conteste criteriile care stau la baza acestor zonări și care nu s-au făcut corect. Eu sper că domnul ministru va reacționa ca atare și cred că dă dreptate acestor profesori care au solicitat sub semnătură, cum știți, prin anexa pe care v-am înaintat-o dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

În continuare, trecem la două întrebări, una adresată de domnul deputat Nicolae Groza. Este aici? Da. Celălalt este domnul deputat Mihai Nicolescu.

Dau cuvântul domnului deputat Nicolae Groza, întrebare adresată Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Stimați reprezentanți ai ministerelor,

Stimați colegi,

M-am adresat domnului ministru Ioan Mureșan de la agricultură și alimentație arătând că Proiectul "România 9203-0402" din cadrul programului PHARE în valoare de circa 565 de milioane de lei, menit să sprijine dezvoltarea serviciului de extensie tehnică în agricultură, s-a realizat în mod necorespunzător. Nota de control a Departamentului de control a Guvernului a menționat o serie de ilegalități și minusuri privind dotarea logistică și folosirea calculatoarelor, mașinilor de teren, echipamente de birou etc. Care sunt principalele programe pe care le desfășoară Agenția națională de consultanță agricolă în anul 1999? Ce măsuri întreprinde Ministerul Agriculturii și Alimentației pentru folosirea legală a logisticii pentru consultanța agricolă și dacă ministerul propune o îmbunătățire a modului cum se aplică Ordonanța nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinată agricultorilor, aprobată prin Legea nr.222/1998.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației, domnul secretar de stat Ștefan Pete.

Vă rog.

Domnul Ștefan Pete:

Vă mulțumesc.

Voi răspunde la interpelarea domnului deputat Nicolae Groza, referitor la proiectul PHARE – 9203 care a început în anul 1994 în 12 sept., într-adevăr au existat întârzieri în finalizarea contractului cu Uniunea Europeană din Bruxelles.

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a acorda asistență Ministerului Agriculturii din România pentru dezvoltarea serviciului de extensie care să satisfacă nevoile sectorului privat din agricultură. Programul de lucru a fost aprobat de către minister încă din oct.1994 și a fost rectificat la Bruxelles în 1995. La încheierea proiectului, prin notă ministerială, s-a aprobat ca echipamentele folosite în cadrul proiectului PHARE 9203, desfășurat în România de reprezentanța ADAS Internațional să fie predate în custodie Centrului de pregătire a personalului din agricultură privată, Băneasa – București, până la înființarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, acesta urmând să preia și să gestioneze echipamentele necesare activității de consultanță. Valoarea totală stabilită a fost: pentru echipament 196,7 milioane de lei, autovehicule – 96 de milioane, echipamente de birou – 14,8 milioane, mobilier, aparatură electrocasnică și materiale predate pentru direcțiile județene.

Trebuie arătat faptul și foarte deschis că după predarea echipamentului, într-adevăr, la centrul de perfecționare Băneasa, în 1996, multe din aceste echipamente nu au mai fost utilizate în scopul consultanței, așa cum a fost stabilit prin program. Astfel, o parte din calculatoare au ajuns pe masa de lucru a unor firme particulare sau a unor persoane cu funcții importante, chiar și în minister, în perioada 1996-1998. Un număr de 5 autoturisme, de exemplu, au urmat aceeași cale, două fiind aduse într-o stare avansată de uzură. La centrul de perfecționare, nu numai echipamentele din programul PHARE au fost gestionate necorespunzător, dar și întregul mobilier al acestuia a fost practic gestionat în mod incorect. Clădirea respectivă, formată din două corpuri, Palatul Lupescu și căminul de cazare au fost aduse, de asemenea, într-o stare avansată de degradare. Astfel, s-a trecut rapid la o inventariere a patrimoniului, începând cu echipamentele PHARE și ale Băncii Mondiale, nota de constatare a Comisiei "Anca", datată 23 decembrie 1998, arată că mijloacele fixe și obiectele de inventar nu erau înregistrate în evidența contabilă a Ministerului Agriculturii, deși trecuseră aproape 3 ani de la predarea acestora. Lipsurile de echipamente și mijloacele logistice destinate activității de extensie și consultanță erau de mai multe zeci de milioane lei, din care 14 milioane reprezentau programul PHARE.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă, o dată cu înființarea contului propriu și a codului fiscal, a trecut la înregistrarea în evidența contabilă mai întâi la Ministerul Agriculturii și apoi prin transfer în evidența contabilă proprie. Practic, până în data de 15 febr.1999 toate echipamentele găsite faptic au fost preluate și înregistrate în evidența contabilă a agenției, beneficiară autorizată a acestor echipamente stabilite conform protocolului încheiat la Bruxelles în 1995.

Pe lângă măsurile legale luate până în prezent de către Ministerul Agriculturii se înscrie și protocolul de predare-primire încheiat între DGA și OJCA privind sprijinirea și dotarea Serviciului de Consultanță cu spații, sedii, echipamente de birou, altele decât cele primite prin donație.

În prezent, agenția dispune de o conducere tânără, acționând energic în primele 3 luni ale acestui an. s-au constituit în toate județele țării oficiile de consultanță, iar în peste 750 de localități rurale s-au constituit centre locale de consultanță agricolă, organizate, printr-o primă etapă, sub formă de centre microzonale. Începând cu aprilie "ANCA" – Agenția de consultanț㠖 a și început să funcționeze în mediul rural, au fost evidențiate și mediatizate peste 140 de activități la nivelul tuturor județelor. În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.676 din 1998 agenția și-a constituit propriul regulament de organizare și funcționare, inspirat după organizarea serviciilor de consultanță și din alte țări, de exemplu, Anglia, Germania etc.

Dintre obiectivele cuprinse în strategia agenției se remarcă următoarele: obiective pe termen scurt, vreau să enumerez câteva: pregătirea bazei de date prin inventarierea tuturor gospodăriilor și exploatațiilor agricole, selectarea și gruparea acestora după dimensiuni - medie fizică actuală a proprietății acestora, evaluarea resurselor demo-economice de ansamble existente în mediul rural. Sunt pregătite bugete și venituri de cheltuieli pentru diferite mărimi de exploatații agricole, ce vor fi furnizate celor interesați. în strategia multianuală, agenția în propune să asigure o colaborare coerentă între cercetare și producătorii agricoli. Agenția are un program coerent privind stabilirea unei legături cu companiile de consultanță din statele europene comunitare. resursele financiare acordate agenției pe acest an sunt doar 8 miliarde de lei, revenind mai puțin cu 200 de milioane lei pentru fiecare județ. Trebuie să încercăm să sprijinim aceste demersuri ale Ministerului Agriculturii, în cazul rectificării bugetului de a acorda sume suplimentare pentru agenție.

Măsurile luate de Ministerul Agriculturii până în prezent, în vederea utilizării legale a echipamentelor, a transferului acestora și utilizării lor la parametrii normali, completarea necesarului cu mijloace fixe și echipamente, reprezintă garanția funcționării în bune condiții a acestei instituții, atât de necesare dezvoltării producției și eficientizării în viitor a agriculturii.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac precizarea că răspunsul dumneavoastră a depășit cele 3 minute pe care le-ați avut, conform regulamentului, dar sper că îl va mulțumi pe domnul deputat.

Domnul deputat Mihai Nicolescu, tot întrebare adresată Ministerului Agriculturii.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Întrebarea se referă la situația pe care o avem legat de stadiul lucrărilor agricole de primăvară, constatăm întârzieri în realizarea acestora. la data la care discutăm sunt încă, de fapt, după operativa din 10 mai, existau aproape 900 de mii de ha nearate. În ceea ce privește semănatul culturilor la sfeclă eram undeva în jur de 42%, floarea soarelui – 76%, la porumb 42% etc.

Drept urmare, mi-am permis să formulez două întrebări, pornind de la această situație: în funcție de stadiul actual al lucrărilor și de ritmurile zilnice de lucru, am rugat să se precizeze când se preconizează încheierea semănatului la principalele culturi agricole pogramate a se realiza în această primăvară și dacă se are în vedere ca în această primăvară și în acest an o anumită suprafață de teren să rămână nearată, nelucrată și nesemănată.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul secretar de stat Ștefan Pete.

Aveți cuvântul pentru a răspunde acestei întrebări.

Domnul Ștefan Pete:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi da datele noastre din minister, din data de 13, la răspunsul domnului deputat. Arăturile pentru însămânțările de primăvară au fost realizate de 5.660.000 de ha. Această suprafață este apropiată de cea realizată în aceeași dată: în 1996 au fost 5.696.000 de ha, în 1997 5.300.000 de ha, în 1998 de 5.855.000 de ha. Aceste cifre atestă faptul că suprafețele arate pentru însămânțările de primăvară în acest an, luând în considerație condițiile agro-meteorologice nefavorabile, se încadrează în tendința generală de executare a acestor lucrări. La sfecla de zahăr, a fost semănată, până în data de 13 mai, 58. 927 ha, suprafață insuficientă într-adevăr pentru asigurarea în întregime a necesarului de zahăr. Cauza principală care a contribuit la însămânțarea unei suprafețe mai mici a fost hotărârea de a nu mai cultiva sfeclă din partea acționarilor principali ai fabricilor de zahăr. Aici aș putea enumera firmele AGRANA, BAZANGUR, FEIFERMAN etc. care au investit în România și, care, în totalitate, 54.000 de ha nu au însămânțat, care este diferența față de acest necesar. Aceste firme, principalii acționari ai fabricilor, au fost determinate să ia o astfel de hotărâre din cauza prețului zahărului brut și a zahărului rafinat pe plan mondial care este foarte scăzut – 143 de dolari pe tonă și respectiv, 194 dolari pe tonă sunt prețuri din 21 apilie. Comparativ cu prețurile de 530-550 de dolari pe tonă cât ar costa zahărul rafinat la noi în țară, în urma prelucrării sfeclei de zahăr.

La floarea soarelui au fost însămânțate 879.000 de ha, suprafață mai mare decât cea însămânțată cu această cultură în anii precedenți, deși condițiile climatice au fost și sunt destul de nefavorabile. La porumb au fost însămânțate până în prezent 2.049.000 de ha, suprafață mai mare decât cea rezultată la aceeași dată în 1997 și acțiunea semănatului continuă și după această dată, deci mă refer în primul rând la porumb. Întârzirea semănatului s-a datorat în principal condițiilor meteorologice nefavorabile executării lucrărilor agricole. Încheierea semănatului la principalele culturi se preconiza a se realiza în funcție de zonele pedoclimatice și tipul de cultură în aproximativ două săptămâni.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnule deputat, vă rog, dacă aveți un comentariu de făcut?

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Mulțumesc domnului ministru pentru răspuns. Mi-aș permite câteva comentarii.

În primul rând, aș considera absolut necesar să nu ne mai raportăm la anul 1996 sau 1995 sau 1990 și, prin programul pe care l-am stabilit, în mod normal, trebuiau încheiate lucrările, pentru că avem nevoie de aceste producții. Faptul că precipitațiile din primăvară n-au permis să se efectueze arătura nici nu se poate invoca. Noi trebuie să ajungem în situația în care arăturile pentru culturile de primăvară în țara românească să le încheiem cel târziu la 20 decembrie, deci înainte de sărbători. Pentru aceasta, va trebui toată nația să gândească în consens, efort generalizat într-un sector principal, o dotare corespunzătoare pentru realizarea acestor lucrări. Legat de cultura sfeclei de zahăr, este un mare pericol: este un produs strategic, iar firmele care au fost menționate, într-adevăr, nu au făcut altceva decât să preia fabricile și se dovedește faptul că s-au retras în condițiile în care într-adevăr n-au fost în măsură să colaboreze corespunzător cu producătorii, să realizeze producții de vârf și producții normale. Vorbim de semănat la sfeclă de zahăr acum, când trebuia să încheiem cultura sfeclei de zahăr la sfârșitul lunii martie, cel mult 5 aprilie, pentru că, practic cunoaștem că sfecla acumulează zahărul în mod deosebit în ultimele 30-45 de zile din perioada de vegetație, deci sunt elemente tehnice pe care trebuie să le avem în atenție în mod deosebit.

La floarea-soarelui mi-aș permite să consider absolut necesar ca ministerul să-și revizuiască poziția, pentru că am atras atenția încă din '92-'93, când s-a mărit suprafața de floarea-soarelui, datorită faptului că, pentru România o suprafață de 1.000.000 de ha, atât cât ne propunem să realizăm anual, este o suprafață mare având în vedere numărul mare de boli la această cultură și având în vedere că această cultură este concentrată în mod deosebit în zona de sud, zona Moldovei și Banatului. Și Transilvania, partea aceasta de vest a țării.

Cred că revenirea la o suprafață în jur de 700.000 de hectare, dar cu o tehnologie care să ne permită să valorificăm capacitatea de producție a hibrizilor românești, la care nu realizăm decât o valorificare de 25-30%, ne-ar pune în situație deosebită.

Și o ultimă observație, o ultimă remarcă mi-aș permite. La porumb, cred că este bine să avem în vedere și trebuie neapărat schimbați hibrizii, recurs la hibrizii semitimpurii și timpurii pentru că altcumva vom avea probleme cu ajungerea la maturitate, cu eliberarea terenului și pregătirea ca plantă premergătoare pentru grâu, și atenție în mod deosebit la loturile semincere, mi se pare suprafața extrem de redusă a loturilor semincere având în vedere faptul că nu avem decât circa 10.000 de hectare programat, față de necesarul de sămânță.

Și am zis că e ultima, mai am o remarcă pentru lucrările în continuare privind ierbicidarea la păioase. Se ierbicidează la ora actuală culturi de grâu care sunt înspicate. Domnule ministru, niciun ierbicid pe care-l folosim în țara românească la ora actuală nu ne permite să ierbicidăm peste trei internoduri la plantă. De aceea, riscăm să pierdem jumătate din producție, și au fost situații în parcelele experimentale și în marea producție, când dintr-o recoltă de 5-6 tone, s-a recoltat o tonă pleavă și grâu și ștab.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, doriți o replică? Nu.

Continuăm cu întrebările adresate Ministerului de Interne. Domnul deputat Petre Naidin. Mai este, cu o întrebare tot aici, domnul deputat Florian Serac.

Domnule deputat Petre Naidin, aveți cuvântul.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sincer, regret faptul că și cer scuze, în numele Departamentului condus de un ministru, Relațiile cu Parlamentul, că domnul ministru Dudu Ionescu nu avea mai bun de făcut în seara asta decât să vină să răspundă la o interpelare, la o întrebare, la care secretarul de stat Liviu Popescu mi-a răspuns acum o lună și ceva. În schimb, nu înțeleg de ce nu mi se răspunde la o interpelare adresată primului-ministru privind problemele pe care le are prefectul PNȚCD în județul meu, Călărași, nu înțeleg de ce nu mi se răspunde de o lună și ceva la două întrebări adresate Ministerului Sănătății, respectiv, FPS-ului, privind societățile cu capital de stat tot din județul meu, a ni se pune la dispoziție lista cenzorilor, membrilor în consiliul de administrație și membrilor AGA. Dacă domnul ministru are elemente în plus pe care mi le poate comunica, în condițiile în care, este adevărat, s-au adunat și altele în județul meu și am să i le fac cunoscute public și la care îl rog să se implice, și s-a implicat ca instituție, efectiv, nici nu știu ce trebuie să fac în seara aceasta. Să-l rog pe domnul ministru să răspundă, să-i dau eu răspunsul pe care l-am primit acum o lună și ceva, efectiv sunt nedumerit.

Domnule președinte, lămuriți-o dumneavoastră, dacă vreți, ca vicepreședinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

ÎI dau cuvântul domnului ministru Constantin Dudu Ionescu pentru a răspunde întrebării.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule deputat,

Nu fac decât să revin la formularea pe care deja v-am transmis-o și v-aș ruga să citim împreună legea ca să vedeți că răspunsul este corect formulat și că într-adevăr Curtea de Conturi este cea care trebuie să facă lucrurile pe care le prevede legea, și nu poliția.

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților la 28 aprilie, referitoare la încheierea în mod ilegal a unui contract de închiriere între Consiliul local al comunei Ileana, județul Călărași, și S.C. Cristall Trade SRL Călărași, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele. La data de 7.XII.1998, domnul Ioniță Nicolae, consilier la Consiliul local al comunei Ileana, județul Călărași, a sesizat Inspectoratul de poliție al județului Călărași despre faptul că domnul Pârșoiu Henri George, probabil, primarul comunei, a încheiat un contract ilegal de închiriere pe o suprafață de 200 de ha teren arabil din izlazul comunei pe o perioadă de 10 ani, fără a organiza licitație. Poliția locală a declanșat efectuarea de cercetări penale împotriva primarului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Cu ocazia cercetărilor, FPS - Direcția teritorială Călărași - și Prefectura județului Călărași au comunicat Poliției că tranzacția de închiriere s-a efectuat legal în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.18/1991 și art.28 din Legea nr.69/1991, republicată.

În vederea definitivării cercetărilor, Serviciul economico-financiar din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Călărași a solicitat Camerei de Conturi Călărași să se pronunțe cu privire la legalitatea închirierii sub aspect financiar, însă nici până la data de 17.05.1999 răspunsul nu a fost primit, deși s-au făcut demersuri repetate în acest sens. Urmează ca imediat după primirea răspunsului, să se propună soluția legală Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Dacă-mi permiteți, domnule președinte, mai am o întrebare la care aș fi vrut să dau răspunsul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. O să am întâi o rugăminte. Este un domn în sală care nu este deputat și o să-l rog să părăsească sala de ședință. Domnule deputat Rațiu, am o rugăminte, domnul care este lângă dumneavoastră, nefiind deputat, să nu stea în sală în timpul ședinței. Există locuri sus pentru vizitatori sau afară pe culoar. Sunt niște reguli. În nici-un Parlament din lume nu intră în sală decât persoanele care sunt abilitate.

Domnul deputat Florian Serac.

Întrebarea adresată tot Ministerului de Interne.

Vă rog.

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte de ședință,

Domnule ministru,

M-am adresat dumneavoastră cu o întrebare referitoare la evenimentul din 3.XI.1997 prin care maistrul militar Ioan Lazăr a fost bătut bestial la Șimleu Silvaniei de către doi angajați ai Ministerului de Interne, plut.major Macovei Vasile și serg. major Popeț Sorin, aflați în stare de ebrietate. Spitalizat 26 de zile la spitalul din Șimleu Silvaniei și Cluj Napoca, maistrul militar a avut nevoie de 73 de zile medicale îngrijire pentru a-și reveni la starea necesară reluării activității. Sesizând conducerea Ministerului de Interne în mai multe rânduri despre cele întâmplate, Ministeul de Interne, prin șeful Corpului de control, col.Mircea Alexandru, recunoaște că fapta celor doi subofițeri întrunește elementele constitutive ale unei "infracțiuni", dar consimte să țină în solda ministerului persoane care pătează onoarea și haina militară și fac reclamă bună militarilor cu înclinație spre acte de corupție și huliganism. Acum, mi-am permis să mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, pentru că am observat că ați început unele restructurări în Ministerul de Interne, și mi-am permis să fac și eu comparație privind curățarea peștelui de la cap și să vă întreb când veți ajunge la coadă.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dau cuvântul domnului ministru Constantin Dudu Ionescu pentru a răspunde acestei întrebări.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

În ceea ce privește proverbul, e adevărat, numai că curățenia se face de la coadă din câte mi-aduc eu aminte. În orice caz, nu mi-am propus nimic în sensul acesta în Ministerul de Interne.

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.764 A/05.05.1998, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate, au rezultat următoarele. La data de 18.02.1998, petentul a reclamat conducerii Inspectoratului General al Poliției că în ziua de 03.XI.1997, aflându-se în Șimleu Silvaniei, a fost bătut fără motiv de plut.major Macovei Vasile și de serg.major Popeț Sorin, ambii din cadrul Poliției orașului Șimleu Silvaniei. Plângerea a fost verificată de ofițeri din Corpul de control al Inspectoratului General al Poliției. Cu acest prilej, s-a stabilit că cei doi polițiști l-au lovit fără motiv atât pe petent, cât și pe însoțitorul acestuia, la ieșirea dintr-un restaurant unde consumaseră băuturi alcoolice. În urma agresării de către polițiști, petentul a fost internat la spitalul din localitate cu diagnosticul "traumatism cranio-cerebral, hematom la ochiul stâng, contuzii, fractură coastă 10 și la osul zigomat", medicul legist apreciind că necesită îngrijiri pentru 21-23 de zile. Pentru fapta respectivă, subofițerii au fost cercetați de un ofițer cu cercetarea penală specială din cadrul Inspectoatului de Poliție al județului Sălaj, s-a întocmit dosarul penal cu nr.300.232/1997 care la data de 17.XI.1997 a fost declinat Parchetului militar Cluj, competent a dispune soluția procedurală în legătură cu fapta respectivă, dosarul fiind înregistrat la nr.384P/1997, la care s-a conexat și plângerea petentului, adresată direct Parchetului Militar.

În afara măsurilor cu caracter penal care urmează să fie dispuse de Parchet la finalizarea cercetărilor, polițiștii au fost trimiși în fața Consiliului de judecată, conform art.35 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care a hotărât ca subofițerii sunt vinovați pentru fapta comisă și a propus pentru fiecare aplicarea pedepsei de amânare a înaintării în grad anul următor pe timp de un an.

Totodată, șeful Inspectoratului de poliție al județului Sălaj a dispus mutarea polițiștilor la posturi din afara localității. La data de 1 septembrie 1998, sergentul major Popeț Sorin a fost trecut în rezervă la cerere, prin ordinul șefului Inspectoratului de poliție al județului Sălaj. La data de 03.05.1999, s-a început urmărirea penală față de cei doi pentru comiterea infracțiunilor de purtarea abuzivă și vătămare corporală. Menționăm că, în conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr.80/1995, trecerea în rezervă pentru situații în care subofițerii sunt cercetați de Parchetul Militar se face din oficiu, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, pronunțată de o instanță militară. Petentul a fost informat în legătură cu această situație de mai multe ori, deși, militar fiind, trebuia să cunoască prevederile legii și contextul în care un subofițer poate fi trecut în rezervă.

Totodată, i s-a adus la cunoștință că având calitatea de parte vătămată, dacă este nemulțumit de modul în care se efectuează urmărirea penală, se poate adresa prim-procurorului de la Parchetul militar Cluj, conform prevederilor art.278 din Codul de procedură penală, iar dacă va aprecia că pedeapsa ce a fost aplicată de instanță este netemeinică și nelegală, o poate ataca.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doriți să mai interveniți, domnule deputat?

Domnule deputat Florian Serac, aveți două minute pentru precizări și comentarii.

Domnul Florian Serac:

Domnule ministru,

Militarul în cauză, respectiv subofițerul, vă informez că este unul dintre maiștrii militari care asigură buna funcționabilitate a aparatelor de zbor pe aeroportul Otopeni. Din dorința de a nu înregistra unitatea militară din care face parte cu evenimente deosebite, a procedat la adresarea pe cale civilă, fără să iasă pe linie ierarhică la raportul respectiv. Asta pentru a ne înțelege din capul locului. Dacă Ministerul de Interne, respectiv, fostul ministru, domnul coleg al nostru, Dejeu, n-a binevoit să îl primească în audiență niciodată, eu vă informez că despre aceste răspunsuri pe care mi le-ați înșirat dumneavoastră în momentul de față am cunoștință, și dumneavoastră, cu regret, cu părere de rău vă spun aici, că n-aș vrea să vă supărați, dar nu era nevoie să veniți în fața Camerei Deputaților și să citiți niște răspunsuri pe care le-au dat niște subalterni ai domnului ministru Dejeu. Dacă încă în Ministerul de Interne, în cabinetul dumneavoastră, mai există anumite persoane care au îndeplinit funcții de răspundere în conducerea poliției județene Sălaj, atunci îmi explic de ce se întâmplă acest fenomen. Pentru lămurirea și pentru înscrierea în stenogramă, eu cred că Ministerul de Interne nu are nevoie sau nu avea nevoie de niște cazuri prin care să se lămurească anumite abateri ale angajaților săi în justiție și să fie chemați la bară în uniformă militară. Se puteau lua anumite măsuri încă înainte, de pe vremea domnului ministru Dejeu. Nu vă reproșez dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați preluat sau ați urmat la conducerea ministerului și nu s-au săvârșit aceste infracțiuni în perioada în care dumneavoastră ați condus acest minister. Cer numai să aveți amabilitatea să-mi acordați și mie un răspuns, adică un răspuns scris din ceea ce ați citit dumneavoastră la microfon.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru, aveți dreptul la replică.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Domnule deputat, răspunsul îl veți primi în scris, cum este normal, este semnat, la fel cum normal este, având în vedere că este interpelarea dumneavoastră, să vin să răspund. Deci, eu nu cred că mi-am făcut decât datoria. În momentul în care nu pot să vin eu să răspund, vine unul dintre colegii mei, și eu nu vin, motivat.

În ceea ce privește audiența pe care spuneți că petentul a solicitat-o, eu nu mi-aduc aminte să fi spus nu. În ceea ce privește modul în care este formulat răspunsul, iarăși, mă surprinde analiza pe fond pe care o faceți dumneavoastră - cine ar trebui să facă răspunsul? Dacă noi credem în continuare că un ministru se pricepe la tot, înseamnă că suntem într-o epocă de care credeam că am scăpat. Și dacă specialiștii spun că legea trebuie respectată, și nu numai specialiștii, dar noi cu toții spunem că legea trebuie să fie respectată, atunci cred că e bine să respectăm această lege.

În ceea ce privește Parchetul militar, este evident că numai instanță militară se poate sesiza în momentul de față, conform Legii organizării judecătorești, în momentul în care niște militari au încălcat legea. Din păcate, și plut.major și serg.major au încălcat Legea nr.80, a cadrelor militare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Ultima întrebare, domnul deputat George Dragu a adresat-o Ministerului Transporturilor.

Domnul deputat George Dragu. Este aici? Aveți răspunsul scris? O să am rugămintea să lăsați răspunsul scris pentru domnul deputat George Dragu. Din partea Ministerului Transporturilor e prezent domnul secretar de stat Aleodor Frâncu. O să rog ca răspunsul să-l lăsați, ca să-i fie transmis domnului deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 18:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro