Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 14-12-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1998

14. Prezentarea de întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului.  

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează prezentarea interpelărilor adresate de domnii și doamnele deputate pe adresa Guvernului. Deci, astăzi are loc prezentarea, pe scurt, numai a obiectului interpelărilor, urmând să primiți răspuns din partea Guvernului în ședința următoare. Îl invit pe domnul deputat Nicolae Ionescu pentru a prezenta obiectul interpelării, și nu toată interpelarea, doar obiectul.

Domnul Nicolae Ionescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte. Interpelarea este adresată domnului Radu Vasile, prim-ministru al Guvernului, domnului Radu Berceanu, ministrul industriei și comerțului, și domnului director al FPS, Radu Sârbu.

Obiectul interpelării este un obiect cald. Publicarea listei de lichidare, prin veșnica grabă a Guvernului sau a unei părți a presei, a provocat nemulțumiri transformate în manifestări de stradă.

De exemplu, la Câmpulung-Muscel, vineri, pe platforma ARO și apoi în fața Primăriei s-a strigat: "Jos țărăniștii!", "Jos Guvernul!", creându-se o stare de tensiune socială deosebită. În mod normal, nu poate fi răspunzător numai PNȚcd, ci întreaga coaliție, deci și PNL, PD, PSDR, UDMR, ecologiștii, dar acest lucru cu greu poate fi explicat și lămurit pe moment, străzii.

Făcându-mă exponentul miilor de muncitori de la ARO și a Câmpulungenilor, în general, atrag atenția Guvernului, domnului prim-ministru Radu Vasile, că trebuie acordată o deosebită atenție și o analiză temeincă acțiunilor de reformă, mai bine zis, de lichidare, acolo unde sunt zone sensibile, cu probleme economice și sociale aproape dezastruoase, cum o reprezintă Câmpulungul.

ARO reprezintă unul din stâlpii industriei argeșene, și în același timp și singura platformă industrială musceleană activă acum, iar reprezentanții coaliției aflată la putere, anul trecut, când Guvernul a trecut la lichidare, când s-a început închiderea minelor, au făcut promisiuni că ARO se va restructura și privatiza. A fost liniște. Reamintesc faptul că ARO a rămas singura mare uzină din zonă, susținând, practic, municipiul Câmpulung-Muscel din toate punctele de vedere.

În numele muscelenilor, a primarului municipiului Câmpulung, domnul Sorin Buta, care a intervenit...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, nu dezvoltați! numai obiectul intervenției.

Domnul Nicolae Ionescu:

În numele celor 8.000 de angajați de la cunoscuta uzină de autoturisme de teren ARO, cer executivului - termin, imediat - includerea în anexa la ordonanța de Guvern emisă în cursul acestei luni și a societății ARO, pe lângă societățile constructoare de mașini de la Brașov, pentru a beneficia de reeșalonarea datoriilor, credite avantajoase, susținerea desfacerii de autoturisme de teren în țară și peste hotare, având în vedere importanța strategică a acestei uzine, singura producătoare de autoturisme de teren în această zonă a Europei. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Are cuvântul domnul deputat Paul Alecu, dacă este în sală, pentru a-și prezenta interpelarea. Nu este în sală. Domnul Leonăchescu Nicolae, două interpelări.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Prima interpelare este adresată domnului inginer Vlad Roșca, secretar de stat la Departamentul administrației publice locale.

În localitatea Livada, aflată la 5 km de municipiul Arad, locuitorul Todoca Dumitru este supus unui tratament abject din partea primarului și a viceprimarului comunei. Pentru că a îndrăznit să gândească politic altfel decât actualii administratori ai comunei, s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică pe strada sa, iar extinderea rețelei de gaz combustibil, pe această stradă, a fost blocată. Și acum, interpelarea: Salariații aflați în subordinea Departamentului administrației publice locale au primit instrucțiuni de a trece la represalii contra celor care au altă orientare politică?

Cea de a doua interpelare este adresată ministrului Valeriu Stoica. La Judecătoria sectorului 1 București se află pe rol cauza care face obiectul dosarului nr. 12.368/1994, prin care reclamanta Vlădescu Alexandra Aurora a revendicat de la SC Herăstrău Nord SA, fostul ICRAL, imobilul din strada Luigi Cazavillan nr.15, sector 1 București. Chiriașul Diaconu Ioan, fost deținut politic, beneficiarul contractului de închiriere nr. 2.348 ne semnalează că de 4 ani procesul bate pasul pe loc, reclamanta nedorind să facă expertiza tehnică. O parte din imobil a fost vândut, iar cealaltă parte nu se poate vinde din cauza acestui litigiu. Și acum interpelarea: Domnule ministru, această cauză poate fi judecată și finalizată în acest mileniu, dat fiind ritmul inadecvat al lucrărilor!?

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, și noi vă mulțumim.

Domnul deputat Darie Simion. Vă rog, numai obiectul, da? Și vă avertizez că nu este transmisă astăzi în direct la radio, lunea viitoare va fi.

Domnul Simion Darie:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale.

Obiectul interpelării este legat de numirea în funcția de directori de școli în județul Bacău și aș vrea să primesc răspuns privind criteriile în virtutea cărora sunt admise dosarele candidaților pentru ocuparea posturilor de director, dacă corpul profesoral dintr-o școală poate avea cuvânt în numirea acestor directori, când comportamentul și profesionalismul unui candidat sunt precare, ca să folosesc un eufemism, ce alte criterii evaluează la numirea unui director, și dacă apartenența la un partid politic este un criteriu hotărâtor în numirea directorilor de școli și a întreprinderilor comerciale.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul deputat Remus Opriș.

Domnul Constantin Remus Opriș:

Interpelarea mea este adresată primului-ministru. În data de 19 octombrie în nr.395 al publicației "Monitorul Oficial" s-a publicat Hotărârea de Guvern nr.692 care face referire la aprobarea programului de conversie a unor capacități de producție militară către producția civilă. Pentru punerea în aplicare a acestui program a fost alocată suma de 32,5 miliarde de lei din fondul aflat la dispoziția Guvernului pentru Ministerul Industriei și Comerțului. Iată pentru ce doresc să cunosc modul de utilizare a acestor resurse financiare, care sunt acele capacități la care se referă programul de conversie. Întrucât sunt parlamentar al circumscripției Prahova, aștept ca în răspunsul dumneavoastră să prezentați și detalierea programului de conversie a producției militare către producția civilă din unitățile economice ale acestui județ, cu sublinierea impactului social pe care aplicarea programului îl va avea asupra salariaților din sucursalele Regiei autonome pentru producția de tehnică militară. Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc. Are cuvântul domnul deputat Vichentie Nicolaiciuc.

Domnul Vichentie Nicolaiciuc:

Mulțumesc, doamna președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru. Este cunoscut de către întreaga țară faptul că la începutul lunii noiembrie o serie de localități din județul Maramureș au avut de suferit cele mai puternice inundații, poate, din ultimii 100 de ani. Marea majoritate a locuitorilor care trăiesc în localitățile inundate sunt de origine ucraineană.

Luând contact direct, zilele acestea, cu o parte dintre acești locuitori, sunt obligat de către aceștia, ca deputat al ucrainenilor în Parlamentul României, să vă solicit următoarele : Se cer urgent de reevaluat corect pagubele pe care le-a avut de suferit fiecare familie în parte, deoarece din comisiile care au evaluat pagubele imediat după inundații, nu au făcut parte și reprezentanții comunităților locale, ci doar specialiștii de la județ. Prima evaluare, după cum declară oamenii locului, s-a făcut subiectiv, s-a sărit peste multe poziții sau gospodării. Apoi, evaluarea s-a făcut în pripă, fără nici o instruire, reieșind o mare diferență între pagubă și evaluare, sau, au fost chiar cazuri când s-au făcut evaluări la unele gospodării în care nici n-a intrat apa. De asemenea, listele cu evaluări trebuie afișate din timp, pentru eventuale reclamații.

Doi: clădirea școlii...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, obiectul, nu citiți toată interpelarea, o citiți lunea viitoare pe toată. Pe scurt, tema.

Domnul Vichentie Nicolaiciuc:

Obiectul interpelării este cererea de a se lua o serie de măsuri urgente privind ajutorarea polulației în urma inundațiilor și a trece la construcția infrastructurii, regularizarea râurilor și a malurilor, pentru ca la primăvară se pot ivi alte inundații.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Excelent. Așa trebuie.

Domnul Vichentie Nicolaiciuc:

Da, hârtia este aici.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Petre Naidin are cuvântul.

Domnul Petre Naidin:

Interpelarea este adresată domnului ministru Valeriu Stoica.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este vorba de interpelare.

Domnul Petre Naidin:

Deci, adresată Guvernului României, privind aplicarea art.580 și 58l din Codul de procedură civilă de către unii magistrați din municipiul Călărași, județul Călărași.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Nicolae Popa. Prezentați pe scurt obiectul celor două interpelări, nu e nevoie să le citiți, puteți să le spuneți direct.

Domnul Nicolae Popa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Prima interpelare este adresată ministrului industriei și comerțului, domnul Radu Berceanu, și aici aducem la cunoștință domnului ministru că în ultima vreme, la solicitarea patronatului din industria ușoară, au avut loc foarte multe intrări de mărfuri, e vorba de ciorapi, în special din China și din alte țări care sunt specializate în aceste produse, care, din cauza faptului că nu sunt vămuite sau sunt vămuite sub valoarea reală a acestora, fac o concurență neloială întreprinderilor specializate din România, ceea ce conduce la falimentarea acestora. Și, în această situație, noi dorim să știm care sunt măsurile și care sunt problemele care vor trebui rezolvate de către domnul ministru Radu Berceanu pentru înlăturarea acestei situații care poate deveni catastrofală pentru industria ușoară.

A doua interpelare este adresată Fondului Proprietății de Stat, domnului președinte Radu Sârbu, cu privire la privatizarea unei întreprinderi clujene, este vorba de societatea comercială "Electrosigma", care a fost supusă procesului de privatizare unde au participat două societăți comerciale de proveniență, am putea spune, dubioasă, este vorba de Societatea Comercială "Monetko Invest" înmatriculată în 1997, cu un capital de numai 144 de milioane de lei, și care, de fapt, a și câștigat licitația, în defavoarea unei firme recunoscute, de notorietate publică, și cu specialiști, este vorba de firma Gant. sindicatele și salariații acestei societăți comerciale sunt nemulțumiți de modul în care s-a desfășurat privatizarea, ei suspectează funcționaraii FPS-ului de afaceri oculte și, în această direcție, am vrea să îl întrebăm pe domnul președinte Radu Sârbu dacă cunoaște această stare de fapt și care sunt deciziile pe care le va lua domnia sa pentru înlăturarea acestei situații conflictuale.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, și eu vă mulțumesc. Domnul deputat Aron Popa.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al finanțelor, domnul Traian Decebal Remeș, și se referă la faptul că prin bugetul de stat pe 1998, la art.24 se prevede că din fondul la dispoziția Guvernului, 500 de miliarde să se aloce pentru programe și proiecte ce urmează a fi aprobate prin hotărâre de Guvern. Prin Hotărârea nr.486 s-a aprobat programul de restructurare privind prevenirea alunecărilor de teren, combaterea eroziunii solului și corecția torenților. La ora actuală, peste 45 de societăți comerciale autorizate au executat lucrări de îmbunătățiri funciare și ecologizare a mediului, în valoare de peste 64 miliarde de lei.

Solicităm ca Ministerul Finanțelor să perfecteze de urgență formalitățile de suplimentare a bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației și de deblocare a fondurilor necesare achitării contravalorii producției de construcții-montaj executată la această dată. Sunt măsuri imperios necesare opririi falimentării societăților implicate în realizarea programelor de investiții finanțate din vărsămintele din privatizare, din care 80 sunt privatizate, iar restul în curs de privatizare, și a consecințelor decurgând din neplata la termen a salariilor a peste 15.000 de salariați.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, și eu vă mulțumesc. Domnul deputat Marin Gheorghe.

Domnul Gheorghe Marin:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Foarte pe scurt, întrebarea mea este adresată domnului președinte al FPS, Radu Sârbu, și ea se referă la criteriile care au stat la baza alegerii întreprinderilor care au fost propuse pentru lichidare. În particular, care sunt sau care au fost criteriile care au stat la baza alegerii societății ARO, societate care se găsește într-o zonă economică cu grave probleme sociale.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, și eu vă mulțumesc. Domnul deputat Romulus Raicu.

Domnul Romulus Raicu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru Radu Vasile, domnului ministru al industriei și comerțului Radu Berceanu, și domnului președinte al FPS, Radu Sârbu. Obiectul interpelării se referă la trecerea pe lista întreprinderilor ce urmează a fi lichidate și a unei unități din Drobeta Turnu Severin.

Guvernul Radu Vasile a dat publicității o listă cu întreprinderile ce urmează a fi lichidate în următoarele zile. Ca și celebra listă a cabinetului Ciorbea, noua listă a fost întocmită fără ca FPS să fi făcut o analiză atentă a unităților propuse spre lichidare. Pe lista neagră a fost trecută și SC "SEVERNAV" SA din Drobeta Turnu Severin, întreprindere care construiește nave numai pentru parteneri externi, din țări precum: Germania, Suedia, Olanda, Scoția, unitate care aduce valută în țară și care nu cere valută de la Guvernul Radu Vasile. Unitatea severineană este apreciată de parteneri externi pentru calitatea deosebită a lucrărilor efectuate și care sunt la nivelul standardelor europene.

De ce, domnule prim-ministru Radu Vasile, și domnule ministru al industriei și comerțului, domnule președinte al FPS ați trecut spre lichidare o asemenea unitate care are încheiate contracte până în anul 2001? Cui doriți să faceți cadou pe nimic o unitate care are o existență de peste 100 de ani? Vă rugăm să precizați care au fost criteriile care v-au determinat să treceți la lichidarea unei asemenea unități, în condițiile în care dumneavoastră nu ați avut datele necesare despre activitatea întreprinderii? Nu considerați că Guvernul ar putea fi dat în judecată de întreprinderea severineană pentru imensul prejudiciu adus unității în fața partenerilor săi de afaceri, prin trecerea pe o astfel de listă?

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Domnul deputat Lazăr Lădariu are cuvântul și se pregătește ultimul vorbitor, domnul deputat Burlacu Viorel.

Domnul Lazăr Lădariu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea are ca obiect numirea în post a ambasadorilor și se adresează domnului ministru de externe Andrei Pleșu. Sfidând, pur și simplu, avizul negativ al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, la propunerea domnului ministru de externe Andrei Pleșu, Președintele Constantinescu a numit-o în postul de ambasador al României la Helsinki, pe doamna Smaranda Enache. Dacă ar fi existat un pic de curiozitate și de interes, cei preocupați ar fi putut afla ce roluri a jucat doamna Smaranda Enache în viața social-politică înainte de 1989, în perioada premergătoare și în timpul tragicelor evenimente de la Târgu Mureș din martie 1990, când, materializându-și acțiunile antiromânești, pleda pentru separatismul școlar și universitar.

Pupăză peste colac, la 2 octombrie, printr-o scrisoare adresată împreună cu Gabriel Andreescu, consiliul reprezentanților UDMR, incită maghiarimea să ceară autonomie pe criterii etnice, deci la federalizarea și enclavizarea României.

Oare domnul ministru Andrei Pleșu nu consideră suficiente aceste motive și argumente pentru rechemarea urgentă din post a doamnei Smaranda Enache, avându-se în vedere încăldarea flagrantă a statutului corpului diplomatic?

Cu toate că domnul ministru de externe dădea asigurări că în aceste funcții vor fi numiți numai diplomați de carieră, având în vedere precedentul creat, permisă fie-ne o altă întrebare: Va fi cumva numit în postul de ambasador al României în Tunisia, tot după votul negativ al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, și domnul Petru Constantin, zis doctor Barbi?

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc. Domnul deputat Burlacu.

Domnul Viorel Burlacu:

Doamnă președinte de ședință,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al sănătății și se referă la 3 probleme din județul Neamț.

Una; la desemnarea celor trei membri din partea patronatului pentru consiliul de administrație al viitoarei case județene de asigurări sociale de sănătate, ne-a fost oferită surpriza să fie propusă directoarea Direcției sanitare Georgeta Vintea, din partea PNȚcd, și nu este normal să reprezinte patronatul, doar dacă se prevede o viitoare privatizare a Direcției sanitare și noi nu știm.

Punctul 2 se referă la lipsa normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.154 din 1998 privind salarizarea personalului sanitar, care a dus la niște nereguli și necorelări astfel încât, la Sanatoriul TBC Bisericani, un paznic de animale să aibă o leafă mai mare decât un medic cu peste 20 de ani vechime.

Și punctul 3; săptămâna trecută, în ședința Consiliului municipal Piatra Neamț a fost anunțat iminentul deces al Centrului județean de transfuzie. Îl sfătuiesc pe domnul ministru al sănătății, ca, în eventualitatea că trece prin județul Neamț, să-și aducă sânge de acasă.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, mulțumesc.

Cu aceasta, declar închise lucrările ședinței de astăzi, 14 decembrie 1998.

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora l8,55.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 30 september 2022, 9:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro