Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 17-21 mai 1999.

Ședința a început la ora 16,25 .

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Csaba Tiberiu Kovacs, secretari.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, luni, 17 mai 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări 258, 84 fiind absenți, iar din aceștia 25 participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit. Cvorumul de lucru de astăzi este de 147 de deputați.

Pentru început, vom dezbate proiectul ordinii de zi care a fost distribuit după ședința de astăzi a Biroului permanent al Camerei Deputaților. Este o singură modificare, și anume raportul Comisiei privind solicitarea domnului deputat Petre Țurlea pentru constatarea incompatibilității mandatului de deputat al domnului Barany Francisc cu exercitarea funcției de consilier al ministrului Sănătății – a fost trecută pe locul patru, fiind două ordonanțe care au avansat… este de fapt o rocadă care s-a făcut.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Programul de lucru al Camerei Deputaților prezentat prevede astăzi activitate până la 17,30; 17,30 – 18,30 ședință comună Camera Deputaților plus Senat, după care continuăm de la 18,30 la 20,00 cu întrebări și răspunsuri la întrebări adresate Guvernului; mâine - ședință în plen a Camerei Deputaților, miercuri – comisii permanente și, în afară de aceasta, Biroul permanent al Camerei Deputaților la 11,00 și comun cu cel al Senatului la ora 12,00, iar joi ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de 158 de deputați și senatori; vineri – activitate în circumscripții.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

 
Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Continuăm, intrând în ordinea de zi, cu informarea privitoare la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Va fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Și acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3) Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Și acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5) Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior – BANCOREX S.A., primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6) Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7) Proiect de lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare, adoptat de Senat în ședința din 3 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru avize, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8) Proiect de lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9) Proiect de lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 – 1945", adoptat de Senat în ședința din ziua de 10 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în massă; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru informare Comisia specială pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

10) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, inițiată de un număr de 5 deputați.

Cu această propunere au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

11) Propunerea legislativă cu privire la societățile de depozitare publică, inițiată de domnii deputați Pecsi Ferenc și Vida Iuliu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12) Propunerea legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii aflate în dificultate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13) Propunerea legislativă privind fondul de instalare a persoanelor disponibilizate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14) Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15) Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime, inițiată de doamna deputat Mariana Stoica – PD.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

16) Propunerea legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României și aprobată prin Legea nr.241/1998 investitorilor care au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și, pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17) Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Chereluș, județul Arad, inițiată de domnul deputat Emil Putin.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18) Propunerea legislativă privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19) Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, inițiată de domnul deputat Grădinaru.

A fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20) Proiect de lege privind soluționarea conflictelor de muncă, adoptat de Senat în ședința din 13 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

21) Proiect de lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate, adoptat de Senat în ședința din ziua de 13 mai 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Inițiatorul este aici?

Vă rog.

Îi dau cuvântul domnului secretar de stat Mihu Miron Biji, relația cu Parlamentul.

 

Domnul Mihu Miron Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul solicită, așa cum am solicitat și Senatului, dezbaterea și adoptarea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate.

Acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat în procedură de urgență. Urgența acestui proiect de lege decurge din faptul că fondurile de care dispune la ora actuală sistemul de asistență socială sunt limitate, iar acest proiect de lege are menirea de a asigura fonduri suplimentare pentru asigurarea unei protecții sociale adecvate prin alocații în completarea celor existente, alocații de instalare pentru cei care și-au pierdut locul de muncă, ajutoare excepționale, alocații familiale pentru încălzire și alte forme de ajutoare sociale.

Urgența decurge din problema pe care trebuie s-o rezolve acest fond și de aceea susținem și vă rugăm să aprobați examinarea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare cererea de procedură de urgență pe care a făcut-o în numele Guvernului domnul secretar de stat Mihu Miron Biji pentru proiectul de Lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog. 21 de abțineri.

A fost adoptată procedura de urgență.

În continuare, vă informez că a mai fost înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR.

În numele Grupului PDSR, îi dau cuvântul domnului secretar Miron Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu este un secret pentru nimeni că autoritățile locale, administrația locală din toată țara, atât la nivel de comune, cât și la nivel de județe, au probleme deosebite cu actualul buget. Mai mult, 30% din ele vor intra în încetare de plăți în următoarele 2 luni de zile, iar cele care stau cel mai bine au în mod teoretic, pentru că colectarea taxelor merge foarte greu, sumele alocate pentru salarizare – nu mai vorbesc de investiții – până în luna septembrie, maxim octombrie.

De aceea, colegii mei au propus acest proiect de lege și eu propun și vă rog să fiți de acord să-l discutăm în procedură de urgență, astfel încât să scoatem administrația locală din colapsul către care se îndreaptă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci pentru această inițiativă legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de 4 deputați PDSR, în numele Grupului PDSR s-a cerut procedura de urgență pe care v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? 64 de voturi pentru. Insuficient pentru a trece.

Voturi împotrivă? 94 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog. 7 abțineri.

Deci s-a respins.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Continuăm cu Nota privind legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale: Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea fondului de îndatorare publică externă a României pe anul 1998; Lege pentru înființarea și organizarea inspecției muncii; Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997; Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența juridică reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Otawa, la 25 mai 1998; Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate; Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar; Lege aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997.

Urmează să luăm în dezbatere proiectele de lege aflate pe ordinea de zi.

Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Începem cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Comisia? Inițiatorul? Vă rog, poftiți aici.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Din partea Ministerului de Interne. Vă rog.

 

Domnul Ion Rusu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am onoarea să mă prezint: sunt conferențiar universitar doctor Ion Rusu, șeful Direcției juridice a ministerului.

Prin Ordonanța nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați se urmărește instituirea temeiului legal în baza căruia organele de urmărire penală și instanțele de judecată să poată solicita și, respectiv, să poată dispună din oficiu, potrivit dipozițiilor Codului de procedură penală, efectuarea unor expertize contabile în cauze privind infracțiunile cu consecințe deosebit de grave, urmând ca plata seviciilor de acest gen să se facă de către Ministerul Finanțelor care va asigura prin organele sale teritoriale recuperarea sumelor avansate cu acest titlu.

Reținând faptul că legislația în vigoare încă nu conține dispoziții care să constate și să definească infracțiunile de crimă organizată și corupție, precum și faptul că aceste infracțiuni își vor găsi reglementarea în perioada imediat următoare fie în dispozițiile Codului penal, fie într-o lege specială.

Senatul a adoptat textul Ordonanței Guvernului nr.50/1997 cu aceste modificări, în sensul înlocuirii noțiunilor de "crimă organizată" și "corupție" cu referirea expresă la "…infracțiunile prevăzute de Codul penal sau legi speciale prin care a fost prejudiciat avutul public…"

Considerăm că în acest fel conținutul textului Ordonanței Guvernului nr.50/1997 ține seama și de legislația ce va fi adoptată ulterior în domeniu, motiv pentru care am fost de acord cu forma adoptată de Senat.

Rațiunea acestei propuneri de reglementare rezultă din necesitatea asigurării fondurilor pentru plata contravalorii unor expertize contabile ce trebuie efectuate în cazuri deosebit de grave pentru dovedirea vinovăției infractorilor.

Apreciem că prin aprobarea acestei ordonanțe se vor asigura condiții legale necesare pentru obținerea operativă a unor astfel de mijloace de probă, precum și pentru întocmirea lor cu obiectivitate și a recuperării mai rapide a unor sume însemnate la bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt două ordonanțe care afectează aceeași ordonanț㠖 nr.65/1994. Pentru prima dintre ele îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ceea ce privește proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, comisia a analizat acest proiect în ședința sa din 13.10.1998 și a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

Prezentul proiect de lege, potrivit avizului comisiei de specialitate, face parte din categoria legilor ordinare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Dacă nu, trecem la dezbatere.

Începem cu titlul legii.

Intervenții la titlul legii?

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se impune ca să fie realizată o corelare între titlul legii și articolul unic al proiectului, în sensul că, dacă observați partea finală, este vorba de modificarea și completarea art.14 din Ordonanța nr.65.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, trebuie evidențiat în titlu exact această modificare și numai în situațiile în care modificările sunt de ansamblu asupra unui act normativ, în titlu se face o redactare generală.

De aceea, vă propun ca titlul legii să fie în felul următor: "Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50 din 1997 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați."

Deci corelarea se impune dacă ținem seama de articolul unic care face trimitere la modificarea și completarea art.14.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? De acord.

Inițiatorul? De acord.

Deci cu acest amendament al domnului deputat Acsinte Gaspar privind modificarea titlului legii, vă supun spre aprobare titlul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Fiind vorba de un articol unic nu mai are rost să intrăm pe ordonanță.

Deci articolul unic al legii.

Deci cu aceeași completare la preambul pentru modificarea și completarea art.14 al ordonanței, articolul unic în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Vă supun legea, lege ordinară, în ansamblul ei spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Continuăm cu următoarea lege: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Inițiatorul a luat cuvântul la ambele ordonanțe.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul deputat Dan Constantinescu, președintele acesteia.

Vă rog.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a analizat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați în ședința sa din 17 martie 1999.

Propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere și adoptare, cu o serie de amendamente care au fost prezentate în materialele depuse la casetele deputaților.

O singură observație aș avea la aceste amendamente, întrucât amendamentul nr.11 din lista comisiei nu a putut fi discutat împreună cu reprezentanții Ministerului Justiției, care ne-au transmis un punct de vedere ulterior întocmirii raportului, v-aș ruga ca la acest punct să permiteți să prezentăm atât varianta comisiei, cât și punctul de vedere al Ministerului Justiției, pentru ca plenul Camerei să poată decide în cunoștință de cauză.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței. Numărul curent l din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Art.I, preambul.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.1, art.3 alin.1, numărul curent 2 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Alin.2, text inițiator.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Deci, pct.1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.2, referitor la art.4 alin.1, preambul.

Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Deci, e vorba de art.4 alin.1 de la pct.2.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu cred că amendamentul făcut de comisie trebuie combinat cu textul inițiatorului, în sensul că se poate prezenta la concursul sau examenul de admitere. Sunt două noțiuni, două instituții diferite. Concursul presupune participarea a cel puțin doi candidați, pe când în cazul examenului, este unul singur.

Și, deci, trebuie completat textul și amendamentul comisiei cu ambele forme: "se poate prezenta la concursul sau examenul de admitere".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia.

Domnul deputat Dan Constantinescu.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cele două comisii mixte care au funcționat pentru elaborarea acestui material de la Ministerul Finanțelor și de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, au apreciat că nu este vorba de un concurs de admitere în sensul clasic al cuvântului, cu număr limitat de locuri, cum este spre exemplu la facultate, ci este vorba de un examen de admitere bazat pe o anumită parcurgere a unui material bibliografic și la care problema este de a depăși un anumit barem, nu de a intra mai mulți concurenți pe un număr limitat de locuri.

În acest context, noi credem că varianta, amendamentul propus de către comisie, și anume "se face pe bază de examen de admitere la care să se obțină media ..." și așa mai departe, trebuie să rămână ca atare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Mențineți punctul de vedere de la comisie.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Renunț.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Renunțați.

Vă supun spre aprobare, atunci, preambulul art.4, numărul curent 3 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Lit. a), b) și c) de la primul alineat al art.4.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Lit.d), numărul curent 4 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Primul alineat, în ansamblu, al art.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Alin.2, numărul curent 5 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.2 de la art.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.3, preambulul art.5, numărul curent 6 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Lit.a), b și c), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Lit.d), numărul curent 7 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.3, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.4, alin.1 și 2, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Alin.3, numărul curent 8 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La alin.4, numărul curent 9 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.4, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.6, referitor la art.19, lit.a), numărul curent 10 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.6, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.7, la lit.f), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La lit.f), la numărul curent 11 din raport. Se propune un alineat nou.

Îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu.

Comisia. Vă rog.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Trebuie să înțelegeți în primul rând bunele intenții ale comisiei, care și-a dorit ca prin acest proiect de lege să sprijine inclusiv actul de justiție, mai precis expertiza contabilă judiciară, aducând acest alineat nou, propunîndu-l dumneavoastră.

Din păcate, această discuție nu a putut avea loc în prezența reprezentanților Ministerului Justiției, cei mai avizați, totuși, în acest domeniu, care ne-au sesizat în scris că ar fi de preferat să renunțăm la acest alineat nou din două motive.

În primul rând, potrivit art.42 din Ordonanța nr.65, recomandarea experților contabili pentru efectuarea expertizelor judiciare se face de către birourile pentru expertize judiciare tehnice și contabile, care funcționează în cadrul tribunalelor. Această activitate, apreciază reprezentanții ministerului, se desfășoară până în prezent în foarte bune condiții.

În al doilea rând, cea de a doua parte a alineatului privește faptul că raportul de expertiză și punctul de vedere exprimat de expert nu ar putea fi controlat, potrivit opiniei Ministerului Justiției, de un alt organ, întrucât aceasta ar constitui o imixtiune în activitatea de judecată.

Întrucât, repet, nu am mai avut timpul material să reluăm printr-un raport suplimentar această problemă în cadrul comisiei, vă rog să permiteți ca această chestiune să fie tranșată prin votul plenului Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi permit să vă învederez că circulara la care distinsul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci făcea referire, și anume cea privind regimul expertizei judiciare, este o ordonanță. N-am transformat-o încă în lege și cel puțin comisia noastră de buget, finanțe și bănci nu s-a pronunțat încă asupra ei.

Avem puncte de vedere divergente, legate de ceea ce este cuprins în textul acestei ordonanțe.

Pe de altă parte, biroul care funcționează în cadrul tribunalelor nu are el în sine experți contabili. Face apel la experții contabili înscriși în tabelul corpului experților contabili.

Și, de aceea, comisia noastră, pe bună dreptate, s-a văzut într-un fel pusă în situația de a veni în întâmpinarea justiției și a pune la îndemâna acesteia, pentru cazurile ce-i sunt solicitate, experții îndreptățiți să soluționeze cauzele în sine.

Evident că, în zelul nostru, ne-am permis să mergem, e adevărat, un pic mai departe, să intrăm chiar să facem și controlul lucrărilor de expertiză, sau controlul lucrărilor efectuate de către experți.

Și, de aceea, eu vă propun să ne oprim înainte de conjucția "și", eliminând sintagma "și prin controlul calității lucrărilor acestora". Însă, partea cealaltă o găsesc absolut binevenită în textul legii și o supun din nou atenției dumneavoastră, fiindcă ea vine să completeze ceea ce exista, după părerea noastră, un gol în lege.

Nu deranjează pe nimeni, inclusiv pe Ministerul Justiției și birourile din cadrul tribunalelor, dacă prin lege venim și spunem că: "sprijinim organele competente în activitatea de aflare a adevărului", și nu numai tribunalele, probabil, "prin recomandarea experților, pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare".

Am spus, celelalte părți cuprinse în text să fie eliminate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan Constantinescu.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Permiteți-mi ca, de data aceasta, să iau cuvântul în nume propriu, și nu ca președinte al comisiei.

Personal, sunt de acord cu eliminarea acestui nou alineat, din mai multe motive.

Las la o parte faptul că este puțin greșit redactat și ne cerem scuze. Trebuia "sprijină organele ...." și așa mai departe, ca să meargă textul, dar "organele competente în activitatea de aflare a adevărului", fără a fi definite ca atare în lege, mi se pare că reprezintă un text de la care se poate abuza, în sensul restrângerii, sau, dimpotrivă, a exagerării organismelor către care se adresează experții contabili.

În al doilea rând, creăm două categorii de experți contabili: experți contabili pur și simplu, care au îndeplinit toate formele, examenele, sunt înscriși în corpul experților contabili, și experți contabili care sunt recomandați acestor organe competente pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare și așa mai departe.

Or, atâta vreme cât a absolvit un examen, a intrat în corpul experților contabili, eu personal cred că el are toate drepturile de a fi utilizat, inclusiv în expertize contabile judiciare, la solicitarea organismelor competente ale Ministerului Justiției.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți eliminarea totală a acestui alineat nou. Domnul deputat Ana propunea numai a ultimei părți a acestui alineat.

Deci, eliminarea totală se supune prima la vot.

Vă supun spre aprobare eliminarea alineatului nou, propus la numărul curent 11 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abtineri? Vă rog frumos să numărați voturile. 6 în total.

Deci, a fost eliminat acest nou alineat propus la numărul curent 11 din raport.

Deci, pct.7, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.8.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.9.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.10, comisia a propus eliminarea textului la numărul curent 12 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.11, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.12, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.13, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.14, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.15, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.16, lit.g), în raport la numărul curent 13.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Lit.h), i) și j) din textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.16, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.17, alin.1, în raportul comisiei, numărul curent 14.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Alin.2, 3, 4 și 5, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.17, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.18, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.19, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.20, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.21.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.22.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.23.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.24.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.25, în raport, la numărul curent 15, comisia propune eliminarea.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.26, la numărul curent 16 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.26, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.27, la numărul curent 17 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.27, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.28, lit.a), la numărul curent 18 din raportul comisiei.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.28, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La pct.29, referitor la art.391.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

La numărul curent 19 din raportul comisiei ni se propune introducerea unui articol 392.

Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La al doilea alineat de la acest 392, cred că formularea este ușor nefericită, pentru că este vorba de persoanele care-și exercită profesiunea, pur și simplu, fără viza anuală. Și este exact ca la alin.1: "persoanele care exercită atribuțiile specifice calității de expert contabil și contabil autorizat, fără viza anuală, se sancționează disciplinar ..." și așa mai departe.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este deci o precizare în text.

Inițiatorul, de acord? De acord.

Dacă nu sunt alte intervenții, vă voi supune spre aprobare acest articol 392, cu cele două alineate, la alin.2 cu completarea făcută, cu precizarea propusă de domnul deputat Dan Constantinescu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Pct.29, însă cu preambulul completat după art.39 se introduc două articole noi – 391 și 392, care vor avea următorul cuprins.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Art.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Art.II, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Art.III, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii, care trebuie însă completat, conform uzanței, deci după textul existent, "cu completările și modificările următoare" – și enumerate cele aprobate de noi în textul ordonanței.

Deci, articolul unic.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare legea, ca lege ordinară, în ansamblul ei, prin vot deschis, cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abtineri? O abținere.

Cu o abținere și nici un vot împotrivă, a fost adoptat acest proiect de lege.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

În continuare, vă supun spre aprobare două comisii de mediere.

Prima – pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului, la propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică: Stanca Teodor, Petrescu Silviu, Sârbu Marian, Giurescu Ion, Lazia Ion, Böndi Gyöngyike și Furo Iuliu Ioan.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abtineri?

A fost adoptat în unanimitate.

Și a doua: comisie de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței .....

Și, a doua, Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997: Stanca Teodor, Petrescu Silviu, Sârbu Marian, giurescu Ion, Gavrilaș Teodor, Kerekeș Karoly și Iliescu Valentin Adrian.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată în unanimitate.

În continuare, avem raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități referitor la solicitarea domnului deputat Petre Țurlea de a se constata incompatibilitatea mandatului de deputat al domnului deputat Baranyi Francisc cu exercitarea funcției de consilier al ministrului sănătății.

Dau cuvântul domnului Emil Popescu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Fac precizarea că în 2 sau 3 minute vom întrerupe ședința ...

Domni deputați din sală:

Nu mai avem timp, domnule președinte!

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu mai e timp, da? În cazul acesta, o să vă rog să-mi permiteți să opresc ședința Camerei, vom continua, după ședința comună a celor două Camere, cu partea destinată răspunsurilor la întrebările adresate Guvernului și întrebărilor adresate Guvernului.

 
  Pauză  
Răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ca să nu pierdem timpul, eu vă propun să continuăm cu partea a doua a întâlnirii noastre, și anume cea destinată întrebărilor și răspunsurilor adresate de deputați și să începem cu domnul deputat Ionel Marineci. Este aici? A avut o întrebare adresată Ministerului Sănătății. Domnul ministru este aici de față pentru a răspunde.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Ionel Marineci:

Vă mulțumesc.

Întrebarea mea avea un obiect clar, este vorba de schimbarea din funcție a directoarei Spitalului TBC din Roșiorii de Vede, directoare care susținuse un concurs pentru ocuparea postului. A fost schimbată fără să i se facă un control de fond și spuneam în întrebarea mea că cel care fusese numit în funcția de director era membru sau este membru al PD și în mass-media locală și-a făcut loc ideea că această schimbare are conotații politice. Am aflat că directoarea a fost repusă în funcție vineri, dar aștept și răspunsul domnului ministru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului ministru al sănătății, domnul senator Hajdu Gabor să răspundă.

Vă rog.

 
 

Domnul Hajdu Gabor:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu nu am cercetat apartenența de partid a celor implicați, dar vă pot confirma că pe data de 14 mai doamna directoare a fost repusă în drepturi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Marineci, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ionel Marineci:

Sigur, intervenția mea acum nu are darul decât să-i mulțumească domnului ministru pentru verticalitate și pentru faptul că s-a acționat drept în această situație. Încă o dată mulțumiri domnului ministru și aș dori ca în viitor rațiunea să primeze.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Petru Bejinariu. Întrebarea este adresată Ministerului Educației Naționale. Va răspunde domnul secretar de stat Mircea Corneliu Fronescu.

Vă rog.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc.

Întrebarea se adresează Ministerului Educației Naționale. Textul a fost înaintat la vreme, este cunoscut și atunci eu o să-mi îngădui doar să repet întrebarea din textul ei inițial.

Deci, vă rugăm, domnule ministru Andrei Marga, să precizați, pentru mai multe colective de cadre didactice de la școli din județul Suceava, care au fost criteriile de bază în zonare pentru sporul de izolare și dacă se poate corecta situațiile școlilor generale "Dimitrie Onciu" - Straja și Liceul "Ion Nistor" – Vicovul de Sus, prin încadrarea lor în zona a V-a de izolare cum, de fapt, ar fi și normal.

Prin urmare, se deduce din întrebare că s-au făcut mari inechități în ce privește încadrarea cadrelor didactice pentru sporul de izolare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule secretar de stat Fronescu, vă rog.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mai întâi să mă prezint. Mă numesc Mircea Corneliu Fronescu, sunt noul secretar de stat pentru învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale. A fost dat un răspuns scris de către domnul Andrei Marga la interpelarea domnului deputat Petru Bejinariu, nu știu dacă domnia sa l-a primit sau dorește atunci... Eu am să vă explic doar în câteva cuvinte cum s-a ajuns la această situație, bineînțeles, nedorită.

Trebuie subliniate următoarele fapte. Încadrarea școlilor în cauză a fost stabilită de către Inspectoratul școlar județean și avizată de către sindicatele reprezentative din învățământ pe plan județean, evident. A existat astfel posiblitatea contestației și ceea ce este important, această repartizare a fost făcută în mod transparent. Deci nu este vorba despre o hotărâre birocratică și cu atât mai puțin de un act arbitrar, ci una luată pe baza consultării școlilor din județ și a reprezentanților sindicali ai personalului didactic.

Al doilea aspect, modificarea încadrării celor două școli nu este posibilă decât prin modificarea hotărârii de Guvern, aici aș vrea să vă precizez că, de fapt, această hotărâre de Guvern nu constituie altceva decât o înșiruire de localități pe județe, după zonele acestea de izolare, până la zona a VIII-a care, firește au sporuri diferite de retribuire. Este vorba de o procedură care cere un anume timp. De altfel, în ceea ce privește Ministerul Educației Naționale, ținând cont și de alte sesizări, acesta va lua în considerație posibilitatea discutării unor situații, cum este cea semnalată în cele două școli. Acestea sunt încadrate în zona a VIII-a, nu se îndeplinește, conform evaluării făcute pe plan județean, în condițiile pe care le-am amintit, faptul acesta și, din această cauză, nu întrunesc decât condiția posibilității de cazare a personalului didactic. Oricum, repet, pe baza nu numai acestei întrebări a domniei voastre, ci și a altor sesizări pe care le-am primit din teritoriu și din alte părți, Ministerul Educației Naționale va analiza posibilitatea unor modificări ale Hotărârii de Guvern nr. 769 din 1998, în vederea asigurării unei mai bune aplicări a acesteia în funcție de condițiile locale specifice. Este foarte probabil să fi existat oarecare grabă, să fi fost unele lucruri incorect făcute. Dacă dumneavoastră doriți să mă mai întrebați...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Petru Bejinariu?

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu știu că s-a făcut această consultare cu sindicatele, că documentația a fost prezentată de inspectoratul școlar, de aceea nici n-am acuzat Ministerul Educației Naționale ca făptuitor de inechități la Suceava. Dar am rugat și repet, rog pe domnul ministru să grăbească măsurile, demersurile pentru instalarea dreptății acestor oameni, pentru că la urma urmei, cuvintele "de laudă" nu vin asupra mea, ci vin asupra inspectoratului și asupra Ministerului Educației Naționale și am în vedere că și cei de la Straja și cei de la Vicovul de Sus și încă multe alte localități au dreptate. Nimeni nu poate să conteste criteriile care stau la baza acestor zonări și care nu s-au făcut corect. Eu sper că domnul ministru va reacționa ca atare și cred că dă dreptate acestor profesori care au solicitat sub semnătură, cum știți, prin anexa pe care v-am înaintat-o dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

În continuare, trecem la două întrebări, una adresată de domnul deputat Nicolae Groza. Este aici? Da. Celălalt este domnul deputat Mihai Nicolescu.

Dau cuvântul domnului deputat Nicolae Groza, întrebare adresată Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Stimați reprezentanți ai ministerelor,

Stimați colegi,

M-am adresat domnului ministru Ioan Mureșan de la agricultură și alimentație arătând că Proiectul "România 9203-0402" din cadrul programului PHARE în valoare de circa 565 de milioane de lei, menit să sprijine dezvoltarea serviciului de extensie tehnică în agricultură, s-a realizat în mod necorespunzător. Nota de control a Departamentului de control a Guvernului a menționat o serie de ilegalități și minusuri privind dotarea logistică și folosirea calculatoarelor, mașinilor de teren, echipamente de birou etc. Care sunt principalele programe pe care le desfășoară Agenția națională de consultanță agricolă în anul 1999? Ce măsuri întreprinde Ministerul Agriculturii și Alimentației pentru folosirea legală a logisticii pentru consultanța agricolă și dacă ministerul propune o îmbunătățire a modului cum se aplică Ordonanța nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinată agricultorilor, aprobată prin Legea nr.222/1998.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației, domnul secretar de stat Ștefan Pete.

Vă rog.

 
 

Domnul Ștefan Pete:

Vă mulțumesc.

Voi răspunde la interpelarea domnului deputat Nicolae Groza, referitor la proiectul PHARE – 9203 care a început în anul 1994 în 12 sept., într-adevăr au existat întârzieri în finalizarea contractului cu Uniunea Europeană din Bruxelles.

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a acorda asistență Ministerului Agriculturii din România pentru dezvoltarea serviciului de extensie care să satisfacă nevoile sectorului privat din agricultură. Programul de lucru a fost aprobat de către minister încă din oct.1994 și a fost rectificat la Bruxelles în 1995. La încheierea proiectului, prin notă ministerială, s-a aprobat ca echipamentele folosite în cadrul proiectului PHARE 9203, desfășurat în România de reprezentanța ADAS Internațional să fie predate în custodie Centrului de pregătire a personalului din agricultură privată, Băneasa – București, până la înființarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, acesta urmând să preia și să gestioneze echipamentele necesare activității de consultanță. Valoarea totală stabilită a fost: pentru echipament 196,7 milioane de lei, autovehicule – 96 de milioane, echipamente de birou – 14,8 milioane, mobilier, aparatură electrocasnică și materiale predate pentru direcțiile județene.

Trebuie arătat faptul și foarte deschis că după predarea echipamentului, într-adevăr, la centrul de perfecționare Băneasa, în 1996, multe din aceste echipamente nu au mai fost utilizate în scopul consultanței, așa cum a fost stabilit prin program. Astfel, o parte din calculatoare au ajuns pe masa de lucru a unor firme particulare sau a unor persoane cu funcții importante, chiar și în minister, în perioada 1996-1998. Un număr de 5 autoturisme, de exemplu, au urmat aceeași cale, două fiind aduse într-o stare avansată de uzură. La centrul de perfecționare, nu numai echipamentele din programul PHARE au fost gestionate necorespunzător, dar și întregul mobilier al acestuia a fost practic gestionat în mod incorect. Clădirea respectivă, formată din două corpuri, Palatul Lupescu și căminul de cazare au fost aduse, de asemenea, într-o stare avansată de degradare. Astfel, s-a trecut rapid la o inventariere a patrimoniului, începând cu echipamentele PHARE și ale Băncii Mondiale, nota de constatare a Comisiei "Anca", datată 23 decembrie 1998, arată că mijloacele fixe și obiectele de inventar nu erau înregistrate în evidența contabilă a Ministerului Agriculturii, deși trecuseră aproape 3 ani de la predarea acestora. Lipsurile de echipamente și mijloacele logistice destinate activității de extensie și consultanță erau de mai multe zeci de milioane lei, din care 14 milioane reprezentau programul PHARE.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă, o dată cu înființarea contului propriu și a codului fiscal, a trecut la înregistrarea în evidența contabilă mai întâi la Ministerul Agriculturii și apoi prin transfer în evidența contabilă proprie. Practic, până în data de 15 febr.1999 toate echipamentele găsite faptic au fost preluate și înregistrate în evidența contabilă a agenției, beneficiară autorizată a acestor echipamente stabilite conform protocolului încheiat la Bruxelles în 1995.

Pe lângă măsurile legale luate până în prezent de către Ministerul Agriculturii se înscrie și protocolul de predare-primire încheiat între DGA și OJCA privind sprijinirea și dotarea Serviciului de Consultanță cu spații, sedii, echipamente de birou, altele decât cele primite prin donație.

În prezent, agenția dispune de o conducere tânără, acționând energic în primele 3 luni ale acestui an. s-au constituit în toate județele țării oficiile de consultanță, iar în peste 750 de localități rurale s-au constituit centre locale de consultanță agricolă, organizate, printr-o primă etapă, sub formă de centre microzonale. Începând cu aprilie "ANCA" – Agenția de consultanț㠖 a și început să funcționeze în mediul rural, au fost evidențiate și mediatizate peste 140 de activități la nivelul tuturor județelor. În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.676 din 1998 agenția și-a constituit propriul regulament de organizare și funcționare, inspirat după organizarea serviciilor de consultanță și din alte țări, de exemplu, Anglia, Germania etc.

Dintre obiectivele cuprinse în strategia agenției se remarcă următoarele: obiective pe termen scurt, vreau să enumerez câteva: pregătirea bazei de date prin inventarierea tuturor gospodăriilor și exploatațiilor agricole, selectarea și gruparea acestora după dimensiuni - medie fizică actuală a proprietății acestora, evaluarea resurselor demo-economice de ansamble existente în mediul rural. Sunt pregătite bugete și venituri de cheltuieli pentru diferite mărimi de exploatații agricole, ce vor fi furnizate celor interesați. în strategia multianuală, agenția în propune să asigure o colaborare coerentă între cercetare și producătorii agricoli. Agenția are un program coerent privind stabilirea unei legături cu companiile de consultanță din statele europene comunitare. resursele financiare acordate agenției pe acest an sunt doar 8 miliarde de lei, revenind mai puțin cu 200 de milioane lei pentru fiecare județ. Trebuie să încercăm să sprijinim aceste demersuri ale Ministerului Agriculturii, în cazul rectificării bugetului de a acorda sume suplimentare pentru agenție.

Măsurile luate de Ministerul Agriculturii până în prezent, în vederea utilizării legale a echipamentelor, a transferului acestora și utilizării lor la parametrii normali, completarea necesarului cu mijloace fixe și echipamente, reprezintă garanția funcționării în bune condiții a acestei instituții, atât de necesare dezvoltării producției și eficientizării în viitor a agriculturii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac precizarea că răspunsul dumneavoastră a depășit cele 3 minute pe care le-ați avut, conform regulamentului, dar sper că îl va mulțumi pe domnul deputat.

Domnul deputat Mihai Nicolescu, tot întrebare adresată Ministerului Agriculturii.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Întrebarea se referă la situația pe care o avem legat de stadiul lucrărilor agricole de primăvară, constatăm întârzieri în realizarea acestora. la data la care discutăm sunt încă, de fapt, după operativa din 10 mai, existau aproape 900 de mii de ha nearate. În ceea ce privește semănatul culturilor la sfeclă eram undeva în jur de 42%, floarea soarelui – 76%, la porumb 42% etc.

Drept urmare, mi-am permis să formulez două întrebări, pornind de la această situație: în funcție de stadiul actual al lucrărilor și de ritmurile zilnice de lucru, am rugat să se precizeze când se preconizează încheierea semănatului la principalele culturi agricole pogramate a se realiza în această primăvară și dacă se are în vedere ca în această primăvară și în acest an o anumită suprafață de teren să rămână nearată, nelucrată și nesemănată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul secretar de stat Ștefan Pete.

Aveți cuvântul pentru a răspunde acestei întrebări.

 
 

Domnul Ștefan Pete:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi da datele noastre din minister, din data de 13, la răspunsul domnului deputat. Arăturile pentru însămânțările de primăvară au fost realizate de 5.660.000 de ha. Această suprafață este apropiată de cea realizată în aceeași dată: în 1996 au fost 5.696.000 de ha, în 1997 5.300.000 de ha, în 1998 de 5.855.000 de ha. Aceste cifre atestă faptul că suprafețele arate pentru însămânțările de primăvară în acest an, luând în considerație condițiile agro-meteorologice nefavorabile, se încadrează în tendința generală de executare a acestor lucrări. La sfecla de zahăr, a fost semănată, până în data de 13 mai, 58. 927 ha, suprafață insuficientă într-adevăr pentru asigurarea în întregime a necesarului de zahăr. Cauza principală care a contribuit la însămânțarea unei suprafețe mai mici a fost hotărârea de a nu mai cultiva sfeclă din partea acționarilor principali ai fabricilor de zahăr. Aici aș putea enumera firmele AGRANA, BAZANGUR, FEIFERMAN etc. care au investit în România și, care, în totalitate, 54.000 de ha nu au însămânțat, care este diferența față de acest necesar. Aceste firme, principalii acționari ai fabricilor, au fost determinate să ia o astfel de hotărâre din cauza prețului zahărului brut și a zahărului rafinat pe plan mondial care este foarte scăzut – 143 de dolari pe tonă și respectiv, 194 dolari pe tonă sunt prețuri din 21 apilie. Comparativ cu prețurile de 530-550 de dolari pe tonă cât ar costa zahărul rafinat la noi în țară, în urma prelucrării sfeclei de zahăr.

La floarea soarelui au fost însămânțate 879.000 de ha, suprafață mai mare decât cea însămânțată cu această cultură în anii precedenți, deși condițiile climatice au fost și sunt destul de nefavorabile. La porumb au fost însămânțate până în prezent 2.049.000 de ha, suprafață mai mare decât cea rezultată la aceeași dată în 1997 și acțiunea semănatului continuă și după această dată, deci mă refer în primul rând la porumb. Întârzirea semănatului s-a datorat în principal condițiilor meteorologice nefavorabile executării lucrărilor agricole. Încheierea semănatului la principalele culturi se preconiza a se realiza în funcție de zonele pedoclimatice și tipul de cultură în aproximativ două săptămâni.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnule deputat, vă rog, dacă aveți un comentariu de făcut?

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Mulțumesc domnului ministru pentru răspuns. Mi-aș permite câteva comentarii.

În primul rând, aș considera absolut necesar să nu ne mai raportăm la anul 1996 sau 1995 sau 1990 și, prin programul pe care l-am stabilit, în mod normal, trebuiau încheiate lucrările, pentru că avem nevoie de aceste producții. Faptul că precipitațiile din primăvară n-au permis să se efectueze arătura nici nu se poate invoca. Noi trebuie să ajungem în situația în care arăturile pentru culturile de primăvară în țara românească să le încheiem cel târziu la 20 decembrie, deci înainte de sărbători. Pentru aceasta, va trebui toată nația să gândească în consens, efort generalizat într-un sector principal, o dotare corespunzătoare pentru realizarea acestor lucrări. Legat de cultura sfeclei de zahăr, este un mare pericol: este un produs strategic, iar firmele care au fost menționate, într-adevăr, nu au făcut altceva decât să preia fabricile și se dovedește faptul că s-au retras în condițiile în care într-adevăr n-au fost în măsură să colaboreze corespunzător cu producătorii, să realizeze producții de vârf și producții normale. Vorbim de semănat la sfeclă de zahăr acum, când trebuia să încheiem cultura sfeclei de zahăr la sfârșitul lunii martie, cel mult 5 aprilie, pentru că, practic cunoaștem că sfecla acumulează zahărul în mod deosebit în ultimele 30-45 de zile din perioada de vegetație, deci sunt elemente tehnice pe care trebuie să le avem în atenție în mod deosebit.

La floarea-soarelui mi-aș permite să consider absolut necesar ca ministerul să-și revizuiască poziția, pentru că am atras atenția încă din '92-'93, când s-a mărit suprafața de floarea-soarelui, datorită faptului că, pentru România o suprafață de 1.000.000 de ha, atât cât ne propunem să realizăm anual, este o suprafață mare având în vedere numărul mare de boli la această cultură și având în vedere că această cultură este concentrată în mod deosebit în zona de sud, zona Moldovei și Banatului. Și Transilvania, partea aceasta de vest a țării.

Cred că revenirea la o suprafață în jur de 700.000 de hectare, dar cu o tehnologie care să ne permită să valorificăm capacitatea de producție a hibrizilor românești, la care nu realizăm decât o valorificare de 25-30%, ne-ar pune în situație deosebită.

Și o ultimă observație, o ultimă remarcă mi-aș permite. La porumb, cred că este bine să avem în vedere și trebuie neapărat schimbați hibrizii, recurs la hibrizii semitimpurii și timpurii pentru că altcumva vom avea probleme cu ajungerea la maturitate, cu eliberarea terenului și pregătirea ca plantă premergătoare pentru grâu, și atenție în mod deosebit la loturile semincere, mi se pare suprafața extrem de redusă a loturilor semincere având în vedere faptul că nu avem decât circa 10.000 de hectare programat, față de necesarul de sămânță.

Și am zis că e ultima, mai am o remarcă pentru lucrările în continuare privind ierbicidarea la păioase. Se ierbicidează la ora actuală culturi de grâu care sunt înspicate. Domnule ministru, niciun ierbicid pe care-l folosim în țara românească la ora actuală nu ne permite să ierbicidăm peste trei internoduri la plantă. De aceea, riscăm să pierdem jumătate din producție, și au fost situații în parcelele experimentale și în marea producție, când dintr-o recoltă de 5-6 tone, s-a recoltat o tonă pleavă și grâu și ștab.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru, doriți o replică? Nu.

Continuăm cu întrebările adresate Ministerului de Interne. Domnul deputat Petre Naidin. Mai este, cu o întrebare tot aici, domnul deputat Florian Serac.

Domnule deputat Petre Naidin, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sincer, regret faptul că și cer scuze, în numele Departamentului condus de un ministru, Relațiile cu Parlamentul, că domnul ministru Dudu Ionescu nu avea mai bun de făcut în seara asta decât să vină să răspundă la o interpelare, la o întrebare, la care secretarul de stat Liviu Popescu mi-a răspuns acum o lună și ceva. În schimb, nu înțeleg de ce nu mi se răspunde la o interpelare adresată primului-ministru privind problemele pe care le are prefectul PNȚCD în județul meu, Călărași, nu înțeleg de ce nu mi se răspunde de o lună și ceva la două întrebări adresate Ministerului Sănătății, respectiv, FPS-ului, privind societățile cu capital de stat tot din județul meu, a ni se pune la dispoziție lista cenzorilor, membrilor în consiliul de administrație și membrilor AGA. Dacă domnul ministru are elemente în plus pe care mi le poate comunica, în condițiile în care, este adevărat, s-au adunat și altele în județul meu și am să i le fac cunoscute public și la care îl rog să se implice, și s-a implicat ca instituție, efectiv, nici nu știu ce trebuie să fac în seara aceasta. Să-l rog pe domnul ministru să răspundă, să-i dau eu răspunsul pe care l-am primit acum o lună și ceva, efectiv sunt nedumerit.

Domnule președinte, lămuriți-o dumneavoastră, dacă vreți, ca vicepreședinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

ÎI dau cuvântul domnului ministru Constantin Dudu Ionescu pentru a răspunde întrebării.

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule deputat,

Nu fac decât să revin la formularea pe care deja v-am transmis-o și v-aș ruga să citim împreună legea ca să vedeți că răspunsul este corect formulat și că într-adevăr Curtea de Conturi este cea care trebuie să facă lucrurile pe care le prevede legea, și nu poliția.

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților la 28 aprilie, referitoare la încheierea în mod ilegal a unui contract de închiriere între Consiliul local al comunei Ileana, județul Călărași, și S.C. Cristall Trade SRL Călărași, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele. La data de 7.XII.1998, domnul Ioniță Nicolae, consilier la Consiliul local al comunei Ileana, județul Călărași, a sesizat Inspectoratul de poliție al județului Călărași despre faptul că domnul Pârșoiu Henri George, probabil, primarul comunei, a încheiat un contract ilegal de închiriere pe o suprafață de 200 de ha teren arabil din izlazul comunei pe o perioadă de 10 ani, fără a organiza licitație. Poliția locală a declanșat efectuarea de cercetări penale împotriva primarului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Cu ocazia cercetărilor, FPS - Direcția teritorială Călărași - și Prefectura județului Călărași au comunicat Poliției că tranzacția de închiriere s-a efectuat legal în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.18/1991 și art.28 din Legea nr.69/1991, republicată.

În vederea definitivării cercetărilor, Serviciul economico-financiar din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Călărași a solicitat Camerei de Conturi Călărași să se pronunțe cu privire la legalitatea închirierii sub aspect financiar, însă nici până la data de 17.05.1999 răspunsul nu a fost primit, deși s-au făcut demersuri repetate în acest sens. Urmează ca imediat după primirea răspunsului, să se propună soluția legală Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Dacă-mi permiteți, domnule președinte, mai am o întrebare la care aș fi vrut să dau răspunsul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. O să am întâi o rugăminte. Este un domn în sală care nu este deputat și o să-l rog să părăsească sala de ședință. Domnule deputat Rațiu, am o rugăminte, domnul care este lângă dumneavoastră, nefiind deputat, să nu stea în sală în timpul ședinței. Există locuri sus pentru vizitatori sau afară pe culoar. Sunt niște reguli. În nici-un Parlament din lume nu intră în sală decât persoanele care sunt abilitate.

Domnul deputat Florian Serac.

Întrebarea adresată tot Ministerului de Interne.

Vă rog.

 
 

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte de ședință,

Domnule ministru,

M-am adresat dumneavoastră cu o întrebare referitoare la evenimentul din 3.XI.1997 prin care maistrul militar Ioan Lazăr a fost bătut bestial la Șimleu Silvaniei de către doi angajați ai Ministerului de Interne, plut.major Macovei Vasile și serg. major Popeț Sorin, aflați în stare de ebrietate. Spitalizat 26 de zile la spitalul din Șimleu Silvaniei și Cluj Napoca, maistrul militar a avut nevoie de 73 de zile medicale îngrijire pentru a-și reveni la starea necesară reluării activității. Sesizând conducerea Ministerului de Interne în mai multe rânduri despre cele întâmplate, Ministeul de Interne, prin șeful Corpului de control, col.Mircea Alexandru, recunoaște că fapta celor doi subofițeri întrunește elementele constitutive ale unei "infracțiuni", dar consimte să țină în solda ministerului persoane care pătează onoarea și haina militară și fac reclamă bună militarilor cu înclinație spre acte de corupție și huliganism. Acum, mi-am permis să mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, pentru că am observat că ați început unele restructurări în Ministerul de Interne, și mi-am permis să fac și eu comparație privind curățarea peștelui de la cap și să vă întreb când veți ajunge la coadă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dau cuvântul domnului ministru Constantin Dudu Ionescu pentru a răspunde acestei întrebări.

Vă rog, domnule ministru.

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

În ceea ce privește proverbul, e adevărat, numai că curățenia se face de la coadă din câte mi-aduc eu aminte. În orice caz, nu mi-am propus nimic în sensul acesta în Ministerul de Interne.

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.764 A/05.05.1998, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate, au rezultat următoarele. La data de 18.02.1998, petentul a reclamat conducerii Inspectoratului General al Poliției că în ziua de 03.XI.1997, aflându-se în Șimleu Silvaniei, a fost bătut fără motiv de plut.major Macovei Vasile și de serg.major Popeț Sorin, ambii din cadrul Poliției orașului Șimleu Silvaniei. Plângerea a fost verificată de ofițeri din Corpul de control al Inspectoratului General al Poliției. Cu acest prilej, s-a stabilit că cei doi polițiști l-au lovit fără motiv atât pe petent, cât și pe însoțitorul acestuia, la ieșirea dintr-un restaurant unde consumaseră băuturi alcoolice. În urma agresării de către polițiști, petentul a fost internat la spitalul din localitate cu diagnosticul "traumatism cranio-cerebral, hematom la ochiul stâng, contuzii, fractură coastă 10 și la osul zigomat", medicul legist apreciind că necesită îngrijiri pentru 21-23 de zile. Pentru fapta respectivă, subofițerii au fost cercetați de un ofițer cu cercetarea penală specială din cadrul Inspectoatului de Poliție al județului Sălaj, s-a întocmit dosarul penal cu nr.300.232/1997 care la data de 17.XI.1997 a fost declinat Parchetului militar Cluj, competent a dispune soluția procedurală în legătură cu fapta respectivă, dosarul fiind înregistrat la nr.384P/1997, la care s-a conexat și plângerea petentului, adresată direct Parchetului Militar.

În afara măsurilor cu caracter penal care urmează să fie dispuse de Parchet la finalizarea cercetărilor, polițiștii au fost trimiși în fața Consiliului de judecată, conform art.35 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care a hotărât ca subofițerii sunt vinovați pentru fapta comisă și a propus pentru fiecare aplicarea pedepsei de amânare a înaintării în grad anul următor pe timp de un an.

Totodată, șeful Inspectoratului de poliție al județului Sălaj a dispus mutarea polițiștilor la posturi din afara localității. La data de 1 septembrie 1998, sergentul major Popeț Sorin a fost trecut în rezervă la cerere, prin ordinul șefului Inspectoratului de poliție al județului Sălaj. La data de 03.05.1999, s-a început urmărirea penală față de cei doi pentru comiterea infracțiunilor de purtarea abuzivă și vătămare corporală. Menționăm că, în conformitate cu prevederile art.89 din Legea nr.80/1995, trecerea în rezervă pentru situații în care subofițerii sunt cercetați de Parchetul Militar se face din oficiu, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, pronunțată de o instanță militară. Petentul a fost informat în legătură cu această situație de mai multe ori, deși, militar fiind, trebuia să cunoască prevederile legii și contextul în care un subofițer poate fi trecut în rezervă.

Totodată, i s-a adus la cunoștință că având calitatea de parte vătămată, dacă este nemulțumit de modul în care se efectuează urmărirea penală, se poate adresa prim-procurorului de la Parchetul militar Cluj, conform prevederilor art.278 din Codul de procedură penală, iar dacă va aprecia că pedeapsa ce a fost aplicată de instanță este netemeinică și nelegală, o poate ataca.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doriți să mai interveniți, domnule deputat?

Domnule deputat Florian Serac, aveți două minute pentru precizări și comentarii.

 
 

Domnul Florian Serac:

Domnule ministru,

Militarul în cauză, respectiv subofițerul, vă informez că este unul dintre maiștrii militari care asigură buna funcționabilitate a aparatelor de zbor pe aeroportul Otopeni. Din dorința de a nu înregistra unitatea militară din care face parte cu evenimente deosebite, a procedat la adresarea pe cale civilă, fără să iasă pe linie ierarhică la raportul respectiv. Asta pentru a ne înțelege din capul locului. Dacă Ministerul de Interne, respectiv, fostul ministru, domnul coleg al nostru, Dejeu, n-a binevoit să îl primească în audiență niciodată, eu vă informez că despre aceste răspunsuri pe care mi le-ați înșirat dumneavoastră în momentul de față am cunoștință, și dumneavoastră, cu regret, cu părere de rău vă spun aici, că n-aș vrea să vă supărați, dar nu era nevoie să veniți în fața Camerei Deputaților și să citiți niște răspunsuri pe care le-au dat niște subalterni ai domnului ministru Dejeu. Dacă încă în Ministerul de Interne, în cabinetul dumneavoastră, mai există anumite persoane care au îndeplinit funcții de răspundere în conducerea poliției județene Sălaj, atunci îmi explic de ce se întâmplă acest fenomen. Pentru lămurirea și pentru înscrierea în stenogramă, eu cred că Ministerul de Interne nu are nevoie sau nu avea nevoie de niște cazuri prin care să se lămurească anumite abateri ale angajaților săi în justiție și să fie chemați la bară în uniformă militară. Se puteau lua anumite măsuri încă înainte, de pe vremea domnului ministru Dejeu. Nu vă reproșez dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați preluat sau ați urmat la conducerea ministerului și nu s-au săvârșit aceste infracțiuni în perioada în care dumneavoastră ați condus acest minister. Cer numai să aveți amabilitatea să-mi acordați și mie un răspuns, adică un răspuns scris din ceea ce ați citit dumneavoastră la microfon.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru, aveți dreptul la replică.

 
 

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Domnule deputat, răspunsul îl veți primi în scris, cum este normal, este semnat, la fel cum normal este, având în vedere că este interpelarea dumneavoastră, să vin să răspund. Deci, eu nu cred că mi-am făcut decât datoria. În momentul în care nu pot să vin eu să răspund, vine unul dintre colegii mei, și eu nu vin, motivat.

În ceea ce privește audiența pe care spuneți că petentul a solicitat-o, eu nu mi-aduc aminte să fi spus nu. În ceea ce privește modul în care este formulat răspunsul, iarăși, mă surprinde analiza pe fond pe care o faceți dumneavoastră - cine ar trebui să facă răspunsul? Dacă noi credem în continuare că un ministru se pricepe la tot, înseamnă că suntem într-o epocă de care credeam că am scăpat. Și dacă specialiștii spun că legea trebuie respectată, și nu numai specialiștii, dar noi cu toții spunem că legea trebuie să fie respectată, atunci cred că e bine să respectăm această lege.

În ceea ce privește Parchetul militar, este evident că numai instanță militară se poate sesiza în momentul de față, conform Legii organizării judecătorești, în momentul în care niște militari au încălcat legea. Din păcate, și plut.major și serg.major au încălcat Legea nr.80, a cadrelor militare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Ultima întrebare, domnul deputat George Dragu a adresat-o Ministerului Transporturilor.

Domnul deputat George Dragu. Este aici? Aveți răspunsul scris? O să am rugămintea să lăsați răspunsul scris pentru domnul deputat George Dragu. Din partea Ministerului Transporturilor e prezent domnul secretar de stat Aleodor Frâncu. O să rog ca răspunsul să-l lăsați, ca să-i fie transmis domnului deputat.

 
Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Cu aceasta am terminat și partea a doua a zilei noastre. Ultima parte este cea adresată interpelărilor deputaților, interpelări la care se va răspunde într-o ședință viitoare.

Domnul deputat Ioan Oltean. Se pregătește domnul deputat Florian Serac.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Interpelarea pe care eu o s-o prezint în sinteză acum este adresată domnului Radu Vasile, premierul, și vizează starea de fapt și de drept creată la nivelul județului Bistrița-Năsăud în urma adoptării de către Guvern, în ședința din 18 martie 1999, a Hotărârii de eliberare din funcție a prefectului Dorin Grigore Popescu. În urma acestei hotărâri, datorită intervenției în forță a domnului președinte Mircea Ionescu Quintus, primul-ministru a dispus nepublicarea acesteia în Monitorul Oficial până la efectuare unui control din partea Corpului de control al primului-ministru. Acest control s-a încheiat acum o lună și jumătate, iar în concluziile lui se stipulează, printre altele, trei măsuri deosebite.

Prima măsură se referă la eliberarea de îndată din funcție a prefectului Dorin Grigore Popescu. A doua măsură se referă la sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pentru a constata dacă faptele respective nu întrunesc elementele unor infracțiuni de fals intelectual și de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar a treia propunere se referă la sesizarea Curții Supreme de Justiție pentru cercetarea averii domnului Popescu Grigore Dorin de către comisia specială formată potrivit prevederilor din Legea nr. 115/1996.

Cu toate acestea, premierul continuă să nu dea publicității hotărârea respectivă, menținând o stare de nesiguranță și de neliniște la nivelul județului Bistrița-Năsăud.

Întrebarea vizează, domnule prim-ministru, să răspundeți în fața Camerei Deputaților și să prezentați motivele care determină Guvernul României, în speță care vă determină pe dumneavoastră să mențineți nepublicată această hotărâre de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Florian Serac. Se pregătește domnul deputat Mihai Nicolescu.

 
 

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte de ședință,

Am o interpelare adresată domnului prim-ministru al României, Radu Vasile, care este o revenire a celei din data de 3 mai 1999, prin care mă refeream la Hotărârea Guvernului nr.879/9.XII.1998, prin care, în esență, evocam îndreptarea greșelii comise prin trecerea clădirii Palatului administrativ din Oradea, în administrarea Ministerului Justiției, și a clădirii organelor de justiție, în administrarea Prefecturii. Deci, o rocadă între clădiri.

Datorită faptului că interpelarea mea a fost adresată în mod constituțional direct persoanei primului-ministru, iar răspunsul l-am primit din partea Departamentului administrației publice locale, care recunoaște că nu poate să facă nimic în această direcție și, în speță, hotărârea de Guvern o recunoaște ca o greșeală săvârșită în ședința de Guvern respectivă, revin și rog pe domnul prim-ministru să prezinte în fața Camerei Deputaților această situație și pe cât posibil să revoce și acea hotărâre de Guvern. Cu atât mai mult cu cât colegul meu care a prezentat interpelarea anterior, solicită prezența domnului prim-ministru, sper că în prima ședință de după această interpelare, domnul prim-ministru Radu Vasile va fi prezent în Camera Deputaților și va prezenta această situație de fapt și, probil, revenirea asupra hotărârii greșite care a fost luată într-un moment când domnia sa nu conducea ședința de Guvern.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Nicolescu. Se pregătește domnul deputat Viorel Burlacu.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Interpelarea se adresează Ministeului Agriculturii, domnului ministru Ioan Mureșan, și are ca obiect situația fertilizării culturilor agricole de primăvară, preconizată a se realiza în condițiile anului 1999.

Se cunoaște faptul că nu putem obține producții agricole mari și eficiente decât în condițiile efectuării lucrărilor tehnologice în epoca optimă și la un nivel calitativ ridicat. În acest context, aplicarea îngrășămintelor joacă un rol deosebit pentru fiecare cultură agricolă. Pornind de la această realitate, am formulat câteva aspecte, câteva întrebări pe care le-am prezentat ca interpelare domnului ministru.

1. Prima problemă se referă la sistemul de fertilizare preconizată a se realiza la principalele culturi agricole de primăvară în acest an.

2. Ce cantități de îngrășăminte chimice cu azot și fosfor se vor folosi în agricultură la nivel național, la principalele culturi?

3. În ce măsură necesarul de îngrășăminte chimice se asigură integral din producția combinatelor chimice din țară?

4. În situația importurilor de îngrășăminte chimice pentru agricultură, care sunt cantitățile și ce efort valutar este necesar pentru procurarea acestor îngrășăminte?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Viorel Burlacu. Urmează domnul deputat Vasile Stan.

 
 

Domnul Viorel Burlacu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru se referă la cazul căminului de copii cu handicap din comuna Păstoreni din județul Neamț care a devenit o veritabilă bijuterie prin ajutorul dat de Ministerul Muncii și Ordinii Sociale din landul Bavaria condus de doamna ministru Barbara Stamm.

Pe 15 aprilie a.c., a plecat din München, cu destinația Păstoreni, un transport de ajutoare în valoare de 19.000 de mărci germane. Dar, în final, se scrie în donație următoarea mențiune: "Rugăm a ține seama de această donație la acordarea punctelor de adopțiune la Fundația "Fortuna" din București". Știam că, după reglementările în vigoare, autoritatea centrală, înființată cu scopul supravegherii și sprijinirii acestei acțiuni, este Comitetul Român pentru Adopții, și nu are nici o legătură cu unitățile care țin de Secretariatul de Stat pentru Handicapați. Fundația "Fortuna" este agreată în județul Neamț, dar ce legătură este între sprijinirea copiilor din genul de copii de plasament, care pot deveni adoptabili, și copiii nefericiți, cu handicap, care beneficiază de sprijinul landului Bavaria.

Domnule prim-ministru,

Germanii fac donații la copiii bolnavi pentru a înfia copii sănătoși? De când autoritățile din Bavaria sunt reprezentate de o fundație? A obținut această fundație avantaj în activitatea de adopție ca urmare a donațiilor făcute sub directa îndrumare a doamnei Barbara Stamm?

Măi întreb dacă și autoritățile din Germania au cunoștință de această sinistră cooperare, și vă promit că voi reveni pe măsura ce și ancheta independentă de presă, din Neamț, își va urma cursul. Vorba unui ziarist: "Irakienii dau petrol contra hrană, noi exportăm copii sănătoși contra hrană copiilor bolnavi".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Stan are două interpelări pe care le-a lăsat, una adresată ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind materializarea unui control făcut de minister la Direcția silvică Reșița și cea de a doua adresată Ministerului Justiției privind materializarea unui control efectuat în 1998 de Departamentul de control al Guvernului la Regia Națională a Pădurilor.

Domnul deputat Constantin Băbălău. Se pregătește domnul deputat Tudor Marcu.

 
 

Domnul Constantin Băbălău:

Domnule președinte,

În intervenția mea mă refer la situația gravă ce s-a creat în județul Gorj prin oprirea termocentralelor Turceni și Rovinari, ambele pe cărbune energetic - lignit, produs în exploatările miniere la zi și subteran din acest județ. Fac precizarea că exploatarea cărbunelui din Gorj se face cu profitabilitate ridicată, dar prețul de cost este umflat artificial. De asemenea, arătăm că este o greșeală că nu valorificăm această avuție proprie și din comoditatea producătorilor de energie electrică se recurge la centralele pe hidrocarburi care în parte, de fapt, se importă.

Lipsa de concurență în acest domeniu și prețul ridicat pe kilowat/oră fac energia electrică un produs de lux pentru mai mult de jumătate din populația României.

Întreb pe domnul ministru Radu Berceanu: a analizat situația gravă din acest sector? Și dacă da, îl rog să ne înainteze în scris concluziile și măsurile luate pentru mai buna gospodărire a resurselor de energie primară și scăderea prețului de cost al energiei electrice. Interpelarea mea in extenso am depus-o săptămâna trecută la cabinetul domnului secretar Mitrea, și mâine dimineață o înaintăm domnului ministru respectiv.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tudor Marcu. Se pregătește domnul deputat Radu Mazăre. Este aici? Nu este. Atunci, domnul deputat Marian Ianculescu, care este aici.

 
 

Domnul Tudor Marcu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celorlalți, care stau și mă ascultă, pentru că e destul de greu de reziști atâta timp. Nu vreau să vă rețin mai mult atenția, trec la esență.

Interpelarea se adresează șefului Departamentului administrației publice locale, domnului Vlad Roșca. Este o treabă punctuală, de la județul Prahova, dar ea poate fi extinsă și este extinsă la nivelul întregii țări.

Este vorba de apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1997 privind impozitele și taxele locale, care a constituit și constituie o permanentă sursă de nemulțumire a organelor locale din teritoriu, ajungându-se până la a se contesta ca neconstituțională, deoarece prevederile acesteia creează inechități și anulează unele facilități fiscale existente, acționând și retroactiv.

Recent, Uniunea asociațiilor de proprietari din județul Prahova a apelat la deputații județului pentru a face toate demersurile necesare în scopul eliminării prevederilor neconstituționale din această ordonanță de urgență și, în acest scop, au propus niște amendamente, strângând ulterior peste 20 de mii de semnături din județ, pentru susținerea acestora. Este foarte important numărul!

Astfel, pentru o mai corectă evidențiere a cheltuielilor făcute de populație și pentru a nu se crea inechități între consumatori (dacă pot să-mi permit, v-aș ruga să fiți puțin atenți, pentru că toți plătim aceste lucruri, mult peste cât se cheltuiește și în avans! nicăieri ăn lume nu există așa ceva, numai la noi!) și a nu se obliga acestea la plăți suplimentare, nejustificate prin consum, este necesar a se reveni la prevederile ordonanței, asigurându-se următoarele:

1. Obligativitatea contorizării la consumator a apei calde menajere (atât apa rece, cât și energia termică necesară pentru încălzirea acesteia, ca să devină apă caldă), să revină serviciului public de alimentare cu energie termică, deoarece prin această ordonanță contestată apa rece pentru preparat apa caldă menajeră nu este contorizată la consumatori, aceștia plătind și pierderile produse până la domiciliu.

2. Actualizarea de către autoritățile administrației publice centrale și locale, în termen de 3 luni, a normelor privind consumul paușal. El a rămas neactualizat și se percep bani suplimentar de la populație.

3. La încheierea contractelor-abonament, ca și pe durata derulării lor, nu trebuie să se facă plăți anticipate de către abonați. Se pot constitui fonduri de rezervă numai cu acceptul scris al abonaților. Prin ordonanța, însă, contestată se obligă consumatorii la plata anticipată a unei sume, reprezentând contravaloarea prezumată a serviciilor furnizate prestate într-o perioadă de 45 de zile, făcându-se astfel, ca în multe alte situații, ca România să fie singura țară în care populația plătește anticipat serviciile ulterioare, împovărându-se beneficiarii financiar. Astfel, la nivelul orașului Ploiești, spre exemplu, trebuie plătite multe miliarde de lei anticipat, deși serviciile suferă calitativ și cantitativ.

4. În cazul unui abonat colectiv, furnizarea prestării de servicii în cazul neachitării plăților necesare să se facă numai în privința acelui beneficiar individual, cuprins în contractul cu abonatul colectiv, care nu a plătit sumele datorate. pentru că, prin ordonanța contestată, se creează posibilitatea măsurilor punitive împotriva unei întregi comunități, atunci când nu se poate identifica rău-platnicul. El se poate, foarte bine, prin contractul colectiv.

Până la modificarea eventuală prin lege a prevederilor neconstituționale ale Ordonanței nr. 62/1998, rog Guvernul, Departamentul administrației publice locale, în special domnul Vlad Roșca, să intervină rapid și să reglementeze incorectitudinile introduse prin această ordonanță a Guvernului, care creează profundă nemulțumiri și inechități în rândul populației, populație care plătește suplimentar și nejustificat servicii de care beneficiază în mai mică măsură. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Marian Ianculescu, se pregătește domnul deputat Petre Bejinariu.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prima mea interpelare se adresează domnului Valeriu Stoica, ministrul justiției, și are ca obiect interpretarea eronată a prevederilor art. 97 din Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic, referitoare la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara fondului forestier.

A doua interpelare este adresată domnului ministru Romică Tomescu și are ca obiect implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regulilor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național și cele referitoare la circulația materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 – Codul Silvic.

Îmi permit să dezvolt aceste interpelări în ziua de săptămâna viitoare, cu prilejul prezentării răspnsurilor. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petru Bejinariu, se pregătește domnul deputat Lazăr Lădariu.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea se adresează Ministerului Educației Naționale, respectiv, domnului ministru Andrei Marga.

Începând cu anul școlar 1998-1999, Ministerul Educației Naționale a decis ca în liceele din România, respectiv, în 213 licee, concursul pentru ocuparea catedrele vacante să fie organizat și desfășurat de către conducerile liceelor. Argumentele inoportunității le voi prezenta la răspuns, la următoarea ședință.

Și, atunci, voi da citire direct interpelării:

Vă rugăm, domnule ministru, să precizați, pentru profesori și pentru toți oamenii interesați, care argumente v-au condus la această decizie, ce garanții aveți pentru obiectivitatea evaluării și care este legalitatea demersului. Nu socotiți că amânarea sau anularea acestei decizii ar fi o soluție mai bună? Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lazăr Lădariu, se pregătește domnul deputat Dumitru Bălăeț.

 
 

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este adresată domnului Hajdu Gabor, ministrul sănătății.

Făcând parte din cele 33 de programe naționale, Centrul de hemodializă din cadrul Spitalului clinic județean Mureș se confruntă de la o vreme încoace cu mari greutăți. Din discuțiile cu domnii doctor Mihail Liphardt, director al spitatului, și Ioan Nistor, pacient, am reținut că dacă nu se va găsi o soluție rapidă pentru îndreptarea situației financiare Centrul de hemodializă din Târgu Mureș va rămâne fără fondurile necesare. Deocamdată, după opinia domnului doctor Gheorghe Popescu, director al centrului, materialele consumabile vor mai ajunge pentru maximum o lună de zile. Deci, totul devine o problemă de supraviețuire...

Avându-se în vedere că bolnavii odată aflați în tratament nu mai pot fi scoși, iar principalul finanțator este Ministerul Sănătății, îl rugăm pe domnul ministru Hajdu Gabor să ne anunțe care ar fi, în acest caz, soluția salvatoare. Altfel, pacienții, tot mai bolnavi, tot mai disperați, încep să-și piardă speranța, văzându-se dinainte condamnați, deopotrivă, prin sărăcia bugetului unei țări și nepăsarea guvernanților. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dumitru Bălăeț, se pregătește domnul deputat Ion Cârstoiu.

 
 

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Andrei Pleșu, ministrul de externe.

Pe data de 11 mai, orele 23,30 (orele 10 seara în Italia), pe Canalul Rai Due, la o emisiune "Pinocchio", de mare audiență, s-au prezentat imagini comentate din România, în special din București, drept "capitală europeană". Numai "capitală europeană" nu putea să fie, căci toată emisiunea prezenta numai căminte de handicapați, copii dormind prin canale, bolnavi de SIDA, țigani aurolaci, hoți etc. etc. Nimic altceva despre București și despre România!

Unui italian care a încercat să spună că Bucureștiul și România reprezintă și altceva decât imaginele respective, i s-a luat microfonul, sub pretextul că el cunoaște România ca "profitor ordinar"! Asta era imediat după vizita Papei!

Câțiva investitori italieni care au văzut emisiunea respectivă s-au arătat indignați față de o asemenea prezentare a României și a Bucureștiului și cer o intervenție specială a statului român, pentru că, zic ei, asemenea emisiuni despre România predomină în Italia și în occident și prin intermediul lor se face o propagandă cruntă împotriva investitorilor străini serioși care ar voi să vină în România. "Unde vreți să vă duceți?" sugerează asemenea emisiuni; "În țara aia de handicapați, de copii ai străzi, de aurolaci, de țigani, de hoți?"

Problema care se pune este:

1. Dacă Ministerul român de Externe are un program de contracarare a unor asemea emisiuni.

2. Dacă asemenea emisiuni sunt monitorizate undeva, în cadrul ministerului, alături de alte mijloace: presă, radio, cărți, care dezinformează occidentul cu privire la România.

3. Ce măsuri se iau pentru combaterea efectivă a unei asemenea propagande despre țară.

Așteptăm răspuns în 2 săptămâni, scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ion Cârstoiu, se pregătește domnul deputat Ion Rațiu.

 
 

Domnul Ioan Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Este cunoscut faptul că un reprezentant de vază al PNȚCD, în persoana domnului Vasile Lupu, susține fără echivoc faptul că actuala administrație a pădurilor, respectiv, Regia națională, este autoarea sau coautoarea acțiunilor de jefuire planificată a fondului forestier, denigrându-se în acest fel întregul corp silvic, fără ca autoritotea centrală să ia vreo atitudine de condamnare a acestor afirmații.

Partidul Democrat a respins și respinge și acum aceste susțineri calomnioase și își exprimă nedumerirea cum domnul Vasile Lupu continuă să acuze întregul corp silvic, deși întreaga activitate din silvicultură este condusă numai de reprezentanți ai PȚCD-ului, începând cu domnul ministru și terminând cu șefii de ocoale. Față de acestea, considerăm absolut necesar ca opinia publică să cunoască cu exactitate realitatea existentă în domeniul administrării-exploatării fondului forestier și, drept consecință, îl rog pe domnul ministru să răspundă cu unele date referitoare la mai multe aspecte (pe care, pentru operativitate, nu le voi citi acum, sunt prinse în interpelare și probabil că atunci când voi primi răspunsurile voi da citire întregilor întrebări). Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ion Rațiu, se pregătește domnul deputat Nicolae Popa.

 
 

Domnul Nicolae Popa (din sală):

Cei din urmă vor fi primii!

 
 

Domnul Ion Rațiu:

Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea mea se adresează ministrului de interne, domnul Constantin Dudu Ionescu.

Care sunt măsurile luate de Ministerul de Interne ca urmare a sesizării adresate acestuia prin secretarul de stat Liviu Popescu, privind nerespectarea aplicării legii de către Inspectoratul de poliție județean Brașov?

În comuna Târlugeni, județul Brașov, funcționează, pe baza unui contract cu primăria valabil până în anul 2002, un târg de mașini, proprietatea domnului Florin Popescu. Acesta, proprietar, de asemenea, al terenului pe care funcționează târgul, nu îl poate exploata, deoarece consiliul local refuză să respecte o hotărâre judecătorească definitivă și pusă în aplicare prin executorul judecătoresc. Primăria angajează, în fiecare sfârșit de săptămână când funcționează târgul, bătăuși, care interzic proprietarului intrarea în târg și încasează, în locul acestuia, zeci de milioane, din care o bună parte nu intră în contabilitatea primăriei.

Popescu Florin a cerut ajutorul Poliției Brașov, care, de asemenea, refuză să se implice și să aplice legea, deoarece șeful inspectoratului județean de poliție are, afirmă Popescu Florin, prin rude, interese directe în această comună și în târg (a construit o benzinărie și are service chiar lângă târg).

Această situație durează de 2 ani.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Popa și se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Permiteți-mi să prezint pe scurt interpelările.

Prima este adresată domnului ministru de justiție, Valeriu Stoica, și are ca obiect modul de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 modificată și completată prin Legea nr. 69/1997. Aici trebuie să facem remarca că, datorită unor abuzuri grosolane săvârșite de instanțele judecătorești, mulți cetățeni au fost puși pe drumuri în procese interminabile și datorită acestui fapt nu s-au luat nici un fel de măsuri pentru cei care au greșit și au onorat aceste hotărâri în mod nelegal.

A doua interpelare se adresează Ministerului Muncii și Protecției Sociale și se referă tot la niște abuzuri săvârșite de direcțiile pentru muncă și protecție socială județene, referitoare la Ordonanța de urgență nr. 9/1997 modificată de Ordonanța nr. 5/1998. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și ultima interpelare este a domnului deputat Mihai Vitcu, care este adresată Ministerului Sănătății și pe care dânsul a înmânat-o în scris și o va prezenta direct în ședință. Eu o să dau un exemplar pentru stenogramă.

(Interpelare depusă la secretariatul de ședință.)

 
 

Domnul Mihai Vitcu:

Construcția noului spital din Fălticeni a început în luna iunie 1991, motivat de un complex de probleme social-economice ale localității și teritoriului arondat, precum și de o precară zestre de clădiri unde se desfășoară în prezent activitatea de asigurare a sănătății populației. Clădirea principală a spitalului actual are o vechime de 140 de ani, în prezent neputând face față nevoilor, atât din punct de vedere al capacității, cât și al funcționalității, clădirea începând să se autodemoleze. Secția de obstretică-ginecologie funcționează în două clădiri, la 1,5 km de pavilionul central (construcție din anul 1894), iar secția de fiziologie funcționează în clădirea unei școli, la o distanță de 3 km de clădirea principală. Pentru anul 1999, s-a propus o serie de lucrări la noua investiție, care au fost transmise Ministerului Sănătății cu adresa nr. 12448 din 30.11.1998.

Domnule ministru Hajdu Gabor, întrucât la discutarea bugetului s-au disponibilizat 191 miliarde de lei pentru cheltuieli de capital, suma urmând a fi redistribuită de Ministerul Sănătății la diferite obiective de investiții, vă rugăm să ne precizați dacă ați avut în vedere și spitalul din Fălticeni.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro