Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 02-03-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 1999

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind sistemul public de pensii.
 
see bill no. 199/1998

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul ministru a sosit în Camera Deputaților. În așteptăm să vină în sală.

Rog comisia de specialitate să-și ocupe locul.

Vă reamintesc: eram la poz.9 din raportul comisiei de specialitate, și anume a fost pus în discuție art.8, nou numerotat după amendamentele prezentate de Comisia pentru muncă și protecție socială. Deci, pag.10, pct.9 din raport.

Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Marian Sârbu. Vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

După cum observați, la pct.9 din raport se vorbește despre înființarea, la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, a Casei Naționale de Asigurări Sociale, denumită în continuare Casa Națională, care ar urma din acest punct de vedere să preia atribuțiile Ministerului Muncii în domeniul pensiilor, administrării sistemului.

Vreau să vă spun că la acest articol am făcut o propunere de eliminare; eliminare nu în sensul că nu aș fi de acord cu apariția, cu înființarea acestei case, ci pentru faptul că am considerat că nu va fi în beneficiul administrării sistemului implementarea simultană atât a acestui nou proiect de lege, a legii generale care reglementează tot sistemul în ansamblu, cât și din punct de vedere instituțional.

Vreau să vă reamintesc faptul că în toate țările în care au avut loc sau s-au înființat astfel de instituții autonome, acest lucru s-a făcut atât în Franța, atât în Germania, în Cehia, în Austria, s-a făcut într-o perioadă în care economia națională se afla într-un proces de creștere economică, astfel încât costurile suplimentare necesare administrării au fost mult mai ușor suportate de către populație.

Din acest punct de vedere, eu v-am propus eliminarea acestui articol, considerând că Ministerul Muncii va trebui, după implementarea legii ca atare, să vină cu un proiect de lege separat, special, de înființare a acestei case naționale, având în vedere și experiența absolut negativă pe care o avem în ceea ce privește implementarea sistemului în domeniul asigurărilor pentru sănătate.

Dumneavoastră cunoașteți foarte bine toate necazurile care au loc în ceea ce privește administrarea Casei de sănătate. Avem o casă, dar nu avem încă un sistem foarte bine pus la punct din acest punct de vedere.

În al doilea rând, și aici vreau să fac o comparație între modul acesta negativ în care a fost administrată reforma în acest domeniu și modul pozitiv, aș putea spune, în care este implementată și introdusă în administrarea fondului de șomaj Agenția Națională pentru ocupare și formare profesională, tocmai pentru faptul că a fost separată administrarea aceasta în raport de legea propriu-zisă care reglementează întreg sistemul.

Deci vreau să vă propun eliminarea acestui articol și să cerem Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernului, să vină ulterior intrării în vigoare a legii și începutului de administrare a noului sistem cu o lege separată, care să reglementeze înființarea Casei autonome a pensiilor.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu. Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Propunerea domnului deputat vicepreședinte Sârbu este un amendament respins de comisie și de fapt reprezintă înființarea Casei Naționale de pensii, care este unul dintre punctele cheie ale programului de guvernare, este un obiectiv important al Guvernului care se include în programul general de descentralizare și de democratizare a instituțiilor statului.

Dacă acest Guvern, referitor la fondul de șomaj, a avut încredere să îl dea de la minister în gestiunea ANOF-ului și ANOF-ul abia înființat a fost cel care implementează legile, cel care va rula programele de reconversie și tot ce ține de politici active și de șomaj și în special dacă poate să gestioneze fondul care nu este mic, ci este un fond important, și o va face cu toată răspunderea, înseamnă că acest Guvern, că noi avem încredere în partenerii sociali care sunt chemați să dea socoteală în mod transparent și în mod responsabil de gestiunea fondului banului public și de gestiunea pentru banii pensionarilor.

Deci comisia vă propune să respingeți acest amendament.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Domnule ministru, vă rog, dacă vreți să spuneți poziția inițiatorului.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt câteva argumente care pledează în mod categoric în favoarea soluției înființării Casei. Le voi lua într-o ordine aleatorie, dar fiecare în parte are importanța lui.

În ordine istorică, nu inventăm roata. Acest sistem de administrare a pensiilor și în general al drepturilor de asigurări sociale România îl cunoaște dinainte de război. Nu este deci o noutate legislativă în România.

Numărul doi, argumentul de ordin programatic, Guvernul și-a propus să descentralizeze decizia și să dea cât mai multă putere decizională partenerilor sociali. Casa Națională de asigurări sociale realizează instituțional, evident, acest lucru și, din acest punct de vedere, cred că nu trebuie să insist în plus.

În al treilea rând, criteriul transparenței. S-a spus în mod justificat de multe ori, alteori nu, dar a revenit în discursurile politicienilor, a liderilor de opinie publică în România, ideea că administrarea de către Ministerul Muncii, indiferent în ce guvernare, este o administrare netransparentă care poate, prin natura netransparentă a administrării, să creeze abuzuri, deturnarea acestor fonduri pentru utilizarea lor în alte scopuri decât destinațiile precise stabilite de lege.

Argumentul numărul patru, de ordin de moralitate politică: nu este cazul, domnule Sârbu, ca tocmai dumneavoastră, care vă asumați cel puțin o parțială, dacă se poate spune așa, paternitate la acest proiect, care ați militat cu multă osârdie, dar cu puțin curaj, la promovarea lui, inclusiv la crearea acestei case naționale, să ne spuneți astăzi că împrejurări de ordin economic, nu prea văd legătura cu construcția instituțională, sunt cele care împiedică crearea acestei case. credem că acest sistem nu are nici o legătură cu argumentele de ordin economic, în nici un caz nu pe acest argument se poate susține o asemenea aserțiune.

Al cincilea argument este construcția instituțională. Toată teoria modernă în materie administrativă spune foarte clar că ministerele au două funcții pe care trebuie să le realizeze - ele sunt: elaborarea de politici și controlul aplicării legislației. Nicăieri în lumea civilizată ministerele nu sunt operatoare de fonduri.

Așa încât, însumând toate cele cinci argumente pe care le-am expus în fața dumneavoastră, vă rog, în plen să confirmați soluția inițiatorului la care s-a alăturat și comisia prin raportul elaborat și să respingeți a doua oară acest amendament fără susținere.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Conform celor convenite ca procedură, se discută pe o propunere de amendament, discuțiile fiind încheiate de intervenția din partea inițiatorului și a comisiei de specialitate.

Deci în acest moment facem excepție de la regulă, dar, pe viitor, vă rog, toți cei are aveți ceva de comentat pe un articol sau pe un amendament, s-o faceți înaintea inițiatorului și a comisiei.

Domnul deputat Sârbu, și apoi domnul deputat Iliescu.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Mă bucur că după o săptămână de când am început dezbaterea acestei importante legi, domnul ministru Athanasiu recunoaște faptul că totuși PDSR-ul, Guvernul Văcăroiu a avut o contribuție decisivă la schițarea, la elaborarea acestui proiect de lege.

În al doilea rând, vreau să spun: cred că domnul ministru nu a răspuns la întrebările pe care eu le-am ridicat. Noi nu ne-am opus și nu ne opunem apariției acestei case naționale. Asta să fie foarte clar!

Ideea este, și asta nu a răspuns domnul ministru, toate argumentele pe care le-a spus sunt corecte, numai că dânsul nu a răspuns la ceea ce am întrebat eu. Era vorba de această dorință, această isterie instituțională pe care aș putea-o numi așa. Uitați-vă că avem o casă a constructorilor care nu are bani să finanțeze perioada de șomaj tehnic a constructorilor, avem consiliul economic și social, dar nu avem dialog social și așa mai departe. Întrebarea mea era: dacă ministrul muncii nu consideră că ar fi mai bine ca acest lucru, ca implementarea legii propriu-zise, legii cadru, să se producă nu simultan cu apariția casei de administrare a sistemului, acestei noi instituții.

Vreau să vă spun că succesul în reformă în țările din Europa de Est a fost mult mai important, mult mai vizibil acolo unde s-a separat reforma legislativă propriu-zisă de reforma instituțională. Sunt timpi care, după opinia mea, necesită o anumită perioadă de implementare din partea Guvernului, pentru ca tot sistemul să fie predat, să spun așa, la cheie unei administrații deja pregătite.

Vreau să vă spun că în toate programele pe care Banca Mondială le-a susținut în România s-a recunoscut slaba capacitate de implementare a administrației în ceea ce privește reforma instituțională.

Deci eu vreau să-l întreb pe domnul ministru dacă nu consideră că această casă a pensiilor ar putea să apară nu odată cu apariția legii, nu simultan cu implementarea sistemului în ansamblul lui, ci ulterior, la un an, să spunem, după momentul în care legea va intra în vigoare.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Poziția pe care v-o exprimăm este din partea Grupului PUNR și a mea personal. Poziția comisiei a fost cea prezentată de colega Smaranda Dobrescu.

Personal, noi susținem punctul prezentat aici de colegul deputat Sârbu și mi-aș permite, stimați colegi, să vă reamintesc câteva lucruri pe care le prevede raportul pe care îl discutăm și care vin în susținerea propunerii de eliminare a art.9, propusă de domnul deputat Marian Sârbu.

Deci vă reamintesc faptul că această lege va produce efecte la un an de la publicarea în Monitorul Oficial și, deci, aș spune că este timp suficient ca în acest interval, să zicem într-un interval de 6 luni, să se constituie în mod normal, corect, această casă națională.

Mai mult decât atât, art.142 care se referă la conducerea casei naționale spune că această casă va fi condusă de un consiliu de administrație format din 19 persoane, din care un președinte, și, reamintindu-vă și componența și cine desemnează acești reprezentanți, este clar că constituirea, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, a acestei case naționale este un lucru practic irealizabil. Deci, propunerea formulată și de domnul Sârbu și de mine, și probabil și de alți colegi, este că dorim să construim o lege care să se poată aplica și care să nu necesite rapid modificări sau, cum să spun, să cadă în derizoriu. Vă reamintesc faptul că această componență a consiliului de administrație obligă ca Guvernul să-și desemneze 6 reprezentanți, patronatul 6 reprezentanți, 6 reprezentanți din partea asiguraților, respectiv 3 din partea marilor confederații sindicale și ai pensionarilor. Iată lucruri care nu se pot face instantaneu, odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial.

Deci, v-aș ruga să acceptați amendamentul colegului Marian Sârbu, pentru că mi se pare o soluție rațională care nu împiedică implementarea și construirea acestei case, pentru că este evident că toată lumea, absolut toate grupurile parlamentare au interes să susțină această lege.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Pentru că tot am făcut excepție de la cele ce am convenit, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu mai dorește nimeni.

Conform prevederilor regulamentare, vă voi supune la vot întâi propunerea de eliminare a art.9 din proiectul de lege inițial, 8 după renumerotare, și în acest moment supun la vot eliminarea acestui articol.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 58 de voturi pentru.

Împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Deci propunerea de eliminare nu a trecut.

Să verificăm și cvorumul. Cvorumul de lucru anunțat la începutul ședinței este asigurat.

Vă supun votului amendamentul comisiei, articolul fost 9, după renumerotare 8, deci în varianta comisiei.

Da, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Sigur că veți supune la vot amendamentul comisiei, dar mie mi se pare că, din punct de vedere al tehnicii legislative, textul inițiatorului este mai bine redactat decât textul care este propus de către comisie.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Oricum, regulamentar trebuie să propun textul amendat de comisie și apoi textul inițiatorului, dacă acesta cumva nu trece.

Deci am încheiat discuția. Suntem la votul amendamentelor.

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Am un amendament.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

De ce nu l-ați susținut, domnule Buzatu? Unde-i amendamentul dumneavoastră? Pentru că nu este la amendamente respinse! Amendamentul dumneavoastră s-a acceptat.

Poftiți.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Țin încă o dată să mulțumesc pentru prezența masivă și interesul manifestat în dezbaterea acestui proiect de lege.

Amendamentul acesta îmi aparține mie și a fost acceptat de către comisie, pentru a evita o anumită repetiție acolo. Dacă se consideră că nu este oportun, atunci putem proceda la votarea amendamentulului inițiatorului.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci amendamentul a fost acceptat de comisie.

Conform regulamentului, eu vă supun votului în primul rând forma prezentată de comisie.

Cine este pentru? 88 de voturi pentru.

Este evident că este majoritatea din cvorumul de 148 stabilit adineauri.

Deci amendamentul comisiei a fost acceptat.

Art.8 este votat cu majoritate de voturi în forma prezentată de comisie.

La pct.10 din raport avem art.10 din proiectul de lege, prin renumerotare devenit art.9, care are același cuprins ca în textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.9 după renumerotare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, cu majoritate de voturi, art.9 a fost adoptat.

La poz.11 din raportul comisiei de specialitate, referitor la art.11 din proiectul de lege, comisia propune eliminarea textului.

Dacă sunt comentarii?

Domnul ministru.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, la data discutării în comisie nu exista o formă închegată a unui proiect de lege referitor la posibilitatea creării unui sistem public de pensii în administrare privată.

La această dată, când discutăm acest proiect, Guvernul a înaintat Camerei Deputaților, tot dumneavoastră, proiectul Legii privind pensiile capitalizate administrate privat, componenta sistemului public de pensii.

Rugămintea noastră, în numele Guvernului, este, ca să nu ne ascundem așa după piersic și să considerăm că nu există un proiect de lege, așa cum se motivează de altfel în raport că deocamdată nu există, nu avem o bază normativă de susținere a acelui proiect, atâta vreme cât acel text pe care noi l-am prevăzut este permisiv, se pot organiza pe baza unei legi speciale.

Atâta vreme cât cu proiectul acestei legi speciale a fost sesizată deja Camera Deputaților, cu conținutul lui, rugămintea noastră este ca să fie reconsiderată poziția Camerei în raport cu eliminarea textului, cerută de comisie, dat fiind faptul că astăzi lucrurile sunt în alt stadiu de dezvoltare a lor, iar acest text permisiv care nu spune "vor funcționa", nu este imperativ, ci se pot organiza pe baza unei legi speciale, are toată acoperirea normativă și documentată pentru a fi menținut.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea comisiei, domnul deputat Dumitru Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Eu aș înțelege argumentația domnului ministru al muncii și protecției sociale dacă art.11 ar fi formulat ca o interdicție categorică, pentru că în România nu se pot organiza și nu pot funcționa societăți private de asigurări.

Noi avem în față un proiect de lege care reglementează organizarea sistemului public, or nu se dispune nimic în legătură cu sistemele private, cu atât mai mult cu cât, utilizând chiar argumentul domniei sale, avem deja un proiect de lege care va intra în dezbaterea comisiei, și bănuiesc că beneficiază cel puțin teoretic și de susținerea celor care l-au inițiat în acest moment.

Deci, eu cred că trebuie menținută propunerea de eliminare a textului la art.11.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați coelgi,

Deși intervenția colegului Buzatu s-ar putea să fie o dorință de a bara accesul celorlalte fonduri de pensii, eu vă spun că este important și este bine să păstrăm această permisivitate, tocmai pentru că a fost Legea nr.3 a actualului sistem public de pensii, pe care tocmai cei care o aplicau știau că există Legea nr.3 și nimic altceva care să reglementeze pensiile.

În momentul de față, cei care vor implementa sistemul, cei care vor calcula pensii și vor lucra cu pensiile, uitându-se în această lege, știu că este posibil să existe și alte reglementări, că nu este singura reglementare în materie de pensii. Deci este un text util.

Vă rog să păstrăm formularea inițiatorului.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Stimați colegi,

Vă reamintesc faptul că discutăm despre proiectul de Lege privind sistemul public de pensii.

Nu cred că trebuie să existe această reglementare așa cum ne-a prezentat-o Ministerul Muncii. Eliminând-o, proiectul nu interzice organizarea ulterior, după legea propusă de Guvern sau de oricine altcineva, a acestor societăți private de asigurări.

Deci v-aș propune: este amendamentul comisiei, să-l supuneți la vot, fiindcă aceasta este o soluție care, aș spune, îmbină și respectă și propunerea acceptată de comisie și nu creează nici un fel de bariere sau de obstrucții pentru implementa ulterior și alte sisteme private de pensii.

Doamna Paula Maria Ivănescu (de la tribună):

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă voi exprima poziția din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Este necesar să menținem textul inițiatorului, pentru că ați văzut, o lege specială de administrare privată a unei pensii obligatorii va trebui să facă într-un fel casă bună cu această lege.

Este foarte important să menținem textul inițiatorului, pentru ca să putem avea, chiar amendată, următoarea lege de administrare a unor fonduri obligatorii de pensii în regim privat.

Deci vă voi ruga să votați textul inițiatorului.

(De la prezidiu)

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Doamnă președinte, vă mulțumesc.

Vreau mai întâi să ridic o problemă de procedură.

Aș ruga totuși colegii care intervin și susțin anumite puncte de vedere în mod corect, aș spune, să nu facă totuși procese de intenție.

Eu aș ruga-o pe doamna Dobrescu să nu anticipeze ceea ce gândește sau va gândi cel care intenționează sau a făcut deja un amendament. Mă refer la faptul că a afirmat aici, în fața dumneavoastră, că domnul Buzatu să opune sistemului privat prin acest amendamentul și așa mai departe, ceea ce este fals.

Ideea este că eliminarea acestui articol nu impietează în nici un fel posibilitatea pe care ministerul deja a făcut-o, de a iniția un proiect de lege cu privire la sistemul de administrare privată a unor fonduri universale de pensii. Deci nu are nici o legătură cu ceea ce discutăm astăzi.

Dacă există intenția de a se face loc, printr-un proiect de lege de reglementare a sistemului public, unui alt sistem privat, aceasta este cu totul altceva, dar nu are nici un fel de acoperire legală, nu impietează cu nimic posibilitatea pe care, repet, ministerul deja a făcut-o, și aș vrea să-l întreb pe domnul ministru Athanasiu dacă eliminarea acestui articol îl împiedică cu ceva în ceea ce privește legea pe care deja a depus-o la Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule ministru, la sfârșit, vă rog. La sfârșitul intervențiilor.

Vă rog. Domnul deputat Vetișanu.

Domnul Vasile Vetișanu:

Nu am pretenția că sunt specialist în probleme de muncă și protecție socială. Față de insistența aceasta atât de încrâncenată a unor colegi ai noștri de a impune poziția comisiei și a nu ține seama de poziția inițiatorului, i-aș ruga să-și amintească de Legea învățământului votată acum 5 ani.

Era vorba de reglementarea sistemului public de învățământ, dar deschidea poarta și pentru sistemul privat.

Cred că, prin analogie, se poate judeca și aici la fel.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mai dorește cineva să intervină?

Domnul deputat Buzatu.

Am să vă rog, totuși, un deputat, o luare de cuvânt pentru același articol.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Eu consider că interesul acesta subit pentru art.11, în forma în care este propus de inițiator, ascunde ceva.

Deci, din moment ce eliminarea acestui articol, deși nu impietează cu nimic adoptarea proiectului de lege propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, înseamnă că în dosul acestui articol sunt niște intenții ascunde de a ne manipula fondurile private într-un anumit fel, de către cei care inițiază respectivul proiect de lege.

Haideți să discutăm deschis asupra acestor lucruri, atunci, dacă este vorba de așa.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, vă reamintesc că tot în Camera Deputaților se va vota și legea cealaltă.

Așa că interesele închise, ascunse, probabil că le aruncați tot in capul nostru.

Domnul deputat Kerekes Károly și domnul deputat Dejeu, după domnul Kerekeș.

Domnul Kerekes Károly:

Ceea ce propune domnul ministru, ceea ce propune Guvernul, ca să creăm prin această lege posibilitatea de a înființa și alte sisteme private, nu este o noutate.

Aceeași prevedere există și în Legea privind asigurarea de bunuri, și în Legea privind asigurările de sănătate. Așa că, pentru identitate de raționament, vă propun să adoptați propunerea Guvernului.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Mi se pare că se discută prea mult, mult prea mult pe o problemă fără interes.

În fond, putea să existe un text, fie în dispozițiile generale ale acestei legi, fie într-o altă dispoziție legală, în care să se spună: în România există posibilitatea organizării unui sistem public de pensii și a unui sistem privat.

Faptul că în acest text din dispozițiile generale se face această precizare, nu văd ce importanță deosebită are pentru a-l elimina, fiindcă el este doar un text permisiv și care indică posibilitatea existenței în sistemul legislativ al României un cadru privat de pensii.

Prin urmare, prezența acestui text nu împiedică și nu văd de ce stârnește atâta discuție și opoziții.

Sunt pentru menținerea lui.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Gaspar și apoi, ultimul vorbitor, domnul ministru Athanasiu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Norma care este înscrisă la art.11 excede, prin conținutul ei, obiectul legii.

Deci, proiectul de lege pe care noi îl dezbatem este Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

De ce să introducem o normă care nu are nici un fel de legătură, cu atât mai mult cu cât aici este vorba de o normă permisivă.

Dacă ar fi fost o normă de interdicție, sigur că se puteau face discuții.

Dar, în acest moment, consider c㠖 și nu știu cum a scăpat celor de la Consiliul Legislativ, pentru că este o chestiune de tehnică legislaltivă, astfel încât totdeauna reglementarea din cuprinsul legii trebuie să concorde cu conținutul și cu titlul acestei legi.

Sunt motivele pentru care susțin amendamentul comisiei de eliminare și mă surprinde că membrii comisiei acum vin și-și reconsideră punctul de vedere în legătură cu acest articol – art.11 -, care, în cadrul dezbaterilor, s-a propus eliminarea lui.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da.

Deci, ultimul vorbitor la acest punct.

Domnule ministru, ați fost întrebat de domnul deputat Sârbu ceva și vă rog să-i dați răspunsul.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Da.

Aș vrea să explic de ce acest text este bine să rămână în formula pe care noi am propus-o Camerei Deputaților.

Pentru că, așa cum s-a subliniat, în primul rând România nu a cunoscut decât un sistem public de pensii până în prezent.

Deci, aș spune că, dacă lipsește, nici nu vatămă, nici nu vindecă, nu are valabilitate întru totul, pentru că nu există un asemenea sistem în aplicare, un sistem de administrare privată. Pentru că, atunci, într-adevăr, realitatea făcea suficientă absența unei asemenea prevederi exprese.

În al doilea rând, noi vedem sistemul de pensii într-o reformă globală, care aglutinează și componenta publică, și componenta privată, de administrare privată. Așa încât există o legătură foarte importantă între acest sistem public. Și nu aș aminti decât sistemul de plată a contribuției și de utilizare a contribuției de asigurări sociale între cele două sisteme, care face necesară, repet, prevederea explicită a existenței unui sistem de asigăriri a căror reglemenare să se facă printr-o lege specială.

În al treilea rând, absența mențiune exprese ar putea conduce la ideea că se creează un sistem privat de pensii, ceea ce nu-i adevărat. Noi acolo spunem în text "societăți private de administrare a prestațiilor de asigurări sociale". Deci, administrarea este privată, nu sistemul. Ceea ce vrea să sublinieze că reforma noastră în materie de asigurări sociale are patru componente. Nu este o reformă numai a sistemului public.

Pentru toate aceste motive, vă rog să înțelegeți de ce este importantă prezența explicită a acestui text.

Nu mai aduc în discuție faptul că și în Legea asigurărilor de sănătate există un asemenea text permisiv care permite asigurări private. Pe nimeni n-a deranjat. Deși acolo nu s-a conceput încă sistemul. Aici el există deja conceput în ansamblu. Deci, un sistem de trei legi, care reglementează materia asigurărilor.

Deci, nu e problemă nici de tehnică legislativă aici. Este o problemă de gândire globală a reformei în acest sistem, motiv pentru care prezența textului este obligatorie.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da.

În acest moment trecem la vot și supunem întâi votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art.11.

Deci, vă reamintesc: suntem la poziția 11 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru eliminarea textului art.11? Vă rog să numărați. 57 de voturi pentru, insuficiente pentru a fi adoptat.

Supun votului dumneavoastră art.11, așa cum a fost întocmit de inițiator, cu mențiunea că el va deveni art.10, după renumerotare.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 85 de voturi pentru.

Deci, această propunere a fost adoptată în majoritate.

La poziția 12 din raportul comisiei de specialitate este Capitolul II, și anume "Bugetul asigurărilor sociale de stat".

Domnule deputat Buzatu, aveți un comentariu de făcut, da?

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Îmi dau seama că o să creez o anumită antipatie prin propunerea pe care am să v-o fac. Spunând de la început că-mi susțin propunerea de eliminare, vă rog să votați împotriva ei. Pentru că, dacă ați început să votați într-un mod absurd la art.11, ar însemna să fiți inconsecvenți acum, dacă .....

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog să nu calificați votul colegilor dumneavoastră. Vă rog să vă referiți la Capitolul II.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte, vă rog foarte mult să nu mă întrerupeți.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ba, vă întrerup!

Vă rog să vă referiți la Capitolul II. Acesta este subiectul discuției.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamna președinte, vă rog să nu mă întrerupeți. Să știți că eu nu sunt chiar atât de răbdător ca unii dintre colegii mei, pe care dumneavoastră, în mod repetat îi întrerupeți atunci când se află la microfonul Camerei.

Sunt în limitele regulamentului și vă rog să-mi permiteți să vorbesc.

(Rumoare)

De ce am propus eliminarea alin.1 al art.12? Pentru simplul fapt că este inutilă o asemenea prevedere.

Cu ce altceva ar putea să se ocupe bugetul asigurărilor sociale de stat?

Deci, e o formulare redundantă și argumentul pentru respingere este extrem de puternic, respins la vot.

Vă rog să acceptați această eliminare.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, domnule deputat, propuneți eliminarea titlului Capitolului II, da? Asta este propunerea dumneavoastră, dacă am înțeles bine.

Dacă mai sunt comentarii cu privire la titlul Capitolului II.

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a Capitolului II, cu titlu, cu tot.

(Rumoare)

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte, eu nu am propus eliminarea capitolului!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este vorba de titlul Capitolului II. De aceea v-am și atras atenția care este subiectul discuției, domnule deputat!

Domnul Adrian Valentin Iliescu (din bancă):

Doamnă președintă, s-a greșit!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Ați greșit. Păi, eu am văzut că ați greșit. Dar dumneavoastră ați vrut, de fapt, să calificați votul colegilor, nu altceva.

Este vorba despre titlul Capitolului II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Evident, majoritatea.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, titlul Capitolului II a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 13 din raportul comisiei de specialitate, este vorba despre art.12 din proiectul de lege, care, după renumerotare, acum va deveni art.11 și comisia ne propune textul inițiatorului, bineînțeles, cu noul număr.

Vă rog. Domnul deputat Ana.

Vă rog să vi-l susțineți, dacă aveți amendament de eliminare.

Domnul Gheorghe Ana:

Doamnă președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În construcția bugetară nu întâlnim noțiunea de "rezultate". Rezultatele apar întotdeauna în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici.

Prin rezultate financiare, noi înțelegem aspectul dat de marja dintre veniturile mai mari decât cheltuielile sub forma profitului, sau invers, cheltuielile, marja dată dintre cheltuielile mai mari decât veniturile sub forma pierderilor.

În bugetul de stat, ca și în bugetul asigurărilor sociale de stat, noțiunea de "rezultate financiare" observați că nu își găsește locul.

În această situație, eu vă propun să fiți de acord ca acest alineat să aibă următoarea configurație: "Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de asigurări sociale".

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, o să discutăm acest articol pe alinete, pentru că sunt mai multe amendamente și respinse.

Deci, la alin.1 avem propunerea de amendare a domnului deputat Ana și domnul deputat Buzatu, înțeleg că-și menține propunerea de eliminare, respinsă de comisia de specialitate.

Mai sunt intervenții pe alin.1 din art.12 din proiect? Nu mai sunt.

O să vă supun în ordine propunerea de eliminare.

Cine este pentru eliminarea alin.1? Vă rog să numărați. 48 de voturi pentru, insuficiente pentru a se obține eliminarea.

Îl rog pe domnul deputat Ana să dea în scris amendamentul. Eu mi l-am notat și vi-l citesc.

O formulare corectă din punct de vedere al denumirilor financiare, și anume, alin.1 va suna: "Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de asigurări sociale".

Vă rog s-o scrieți domnule Ana și s-o dați la compartimentul de tehnică legislativă.

Cine este pentru această formă amendată a alin.1, vă rog? Majoritatea.

Deci, forma amendată a alin.1 a fost adoptată.

La alin.2.

Comisia nu a propus nici un fel de amendament.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun forma propusă de inițiator și susținută de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, alin.2 a fost votat în unanimitate.

Alin.3, forma inițiatorului, adoptată de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și alin.3 a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.12 care, după renumerotare, va fi 11, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Evident, majoritatea.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, și art.12 din proiectul de lege – am să rog compartimentul juridic să fie atent la renumerotare, că eu s-ar putea să scap cifrele din vedere.

Suntem la poziția 14 din raportul comisiei de specialitate.

Referitor la art.13 din raport, comisia propune un articol cu același conținut ca și inițiatorul, numai că este renumerotat. Acesta va fi art.12.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.13 din proiect, renumerotat 12.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 15 din raportul comisiei de specialitate avem în discuție art.14 din proiect, după renumerotare – 13. Comisia a fost de acord cu textul inițiatorului, numai că-i schimbăm numărul de ordine.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru art.13? Vă mulțumesc. Majoritatea.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 16 din raportul comisiei de specialitate, art.15 din proiectul de lege, renumerotat 14, are o mică modificare operată de comisie, pentru ca să se facă trimiterile corecte din lege. Și art.12, prezentat în amendamentul comisiei, va deveni 13, conform celor adoptate de noi în plen.

Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Principalele surse de constituire a veniturilor rămân, evident, cotizațiile proporționale de la salariat de la patron, fructificarea disponibilităților prin dobânzi și, în ultimă instanță, eventualul dezechilibru poate fi acoperit prin transferul de la bugetul de stat.

Regula aceasta nu este neapărat o originalitate românească. Se întâlnește în toate sistemele de asigurări sociale de stat.

Deci, și intervenția, în ultimă instanță, a bugetului de stat.

În această situație, dați-mi voie să vă solicit ca și dumneavoastră să fiți de acord că, dacă facem excepție de la prevederea generală și spunem că excedentele se translocă pentru exercițiul financiar următor, în această situație, este logic ca să vă cer să fiți de acord ca eventualele transferuri să fie deduse din aceste excedente înainte de a căpăta ele forma definitivă.

Cu alte cuvinte, nu putem să translocăm în exercițiul următor un effort deja înglobat în veniturile bugetului asigurărilor sociale provenit de la bugetul de stat, din ce? Din impozite, taxe și alte venituri cu caracter fiscal sau nefiscal.

Și, de aceea, vă rog să aveți bunăvoința să acceptați dumneavoastră, domnule ministru, și distinsa comisie, ca, după punctul care încheie fraza la alin.1, să punem de fapt virgulă și să spunem: "după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, domnule ministru, și reprezentanții comisiei.

Domnule ministru, vă transmit ce a spus .....

Sunteți ce acord cu această adăugire la alin.1, da?

Comisia este de acord?

Deci, și inițiatorul este de acord.

Și comisia este de acord, da?

Rog liderii grupurilor parlamentare să solicite membrilor acestor grupuri să vină în sală.

Deci, și comisia este de acord.

O să începem votul pe alin.1 de la art.14, așa cum a fost amendat de domnul deputat Ana.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este, evident, majoritatea.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Cu majoritate de voturi, alin.1 a fost votat în forma amendată.

Alin.2, în care înlocuim art.12 cu art.13.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.2 a fost votat în unanimitate.

Alin.3 – text nemodificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Supun votului dumneavoastră art.14, nou, numerotat 14, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Evident, majoritatea.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.14, poziția 16 din raport, a fost votat în unanimitate.

Poziția 17 din raportul comisiei de specialitate, art.15, nou, renumerotat.

Comisia nu a modificat textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, art.15, după noua renumerotare, a fost votat în unanimitate.

Poziția 18 din raport, art.16 după noua numerotare.

Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

La pct.18 din raport, noi am propus o modificare în sensul ca pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, bugetul de stat să completeze acest deficit până la o valoare de înlocuire de 60%.

Este o formă, să zic așa, prin care se garantează o anumită putere reală de cumpărare a pensiilor și este în convergență cu prevederi constituționale.

De aceea, eu vă propun ca acest articol să aibă următoarea formulare. Vrea să vă spun, cred dintr-o scăpare, a fost introdus, a fost menținut acesta în mod excepțional, în situații temeinic motivate.

După opinia mea, pensiile, sau valoarea reală a pensiilor trebuie asigurată în orice moment, nu în situații excepționale, sau în situații temeinic motivate.

De aceea, vă propun formularea următoare: "Pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetului statului până la asigurarea unei rate de înlocuire de 60%.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din amendamentul care figurează la "respinse" ați eliminat prima parte. Se începe cu "pentru...".

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnă președinte.

Stimați colegi,

De fapt acest amendament vorbește de o pensie mai mare care să asigure un grad de înlocuire de 60% față de venitul salarial și nu de 50% așa cum a fost el dimensionat în acest sistem public de pensii. Nu este vorba de deficit acoperit de către stat, este vorba în subsidiar de acest lucru, este vorba de o altă dimensionare a sistemului public pe care ea nu o are. După cum știți, ca orice sistem, el a fost dimensionat într-un anume fel, pe un număr de contribuabili mai mulți decât în prezent cu 2 milioane și pe actuala contribuție care are 23 plus 7% funcție de momentul plății. Dacă dorim ca un alt grad de înlocuire a veniturilor salariale prin pensie să fie asigurat de către acest sistem public de pensii, atunci va trebui fie să avem mai mulți contribuabili, lucru imposibil deocamdată, și așa avem 2 milioane mai mulți, sau să mărim contribuția. Or, chiar distinșii colegi din Opoziție s-au opus la mărirea contribuției și așa destul de mare în prezent. Deci acesta este sistemul dimensionat, acesta este sistemul care poate face față pensiilor în regim public. Pentru a ajunge la un grad de înlocuire de 80-85% avem sistemul obligatoriu, gestionat pivat, care va aduce pensii suplimentare, în stare să aducă gradul de înlocuire la 80-85%. Deci nu este realist, nu este rezonabil și nu este calculat în acest fel.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Stimați colegi,

Aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți la votul pe care îl veți acorda, pentru că această problemă a ratei de înlocuire propusă prin amendamentul colegilor noștri este un punct cheie al acestei legi.

Am ajuns, iată, la aproape 2 ani de când sistemul public de pensii a ajuns să fie permanent alimentat de bugetul de stat. Dacă facem acest lucru, haideți, prin acest amendament, acela de a asigura și de a menționa clar în corpul legii că pensiile garantate reprezintă 60% din salariul plătit, să acceptăm acest amendament și în acest fel cred eu că putem și avem o garanție sigură că acești bani care vin de la buget contribuie în mod esențial la creșterea pensiilor actuale în plată. Din partea Grupul parlamentar al PUNR susținem acest amendament, este foarte corect și am fi foarte bucuroși să-l acceptați.

Doamna Paula-Maria Ivănescu:

Da. Mai sunt comentarii, domnule deputat Buzatu? Da.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Încet, încet ajungem la ora adevărului în legătură cu adoptarea art.11, prin care am stipulat că pot funcționa și sisteme private de pensii. Deci, practic, prin neasigurarea acestei rate de înlocuire de 60%, în medie, în raportul dintre pensie și salariu se urmărește să se lase un câmp deschis cât mai larg fondului privat de pensii, fFondurilor publice, de fapt, de pensii, dar care urmează a fi administrate privat. Este prima încercare, vor mai urma și altele, prin propunerile care vor fi făcute atunci care se va stabili rata de înlocuire pensie în raport cu salariul, și cu claritate deja se conturează această înfruntare, care dorește să mascheze o rată de înlocuire cât mai mică, în medie de 50%, pentru a se face loc fondurilor private, fondurilor administrate privat, și a se da unor societăți care, probabil, sunt deja constituite disponibilități bănești pentru utilizare.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 22:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro