Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim, domnule ministru.

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, și anume proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei naționale a valorilor mobiliare din venituri extrabugetare. Avem de a face cu o procedură de urgență și invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizate în fond, să facă propunerile de timp pe articole și în total.

Domnul Dan Constantinescu:

Doamnă președintă de ședință,

Stimați colegi,

Având în vedere dimensiunea redusă a actului normativ în cauză, vă propunem 15 minute pe total, maximum 3 minute pe intervenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Supun votului dumneavoastră propunerea de discuție în 15 minute, cu 3 minute pentru fiecare vorbitor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Potrivit prevederilor art. 105 din regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Titlul legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și titlul ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Art. 1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Și art. 1 a fost votat în unanimitate.

Art. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art. 2 a fost votat în unanimitate.

La art. 3, comisia de specialitate ne propune un amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și art. 3, în forma amendată de comisie, a fost votat în unanimitate.

Art. 4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art. 4 a fost votat în unanimitate.

Art. 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

Ne reîntoarcem la articolul unic al proiectului de lege.

Vă rog, domnule deputat! Aveți amendament respins?

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Este amendament admis.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog!

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Numai că titlul legii va trebui să cuprindă formularea consacrată: "cu completările și modificările următoare".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

La articolul unic se scrie: "cu modificările…" că, într-adevăr, am acceptat un amendament al comisiei.

Cu această precizare, supun votului dumneavoastră articolul unic, cu completarea de rigoare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Având în vedere că are un caracter ordinar, vă supun votului deschis proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1999, titlul curge mai departe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Cu 186 de voturi pentru și o abținere, acest proiect de lege a fost adoptat.

Vă rog, stimați colegi, să îmi permiteți să îi dau cuvântul domnului președinte Boboc, ca să ne spună punctul dumnealui de vedere cu privire la proiectul de lege votat anterior.

Domnul Ștefan Boboc (președintele CNVM):

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu am să exprim un punct de vedere în legătură cu această lege, vreau numai să îmi exprim satisfacția și bucuria pentru adoptarea acestei legi și să vă mulțumesc pentru înalta înțelegere a situației comisiei – și nu numai, pentru modul în care s-a rezolvat, în spirit european, statutul acestei instituții. Cred că suntem, iată, printre puținele instituții, care, o dată cu votul dumneavoastră, o dată cu aprobarea acestei legi, am intrat pe deplin în rândul instituțiilor europene de același rang și de aceeași importanță pentru sectorul serviciilor financiare.

Vreau să vă mulțumesc foarte mult și, totodată, să-mi exprim nădejdea că și alte probleme ale pieței de capital le vom rezolva cu ajutorul dumneavoastră.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro