You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 08-03-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 1999

13. Prezentarea de răspunsuri ale Executivului la întrebări adresate de către deputați.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu întrebările, la care va răspunde Guvernul în ședința aceasta.

Din partea Ministerului Industriei și Comerțului este prezent domnul secretar de stat Sorin Potânc.

Domnul deputat Petre Naidin este aici? A avut o întrebare, reprogramată din 22 februarie.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În întrebarea adresată în februarie anul acesta, făceam referire la Hotărârea de Guvern nr. 15/1999, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import, semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate sau aliate, lingouri laminate sau obținute prin turnare continuă, care face zile grele, ca aplicare, siderurgiei românești, siderurgie românească care este supusă competiției de dumpingul cu mărfurile din import, în special din Rusia și Ucraina.

Mai arătam eu că introducerea suprataxelor vamale de 6 și respectiv 4%, așa cum și-a propus în bugetul de stat Ministerul Finanțelor, nu poate crea un climat favorabil de funcționalitate a industriei republicane.

Și mai dădeam un exemplu: contractul de 18 milioane EURO, încheiat de Compania Națională de Căi Ferate cu British Steel, privind livrarea unei cantități de 40.000 de tone de șină grea pentru laminorul de la SIDERCA-Călărași, pe care laminorul de la SIDERCA-Călărași nu a apucat, prin investitorul austriac VOESTALPINE s-o și vadă.

Interese, ocultism, oboseala administrației... Cine mai știe?

Rog pe domnul ministru să mă clarifice, deși, este adevărat, între timp, hotărârea de Guvern la care făceam eu referire, a fost corectată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule secretar de stat Sorin Potânc,

Vă rog, aveți cuvântul, pentru a răspunde acestei întrebări.

Vă rog. Aveți 3 minute.

Domnul Sorin Potânc:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Prin Hotărârea de Guvern nr. 15 din 21.I.1999 au fost exceptate temporar de la plata taxelor vamale unele produse din import, în general, materii prime și materiale care nu se produc în țară sau la care producția internă nu acoperă necesarul de consum și care condiționează în mare parte realizarea unor produse pentru export.

În cadrul produselor exceptate de la plata taxelor vamale au fost incluse și 4 poziții tarifare de semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate - țagle, necesare producției de țevi, avându-se în vedere volumul important de importuri realizat în anii anteriori pentru completarea resurselor interne.

Întrucât patronatul și organzațiile sindicale din industria siderurgică au considerat că exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de țagle va afecta producția internă și va determina dificultăți în desfacerea acesteia, s-a hotărât organizarea unor întâlniri cu patronatul din industria producătoare de țevi la minister.

Analiza efectuată cu această ocazie a condus la decizia de revenire, pentru moment, la exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de țagle.

De asemenea, s-a convenit stabilirea unei liste comune de materii prime și materiale auxiliare care să fie propuse pentru exceptarea de la plata taxelor vamale, în vederea reducerii costurilor și creșterii competitivității produselor siderurgice.

Urmare a acestei decizii, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.63, prin care s-a revenit la taxa vamală de bază pentru importul de țagle. Deci ea nu s-a aplicat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți ...? Da, vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Așa este, am specificat și eu că hotărârea de Guvern a fost corectată.

Rămâne, domnul ministru, problema ca aceste semifabricate, care fac - am explicat – viață grea siderurgiei, să aibă un preț real. Ar fi bine ca pentru materii prime să fim exceptați de la taxele vamale, în condițiile în care, știm cu toții, ne-a avertizat și ministrul plin Radu Berceanu că deja se declanșează proceduri anti-dumping pentru produsele siderurgice românești. Dar sunt convins că le veți avea în atenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai aveți vreun răspuns? Bun.

Eu cred că această întrebare este rezolvată, eu sper să fie mulțumit domnul deputat Petre Naidin.

În continuare, o să-i dau cuvântul domnului deputat Má rton Á rpad, dacă este aici. Nu este.

Domnul deputat Petre Naidin are o întrebare adresată Ministerului de Interne.

Domnule deputat Naidin, a venit domnul ministru Constantin Dudu Ionescu, așa că vă rog să repetați întrebarea. Vă va răspunde domnul ministru.

Domnul Petre Naidin:

Întrebarea noastră se referea la un caz concret. Noi considerăm, în activitatea parlamentară, în momentul când suntem sesizați de o comunitate de câteva mii de cetățeni, cum este cea de la comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, că trebuie să ne sensibilizăm, și administrației publice locale, nu să îi dăm bătăi de cap, ci, efectiv, să le spunem problema, pentru o corectă rezolvare.

Răspunsul domnului ministru, între timp l-am și primit, chiar astăzi. Domnul ministru a fost, cred eu, prost informat de cei de la Călărași, pentru că Societatea "Piscicola", care se află în litigiu cu Consiliul local Vlad Țepeș, prin intermediul Companiei naționale Apele Române, nu are, nu poate să aibă amenajările piscicole în capitalul social și în patrimoniu. Acestea, știm foarte bine, domnule ministru, domnule coleg, că ele aparțin domeniului public, conform Legii nr.107/1996 a apelor și întărită prin Legea proprietății publice și a regimului juridic al acesteia, din 1998. Ce are "Piscicola" Călărași nu sunt decât două mici diguri, fără o valoare contabilă deosebită, pentru că, într-adevăr, 90 de milioane, cât ar fi ele acum, nu-i o valoare deosebită. Aceasta ar fi o primă problemă.

Și a doua ar fi că, contractul între Consiliul local și, Compania Apele Române nu a fost reziliat. Este adevărat că s-au făcut notificări reciproce, dar nu s-a reziliat acest contract. Deci el este funcțional. Singura problemă de litigiu între "Piscicola" și Consiliul local este că nu pot semna, nu vor să semneze, noi am spus, "cu sprijinul" unor autorități locale de la prefectură, deci nu pot semna o notă de negociere pentru despărțirea activului care se află, efectiv, în amenajarea respectivă.

Ar fi de dorit ca această problemă să se rezolve pe cale civilă, pe cale amiabilă și fără intervenția Inspectoratului de poliție județean și a autorității locale politice, cu o tentă politică.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru, vă rog să răspundeți acestei întrebări.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum a spus și domnul deputat, noi am trimis un răspuns, și răspunsul nostru nu face decât să confirme ceea ce știe toată lumea, că există probleme în modul în care s-a constituit capitalul social al unor anumite întreprinderi, și nu vreau să reamintesc perioada în care a fost constituit acest capital social, că problema aceasta nu este la Poliție și că, din păcate, nu cred că noi suntem adresanții pentru această scrisoare. Cred că ar trebui să vă duceți în altă parte.

În ceea ce privește afirmația dumneavoastră, domnule deputat, că există anumiți polițiști - ofițeri sau subofițeri, care s-au metamorfozat în bodyguarzi sau a unor personaje certate cu legea și cu bunul simț, v-aș ruga, dacă se poate, să ne dați nume, pentru că noi nu avem datele acestea. Dacă dumneavoastră le aveți, v-am fi chiar recunoscători, pentru că, astfel, vom putea să mai diminuăm din corupția care este presupusă, în momentul de față, în România. dar, încă o dată, vă rog frumos să rețineți că responsabilitățile sunt individuale și nu putem să spunem că, din cauza unor anumite persoane angajate în Ministerul de Interne, tot Ministerul de Interne este corupt. V-aș ruga foarte mult, deci, dacă aveți la dispoziție date, să ni le dați și nouă.

Domnul Petre Naidin (din sală):

Le voi înainta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doriți o replică? Nu. Mulțumesc.

Deci o să-i mulțumim domnului ministru, pentru răspunsul dat.

Din păcate, domnul deputat Má rton Á rpad nu este aici.

Continuăm cu Departamentul pentru administrație publică locală. Este prezent domnul secretar de stat Ioan Onisei. Tot domnul Petre Naidin are, de data aceasta, două întrebări.

O să vă rog, domnule deputat, să veniți la microfon, să vi le prezentați și vă va răspunde, pe rând, la fiecare din ele, domnul secretar de stat Ioan Onisei.

Domnul Petre Naidin:

Aș vrea să-l asigur pe domnul ministru că nu avem ceva personal, chiar dacă ne sunt colegi politici de altă credință politică cu noi, că nu avem ceva cu prefectul de Călărași și, respectiv, secretarul general. Ambii sunt doctori veterinari, își cunosc atribuțiile destul de bine, în a aplica Legea nr.69 a administrației publice locale, am vrut să spun în ghilimele lucrul acesta, și efectele se văd. Marcel Zamfir, care își propune să demoleze toate structurile de conducere ale instituțiilor descentralizate în teritoriu, cât și a altora, asupra cărora nu are nici o competență prefectura, și nicidecum secretarul general, face ca, respectivul, folosind diferite instrumente de filmat, să se adreseze sau să facă o investigație la un IAS, pentru a vedea o anumită situație de fapt, care este reală și care, sub nici o formă, nu era supusă unei anumite conduite împotriva legii.

Expunerea mea este destul de mare, domnul ministru o are, poate trage concluziile. Domnul prefect Ulpiu Traian Gămulea, spuneam aici, confundă proprietatea publică de interes național, cum este sediul prefecturii, conform Hotărârii de Guvern nr.383/1997, cu ceva care îi aparține și unde nu se poate intra decât pe bază de împuterniciri semnate de dumnealui, prezentate celor de la poartă, cu destinație strictă de a merge numai la respectivul serviciu și atât, pentru că, altfel, dumnealui se supără. nu știu pe ce bază a dat această împuternicire, care este reală. este adevărat că a stins-o de o săptămână, bănuiesc, văzând această interpelare și reacția din presă, și acum se poate intra oarecum corect, reprezentanții autorităților locale, directorii, oameni care au probleme cu Prefectura și cu domnul prefect, deci este adevărat că acum se poate intra normal. Dar problema rămâne și este o problemă de mentalități, pe care domnul premier Radu Vasile o respingea acum câtva timp. Citez, și cu aceasta închei: "PNȚCD, ca partid de clasă, trebuie să promoveze o politică de cadre bazată pe selecție valorică, pe atragerea tinerilor, a specialiștilor, în general a competențelor indispensabile construirii statului democrat".

Aș dori să cunosc și poziția dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule secretar de stat, vă dau cuvântul.

Domnul Ioan Onisei:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Întâi de toate, în legătură cu domnul prefect al județului Călărași, domnul prefect al județului Călărași, în virtutea prerogativelor ce-i revin din Legea administrației publice locale și din Hotărârea de Guvern nr.383/1997 cu privire la organizarea și funcționarea prefecturilor, a organizat aparatul propriu pe baza unui Regulament de funcționare și, în virtutea acestuia, a stabilit și circuitul informațional, inclusiv cel relațional, cu direcțiile de specialitate. Nu credem că este vreun abuz în lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât Prefectura, fiind o instituție de o anumită ținută sau trebuind să fie o instituție de o anumită ținută, este, firește, nevoie ca circuitul, și al persoanelor, și al celor care se adresează serviciilor Prefecturii, să fie unul clar.

În legătură cu cealaltă interpelare a dumneavoastră, ea comportă mai multe aspecte. La unul dintre aceste aspecte v-a răspuns, din punctul dumnealui de vedere, domnul ministru Dudu Ionescu. Aș adăuga, la răspunsul dumnealui și la replica dumneavoastră, faptul că de-abia de aici încolo se va defini patrimoniul public al comunităților locale. Și vă amintesc, în acest sens, că, potrivit Legii proprietății publice și regimului juridic al acesteia, dacă un bun de natura celor prevăzute expres în lege ca fiind de domeniul public de interes local este în patrimoniul unei societăți cu capital de stat, atunci, coroborat cu Ordonanța nr.88, respectiv Legea nr.44 a privatizării, acea societate trebuie desdăunată. Din câte cunoaștem, din verificările pe care le-am întreprins, situația este neclară și în legătură cu acel contract.

La urma urmei, și în sensul acesta avem și informații, este vorba de o situație mai tensionată între doamna primar a comunei respective și cei de la "Piscicola", situație care, într-o bună zi, când cei de la "Piscicola" merseseră să recolteze pește, era cât pe aici să degenereze, și de atunci au apărut toate problemele, și cu Poliția, și cu secretarul general al Prefecturii.

În legătură cu alte aspecte care sunt conținute în întrebarea dumneavoastră, la unul dintre acestea am avut onoarea să vă răspund luna trecută, deci avem în vedere să reluăm acea hotărâre de Guvern în legătură cu alocarea sumelor pentru calamități.

Și aș vrea să vă mai specific un singur lucru, pentru că nu am avut vreme să verificăm, dar vă promit că o s-o facem serios, la un moment dat, puneați problema felului în care s-au făcut reparații la clădirea Prefecturii. Vă asigur că o să verificăm și acest aspect.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai aveți o întrebare?

Domnul Petre Naidin:

Doar o jumătate de minut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, un mic comentariu.

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Domnule ministru, m-ați mai liniștit, acum, privind ținuta celor doi funcționari publici de înaltă calitate. Așa ați considerat că e bine să răspundeți. Stenogramele și, respectiv, răspunsurile dumneavoastră am să le dau presei locale, care m-a și sensibilizat. Și mai rămâne de explicat, dacă veți veni la Călărași, de ce secretarul general vine îmbrăcat în combinezon luat de la o unitate militară și se plimbă, cu larghețe, în sediul Prefecturii.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule secretar de stat, aveți dreptul la 2 minute.

Domnul Ioan Onisei:

În legătură cu ținuta secretarului general de prefectură, dacă îmi amintesc, era conținutul unei interpelări anterioare. În cea de astăzi nu am acest aspect, pe de o parte. Pe de altă parte, nu cunosc, deocamdată, un act normativ care să reglementeze aspectul.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poate, între timp, s-a rezolvat ținuta secretarului general al Prefecturii din Călărași.

Domnul deputat Petre Naidin mai are încă o întrebare, 692A, cea legată de atribuțiile prefectului.

Domnul Petre Naidin (din sală):

Au fost două cu DAPL-ul. S-a răspuns.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci ați răspuns la amândouă printr-o singură intervenție.

Îi mulțumim domnului secretar de stat Onisei.

Mai avem încă o întrebare, pe lista de astăzi, a domnului deputat Petru Bejinariu.

De la Ministerul Finanțelor se află prezentă doamna secretar general Doina Leonte.

Îi dau cuvântul domnului deputat Petru Bejinariu.

Vă rog.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este foarte scurtă. Ea, mai curând, este o solicitare, poate chiar o rugăminte a pensionarilor din județul Suceava. Și cum în secvențele noastre nu există solicitări, ci întrebări, am folosit această secvență, pentru a adresa o întrebare Ministerul Finanțelor, în legătură cu posibila scutire de taxe cu 50% de la impozitele pe locuințe. Nu-i nevoie, cred, să demonstrez că lumea pensionarilor o duce greu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul doamnei secretar general Doina Leonte, de la Ministerul Finanțelor.

Vă rog.

Doamna Doina Leonte:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Urmare a întrebării dumneavoastră referitoare la reducerea cu 50% sau la scutirea cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de către pensionari sau asistenții sociali și familiile cu mari greutăți materiale, vă adresăm următorul răspuns. Prin Ordonanța de urgență nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, s-a dat competență consiliilor locale de a diminua sau majora, anual, cu până la 50%, toate impozitele și taxele locale, inclusiv impozitul pe clădiri. Ordonanța de urgență nr.15/1999 a fost publicată în "Monitorul Oficial" nr.92/3 martie 1999. Prin urmare, consiliile locale, în raport de specificul fiecărei zone sau de alte criterii pe care le apreciază ca fiind necesare, pot aproba această reducere pentru unele categorii de plătitori de impozite și taxe locale, deci inclusiv de impozit pe clădiri.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți mulțumit de răspuns?

Domnul Petru Bejinariu (din sală):

Da.