Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm, intrând în ordinea de zi, cu informarea privitoare la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Va fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Și acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3) Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Și acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior – BANCOREX S.A., primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6) Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7) Proiect de lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8) Proiect de lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9) Proiect de lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 – 1945", adoptat de Senat în ședința din ziua de 10 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în massă; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru informare Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

10) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, inițiată de un număr de 5 deputați.

Cu această propunere au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

11) Propunerea legislativă cu privire la societățile de depozitare publică, inițiată de domnii deputați Pecsi Ferenc și Vida Iuliu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12) Propunerea legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii aflate în dificultate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13) Propunerea legislativă privind fondul de instalare a persoanelor disponibilizate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14) Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15) Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime, inițiată de doamna deputat Mariana Stoica – PD.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

16) Propunerea legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României și aprobată prin Legea nr.241/1998 investitorilor care au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17) Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Chereluș, județul Arad, inițiată de domnul deputat Emil Putin.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18) Propunerea legislativă privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19) Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, inițiată de domnul deputat Grădinaru.

A fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20) Proiect de lege privind soluționarea conflictelor de muncă, adoptat de Senat în ședința din 13 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

21) Proiect de lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate, adoptat de Senat în ședința din ziua de 13 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Inițiatorul este aici?

Vă rog.

Îi dau cuvântul domnului secretar de stat Mihu Miron Biji, relația cu Parlamentul.

Domnul Mihu Miron Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul solicită, așa cum am solicitat și Senatului, dezbaterea și adoptarea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate.

Acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat în procedură de urgență. Urgența acestui proiect de lege decurge din faptul că fondurile de care dispune la ora actuală sistemul de asistență socială sunt limitate, iar acest proiect de lege are menirea de a asigura fonduri suplimentare pentru asigurarea unei protecții sociale adecvate prin alocații în completarea celor existente, alocații de instalare pentru cei care și-au pierdut locul de muncă, ajutoare excepționale, alocații familiale pentru încălzire și alte forme de ajutoare sociale.

Urgența decurge din problema pe care trebuie s-o rezolve acest fond și de aceea susținem și vă rugăm să aprobați examinarea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare cererea de procedură de urgență pe care a făcut-o în numele Guvernului domnul secretar de stat Mihu Miron Biji pentru proiectul de Lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog. 21 de abțineri.

A fost adoptată procedura de urgență.

În continuare, vă informez că a mai fost înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR.

În numele Grupului PDSR, îi dau cuvântul domnului secretar Miron Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu este un secret pentru nimeni că autoritățile locale, administrația locală din toată țara, atât la nivel de comune, cât și la nivel de județe, au probleme deosebite cu actualul buget. Mai mult, 30% din ele vor intra în încetare de plăți în următoarele 2 luni de zile, iar cele care stau cel mai bine au în mod teoretic, pentru că colectarea taxelor merge foarte greu, sumele alocate pentru salarizare – nu mai vorbesc de investiții – până în luna septembrie, maxim octombrie.

De aceea, colegii mei au propus acest proiect de lege și eu propun și vă rog să fiți de acord să-l discutăm în procedură de urgență, astfel încât să scoatem administrația locală din colapsul către care se îndreaptă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci pentru această inițiativă legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de 4 deputați PDSR, în numele Grupului PDSR s-a cerut procedura de urgență pe care v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? 64 de voturi pentru. Insuficient pentru a trece.

Voturi împotrivă? 94 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog. 7 abțineri.

Deci s-a respins.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro