Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Vă voi prezenta informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

  1. Proiectul de Lege privind aprobrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, adoptat de Senat în ședința din 16 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.
  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/1999 pentru modificare art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrie și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Și acest proiect de lege va fi dezbătut în procedură de urgență.
  8. Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, adoptat de Senat în ședința din 16 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, modificată și aprobată prin Legea nr. 90/1998, adoptat de Senat în ședința din 18 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptat la Viena la 5 septembrie 1997, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la bucureștit la 6 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene Eurocontrol, din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută, din 12 februarie 1981, la regimul Anexei nr. 4 la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene a Eurocontrol, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  15. Proiectul de Lege privind salarizarea clerului, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  16. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, inițiată de domnii deputați Petre Naidin și Romulus Mouha. Cu această inițiativă legislativă au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  17. Propunerea legislativă privind anularea unor majorări de întârziere calculate la debitele la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru unii agenți economici care nu au înregistrat pierderi care au fost asanate prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/1990 și Hotărârea Guvernului nr. 256/1991, inițiată de domnul deputat Ionel Marineci. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  18. Propunerea legislativă privind regimul juridic aplicabil societăților comerciale de tip holding, inițiată de un număr de 7 deputați PDSR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  19. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Anexei II/11 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariului de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, inițiată de domnul deputat Radu Liviu Bara. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică,amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  20. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, inițiată de Grupul parlamentar al PUNR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru administrație publică,amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.
  21. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, în vederea reexaminării, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  22. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române SNCFR pentru finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998, adoptat de Senat în ședința din 22 maratie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în vederea reexaminării, în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  23. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația națională a drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998, și la București, la 24 iulie 1998, adoptat de Senat în ședința din 22 martie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea Bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Domnul deputat Badea, liderul Grupul parlamentar PNȚCD. Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Ioan Alexandru Badea:

Doamnă președintă,

În numele Grupului parlamentar PNȚCD-Civic ecologic, solicit trecerea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind salarizarea clerului. Cred că argumentele sunt la îndemâna oricăruia dintre noi, la ora actuală este una dintre categoriile, îndeosebi la sate, cele mai defavorizate și fără îndoială că o atare procedură inițiată de către noi ar ajuta, într-un fel, ca să intrăm în eventuala rectificare a bugetului sau în alte posibilități, ca să ajutăm această categorie. Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim.

Doamnelor și domnilor colegi,

Supun votului dumneavoastră propunerea Grupul parlamentar PNȚCD ca proiectul de Lege privind salarizarea clerului să fie dezbătut în procedură de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 2:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro