Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene Revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

La ordinea de zi urmează proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptate la Strasbourg la 3 mai 1996. Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul? Doamna secretar de stat Simona Marinescu. Aveți cuvântul!

Doamna Simona Marinescu:

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să fac o scurtă mențiune cu privire la acest moment. Ratificarea Cartei sociale europene de către România ar situa România pe poziția celui de al doilea stat care procedează la însușirea acestui instrument juridic. La data de 5 mai 1999, se împlinesc 50 de ani de la intrarea în activitate a Consiliului Europei, moment aniversar pe care l-am putea sărbători și noi cu ratificarea acestui document, care promovează cele mai importante drepturi sociale ale cetățenilor acestei țări.

România a semnat în anul 1997, ca al zecelea stat, Carta socială europeană. În situația în care va mai exista un stat care să ratifice acest document, odată cu a treia ratificare, acest document ar intra în vigoare pentru toate statele membre. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim.

Menționăm că din partea comisiei de specialitate avem un raport de adoptare. Doriți să luați cuvântul? Domnul deputat Marian Sârbu, care este vicepreședintele comisiei sesizate în fond.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune să adoptați raportul în forma care a fost prezentată de inițiator. Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Marțian Dan, din partea Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Marțian Dan:

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor,

Stimați invitați,

Eu nu vreau să particip la dezbaterile generale pe marginea acestui proiect de lege, pentru că motivul pentru care am venit aici este puțin diferit. Sigur că ratificarea Cărții sociale europene este un lucru important. din păcate, noi facem această ratificare într-o perioadă în care situația noastră economică și socială este cea cunoscută de toată lumea și care evident că își va pune pecetea asupra posibilității de efectivizare a unor dispoziții pe care le conține acest generos document care este Cartea socială europeană revizuită.

Dar, pentru că suntem în pragul dezbaterilor generale pe marginea acestui proiect de lege, aș avea de adresat o întrebare, deopotrivă inițiatorului și comisiei care a analizat în fond acest proiect de lege. Este vorba despre faptul că, atunci când noi, în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, am examinat, pentru avizare, acest proiect de lege, am adoptat un amendament prin care sugeram ca, din partea a doua a acestei Carte social europene revizuite, să fie selectate, printre articolele în privința cărora România se angajează să le respecte, să le aplice în viață, și art. 10 și 23.

Văd că în ceea ce privește raportul comisiei sesizate în fond nu există nici un fel de referire la acest amendament. dacă el a fost respins, să cunoaștem rațiunile pentru care comisia de specialitate a adoptat acest punct de vedere. Art. 10 se referă la dreptul de formare profesională, iar art. 23 din partea a doua la dreptul persoanelor vârstice la protecția socială.

Aș vrea, deci, să cunosc, care sunt elementele care motivează poziția comisiei și, de asemenea, punctul de vedere al inițiatorului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În ce ordine doriți să interveniți? Inițiatorul și, apoi, comisia.

Doamna Simona Marinescu:

Ratificarea Cartei sociale europene se face pe o procedură pe care textul acesteia o stabilește. Pentru a ratifica acest instrument este necesară adoptarea unui număr minim de articole – de 16 articole sau de minim 63 de paragrafe.

Din investigarea acestui document și din verificarea compatibilității lui cu dreptul intern, am selectat acele articole care au în spate acte normative în vigoare, sisteme create și care nu ne-ar fi pus în situația de a nu fi corecți cu noi înșine. În ceea ce privește cele două articole de lege la care s-a făcut referire, aș vrea să spun că, în foarte scurt timp, cele două legi de care ar fi fost nevoie, și anume: Consiliul național de formare profesională a adultului și Legea privind asistența socială a vârstnicilor vor fi adoptate, ele aflându-se în dezbaterea Parlamentului, deci, doar pentru a fi în concordanță cu noi înșine, cu actualul cadru legal, a fost nevoie să nu ne referim și la aceste articole, până ce legile care ne-ar fi legitimat vor fi în vigoare. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea comisiei? Doamna vicepreședintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială, analizând acest proiect de Lege privind ratificarea Cartei sociale europene reviziuite și luând în considerare amendamentul venit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a considerat, așa cum a spus și doamna secretar de stat, că Consiliul național pentru formare profesională este un proiect de lege venit din partea Guvernului cu care Camera Deputaților abia a fost învestită și este pe ordinea de zi a comisiei noastre; iar ce de a doua, legea cadru pentru protecția vârstnicilor, este o lege care tocmai este în curs de a trece prin Guvern, nu știu dacă nu cumva a și trecut.

Având în vedere că numărul de capitole necesar ratificării este îndeplinit, comisia a considerat că este mai corect să nu ia în considerare aceste legi, deși ele ar fi înmulțit numărul de condiții necesare pentru semnare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este la Senat.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Având în considerare că minimul necesar de capitole și puncte necesar ratificării a fost îndeplinit, este îndeplinit, comisia a considerat că este mai corect să nu ia în considerare aceste legi, deși ele ar fi înmulțit numărul de condiții necesare pentru semnare. Condițiile minim necesare au fost îndeplinite.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumim, doamnă deputat.

Dacă mai dorește cineva, în cadrul dezbaterilor generale, să ia cuvântul? Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Domnule deputat Dan Marțian, doriți să luați cuvântul?

Domnul Marțian Dan:

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor colegi,

Stimați invitați,

Aș vrea să fac un foarte scurt comentariu pe marginea răspunsurilor primite.

Nu cred că este pentru prima dată când România ratifică un tratat, o convenție, un acord internațional, care, în virtutea obligațiilor pe care și le asumă prin actul de ratificare, este necesar să fie urmat de o seamă de ajustări și completări în legislația internă.

Din punctul acesta de vedere, argumentele care au fost prezentate și de către inițiator, și de către comisia sesizată în fond, eu le consider nevalabile.

În al doilea rând, îmi face impresia că este vorba de o anumită atitudine formală, în care facem trimitere la minimum de articole și paragrafe, care trebuie avute în vedere pentru a ratifica, pe când cele două articole cred că sunt importante dacă vrem într-adevăr să ne raportăm la substanța acestui document, și nu doar la o selectare a minimului de articole și paragrafe din cuprinsul Cartei sociale europene, pentru a trece această ratificare.

noi putem fi de acord cu substanța prevederilor de la art. 10 și art. 23 dar cred că din acest punct de vedere, chiar inițiatorul și exponentul comisiei care a analizat în fond se contrazic, pentru că au vorbit despre faptul că două legi importante, care sunt chemate să regizeze rezolvarea unor probleme care intră sub incidența celor două articole, sunt deja trimise - una la noi, la Camera Deputaților și alta la Senat.

Eu, deci, din acest punct de vedere, fără să am o îndreptățire morală, pentru că nu eu am fost autorul amendamentului, ci unul dintre colegii noștri, dar, în virtutea faptului că m-am aplecat asupra acestui document și am evaluat implicațiile lui, și am încercat să vedem corespondența dintre diferite dispoziții ale articolelor și paragrafelelor acestei Carte și realitățile românești, eu mă simt obligat să susțin acest amendament, care a fost făcut în comisie și rog să fie luat în seamă.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Am să vă rog să-mi prezentați pe un formular amendamentul.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Ceea ce susține distinsul nostru coleg, domnul deputat Dan Marțian este, evident, o dorință a noastră, numai că acest proiect de lege îl avizează Parlamentul doar în momentul în care toate mențiunile respective sunt îndeplinite, cel puțin de legislația existentă.

Deci, dacă nu avem legislație în cele două domenii amintite de domnul deputat Dan Marțian, noi nu putem să votăm și nu putem lua în considerare ca bifate aceste chestiuni.

Aș vrea să vă spun că, din momentul semnării acestei Carte sociale europene revizuite, acum mai bine de un an și jumătate, și acest moment, legislația noastră a mai suferit modificări și s-a aliniat la aceste cerințe și acest document de proiect de lege nu a fost înaintat Parlamentului decât în momentul în care toate cerințele au fost integral îndeplinite.

Faptul că România este a unsprezecea țară care a semnat Carta socială europeană revizuită este un lucru deosebit de important, întrucât l-a semnat doar în momentul în care a avut siguranța că și legislația este literă de lege respectată, respectă legislația românească, literă de lege, legislația prevăzută de prevederile Cartei sociale europene.

Deci, stimați colegi, vă rog să luați în considerare că, în momentul în care, în mod riguros vorbind, cele două condiții de care amintea domnul deputat Dan Marțian vor fi îndeplinte, atunci, probabil că Guvernul va veni în fața dumneavoastră să ne propună și aceste puncte pentru ratificare.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă nu mai sunt comentarii, trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

La titlul legii nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

La art. 1, sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul 1 a fost votat în unanimitate.

La art. 2, avem propunerea inițiatorului, susținută de comisia de specialitate, cu argumentele care v-au fost prezentate, iar domnul deputat Dan Marțian ne propune un amendament care, de fapt, se referă la numerele de articole din lege, din cadrul art. 1. Deci în cadrul art. 2 din proiectul de lege, ar urma ca la al cincilea rând, în loc de art. 4 nou, art. 11, art. 12, să figureze art. 4 - 12, urmând ca în loc de art. 24 și 25 să fie art. 23 și 25.

Deci, eu am să supun votului dumneavoastră, în primul rând, amendamentul prezentat de domnul Dan Marțian, cu modificările de numere de articole și apoi, dacă acesta trece sau nu trece, o să supun votului art. 2, prezentat de inițiator.

Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul prezentat de domnul deputat Dan Marțian.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Sunt 67 voturi pentru, insuficiente pentru a fi adoptat.

Deci, am anunțat cvorumul numărat anterior, de 198 de deputați.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Aceasta în scripte!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Supun votului dumneavoastră art. 2, în forma prezentată de inițiator și acceptată de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Cine se abține?

Vă rog, numărați abținerile.

Voci din partea stângă:

Numărați și voturile pentru! Câte voturi pentru sunt?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Sunt 61 abțineri.

Cu majoritate de voturi, acest articol a fost adoptat.

Articolul 3. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, art. 3 a fost adoptat.

Articolul 4. Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

La art. 4, aș formula un amendament de redactare, dar doresc ca, în prealabil, inițiatorul să facă precizarea care este necesară, așa cum rezultă din text. Se spune: "Instituțiile enumerate în anexă vor elabora și supune spre aprobare..." Cui vor fi supuse spre aprobare măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor din Carta socială europeană?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog să răspundeți, doamnă secretar de stat.

Doamna Simona Marinescu:

Aici trebuie menționat că unele dintre măsuri vor fi adoptate prin legi, altele prin hotărâri de Guvern.

Ar trebui să spunem: "... spre aprobare autorităților competente", pentru a acoperi amândouă situațiile. Dacă sunteți de acord.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog, domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președintă,

Vă rog să observați că și partea introductivă de la acest articol respectă totuși normele de redactare a legilor.

Niciodată nu se face mențiunea: "…instituțiile enumerate în anexă..."

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Prezentate, da...

Domnul Acsinte Gaspar:

Și, ca atare, v-aș propune ca art. 4 să fie reformulat în felul următor: "Instituțiile prevăzute în anexa la prezenta lege vor elabora și supune spre aprobare autorităților publice competente..." iar textul curge în continuare.

Deci, partea introductivă la acest articol v-aș ruga să fie reformulată în termenii pe care i-am precizat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

De acord, comisia.

Deci, supun votului dumneavoastră art. 4, în forma prezentată și amendată de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul 4 a fost votat în forma amendată, în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră anexa cu care este prevăzută această lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Anexa a fost votată în unanimitate.

Pentru votul final, vă propun votul deschis.

Cine este pentru acest proiect de Lege pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996? Deci, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, cu unanimitate de voturi, acest proiect de lege, în condițiile de cvorum anunțate anterior, a fost votat. Menționez că are un caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 0:37
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro