Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 09-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1999

5. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
 
see bill no. 199/1998

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Deci, reluăm discuțiile pe Legea pensiilor. Reamintesc încă o dată: poziția 100 a fost retrimisă în discuția comisiei de mâine și, pentru că acest articol nu a fost epuizat, n-o să punem la vot nici Secțiunea a VI-a în integralitatea ei.

Trecem la poziția 101 din raportul comisiei de specialitate, și anume este vorba de titlul Secțiunii a VII-a. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Est cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Secțiunii a VII-a a fost adoptat.

La poziția 102 din raportul comisiei de specialitate, comisia ne propune un text amendat. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poziția 102 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Această poziție din raportul comisiei de specialitate și care este și Secțiunea a VIII-a a fost adoptată în unanimitate.

La poziția 103 din raportul comisiei de specialitate, avem titlul Secțiunii a VIII-a. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Secțiunii a VII-a a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 104 din raport avem o reformulare a textului inițiatorului pentru art. 85 din proiect. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră propunerle comisiei de specalitate de la punctul 104 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 105 din raport, avem textul nemodificat de comisie al inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 106 din raport, avem un text nemodificat de comisia de specialitate și supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul prezentat la poziția 106 din raportul comisiei de specialitate a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 107 din raportul comisiei de specialitate, avem testul inițiatorului, amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră articolul amendat de comisie, prezentat la poziția 107 din raportul comsiei de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitte.

La poziția 108 din raportul comisiei de specialitate, avem un articol nemodificat de comisie. Supun votului dumneavoastră articolul inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poziția 108 din raport a fost adoptat în unanimitate.

Articolul prezentat la poziția 109. Este un text nemodificat de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentari.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 110 din raport, avem o reformulare a comisiei. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 111 din raportul comisiei, avem un text nemodificat. Comisia a acceptat textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii?

Domnul Gavrilaș.

Domnul Teodor Gavrilaș:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Eu am propus aici un amendament care, de fapt, a fost respins în comisie și amendamentul sună în felul următor: "În cazul în care se constată erori în stabilirea și plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile și modificările legale, atrăgând după sine răspunderea celor vinovați".

Am făcut acest amendament sub rezerva că Casa teritorială pentru pensii și asigurări sociale este o persoană juridică care trebuie să răspundă de felul în care a stablit și a calculat drepturile de pensie pentru pensionarul în cauză. Nu numai că "... am greșit, pardon și fac recalculările...", deci trebuie să răspundă conform legii.

Deci, pentru consistență și rigoare legislativă am făcut această propunere, ca să se opereze, în această manieră, în acest articol.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Comisia de specialitate a respins la vot această propunere...

Eu va trebu să propun întâi amendamentul domnului Teodor Gavrilaș, deoarece comisia n-a modificat textul inițiatorului.

Deci, am să vă supun votului textul de amendament al art. 92, prezentat de domnul deputat Teodor Gavrilaș. Se află la punctul 37 din volumul referitor la "amendamentele respinse".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Sunt 29 voturi împotrivă.

Se abține cineva? Sunt 5 abțineri.

Domnule ministru,

Deci, trebuia să faceți puțin comentariu, să lămuriți..., amendamentul, practic, pe cvorumul verificat la legile votate anterior, a dat câștig de cauză amendamentului domnului Gavrilaș.

Era bine să ne lămuriți dacă este corect sau nu... Deocamdată, acesta a fost admis și, deci, la poziția 111, textul adoptat de plenul Camerei Deputaților este textul propus de domnul deputat Gavrilaș.

La poziția 112 din raport, comisia propune amendarea textului inițial prezentat la art. 93 în proiectul de lege. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră articolul în forma amendată de comisie, de la poziția 112 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poziția 112 din raportul comisiei de specialitate a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 113, comisia ne propune reformularea textului.

Doriți să interveniți, domnule deputat, da?

Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

La poziția 113, deci art. 94, se reglementează situația în care încetează plata pensiei. Sunt 3 cazuri de încetare a plății pensiei. Eu m-aș referi numai la ultmul caz, la pct. c), "... când urmașul a fost condamnat printr-o hotărâre (judecătorească) rămasă definitivă pentru infracțiunea de omor, sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului".

Aș vrea să subliniez faptul că această prevedere a fost preluată din actuala reglementare. Deci, sub acest aspect, nu avem nici o problemă cu această prevedere. În schimb, pentru a se putea aplica acest text de lege, ar fi indicat să mai completăm cu un alineat 2 acest art. 94, pentru că în actuala situație, sau în viitoarea situație, când se va înceta, în astfel de caz, plata pensiei, Casa Națională nu are cum să ia cunoștință de aceste hotărâri judecătorești rămase definitive.

Eu aș propune ca la alin. 2 să prevedem că instanțele judecătorești au această obligație de a comunica hotărârea. Deci, textul ar fi următorul: "Instanțele judecătorești au obligația ca în termen de 10 zile - aș zice eu -de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțată în cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c)" (de care am vorbit, de fapt) să comunice această situație, în scris, Casei Naționale".

Nu este vorba de un amendament de fond, nu afectează fondul, ci ar asigura ușurarea aplicării prevederii în acest sens.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat,

Vă rog să prezentați amendamentul în scris și aștept părerea comisiei de specalitate și a inițiatorului, pentru că este vorba de un alineat nou, care nu atinge fondul, dar pentru o precizare suplimentară.

Comisia este de acord.

Inițiatorul este? Da.

Deci, am să vă supun votului art. 94, întâi alin. 1, care este textul prezentat de comisie, la poziția 113.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alineatul 1 a fost votat în unanimitate.

Alineatul 2, pe textul propus de domnul deputat Kerekes Karoly. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Supun votului dumneavoastră întreg articolul, care se situează la poziția 113 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul a fost votat în unanimitate.

La poziția 114 din raport, comisia propune amendamente la textul inițiatorului, pentru precizie în aplicarea legii. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poziția 114 din raportul comisiei de specialitate a fost votat în unanimitate.

La poziția 115 din raport, ni se prezintă textul nemodificat al inițiatorului, la art. 96 din proiect. Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul prezentat la poziția 115 din raport a fost votat în unanimitate.

La poziția 116 din raportul comisiei de specialitate, dacă sunt comentarii? Avem amendamentele comisiei. Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poziția 116 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 117, comisia de specialitate ne propune introducerea unui nou articol, numerotat, în varianta comisiei, 98.

Domnul deputat Stanca.

Vă rog.

Cred că vă reluați amendamentul făcut la începutul dezbaterii Legii pensiei, nu?, la care s-a eliminat textul.

Domnul Teodor Stanca:

Da.

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Suntem, iar, într-un moment care ar trebui foarte bine clarificat. La punctul 117 din raport, se introduce un articol 98, care, de fapt, înlocuiește art.98 din textul inițial, pe care îl propune spre a fi respins. Respingerea art.98 din textul inițial înseamnă a nu mai avea un text în baza căruia să se facă recalcularea pensiilor pentru cei care își continuă activitatea după vârsta de pensionare. Și se înlocuiește cu un text care tratează cu totul altceva. Altul este obiectul articolului nou introdus, care face referiri la cumulul pensiei cu alte venituri. Or, și asupra acestei prevederi, trebuie să fim foarte convinși că ceea ce votăm este bine sau nu. Legislația de acum permite cumulul pensiei cu alte venituri.

Pe plan mondial, să spun așa, sunt unele state care admit cumulul, altele care nu admit, unele care admit într-un anumit fel, adică până la nivelul pensiei minime se acceptă cumul, peste acesta se aplică o reducere, până la nivelul pensiei totale.

Deci, dacă am merge pe acest text nou introdus, el spune așa: "Pensionarii pot cumula pensia cu alte venituri obținute din prestarea unei activități, cu excepția celor încadrați pe bază de contract individual de muncă". Și aici este restrictivă problema, pentru că marea majoritate a celor care își continuă activitatea o fac în baza unui contract individual de muncă. Și iată, deci, că, în acest caz, nu se permite cumulul pensiei cu alte venituri.

La punctul 2, se spune așa: "Pentru pensionarii care cumulează pensia cu veniturile obținute din prestarea unei activități în condițiile alin.1, nu se plătește contribuția de asigurări sociale". Aceasta contravine, de fapt, cu ceea ce noi am eliminat prin art.20. Deci eliminarea alin.2 al art.20 permite, tuturor celor care își continuă activitatea și obțin și alte venituri decât pensia, să poată să contribuie și, deci, să-și recalculeze pensia. Or, dacă punem, deci, cele două, adică art.20 nou cu art.98 vechi, care s-a propus spre eliminare, confuzia este totală, motiv pentru care, sigur că eu aș avea niște amendamente, dar nu știu dacă nu ar fi bine ca, și acest art.98 nou sau 98 vechi, să-l mai discutăm, și pe acesta, în comisie.

Domnul Marian Sârbu (din sală):

Trebuie eliminat!

Domnul Teodor Stanca:

Sigur, ca să putem permite recalcularea, acest articol nou trebuie eliminat și, atunci, eventual, această prevedere de cumul să fie altfel reformulată, pentru că, în momentul de față, vă rog să mă credeți că, nici eu, personal, nu știu ce soluție să vă propun, pentru că se bat cap în cap cele două prevederi. Deci, dacă ni s-ar permite ca, mâine, să ne mai formulăm un punct de vedere, atunci ar fi, cred, mai ușor să putem să vă propunem o soluție.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Realitatea este că se bat cap în cap. Nu ar fi trebuit eliminat, sunt două instituții diferite, una este cumulul, una este recalcularea și se bat cap în cap.

Domnule deputat Buzatu,

Cred că, până la urmă, totuși, trebuie să mai reflectați în comisie, mâine, să faceți niște texte, mai ales că instituția cumulului este, totuși, o instituție internațională și ne aliniem la legislația europeană.

Da, domnule deputat.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Eu am considerat, încă de la eliminarea textului respectiv, că aceasta este o mare greșeală. În fond, inițiatorul a avut dreptate atunci când a urmărit să elimine această sursă de a atrage venituri suplimentare, în cazul pensiilor, prin recalculări succesive, grevând, astfel, asupra fondurilor de pensii, în permanență.

Care sunt cazurile în care o persoană poate cere recalcularea? Să spunem cazurile cele mai generale, a unui lucrător care a ajuns la vârsta de 65 de ani, deci 65 de ani, vârsta standard, trebuie să iasă la pensie și ni se spune că acest caz este de o mare generalitate. Eu cred că este un fals, e un fals această afirmație, pentru că bănuiesc că, la vârsta de 65 de ani, vom avea un număr relativ redus de oameni sau chiar foarte redus de oameni, care să mai solicite prestarea unor activități cu contract individual de muncă, în continuare, pentru a putea beneficia de recalcularea pensiei.

Al doilea caz este, și cred că trebuie să spunem, o dată, adevărul, de la acest microfon, este cazul celor care se află în exercitarea unui mandat. Este clar că acum, datorită poziției în care se află mulți dintre oamenii, care beneficiază, să zicem, de această situație de grație, ar dori să-și recalculeze pensiile, dar eu nu cred că noi putem să facem, aici, reglementări legale, care să se refere la un număr atât de restrâns de oameni și care, în primul rând, ar trebui să se gândească, atunci când reglementează o situație, la cazurile generale, la cei asupra cărora se va răsfrânge, în cea mai mare măsură, această reglementare.

Eu cred că amendamentul care este la poziția 117, art.98 alin.1 și 2, îmi aparține și mie și eu vă rog, stimați colegi, să-l votați așa cum, urmând să găsim o soluționare și pentru eliminarea care a fost propusă în ședințele trecute.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președinte,

Vreau să fac niște precizări legate de afirmația dumneavoastră că aceste texte se bat cap în cap. Ele au ajuns să se bată cap în cap, pentru faptul că, anterior discutării acestui articol, noi am votat posibilitatea cumulului, acum o săptămânăam constatat că acest articol, cu siguranță, vine în contradicție cu ceea ce am votat săptămâna trecută, adică, cu posibilitatea cumulului.

Vă reamintesc că ministerul venise cu o variantă, la care a achiesat și comisia, prin care, practic, posibilitatea cumulului era anulată. A existat o propunere a domnului Stanca, după părerea mea, rezonabilă, care dădea posibilitatea plății contribuțiilor pentru cei care erau deja la pensie, prin opțiunea lor personală, făcându-și calcule, dacă vor să mai contribuie, în așa fel, încât pensia să fie recalculată la data la care ieșeau din câmplul muncii, ca să spun așa. Și a treia variantă, la propunerea domnului Zoner, care vă aduceți aminte că a trezit dispute destul de mari, aceea de eliminare, o propunere mult mai radicală, care dă posibilitatea cumulului, dacă vreți, fără nici un fel de restricție.

În această situație, noi nu avem, după opinia mea, decât ori ne păstrăm punctul de vedere, care a fost deja votat în plen, prin acordarea acestei posibilități a cumulului fără nici un fel de restricție, și atunci, cu siguranță, acest articol trebuie eliminat în totalitatea lui, pentru a corela prevederile între ele, ori, așa cum a propus, cred, și doamna președinte, am putea să reluăm acest articol la comisie și să-l discutăm împreună cu celălalt, astfel încât să ajungem la o soluție rezonabilă.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamna deputat Dobrescu și apoi domnul deputat Lazia.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Deși, de cele mai multe ori, obligată fiind, bineînțeles, de situație, am fost purtătoarea de cuvânt tehnic a lucrurilor, a sistemului de pensii, în favoarea sa, ceea ce înseamnă bani cât mai mulți, susținere financiară cât mai bună, pentru o pensie mai bună, indiferent de celelalte aspecte, și poate că vi s-a părut, uneori, un ușor cinism social, din partea mea, vă asigur că nu a fost, de data aceasta, dați-mi voie să fac o intervenție absolut socială. Prin prevederea pe care am făcut-o noi, că toți pensionarii care lucrează vor plăti CAS și cum, conform prevederilor acestei legi, CAS plătește și pensionarul, deci angajatul, și angajatorul, noi barăm calea angajării multor pensionari, pentru că angajatorii nu vor mai dori să plătească CAS și pentru aceștia. Gândiți-vă la propriile cabinete: de ce ne place, și nouă, să angajăm pensionari? Care este avantajul? Bine, nu în toate cazurile, dar știm precis că efectul pervers al acestei hotărâri a noastre va fi acela că îi punem în imposibilitate, pe pensionarii obișnuiți, de a fi angajați.

În aceste condiții, stimați colegi, deși nu este uzual, doamnă președinte, cum considerați, poate că rediscutarea art.20 ar putea să aducă coerență legii. În fond, comisia a acceptat o anumită gândire a cumulului, corelat cu recalcularea pensiilor. Prin acea eliminare a alin.b) al art.20, toată filosofia șchioapătă, nu o mai poți lipi, în nici un fel. Deci propunerea mea este, nu discutarea în comisie, în fond, comisia a găsit o soluție coerentă, logică, ci rediscutarea art.20, ca, măcar, amendamentul domnului Stanca, care prevede recalcularea în anumite condiții, și nu acela complet de eliminare să fie adoptat.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Lazia.

Domnul Ion Lazia:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Consider că cele două articole nu sunt în contradicție, pentru că, prin eliminarea alin.2 al art.20, în care se prevedea expres că aceștia nu datorează, aceasta nu înseamnă că noi nu putem impune și nu putem accepta art.98, prin care noi stabilim riguros condițiile în care un pensionar cumulează pensia cu salariul și plătește și cota de asigurări. Aș vrea să mai vedeți un lucru: nu este doar contribuția pensionarului care cumulează, este și contribuția angajatorului, care este corelată, pentru că pensionarul plătește o treime, iar angajatorul plătește două treimi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, acest lucru va distorsiona întregul sistem de asigurări sociale.

În consecință, aș vrea să mai spun un lucru: chiar decizia pe care am luat-o la momentul respectiv, am luat-o tot pe același comportament, aproape de dezinteres, al multora dintre colegii noștri, care nu au fost în sală la momentul în care s-a votat acel amendament. Și nu aș vrea să supăr pe nici unii dintre colegii care au susținut amendamentul, dar, de regulă, în orice Parlament cu o anumită demnitate, să știți că persoanele care vin și pledează la microfon, deci la tribună, nu fac o pledoarie pro domo a intereselor personale.

Consider că intervențiile făcute atunci, indiferent de zona partidelor în care, eu știu, s-a intervenit, a fost mai mult către a susține, practic, niște interese personale. Deci, consider că putem vota, în continuare, acest articol, el nefiind în contradicție cu eliminarea alin.2 al art.20, pe care l-am votat, ci este, din nou, cred eu, o poziție responsabilă față de sistemul de asigurări sociale pe care vrem să-l promovăm acum, astfel încât să nu-l distorsionăm. Acesta permite, deci, cumularea, dar, o dată ce pensionarul acceptă cumularea, el să nu mai plătească cota de asigurări sociale, pe de o parte, iar pe de altă parte, în mod implicit, nu mai beneficiază de recalculare.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mai dorește cineva?

Domnul deputat Gavrilaș. Și, apoi, o să ascultăm și inițiatorul, dar să termine, întâi, domnii deputați.

Domnul Teodor Gavrilaș:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Problema este foarte clară, în sensul că pot cumula pensia cu salariul numai cei care lucrează pe bază de convenție civilă. Aici se pune problema dacă le dăm posibilitatea, prin lege, să contribuie în continuare. Bineînțeles că dacă vor contribui în continuare, trebuie să le dăm și posibilitatea ca să-și poată recalcula pensiile. Eu cred că nu are numai de câștigat sistemul, fiindcă nu știu dacă aceste persoane care vor contribui în continuare vor fi beneficiarii, în proporția în care sunt celelalte categorii de persoane. Eu zic că ar fi mai bine ca să admitem acel amendament pe care l-a propus domnul Stanca, fiindcă, oricum, există o restricție din start, în sensul că pot cumula numai cei care, de fapt, continuă să muncească pe bază de convenție civilă.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Kerekes Károly.

Domnul Kerekes Károly:

Aș vrea să vă reamintesc că, săptămâna trecută, am eliminat restricția de a nu se mai plăti, din partea pensionarilor, CAS, în cazul în care își continuă activitatea. Dacă mergem pe această linie, atunci există două posibilități, în cazul de față, la art.98. Ori menținem o parte din textul alin.1, care spune în felul următor: "Pensionarii pot cumula pensia cu veniturile obținute din prestarea unei activități". și aici punem punct. Și, atunci, alin.2 ar fi în felul următor: "Pensionarii care cumulează pensia cu venituri obținute din prestarea unei activități, în condiția alin.1, plătesc contribuție de asigurări sociale". Aceasta ar fi prima variantă. Sau eliminăm ambele alineate și, atunci, dacă legea nu interzice, se permite plata contribuției.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mai dorește...? Domnul deputat Stanca.

Domnul Teodor Stanca:

Doamna președinte, eu insist să se returneze la comisie, pentru că, ați văzut, sunt puncte de vedere, mă rog, unele care sunt pentru reformularea art.98, altele pentru votarea lui, altele pentru eliminare. Sigur că, dacă considerați sau nu se acceptă retrimiterea la comisie, atunci, eu mi-aș permite să vin cu o reformulare, care să introducă, de fapt, ceea ce am propus eu la art.21, că pensionarii pot să-și continue activitatea și, dacă plătesc, mă rog, este la latitudinea dânșilor, dacă plătesc asigurările sociale, atunci să aibă dreptul de recalculare a pensiei, urmând ca partea aceasta de cumul să vină, după aceea, în continuare, unde se precizează în ce condiții se poate accepta și cumulul pensiei pe perioada activității sau nu se mai acceptă cumulul pensiei, la continuarea activității.

Chestiunea este destul de importantă, ca s-o putem, acum, foarte clar, s-o definim. De aceea, insist pentru acest lucru.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Marian Sârbu și apoi domnul ministru, urmând să luăm o hotărâre, dacă retrimitem sau nu la comisie.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președinte,

Este un articol extrem de important și vreau să vă spun că el încearcă să reglementeze, practic, două probleme: una care ține de cumulul pensiei și alta care are în vedere, după plata contribuțiilor, posibilitatea recalculării pensiei. Deci sunt două probleme distincte. Vreau să vă spun, însă, că, dacă vom păstra art.98 în formula actuală, există pericolul creării unei discriminări nete în favoarea demnitarilor, ceea ce, după opinia mea, este total anormal. Vă rog să observați că, în alin.1, se spune că: "Pensionarii pot cumula pensia cu veniturile obținute din prestarea unei activități, cu excepția acelora încadrați pe bază de contract individual de muncă". Deci, cu alte cuvinte, cei care prestează activități în baza unui contract individual de muncă, nu pot cumula. În schimb, demnitarii, care știți bine că nu primesc indemnizația în baza unui contract individual de muncă, au această posibilitate. Eu susțin propunerea domnului Stanca, să rediscutăm acest articol la comisie. Este în corelație și cu ce am votat până acum, astfel încât să facem un text cu acuratețe, și care să nu creeze discriminări în favoarea unora sau altora.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule ministru, mai doriți să interveniți? Da, vă rog.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Doamnă președinte,

Prin votul acestei Camere, exprimat la un articol precedent, care viza categoriile de persoane supuse sistemului de asigurări obligatoriu, pe care acest proiect de lege dorește să-l reglementeze, chestiunea art.98 a fost vidată de obiect. Noi am avut o anumită concepție, atunci când am inițiat acest proiect, și anume acelea de a nu crea distorsiuni în sistemul de asigurări sociale, o dată ce drepturile s-au stabilit, pentru a nu aluviona, ulterior, pe bază de recalculări, drepturi sporite care, într-un sistem de acest tip, de solidaritate, pot crea anumite neajunsuri în funcționarea financiară a sistemului.

Întrucât, prin votul dumneavoastră, ați decis ca asigurarea obligatorie să privească persoane care și-au stabilit, inițial sau anterior, dreptul la pensie, actualmente, nu mai avem obiect de discuție. Singura soluție, lucru reiterat aici și de alți parlamentari, este de a elimina acest articol, pentru că, într-adevăr, păstrarea lui este necongruentă cu un articol precedent votat, deci intră într-o coliziune evidentă de logică, în primul rând. În al doilea rând, chiar dacă am încerca să restricționăm cumulul, am crea o discriminare aici mărturisită, și iar nu e corect, așa încât toți vor avea dreptul, indiferent de temeiul juridic al raportului de muncă încheiat după pensionare, să obțină o recalculare de pensie, ca urmare a unei cotizații obligatorii, urmând, însă, ca această filosofie a politicii salariale, în România, s-o rezolvăm în Codul muncii și, acolo, să creăm, totuși, niște îngustări ale acestor posibilități de lucru, oricând, oricum, prin cumul, pentru că, totuși, ideea aceasta a cumulului nelimitat este o idee care poate aduce prejudicii pentru intrarea pe piața forței de muncă a tinerilor. Deci trebuie găsit un echilibru, prin reglementare, între exigența de a oferi un venit suplimentar celui care muncește chiar după pensionare, dar, în același timp, să echilibrăm, în celălalt taler, ideea de a nu avea șomaj consistent în rândul tinerilor. Credem că problema o vom rezolva prin reglementarea raporturilor de muncă. Pentru că, în materia asigurării, prin votul exprimat la o ședință anterioară, după părerea mea, lucrurile s-au adjudecat, nu are rost să retrimitem la comisie, pentru că acel vot a tranșat atunci chestiunile și, deci, acest articol devine inutil.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, din câte am înțeles eu din discuții, o parte sunt pentru rediscutare, dar înțeleg că articolul nou, propus de comisie, prezentat la poziția 117, nu-și mai are rostul, în condițiile eliminării acelui alineat de la art.20 și, de asemenea, nici art.118, în forma inițiatorului. Sigur, acum, dacă cine a propus pentru retrimiterea la comisie, mai dorește? Nu mai e cazul, nu? Deci nu mai este cazul.

Eu supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de introducere a unui articol nou, care este prezentat la 117, dar care, în opinia inițiatorului, a multora dintre vorbitori, nu-și mai are rostul acum, după votul dat la art.20. Deci va trebui să dați un vot contra, ca să fie în bună regulă.

Deocamdată, noi am numărat cvorumul, un pic mai devreme. Dacă îmi cere un grup parlamentar, îl refacem.

Da, poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Aș vrea să vă punctez că, prin această eliminare, de fapt, noi acceptăm cumulul nerestrictiv, până la apariția noului Cod al muncii. Pentru că nu putem reveni, și nu știu dacă nu au existat destule excepții, în această aulă, asupra unui vot pripit al nostru, la art.20, măcar să-i dăm o altă formă, și nu să-l eliminăm, pentru că, repet, nu vrem sau nu putem sau nu e uzual să revenim asupra lui, noi stricăm ideea unei legi și nu ne aliniem, renunțăm la alinierea la prevederile europene. Aceasta facem!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Un mic anunț.

Domnul deputat Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Vă fac un anunț de altă natură. Membrii Comisiei de validare sunt convocați, în mod oficial, pentru astăzi, la ora 13,10, în pauză, la Sala Comisiei pentru cultură, pentru ca să rezolvăm un caz de validare a unui deputat.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, cu respect, vă anunț că, în programul votat de Camera Deputaților, pauza figurează la ora 13.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am zis 13!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ați zis 12,10.

Voci din sală:

13!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

13?! Așa s-a auzit de la tribună, 12.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Este încă o dovadă de proastă acustică a acestei săli!

Repet: ora 13,10.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Așa, foarte bine! De aici, s-a auzit 12.

Deci avem de tranșat poziția de la articolul nou propus, la poziția 117 din raport. Menționez că este majoritatea contra introducerii acestui articol nou.

Cine este pentru? (Rumoare, comentarii, în sală.) Eu sunt obligată, și am anunțat, să pun la vot propunerea comisiei, de a introduce acest articol nou, contra căruia... Nu avem ce să eliminăm, că nu figurează în proiectul de lege. Deci, împotriva acestei introduceri de articol nou, s-a pronunțat majoritatea vorbitorilor. Dumneavoastră, aici, dacă vreți să țineți cont de sensul discuțiilor, trebuie să votați contra introducerii acestui articol nou, deci contra amendamentului comisiei.

Cine este pentru? Un vot pentru, insuficient. Două voturi pentru, insuficiente pentru introducerea acestui articol nou. Deci articolul prevăzut la poziția 117 din raport nu a trecut. Articolul nou nu este introdus în textul legii.

La poziția 118 din raportul comisiei de specialitate, comisia propune elimarea textului. Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Stanca.

Domnul Teodor Stanca:

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că ar trebui păstrat, părerea mea, acest articol, pentru că face niște precizări în ce condiții se poate încheia un contract de asigurare, deci de continuare a activității după un stagiu de cotizare de minim 12 luni. Altfel, ar fi confuzia prea mare ca, fiecare, după ce a lucrat 3 luni pe an, să vină și să aibă pretenția la o recalculare.

Deci, în sensul acesta numai, cred că totuși... este o părere personală, vă rog să o comentăm eventual și să vedem dacă ea este bine păstrată sau nu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, dacă mai sunt comentarii? Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președinte,

Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu propunerea domnului Stanca de data aceasta, pentru că creează o limitare a posibilității recalculării pensiilor. Cu alte cuvinte, trebuie să muncești peste momentul în care ai ieșit la pensie cel puțin 12 luni ca să ți se recalculeze pensia.

Vă reamintesc că avem în interior, în corpul legii, texte care-l penalizează pe cel care vrea să iasă la pensie, pentru fiecare lună de ieșire anticipată, în raport cu vârsta standard de pensionare.

Deci, pentru simetrie, dacă vreți, trebuie să eliminăm acest articol pe care domnul Stanca l-a propus.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Am înțeles, domnule deputat, sper că și domnii colegi. Inițiatorul este de acord cu poziția comisiei, de eliminare a textului art.98 din proiectul de lege.

Supun la vot propunerea de eliminare a art.98 din proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, poz.118 din raportul comisiei a fost votată pe baza amendamentului comisiei.

La poz.119 din raport avem textul inițiatorului nemodificat de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.120 din raportul comisiei de specialitate avem, de asemenea, un articol nemodificat de comisie. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.121 din raport avem titlul cap.V. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.V a fost adoptat în unanimitate.

La poz.122 avem amendamentul comisiei cu privire la art.101 din textul inițiatorului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat, în forma prezentată de comisie, în unanimitate.

La poz.123 avem, de asemenea, un text amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.124 avem titlul Secțiunii 1 – Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră titlul secțiunii 1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul a fost votat în unanimitate.

La poz.125 avem un text amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și articolul prezentat la poz.125 din raport a fost votat în unanimitate.

La poz.126 avem un text de asemenea amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.127 din raport, de asemenea, avem un text reformulat, deci amendat de comisia de specialitate. Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate, bineînțeles, forma amendată de comisia de specialitate.

La poz.128 avem un text amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poz.128 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.129 avem, de asemenea, un text amendat de comisia de specialitate. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

La poz.130 avem, de asemenea, un text amendat de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.131 avem un text amendat de comisia de specialitate. Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.132 avem un articol amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol, în forma prezentată de comisie, a fost votat în unanimitate.

La poz.133 avem, de asemenea, un articol amendat și reformulat de comisia de specialitate. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Supun votului dumneavoastră întreaga secțiune 1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea 1 a fost votată în unanimitate.

La poz.134 avem titlul secțiunii a 2-a. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul secțiunii a 2-a a fost adoptat în unanimitate.

La poz.135 din raport avem un articol nemodificat de comisie, deci, textul inițiatorului. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.136 avem un articol care este amendat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.137 avem un articol care este amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.138 din raportul comisiei de specialitate avem un text amendat de comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.139 din raportul comisiei de specialitate avem un articol nemodificat, deci, articolul inițiatorului. Nefiind comentarii, vă supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva contra? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.140 din raport avem un text, de asemenea, reformulat de comisia de specialitate, nefiind comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.141 din raport avem, de asemenea, un text reformulat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol de la poz.141 din raport, în forma amendată de comisie, a fost votat în unanimitate.

La poz.142 din raport avem un text amendat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreaga secțiune a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și secțiunea a 2-a a fost votată în unanimitate.

La poz.143 din raport avem titlul secțiunii a 3-a. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul secțiunii a 3-a a fost votat în unanimitate.

La poz.144 avem un articol în forma prezentată de inițiator. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.145, de asemenea, avem un articol nemodificat de comisie.

Cine este pentru textul inițiatorului? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.146 de asemenea, avem textul inițiatorului neamendat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreaga secțiune a 3-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea a 3-a a fost votată în unanimitate.

La poz.147 din raport avem titlul secțiunii a 4-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest titlu a fost votat în unanimitate.

La poz.148 avem un text amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, acest articol, în forma prezentată de comisie, a fost votat în unanimitate.

La poz.149 din raport avem un articol nemodificat de comisie. Deci, supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.150 din raport, comisia propune un text care îndeplinește corelarea cu alte acte normative. Nefiind comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.151 din raport avem un articol nemodificat de comisie. Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.152 avem un articol care a fost amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră secțiunea a 4-a în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Toată secțiunea a 4-a a fost votată în unanimitate.

La poz.153 avem titlul secțiunii a 5-a. Nefiind comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul secțiunii a 5-a a fost votat în unanimitate.

La poz.154 din raport, comisia propune un text amendat. Nefiind comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.155 avem, de asemenea, un text amendat de comisia de specialitate. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră textul propus de comisia de specialitate la poz.155 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.156 avem un text nemodificat de comisie.

Cine este pentru textul inițiatorului? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest text a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreagă secțiunea a 5-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea a 5-a a fost votată în unanimitate.

La poz.157 din raport avem titlul secțiunii a 6-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Niciuna.

Titlul secțiunii a 6-a a fost votat în unanimitate.

La poz.158 din raportul comisiei avem un text al inițiatorului, nemodificat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

La poz.159 de asemenea, avem textul inițiatorului, nemodificat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.160 avem de asemenea textul inițiatorului. Nefiind comentarii,

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.161 avem de asemenea, textul inițiatorului. Nefiind comentarii,

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.162 avem un text propus de comisie care amendează textul inițiatorului. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră textul propus de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.163 din raportul comisiei de specialitate avem un text amendat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii supun votului textul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.164 din raport avem, de asemenea, un text propus de comisia de specialitate. Domnul deputat Stanca, vă rog.

Domnul Teodor Stanca:

Intervin pentru a corecta textul la alin.1, unde spune așa: "Indemnizația de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială "de acesta". Deci, nu "acestuia", ci"de acesta".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, da, corect din punct de vedere gramatical. Dacă nu mai sunt comentarii, supun votului dumneavoastră articolul de la poz.164 din raport în forma amendată de comisie și cu modificarea gramaticală solicitată de domnul deputat Stanca.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.165 din raport avem un text nemodificat de comisie.

Cine este pentru textul inițiatorului? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.166 avem un text al inițiatorului care nu a fost modificat de comisie. Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Károly:

La poz.166 este vorba de art.139 din proiectul de lege. Este vorba mai concret de alin.2. Aici aș aduce o completare. La alin.2 al articolului amintit se prevede că plata indemnizațiilor de asigurări sociale se suspendă pe timpul cât beneficiarul indemnizației, prevăzută la art.123, este decăzut din drepturile părintești.

La art.123 sunt prevăzute indemnizațiile pentru creșterea copilului, respectiv pentru îngrijirea copilului bolnav. Ce aș adăuga la acest alineat; pornesc de la ideea că, în unele cazuri, copiii sunt nu numai în îngrijirea și creșterea părinților, dar și în creșterea și îngrijirea tutorelui. Pentru această situație aș propune să completăm textul în felul următor: "respectiv din dreptul de a fi tutore".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, comisia de specialitate este de acord? Da, este de acord. Și inițiatorul, da?

Deci, supun votului dumneavoastră articolul poziționat în raport la nr.crt.166, cu completarea propusă de domnul deputat Kerekes, respectiv drepturile de tutore.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest aarticol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreagă secțiune a 6-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Această secțiune a fost votată în unanimitate.

La poz.167 avem cap.VI cu titlul respectiv. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră titlul cap.VI.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.VI a fost votat în unanimitate.

La poz.168 din raport avem textul inițiatorului, nemodificat de comisie. Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.169 avem, de asemenea, textul inițitorului. Nefiind comentarii,

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.170 avem titlul secțiunii 1. Nefiind comentarii;

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul secțiunii 1 a fost votat în unanimitate.

La poz.171 avem un text amendat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră acest text. Domnul deputat Stanca, vă rog.

Domnul Teodor Stanca:

Tot legat de motive gramaticale, să spun așa, la alin.5: "Membrii Consiliului de administrație sunt numiți de Guvernul României prin decizia primului ministru, de organizațiile patronale, de confederațiile sindicale reprezentative și de organizațiile naționale ale pensionarilor, după caz." Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă nu mai sunt comentarii, supun votului dumneavoastră, cu mențiunea de rigoare, făcută de domnul deputat Stanca.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.172 din raport avem, de asemenea, un text amendat de comisia de specialitate. Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nu.

Abțineri? Nu.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.173 avem un articol nemodificat de comisie.

Cine este pentru textul inițiatorului? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.174 din raport avem o reformulare a comisiei, deci, un articol amendat de comisie. Dacă nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? (Domnul ministru Athanasiu dorește să intervină.)

Mă scuzați, nu v-am observat, domnule ministru, vă rog.

Domnul Marian Sârbu (din bancă):

S-a tocit!

Domnul Alexandru Athanasiu:

Da, m-am mai tocit, m-ați tocit dumneavoastră!

Doamnă președinte,

Stimați parlamentari,

Cred că formularea nu este fericită, pentru că nu se poate stabili prin lege salarizarea unui organism care încă nu s-a înființat. Ordinea firească a lucrurilor spune că întâi trebuie înființat organismul respectiv, salarizarea fiind doar un aspect din activitatea ei, așadar, trebuie să fie ulterioară legea de salarizare, precedată de înființarea Casei.

Aș ruga să se revină la textul inițial. Sigur că este o lege importantă, aceasta de salarizare, dar ea nu poate să preceadă înființarea organismului unde vor funcționa cei care vor fi salarizați în baza legii.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, în mod logic, așa se întâmplă. Văd că și unul din autorii amendamentului a cedat la amendament și am să vă supun votului textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, textul inițiatorului, prezentat la poz.174 din raport a fost adoptat.

Deci, supun votului dumneavoastră întreagă secțiune1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea I-a a fost adoptată în unanimitate.

La poz.175 avem titlul secțiunii a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul secțiunii a 2-a a fost votat în unanimitate.

La poz.176 avem un amendament al comisiei de specialitate.

Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președinte,

Vreau să susțin amendamentul din partea comisiei, cu o singură precizare: la lit.o), în ceea ce privește atribuțiile Casei Naționale, vă propun ca textul să fie completat în felul următor: "dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în baza convențiilor încheiate de statul român", având în vedere faptul că totuși Casa Asigurărilor pentru Pensii nu poate fi subiect de drept internațional, și rog și inițiatorul să fie de acord cu această completare.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, corect.

Inițiatorul este de acord? Da.

Comisia este de acord.

Deci, voi supune votului dumneavoastră articolul prezentat la poz.176 din raportul comisiei de specialitate, cu mențiunea că la pct.o) trebuie să adăugăm în mod corect "…în baza convențiilor încheiate de statul român".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Supun votului dumneavoastră întreaga secțiune a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Această secțiune a fost votată în unanimitate.

La poz.177 din raport avem titlul Cap. VII.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.VII a fost votat în unanimitate.

La poz.178 avem textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.179 avem titlul secțiunii 1-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nici una.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.180 avem un text nemodificat al inițiatorului.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.181 avem un articol care a fost amendat de comisie.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Dacă îmi permiteți, pentru că ulterior m-am uitat în Legea evaziunii fiscale nr.87/1994, unde există expres nominalizată pedeapsa, v-aș propune la alin.2, și dacă îmi permit și colegii din comisie, să modific sfârșitul alin.2, în sensul: "Refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale Casei Naționale și caselor teritoriale documentele justificative și actele de evidență necesare stabilirii obligațiilor de asigurări sociale se pedepsește cu…" și aici intervine noutatea, "…cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200 de mii la un milion", în sensul adaptării cu Legea evaziunii fiscale.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Inițiatorul? Este de acord.

Comisia? De acord.

Vă rog să prezentați și textul amendamentului, doamna deputat.

Supun votului dumneavoastră articolul prezentat la poz.181 din raport în forma amendată de comisie și completată cu amendamentul doamnei Smaranda Dobrescu, care pune de acord prevederile acestui alineat cu infracțiunile sau pedepsele prevăzute în Legea evaziunii fiscale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Secțiunea 1-a pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Secțiunea 1-a a fost votată în unanimitate.

La poz.182 din raport avem titlul secțiunii a 2-a.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Titlul secțiunii a 2-a a fost adoptat în unanimitate.

La poz.183 din raport, comisia ne propune un text amendat pentru punerea de acord cu renumerotările respective și amendamente de text.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în forma amendată de comisie în unanimitate.

La poz.184 avem un articol amendat de comisia de specialitate.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.185 avem un text nemodificat de comisie.

Cine este pentru textul inițiatorului? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.186 din raport avem un text amendat de comisia de specialitate.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.187 avem un text amendat de comisia de specialitate.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.188 avem un text nemodificat de comisie.

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră secțiunea a 2-a în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Secțiunea a 2-a a fost votată în unanimitate.

La poz.189 din raport avem titlul cap.VIII.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Titlul cap.VIII a fost adoptat în unanimitate.

La poz.190 avem un text amendat de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate în forma amendată de comisie.

La poz.191 din raport, de asemenea, avem un text amendat de comisia de specialitate.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.192 avem un articol nemodificat.

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.193 avem un text nemodificat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.194 avem un text amendat de comisie.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Nici una.

Abțineri? Nici una.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.195 avem un text amendat de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest text a fost votat în unanimitate.

La poz.196 avem titlul cap.IX.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.IX a fost votat în unanimitate.

La poz.197 din raportul comisiei de specialitate avem o formulă amendată de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.198 din raport avem o formulă propusă de comisia de specialitate.

Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.199 avem o formulă amendată de comisia de specialitate pentru art.164 din proiectul de lege.

Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.200 din raportul comisiei de specialitate avem o formă amendată de comisie.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.201 avem amendamentele comisiei la art.166 din proiect.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.202 din raport avem propunerea comisiei de amendare a art.167 din proiect.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci atenție pentru aparatul tehnico-legislativ: să pună de acord cu cota de contribuție care s-a modificat printr-o hotărâre de Guvern. contribuția suplimentară de 5% este fixată în alin.3. Deci domnii deputați au votat corect forma bună, forma amendată de comisie.

La poz.203 din raportul comisiei de specialitate avem, de asemenea, un amendament al comisiei de specialitate.

La poz.203, nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră articolul așa cum a fost amendat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.204 avem textul inițiatorului.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poz.205 din raport avem o propunere din partea comisiei de amendare.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate în forma amendată de comisie.

La poz.206.

Da, vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

La art.171 din proiect și respectiv pct.206 din raport avem iarăși un moment important, aș spune, al legii, pentru că este vorba de o recalculare a pensiilor chiar în momentul imediat anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Deci, până la urmă, acest articol are în vedere repararea unor inadvertențe, apariția unor echilibre, ca să spunem așa, în ceea ce privește cuantumul pensiilor. Și, după cum vedeți, sunt practic patru criterii sau condiții în funcție de care se recalculează pensiile înainte de intrarea în vigoare a acestei legi.

Vreau să mă refer doar la lit.b), care încearcă să ia în calcul cuantumul echivalent al pensiei la nivelul lunii octombrie 1990, care s-ar multiplica, conform proiectului, cu creșterea pensiei medii totale de asigurări sociale din octombrie 1990 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Eu știu că Ministerul Muncii, chiar domnul ministru Athanasiu, a avut întotdeauna poziții foarte critice în legătură cu felul în care a evoluat cuantumul pensiei din ’90 până la data actuală. Cu toate acestea, la recalcularea pensiilor înainte de intrarea în vigoare a legii, văd că dorește să mențină acest criteriu la recalcularea de dinaintea intrării în vigoare a legii. Pentru că, și aici sunt de acord cu pozițiile de până acum, evoluția pensiilor în perioada de după 1990 a avut suficiente dezechilibre, ca să spunem așa, în primul rând datorită lipsei veniturilor, eu v-aș propune ca pct.b) să sune în felul următor: "cuantumul echivalent al pensiei la nivelul lunii octombrie 1990 se multiplică ținând cont de indicele de creștere al prețurilor de consum".

Vreau să fac o precizare foarte clară: nu este vorba de înmulțirea cuantumului actual cu indicele prețului de consum, ci posibilitatea ca la recalculare să se țină cont de acest indicator, și nu de felul în care au evoluat pensiile din ’90 și până acum.

Este un punct la care Grupul parlamentar al PDSR ține foarte mult și am dori să cunoaștem punctul de vedere al inițiatorului.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Mulțumesc.

După pauză, domnule deputat.

Vreți acum, domnule ministru?

Da, poftiți.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Doamnă președinte,

Și doamnelor și domnilor deputați,

Aveam o rugăminte a vă face: credem că ritmul în care s-a dezbătut acest proiect astăzi a recuperat, chiar a devansat așteptările noastre, și eu vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Miron Tudor Mitrea (din sală):

Prezența în sală!

Domnul Alexandru Athanasiu:

Sigur, prezența este de competența organismelor de conducere ale Camerei, și nu ale mele; nu apreciez eu acest lucru.

Ceea ce vreau să rog este următorul lucru: întrucât ne apropiem de finalizarea legii și întrucât datorită anumitor aspecte avem nevoie o dată pentru mâine de a avea o discuție foarte substanțială pe câteva probleme care sunt, să zic, punctele de inflexiune ale legii, am dori ca în după-amiaza aceasta să nu continuăm dezbaterile, dacă acest lucru este posibil, pentru că deja s-au adunat trei probleme - deja problema recalculării este o problemă care a mai fost adusă în discuție, dar ea merită încă o discuție și oricum avem încă alte două importante de discutat mâine; avem și unele completări la dispozițiile tranzitorii pe care vrem să le supunem atenției membrilor comisiei de specialitate, și cred că nu ar fi util să ne blocăm în discuții aici, care tot nu s-ar finaliza după-amiază, cum am putea în schimb joi să finalizăm, sper eu, legea, după o discuție pe aspectele apărute și pe aspectele deja puse în discuție astăzi, dacă, sigur, colegii și doamnă președintă, dacă dumneavoastră agreați această idee, aș supune-o spre decizia plenului Camerei Deputaților.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dat fiind importanța acestor lucruri, că de fapt au rămas din lege chestiile care sunt esențiale, care aduc atingere la situația foarte multor oameni și este bine să reflectăm foarte bine, deci vom întrerupe discuțiile astăzi pe această lege a pensiilor, urmând să le continuăm fie joi, dacă nu va fi ședință comună, fie marțea viitoare și, după pauză, deci la ora 14,00 începem cu Legea funcționarului public, o lege extrem de importantă.

(După pauză.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Reîncepem ședința de după-amiază a Camerei Deputaților și, conform înțelegerii de dinainte de pauză, amânăm discuția proiectului Legii pensiilor pe cât a mai rămas pentru următoarea ședință în plen a Camerei Deputaților, fie că este ea joi de dimineață, fie că este marțea viitoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 6:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro