Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-11-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997

9. Dezbaterea și adoptarea raportului Consiliului Național al Audiovizualului

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Să vedem în ce măsură avem timp. Urmează cele două rapoarte: raportul Consiliului Național al Audiovizualului și raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Există reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului? Există cineva? Există, da. Cât timp vă ia prezentarea?

Domnul Eugen Vasiliu (din sală):

Doar 15 minute. Nu avem nevoie de reprezentanți pentru că raportul a fost prezentat la comisie, iar eu îl voi citi.

Domnul Ion Diaconescu:

Cât a spus, că nu am auzit… Un sfert de oră… Da, poftiți! (Discuții.)

Da… Atunci, comisia vrea să prezinte. Da. Raportul a fost prezentat la comisie și ea ne prezintă un scurt referat — un scurt raport — asupra raportului C.N.A. Vă ascultăm, domnule Vasiliu.

Domnul Eugen Vasiliu:

În conformitate cu Legea adiovizualului, în ziua în 26 februarie 1997, Comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale celor două Camere s-au reunit în ședință comună pentru a dezbate și elabora un raport cu privire la raportul de activitate pe anul 1995 — subliniez, era o restanță a vechii legislaturi — al C.N.A.

Raportul C.N.A. este structurat pe 12 capitole — bucurați-vă că nu se prezintă acum! — lacare se adaugă anexe. Sunt prezentate pentru început principiile care stau la baza strategiei și orientării C.N.A. ca garant al interesului public. Prioritatea în perioada analizată a fost aceea de acordare de licențe de emisie pentru posturile de televiziune, radiodifuziune și televiziune prin cablu. în același timp, C.N.A. a elaborat o serie de norme obligatorii care reglementau diferite aspecte ale activității în domeniul audiovizualului.

Comisiile au constatat că o mare parte din aceste norme s-au dovedit a fi necesare pentru asigurarea unui cadru funcțional, de natură să permită o dezvoltare firească a activității din domeniu. Comisiile au constatat însă o insuficientă preocupare a C.N.A. de a organiza activitatea de control în teritoriu, recomandând consiliului să considere această activitate ca o prioritate a etapei viitoare.

în urma dezbaterilor, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil raportul de activitate pe anul 1995 al C.N.A., drept pentru care a fost întocmit prezentul raport. în consecință, urmează ca aceste două documente să fie supuse plenului Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Vrea cineva să ia cuvântul la dezbaterea acestui raport? Nefiind amatori să ia cuvântul, supun la vot raportul comisiei referitor la activitatea C.N.A.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:59
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro