You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 1999

  1. Aprobarea ordinii de zi (cu modificări) pentru zilele de 22, 23 și 25 martie 1999.

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de doamna Paula Maria Ivănescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistată de domnii Ková cs Tiberiu-Csaba și Corneliu Ciontu , secretari.*

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu speranța că aceasta va fi o săptămână bună pentru toată lumea, declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 244. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 99 de deputați, iar 25 de deputați sunt absenți.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din regulament este întrunit și este de 147.

Am să rog domnii secretarI, ambii domni secretari de serviciu, să mă însoțească la conducerea lucrărilor de astăzi, dar pentru început, urmează să ne pronunțăm asupra ordinii de zi care la propunerea Biroului permanent de astăzi a fost modificată, față de ceea ce s-a votat în cursul zilei de joi.

Cu privire la programul de lucru nu au apărut modificări, deci urmează să ne pronunțăm asupra ordinii de zi care, față de cele votate, are o modificare pentru ziua de astăzi, apărând un proiect de lege care are pocedură de urgență prevăzut la pct.2 al ordinii de zi, iar pentru ziua de marți și joi, ordinea de zi, a apărut o inversare între proiectele de legi, astfel încât, pe primul punct al ordinii de zi pentru marți, 23, și joi, 25 martie, urmează să continuăm cu dezbaterea proiectului de Lege privind statutul funcționarilor publici, urmând ca proiectul de Hotărâre pentru modificarea regulamentului să ocupe locul 2, iar pe locul 3 să fie ceea ce era pe locul I, deci modificarea și completarea Legii electorale. Dacă față de aceste modificări propuse de Biroul permanent al Camerei Deputaților sunt intervenții? În numele grupurilor parlamentare, deci modificările se fac numai pentru corespondențe din partea grupurilor parlamentare.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În numele grupului parlamentar al PD, am să iau cuvântul referitor la ordinea de zi pentru ziua de marți. Observăm că la primul punct al ordinii de zi este reașezat proiectul de Lege privind Statutul funcționarului public.

Doamna președinte,

Vă rog să aveți în vedere că la ultima ședință de analiză a acestui act normativ, 4 articole, respectiv art.2, 3, 4 și 5 au fost retrimise comisiei pentru o nouă analiză și întocmirea unui raport suplimentar față de conținutul acestora. Comisia de administrație publică încă nu s-a întrunit și nu a procedat la o analiză de fond a articolelor menționate, cu precizările făcute în plenul Camerei în ședința de săptămâna trecută. Or, în această situație nu cred că poate fi repus în discuție acest proiect de lege pentru că articolele care trebuie să fie regândite și reanalizate de către comisie sunt articolele de fond, de conținutul cărora depinde în mod evident restul articolelor din această lege.

Din aceste considerente, doamnă președinte, eu aș supune atenției dumneavoastră și evident plenului Camerei propunerea ca proiectul de Lege privind statutul funcționarului public de pe locul 1 să trecă pe poz. 3, așteptând ca miercuri comisia să se pronunțe și să depună raportul suplimentar cu amendamente la articolele reanalizate.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea Guvernului, avem o solicitare, prezentată de domnul ministru Traian Băsescu, de modificare a ordinii de zi.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Traian Băsescu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Fac solicitarea în dublă calitate, și ca membru al Guvernului și ca parlamentar, dacă este posibil să fie adusă pe locul 2 în dezbaterea ședinței de astăzi ordonanța cu privire la căile ferate române. Un program extrem de strâns face necesară prezența mea și în Parlament și în Guvern. Dacă sunteți de acord, solicit să fie trecută pe pct.2 al ordinii de zi, Ordonanța privind căile ferate române.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Deci dumneavoastră solicitați modificarea ordinii de zi de astăzi, cu mutarea pct.4 pe locul 2 al ordinii de zi.

Dinpartea Grupul parlamentar al PDSR, domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă reamintesc că joi am aprobat ca Ordonanța Guvernului privind finanțarea în regim extrabugetar a Comisiei Naționale de Valori Mobiliare să fie trecută de pe locul 7 pe locul 1 și noi credem că această ordonanță care are 5 articole și nimic mai mult și care nu comportă discuțiile Ordonanței nr.12, să rămână cel puțin pe locul 2, așa cum Biroul permanent a propus-o, urmând ca pe locul 3 să vină Ordonanța Guvernului nr.12, solicitată de distinsul nostru coleg, domnul Băsescu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Dacă mai sunt propuneri din partea gupurilor parlamentare?

Din partea Grupul parlamentar al PNȚCD, domnul deputat Radu Mânea.

Domnul Radu Mânea:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Propunem ca proiectul de Lege privind Statutul funcționarilor publici să rămână în continuare pe pct.1 la ordinea de zi de mâine și, de asemenea, pentru ziua de joi, având în vedere următoarele. Este adevărat că pct.2, 3, 4 și 5 care fac referire la denumirile serviciului public, a celei de funcționar public, funcție publică, au fost trimise la comisie, urmând să fie discutate în cursul zilei de miercuri și definitivate aceste definiții, așa încât joi s-ar putea discuta în plen pct.2, 3, 4 și 5 .

Vreau să reiterez faptul că art.6 și în continuare nu au o strânsă legătură cu pct.2, 3, 4 și 5, așa încât ele pot fi discutate în continuare în ședința plenului Camerei din zilele de marți și joi, cu atât mai mult cu cât aceste definiții privind serviciul public, funcția publică, funcțioar public, noi le avem definite de foarte mult timp, vreau să vă spun că, de exemplu, despre funcționr public se vorbește inclusiv în Legea funcționarului public din 1923, publicat în Monitorul Oficial al României din 19 iunie 1923. Deci nu este o greutate pentru comisie să stabilească într-un timp relativ scurt aceste definiții și legea să curgă în plenul Camerei Deputaților.

Vă propun ca statutul funcționarului public, lege extrem de importantă, să rămână pe pct.1 la ordinea de zi a ședințelor de marți și joi.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci susțineți propunerea Biroului permanent pentru zilele de marți și joi. Grupul parlamentar al PDSR a avut intervenție, este vorba de modificarea ordinii de zi, când numai grupurile parlamentare au cuvântul.

Din partea Grupul parlamentar al PUNR, domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte.

Fără alte argumente, colegul de la PNȚCD a reiterat argumentele necesare de fond, deci funcționarii publici ca și lege este prioritate absolută. Deci nu are nici o legătură cu amânarea voturilor la articolele 2, 3, 4, 5 și 6 și mai ales la 6 care se referă la cu totul altceva, dezbaterea în continuare a acestui act normativ. Se poate merge în continuare și marți și joi, este urgență, toată lumea a fost de acord că este prioritate, de câțiva ani cerem legea asta, haideți să o dezbatem și să o adoptăm.

Comisia poate miercuri să revină cu definirea administrației funcționarilor publici, administrației publice locale, nu e nici un fel de problemă, deci putem continua dezbaterea că nu se leagă de primele articole.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Mai este vreun grup parlamentar care dorește să intervină? Nu. Dacă nu mai dorește nici un grup... (Domnul Marian Sârbu de la PDSR dorește să ia cuvântul.) Domnule deputat, este vorba de modificare, nu de aprobarea ordinii de zi, ați avut un reprezentant din partea grupului. S-au referit și la prima și la a doua. Grupurile parlamentare își mandatează reprezentanții pentru toate modificările solicitate.

O să supunem în ordinea... să luăm pe zile, totuși, ca să ne fie mai simplu. Și pe zile, în ordinea în care au fost făcute propunerile, a Biroului permanent sau a grupurilor parlamentare.

Deci pentru ziua de luni, avem propunere susținută de Guvern, prin reprezentantul său domnul ministru Traian Băsescu, ca pct.4 al ordinii de zi să devină pct.2 și din partea Grupul parlamentar al PDSR ca proiectul care este pe locul 2 să fie tot 2, dar în realitate 3 să fie exact acolo unde este așezat, urmând ca pct.2 să devină pct.4.

Dacă sunteți de acord cu această desfășurare a ordinii de zi de astăzi?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Pentru ordinea de zi am modificat astăzi, în sensul solicitat de Guvern și de grupurile care au propus modificări.

Pentru ordinea de zi pentru marți și joi, Biroul permanent ... Numai puțin să explic și imediat vă dau cuvântul, domnule deputat.

Pentru ordinea de zi de marți avem o propunere de modificare a Biroului permanent, susținută de Grupul parlamentar al PNȚCD și de Grupul parlamentar al PUNR și dacă aceasta nu trece, vom supune la vot și propunerea PD-ului.

Domnul deputat Adrian Năstase.

Vă rog,

Domnul Adrian Năstase:

Doamna vicepreședinte,

Stimați colegi,

Art.83 referitor la modificarea ordinii de zi, în prima zi a săptămânii, într-adevăr stabilește, precizează că aceasta se poate face la cererea Guvernului, a Biroului permanent sau a unui grup parlamentar. Iar motivarea cererii de modificare a ordinii de zi sau a programului se face printr-o singură luare de cuvânt limitată în timp. De aceea, vreau să spun că intepretarea dumneavoastră după care numai o singură persoană dintr-un grup parlamentar poate lua cuvântul, nu este cea corectă. Trebuie într-adevăr să existe convingerea sau autorizarea din partea conducerii grupului ca cineva să prezinte astfel de solicitări, dar nu rezultă din art.83 că numai o singură persoană din partea grupului poate face mai multe cereri, dacă este cazul.

De aceea, ținând seama de aceste precizări, vă rog să-i permiteți domnului deputat Sârbu, din partea grupului nostru parlamentar, să propună o modificare a ordinii de zi.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Aveți dreptate, orice e intepretabil, aceasta este cutuma care s-a făcut în timp, un singur reprezentant de grup parlamentar reprezintă poziția grupului la modificarea ordinii de zi, deci nu la discuția proiectului ordinii de zi. Eu pot să-i dau cuvântul, numai că stricăm o regulă deja.

Vă rog, domnule deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte.

Voiam să vă propun o soluție care vine oarecum în întâmpinarea propunerii domnului deputat Oltean care a sesizat, după părerea mea, în mod corect faptul că acele articole care au fost retrimise la comisie, legate de statutul funcționarului public, sunt esențiale. Ele conțin elemente care țin de definiția funcției publice, de definiția funcționarului public, așa că o continuare, începând cu art.6, 7 și așa mai departe este, după opinia mea, incorectă.

Vă propun trecerea pe primul loc al ordinii de zi a punctului 7 din ziua de marți, și anume proiectul de Lege cu privire la patronate, întrucât această lege stă în Parlamentul României de mai bine de 2 ani. Sunt mai multe inițiative și vreau să vă spun că în ceea ce privește dialogul social el, din punct de vedere strict legislativ, se desfășoară la ora actuală doar pe două paliere reglementate. Guvernul cu noua lege de organizare și sindicatele care au o lege de organizare. Singurul partener social rămas de ani de zile fără o reglementare legală, fără un regulament foarte clar de organizare au rămas patronatele. Și acest lucru impietează într-un fel sau altul ceea ce privește dialogul social.

Deci este deja o lege la care s-a lucrat foarte mult, există un raport deja bine documentat, după opinia mea, poate fi discutată legea marți, după opinia mea, până la ora 12 această lege poate fi votată, timp în care comisia învestită în fond la Legea funcționarului public poate discuta articolele respective, poate să facă un raport suplimentar, astfel încât să continuăm marți și cu Legea funcționarului public.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Dacă mai dorește cineva, acum dacă am făcut o excepție să intervină cu privire la ordinea de zi de marți și joi. Nu mai dorește nimeni.

În continuare, reiterez punerea la vot a modificării ordinii de zi pentru zilele de marți și joi. Voi supune la vot întâi propunerea de modificare a Biroului permanent, susținută de Grupul parlamentar al PNȚCD și PUNR, apoi propunerea Grupul parlamentar al PD și apoi propunerea Grupul parlamentar al PDSR, explicând de fiecare dată ce a propus fiecare.

Domnule deputat, ați susținut altceva. Vă rog să vă hotărâți ce susțineți în numele Grupul parlamentar al PUNR.

Domnul Ioan Gavra:

Având în vedere această propunere a domnului deputat Sârbu, care este rațională, cred că e de acord și domnul coleg Mânea, să începem cu Legea patronatelor, timp în care Comisia pentru administrație publică realizează propunerile de amendare ale articolele 2, 3, 4, 5 și 6 și eu sper că pe la orele 11 reluăm dezbaterea la Legea funcționarilor publici. Cred că este înțelept să mergem așa.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Supun votului dumneavoastră modificarea ordinii de zi începând cu propunerea de modificare a ordinii de zi de marți.

Nu v-am dat cuvântul. Deci vă rog, domnule deputat nu v-am dat cuvântul. Ați vorbit, ați pledat pentru ceea ce ați dorit, este suficient. (Se adresează domnului deputat Radu Mânea.)

Ce dorea domnul deputat Radu Mânea să ne comunice, este faptul că propunerea pe care a susținut-o domnul Gavra cu lucrul în comisie mâine, necesită aprobarea plenului, ca această comisie să se retragă de la lucrările în plen ale Camerei. Da și dacă n-o primește? Da.

În continuare, votul decurge în ordinea propunerii modificărilor.

Supun votului dumneavoastră modificarea propusă de Biroul permanent, ordinea de zi de marți, așa cum v-a fost prezentată în proiectul care v-a fost distribuit astăzi.

Cine este pentru? Vă rog, domnilor secretari, să numărați. 93 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri. Să vedem dacă avem cvorum. Da, au votat 182 de deputați. Cu 93 de voturi pentru, această propunere de modificare a ordinii de zi a Biroului permanent a fost adoptată.