Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

4. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și continuăm dezbaterile cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea societății naționale a căilor ferate române.

Discuțiile s-au oprit săptămâna trecută la pct.75 din raportul comisiei de specialitate și se referă la art.9.

Dacă sunt comentarii.

Domnul Traian Băsescu:

Art.9 în forma lui din ordonanță spune foarte clar că infrastructura se dă în administrarea unei companii, care în cazul nostru este Compania CFR, Căile Ferate Române.

În amendamentul propus de domnul deputat Bivolaru se spune că se dă în administrarea unei filiale, ceea ce prefigurează articolul următor, art.43, dacă nu mă înșel, și care vine să statueze faptul că fosta Societate Națională a Căilor Ferate se organizează într-un holding format din filiale.

Punctul de vedere al inițiatorului este că nu se poate accepta formularea filială în cuprinsul art.9, ci societate comercială sau companie națională, așa cum ea a fost definită, fiind vorba de compania care trebuie să gestioneze întreaga infrastructură feroviară a țării.

Probabil este momentul să argumentez de ce nu pot fi filiale și de ce nu se poate crea holdingul propus de domnul deputat Bivolaru, pentru că un holding nu poate fi rezultatul unei creații artificiale între societăți mai mult sau mai puțin rentabile. Holdingul trebuie să fie rezultatul unei dezvoltări, unei intrări într-o colaborare mai mult strategică a unor companii consolidate deja, așezate în piață. La noi, de altfel, există această abordare eronată, de câte ori vrem să conservăm ceva să încercăm să creăm un holding.

După părerea mea, Calea Ferată Română va putea să vină la o variantă de holding peste circa 20 de ani. Holdingul este o dezvoltare, o intrare într-un grup a unor societăți foarte bine organizate, rentabile și cu o piață foarte bine consolidată și nu este un loc în care să-și găsească sălașul ineficiența protejată de o căciulă pusă deasupra unor societăți destul de ineficiente, dacă discutăm de cele de cale ferată.

Ca atare, în calitate de inițiator, respingem categoric formularea domnului Bivolaru, de "filială". Și propunem menținerea art.9 în forma propusă de inițiator și adoptată de Comisia de industrie și servicii.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Bivolaru.

Poftiți.

Domnul Ioan Bivolaru:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea să susțin argumentele domnului ministru Băsescu, pentru că s-a dovedit și s-a spus și la microfonul acesta că, în foarte multe privințe, toate legile care au trecut până acum pe linie de transporturi au fost susținute, îmbunătățite și chiar perfecționate în cadrul acestei comisii de industrie. Există o Ordonanță a Guvernului, nr.40/1997, care peste câteva minute, după ce terminăm Ordonanța Guvernului nr. 12 o să o respingem, care vizează tot reorganizarea SNCFR-ului. Deci este o lege a căilor ferate care vizează în interiorul ei și reorganizarea SNCFR-ului. În această lege, în această ordonanță nr.40, tot Guvernul și, bineînțeles, cu girul Ministerului Transporturilor, inclusiv în frunte cu reputatul domn ministru Băsescu, susține această idee de reorganizare a SNCFR-ului pe formula aceasta de holding care, într-adevăr, nu este foarte clară încă stimupulată în legislația noastră, dar este o formă care, se înțelege foarte bine, cum poate fi tranzitată către formula de holding din zona aceasta pe care o avem acum a SNCFR-ului unitar. Deci ordonanța de guvern nr.40 a fost creată tocmai în această idee și a funcționat mai bine de un an, că este din 1997, are doi ani de zile de activitate, de stagiu, această ordonanță 40/1997. Deci nu este o inovație, domnule ministru, este exact ideea dumneavoastră pe care noi o preluăm acum, considerând-o că a fost momentul de adevăr prin care a trecut Ministerul Transporturilor și calea ferată când a propus o astfel de soluție. Noi nu înțelegem de ce se face acum revoluție și se elimină această soluție a Ordonanței nr.40. De asemenea, aș ține să spun, domnule ministru, că soluția de holding nu este o soluție de viitor, cum spuneți dumneavoastră că peste 20 de ani poate România are să ajungă în stadiul să adopte soluția de holding. Pentru că această soluție de holding în marea majoritate a statelor europene există acum și se tinde spre a se renunța ușor, ușor dar nu există încă abordarea serioasă din partea nici-unui stat să renunțe și la formula de holding. Pentru că este o soluție de tranziție și este o soluție extrem de costisitoare trecerea de la holding către societățile, cum spuneți dumneavoastră, independente, societățile care efectiv să se rupă total de orice sistem de a rezista împreună, calea ferată, cu transportul de marfă și transportul de călători.

Dumneavoastră ați stat în soluția de holding pe Ordonanța nr.40 aproape un an de zile. Dar nici un experiment din această acțiune nu s-a făcut transparent, să știm dacă merge sau nu merge această soluție. Și acum venim deodată și propunem cu totul altceva.

Deci, stimați colegi, ca să închei, și doamna președinte, având soluția care se propune acolo în acel amendament respins de comisia pentru industrie, amendamentul Grupului parlamentar al PDSR, însușit și în programul anticriză, acest amendament, adică modificarea actualului model de restructurare a SNCFR-ului, acesta este amendamentul, vă propunem să susținem acea Ordonanță nr.40 a Guvernului din 1997 care a fost înaintată Camerei Deputaților.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Imediat, domnule ministru. Vă reamintesc că este procedură de urgență și cei care intervin au timpul limitat.

Domnul ministru Băsescu, poftiți.

Domnul Traian Băsescu:

În general, am fost un om politic care a avut curaj să recunoască când a greșit. Iar ordonanța de urgență pe care astăzi v-o prezentăm este o astfel de probă. Am amendat Legea 129 în 1997, funcționând un an și jumătate cu filiale supuse unui holding. Rezultatul a fost că am reușit performanța să ajungem la 4800 de miliarde pierderi, ce-i drept 3900 preluate, dar evoluția a continuat să fie negativă în acest sistem de filiale. Deci, domnul Bivolaru are dreptate. Noi am amendat Legea 129 din 1996, în 1997 am creat filiale așa cum dânsul cere acum, iar rezultatul a fost că pierderile căii ferate s-au accentuat, deprecierea infrastructurii feroviare a continuat, și nu s-au putut gestiona costurile pe fiecare din activitățile specifice din calea ferată. Din acest motiv decizia a fost să abrogăm și Legea 129 și Ordonanța 40/1997 prin care am încercat funcționarea în regim de filială a căii ferate și să creăm aceste societăți independente.

De altfel, dacă privitor la filiale vă spuneam că "am reușit" să accentuăm pierderile căii ferate, ceea ce s-a întâmplat după organizarea în societăți comerciale probează inversul. Bilanțul la sfârșitul anului, după trei luni de funcționare în societăți comerciale independente, arată o singură societate cu pierderi, cea de călători, 16 miliarde de lei pierdere, și toate celelalte cu profit. Numai societatea de infrastructură a realizat un profit de 32 de miliarde, iar cea de marfă 148 de miliarde, ceea ce arată că procedura este corectă. Aceasta este soluția corectă pentru funcționarea societăților de cale ferată. Și repet și cu asta închei: ceea ce propune domnul Bivolaru, filiale, a fost o încercare pe care am făcut-o în perioada 1997-1998, fără rezultat. Ea a menținut în interiorul ei toată ineficiența sistemului feroviar românesc.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțumim, domnule ministru.

O să punem la vot întâi amendamentul comisiei care se află la poziția 75 din raportul comisiei de specialitate și dacă acest amendament trece, o să-l punem la vot și amendamentul domnului deputat Bivolaru, în numele Grupului PDSR.

Supun la vot poziția 75 din raportul comisiei de specialitate în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 95 voturi pentru.

Împotrivă? 53 voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost votat amendamentul comisiei de la poziția 75.

Conform procedurii de lucru propuse și adoptate de Camera Deputaților, tot ce rămâne nemodificat față de proiectul inițiatorului se supune la vot în bloc pentru economisirea de timp și realizarea procedurii de urgență. În aceste condiții, vă supun votului pozițiile de la 76 până la 82 care sunt nemodificate în opinia comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Evident majoritatea.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, aceste poziții din raportul comisiei de specialitate au fost votate în unanimitate.

La poziția 83, comisia are un amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Amendamentul comisiei de la poziția 83 a fost votat în unanimitate.

De asemenea, și la poz 84, comisia a propus un amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și poziția 84 din raport a fost votată în unanimitate în varianta comisiei.

La poziția 85, de asemenea, avem prezentat amendamentul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și poziția 85 din raport a fost votată în unanimitate.

Poziția 86 din raport.

Cine este pentru amendamentul comisiei? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această poziție din raportul comisiei de specialitate a fost votată în unanimitate.

De la poziția 87 până la poziția 104, comisia de specialitate nu are nici-un fel de amendament.

Supun votului, în bloc, aceste poziții din raportul comisiei de specialitate.

Da, vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Bivolaru:

O problemă de procedură, doamna președinte. Într-adevăr, nu sunt la toate aceste puncte modificări din partea comisiei, dar, totuși, întrebați în sală dacă există o opinie...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este procedură de urgență.

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu are importanță, doamna președinte.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ba are importanță. La procedura de urgență se susțin numai amendamentele respinse. Și au dreptul cei care au amendamente respinse să se anunțe, mă rog, cred că au prezență de spirit.

Deci, supun votului dumneavoastră forma prezentată de inițiator și neamendată de comisie prezentate în raport de la poziția 87 până la poziția 104, inclusiv.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, punctele reprezentate în raport de la 87 până la 104 au fost votate.

La poziția 105 din raportul comisiei ni se prezintă o variantă amendată de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această poziție 105 din raport a fost votată în unanimitate.

La poziția 106 din raport, de asemenea, ni se prezintă o formă amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Această poziție a fost votată în unanimitate.

La pozițiile 107-108 din raportul comisiei de specialitate, este prezentat textul inițiatorului.

Cine este pentru aceste două poziții? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, aceste două poziții au fost votate în unanimitate.

La pct.109 din raport avem un amendament al comisiei de specialitate.

Cine este pentru acesta? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Începând de la poziția 110 din raport până la poziția 116, inclusiv, comisia nu are amendamente și supun votului dumneavoastră aceste puncte din raport în forma inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Aceste poziții din raportul comisiei au fost votate în unanimitate.

La poziția 117, avem prezentat un amendament al comisiei de specialitate.

Cine este pentru acest amendament? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Urmează de la poziția 118 din raportul comisiei de specialitate până la poziția 139 din raport, textul inițiatorului nemodificat de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Am votat, în unanimitate, de la poziția 118 până la poziția 139, inclusiv.

La poziția 140, avem prezentat amendamentul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

De la poziția 141 din raportul comisiei de specialitate până la poziția 185, de asemenea, comisia de specialitate nu are amendamente.

Da, domnul deputat Bivolaru. Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Îl rog pe domnul ministru să urmărească puțin. La art.36, propunem ca în textul acesta: "la solicitarea autorității administrației publice locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport feroviar licențiați pot încheia cu acestea convenții pentru activități de transport feroviar public de călători" – am introdus aici și rog inițiatorul să fie de acord, pentru că nu se pot subvenționa decât transporturile de călători de către autoritățile administrației publice.

Deci, în condițiile acestea, să accepte această amendare, și anume "transport feroviar public de călători". Acestea se pot subvenționa.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, numai puțin, domnule ministru, dacă vreți să așteptați un moment să votăm de la poziția 141 până la 167, care nu implică discuții, și apoi să reluăm amendamentul domnului Bivolaru.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abținecineva? Nimeni.

Deci, am votat până la poziția 167, inclusiv.

Amendamentul domnului deputat Bivolaru se referă la art.36 care este prezentat la poziția 168.

Domnule ministru, puteți interveni dacă doriți.

Domnul Traian Băsescu:

Art.36 nu vizează numai transportul public de călători, vizează orice tip de transport și el spune că autoritățile publice locale pot încheia convenții sau contracte de transport, sau orice alt agent economic. Deci, nu vedem de ce dreptul de a încheia contracte trebuie limitat, sau convenții, trebuie limitat strict la transportul de călători. Poate o primărie sau un consiliu județean dorește să încheie o convenție prin care să care pământ pentru executarea unor lucrări hidrotehnice sau dorește să care piatră sau orice alt material. Nu vă ascund că acum în perioada de inundații, adesea, autoritățile locale doresc să aibe asigurată și la dispoziție capacitate de transport feroviar. Deci, nu văd de ce să excludem dreptul autorităților locale de a încheia convenții și în ceea ce privește transportul de mărfuri și în ceea ce privește transportul de călători.

Din punct de vedere al inițiatorului, nu putem fi de acord cu limitarea dreptului autorităților locale de a încheia convenții numai pentru transport de călători.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, vă reamintesc că este procedură de urgență și ați intervenit deja cu argumentele dumneavoastră. Poftiți?

Domnul Ioan Bivolaru:

Am trei minute...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Păi, le-ați cam folosit mai înainte. Poftiți, dar, vă rog, pe scurt.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule ministru, vă rog să fiți atent. Este vorba de obligația de acoperire a diferenței de cost de către solicitantul transportului. Și în condițiile acestea, dacă autoritățile administrației publice locale vor să încheie astfel de convenții, ele nu pot să suporte diferența, e vorba de această subvenționare locală, într-adevăr, la subvenționare se referă, decât în domeniul transportului public de călători. Este stabilit prin lege acest lucru și contravenim legii. Asta este problema.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, din partea inițiatorului, și apoi trecem la vot.

Domnul Traian Băsescu:

A venit din altă zonă. E vorba de acele linii închise. Noi am închis infrastructuri de transport. Spre exemplu, transportul pe linie îngustă, în foarte multe zone, a fost închis. Or, deci, din punct de vedere al societății comerciale care este compania de marfă sau cea de călători, sau cea de infrastructură, menținerea acestei infrastructuri în stare operațională pentru un tren pe zi nu se justifică. Din acest motiv, noi am dat însă posibilitatea autorităților locale ca, în afara contractului de transport la nivel național, pe care îl încheie cele trei societăți cu Guvernul, să existe și contracte locale în care autoritatea locală poate spune: "domnule, această linie îngustă vreau s-o mențin în exploatare. Diferența de la costurile de exploatare până la încasările pe care le are operatorul o suport eu, administrație locală."

Deci, cred în modul cel mai sincer că nu trebuie închis dreptul autorității locale de a finanța menținerea în stare operațională a unei infrastructuri de importanță locală. A accepta amendamentul domnului deputat Bivolaru înseamnă a preciza foarte clar în lege că nu există posibilitatea pentru administrațiile locale să finanțeze menținerea în exploatare a unei linii închise.

Vă mulțumesc.

De aceea, propunem formula inițiatorului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, vă mulțumim, domnule ministru.

Conform regulamentului, o să supun votului dumneavoastră în primul rând amendamentul domnului deputat Bivolaru care a fost respins de comisia de specialitate și care nu este susținut de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 34 de voturi. Insuficient pentru a fi admis.

Supun votului dumneavoastră forma prezentată de inițiator și neamendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art.36 poziția 168 din raport a fost adoptat în forma inițiatorului.

Supun votului dumneavoastră de la poziția 169 până la poziția 185 din raport care nu prezintă modificări în opțiunea comisiei de specialitate.

Domnul deputat Bivolaru dorește să-și susțină un amendament respins la ce articol, domnule deputat?

Domnul Ioan Bivolaru:

Este la art.42 bis. Adică un nou art.42 sau 42 prim, cum vreți să-i spuneți.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, până la poziția 175, inclusiv, putem vota, da? Da.

Supun votului dumneavoastră pozițiile de la 169 până la 175, inclusiv.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, aceste formulări de la pozițiile 169 până la 175 au fost votate în unanimitate.

Vă rog, domnule deputat, susțineți-vă amendamentul.

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a înființat conform cu ceea ce am votat mai înainte la art.9 și Societatea de administrare a activelor feroviare excedentare. Și această societate are drept rol să valorifice acest excedent de active. În condițiile acestea, se propune ca, prin acest articol, valorificarea acestui excedent de active scoase din uz de către Societatea de administrare active feroviare să se realizeze prin bursele de mărfuri. Acest lucru l-am introdus din diverse motive. În primul rând, pentru transparența acestei activități care se realizează numai în piața bursieră, pentru a scoate din discuție orice întreprindere de acest gen care ar putea să fie discutabilă - și aceste exemple avem suficiente în alte domenii, plus pentru eficientizarea acestei acțiuni.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, domnule ministru. Vă rog.

Domnul Traian Băsescu:

Pentru a scăpa de griji, vă pot spune că nu există nici un gram de fier vechi vândut de calea ferată altfel decât prin bursă, începând cu 1997. Deci, acest procedeu îl vom continua. De ce însă nu putem fi de acord cu amendamentul propus de domnul Bivolaru. Pentru că această societate de management al activelor feroviare are următoarele categorii de active de valorificat: are 1600 de locomotive care erau excedentare și au fost puse aici. Ele se închiriază. Am avut locomotive închiriate în Iugoslavia până acum câteva zile. Pleacă locomotive la închiriere în Iran, circa 100 de locomotive. Cum le putem închiria, valorifica prin bursă? Această societate are spații. Spații de producție, spații de depozitare ș.a.m.d. Cum le putem închiria prin bursă decât utilizând procedee de licitație prin societatea de management financiar. Deci, a introduce un amendament că orice valorificare se face prin bursă, practic, blochează activitatea societății de administrare a excedentului de active, deci, locomotive, vagoane. are 80.000 de vagoane această societate, multe din ele sunt în proces de închiriere sau de introducere în diverse societăți mixte.

Acest tip de activități nu se pot desfășura prin bursă, ci sunt obiect de negociere. Nu vedem cum să închiriem locomotive prin bursă, nu vedem cum să închiriem vagoane prin bursă, nu vedem cum să închiriem spații de producție prin bursă. Din acest motiv, suntem împotriva amendamentului propus de domnul Bivolaru.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Comisia de specialitate a respins amendamentul domnului deputat Bivolaru privitoare la introducerea unui articol nou, 42’. Inițiatorul nu este de acord. Totuși, eu vă supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Bivolaru.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 30 de voturi pentru. Insuficiente pentru a fi adoptat.

Dacă mai sunt amendamente respinse? Nu.

Supun votului dumneavoastră de la poziția 176 până la poziția 182, inclusiv.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Aceste articole au fost votate în unanimitate.

La poziția 183 din raport, înțeleg că există un amendament respins pe care domnul deputat dorește să-l susțină.

Domnul Ioan Bivolaru:

Obiectul activității societății de servicii, de management nu este foarte explicit stabilit în text și asta este intenția acestei adăugări la art.43, alin.1 lit.e).

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, vă rog, domnule ministru, răspundeți, că noi suntem în pericol de a fi accidentați. Rog pompierii și artificierii să ia măsuri.

Domnul Traian Băsescu:

Domnul deputat Bivolaru îmi face surprize una după alta. Acceptarea completării, așa cum o propune dânsul, poate limita activitatea societății de management financiar. Noi am creat această societate în ideea ca în faza inițială să servească, să presteze servicii pentru cele cinci societăți create, dar ea foarte bine poate să dezvolte aceeași prestație către alte societăți din economia românească, fie ele cu capital de stat sau privat. Acest lucru ar scădea costurile pe care le au cele cinci societăți pentru prestația pe care o face societatea de management financiar. Din acest motiv, nu suntem de acord cu limitarea activității de management financiar numai la societățile create prin reorganizarea SNCFR.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În aceste condiții, domnule deputat, vă mai susțineți amendamentul, doriți să-l mai supunem votului? Da.

Supunem votului dumneavoastră, la poziția 183, amendamentul respins de comisie al domnului deputat Bivolaru, nesusținut de inițiator.

Cine este pentru? 20 de voturi pentru. Insuficiente pentru a fi adoptat.

Supun votului dumneavoastră de la poziția 183 până la poziția 185, inclusiv, care sunt nemodificate în opinia comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Aceste articole aflate în pozițiile respective au fost votate în unanimitate.

La poz. 186 din raport, avem un amendament al comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Și la poz. 187 avem un amendament al comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Vă rog, de la comisia de specialitate, dacă mai sunt amendamente respinse pe care doriți să le susțineți, să mă atenționați.

De la poz. 188 până la poz. 192 inclusiv, nu avem modificările din partea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

La poz. 193, avem un amendament al comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest punct din raport a fost votat în unanimitate.

De la poz. 194 până la poz. 229 nu avem amendamente ale comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Aceste poziții au fost votate în unanimitate.

La poz. 230, avem un amendament al comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

La poz. 233 aveți ceva în raportul suplimentar, vă rog să îi lămuriți pe domnii colegi despre ce este vorba.

Domnul Alexandru - Dumitru Radu:

Stimați colegi,

Dacă sunteți puțin atenți, comisia propune să se revină la textul inițial, deci art. 60 să nu fie eliminat, întrucât revenim la art. 60 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112 și propunem ca articolul acesta să rămână nemodificat, considerând că nu este utilă transferarea acestui art. 60 din Ordonanța aceasta, nr. 112, la altă ordonanță. Mă refer la Ordonanța de urgență nr. 25, la care, de fapt, s-a și lucrat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, domnule deputat, de la poz. 231 până la sfârșit, comisia de specialitate nu a modificat textul inițiatorului.

Supun votului dumneavoastră, în formularea inițiatorului, de la poz. 231 până la sfârșitul raportului – ceea ce înseamnă poz. 236.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Ne reîntoarcem la articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Terminând votul pe articole, anunțându-vă că este o lege ordinară, supun votului dumneavoastră proiectul de lege pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? 6 abțineri.

Cu 181 de voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri, conform cvorumului calculat anterior, acest proiect de lege a fost adoptat.

Vă rog, domnule ministru! Dar scurt, ca să votăm și valorile mobiliare.

Domnul Traian Băsescu:

Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru solicitudinea cu care a privit această lege, este, poate, cea mai mare regie din țară restructurată printr-o lege. Și mulțumesc Parlamentului că a și acceptat-o, a și aprobat-o foarte rapid, menținând forma inițiatorului.

Nu ne ajută și nici nu le-am adus ca argumente în dezbatere, dar aș vrea să vă dau câteva citate din documente ale Uniunii Europene. Consiliul european al miniștrilor transporturilor consideră că: "Această reorganizare reprezintă o bună interpretare a directivelor Uniunii Europene și un model de aplicare a acestora."

În instituții financiare internaționale, BEI, BERD, BIRD, precum și în UE, a fost apreciată abordarea problematicii separării instituționale, pronunțându-se în favoarea acordării de sprijin financiar pentru consolidarea acestui proces.

Și o ultimă observație, un ultim rezumat: Banca Europeană de Investiții a decis deja acordarea unui împrumut de 200 de milioane Euro pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare pe tronsonul București-Brașov, pentru a spijini procesele de restructurare a căii ferate române.

Cred că și reacția internațională probează că ceea ce Parlamentul a făcut astăzi a fost exact în spiritul directivelor Uniunii Europene și în interesul căii ferate române. Vă mulțumesc mult. (Aplauze.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 13:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro