You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

În aceste condiții, celelalte propuneri nu mai au obiect. Stabilindu-ne și ordinea de zi să-mi permiteți să vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură; pentru avize – Comisia buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.