Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

4. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Începem cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Comisia? Inițiatorul? Vă rog, poftiți aici.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Din partea Ministerului de Interne. Vă rog.

Domnul Ion Rusu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am onoarea să mă prezint: sunt conferențiar universitar doctor Ion Rusu, șeful Direcției juridice a ministerului.

Prin Ordonanța nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați se urmărește instituirea temeiului legal în baza căruia organele de urmărire penală și instanțele de judecată să poată solicita și, respectiv, să poată dispună din oficiu, potrivit dipozițiilor Codului de procedură penală, efectuarea unor expertize contabile în cauze privind infracțiunile cu consecințe deosebit de grave, urmând ca plata seviciilor de acest gen să se facă de către Ministerul Finanțelor care va asigura prin organele sale teritoriale recuperarea sumelor avansate cu acest titlu.

Reținând faptul că legislația în vigoare încă nu conține dispoziții care să constate și să definească infracțiunile de crimă organizată și corupție, precum și faptul că aceste infracțiuni își vor găsi reglementarea în perioada imediat următoare fie în dispozițiile Codului penal, fie într-o lege specială.

Senatul a adoptat textul Ordonanței Guvernului nr.50/1997 cu aceste modificări, în sensul înlocuirii noțiunilor de "crimă organizată" și "corupție" cu referirea expresă la "…infracțiunile prevăzute de Codul penal sau legi speciale prin care a fost prejudiciat avutul public…"

Considerăm că în acest fel conținutul textului Ordonanței Guvernului nr.50/1997 ține seama și de legislația ce va fi adoptată ulterior în domeniu, motiv pentru care am fost de acord cu forma adoptată de Senat.

Rațiunea acestei propuneri de reglementare rezultă din necesitatea asigurării fondurilor pentru plata contravalorii unor expertize contabile ce trebuie efectuate în cazuri deosebit de grave pentru dovedirea vinovăției infractorilor.

Apreciem că prin aprobarea acestei ordonanțe se vor asigura condiții legale necesare pentru obținerea operativă a unor astfel de mijloace de probă, precum și pentru întocmirea lor cu obiectivitate și a recuperării mai rapide a unor sume însemnate la bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt două ordonanțe care afectează aceeași ordonanț㠖 nr.65/1994. Pentru prima dintre ele îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ceea ce privește proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, comisia a analizat acest proiect în ședința sa din 13.10.1998 și a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

Prezentul proiect de lege, potrivit avizului comisiei de specialitate, face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Dacă nu, trecem la dezbatere.

Începem cu titlul legii.

Intervenții la titlul legii?

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se impune ca să fie realizată o corelare între titlul legii și articolul unic al proiectului, în sensul că, dacă observați partea finală, este vorba de modificarea și completarea art.14 din Ordonanța nr.65.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, trebuie evidențiat în titlu exact această modificare și numai în situațiile în care modificările sunt de ansamblu asupra unui act normativ, în titlu se face o redactare generală.

De aceea, vă propun ca titlul legii să fie în felul următor: "Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50 din 1997 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați."

Deci corelarea se impune dacă ținem seama de articolul unic care face trimitere la modificarea și completarea art.14.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? De acord.

Inițiatorul? De acord.

Deci cu acest amendament al domnului deputat Acsinte Gaspar privind modificarea titlului legii, vă supun spre aprobare titlul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Fiind vorba de un articol unic nu mai are rost să intrăm pe ordonanță.

Deci articolul unic al legii.

Deci cu aceeași completare la preambul pentru modificarea și completarea art.14 al ordonanței, articolul unic în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Vă supun legea, lege ordinară, în ansamblul ei spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro