Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-11-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997

3. Alocuțiunea domnului Suleyman Demirel, Președintele Republicii Turcia

Domnul Petre Roman:

................................................

îi urăm un bun venit domnului Președinte Suleyman Demirel și-l rugăm să se adreseze Parlamentului României! (Aplauze.)

Domnul Suleyman Demirel (Președintele Turciei):

Vă salut cu stimă în acest loc sfânt, simbol al voinței libere a poporului român. în timpul vizitei oficiale pe care am făcut-o în România la 24 martie 1994, am avut posibilitatea de a mă adresa pentru prima dată reprezentanților poporului român în vechea clădire a Parlamentului. Sunt deosebit de satisfăcut și onorat să mă adresez noului Parlament constituit după alegerile din noiembrie 1996, în această clădire nouă, care are o semnificație deosebită pentru poporul român.

Stimați senatori și deputați,

Sunteți reprezentanții poporului român, legat din suflet de democrație și care a luptat cu curaj pentru drepturile și libertățile sale fundamentale și a izbândit. Aceasta este o onoare deosebită pentru dumneavoastră. Parlamentul este inima restructurării democratice. Parlamentul este locul în care se reflectă bunul-simț al poporului, unde sunt dezbătute toate problemele comunității și unde se dau soluții. în măsura în care cultura democratică bazată pe funcționarea canalelor reconcilierii societății civile și toleranța se vor întări și dezvolta în Parlament, ele se vor reflecta în popor. Oamenii politici trebuie să fie pionierii transpunerii în viață a valorilor infinite ale contemporaneității și anume, instituțiile democratice, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale și libertățile economice. în acest cadru este deosebit de importantă continuarea, pe baza reglementărilor contemporane, în domenii diverse, ca cel juridic, administrativ, de învățământ, cultural și economic, care să permită intensificarea influenței instituțiilor societății civile și întărirea culturii democratice cetățenești, care fac legătura între stat și individ.

În Turcia, noi am apreciat pașii pe care i-ați făcut pe calea democrației pluraliste și a economiei de piață liberă, într-o perioadă scurtă de timp, cum sunt cei 7 ani care s-au scurs de la revoluția din România. Este firesc ca pe această cale, bazată pe economia liberă, democratică, liberală, pe care v-ați însușit-o, părăsind un sistem politic și economic centralizat, să vă confruntați cu greutăți și noi probleme. Este evident faptul că pentru aceasta este necesară hotărâre și răbdare.

În Turcia, noi avem încredere în dumneavoastră. Avem convingerea că veți edifica o Românie care să obțină mai multe succese, și mai puternică. Suntem conștineți de faptul că acest lucru va fi în interesul popoarelor noastre. în anul 1994, când m-am adresat Parlamentului, am transmis gândurile în această privință ale lui Mustafa Kemal Atatürk, care a înțeles importanța prieteniei Turciei cu România. Consider că este oportun să le repet încă o dată: îEu și Turcia dorim din inimă să vedem o Românie tot mai puternică. Alianța cu România este un motiv de fericire continuă pentru Turcia. în inima noastră, România este un prieten valorosî.

Aceste cuvinte exprimate de Atatürk în anul 1937 continuă să fie o sursă de inspirație pentru sentimentele noastre și după cei 60 de ani care s-au scurs.

Domnilor președinți,

Stimați parlamentari,

În nici o perioadă, în decursul istoriei, problemele de fond ale națiunilor nu au avut trăsături atât de infinite. Pe de altă parte, suflul colaborării nu a fost niciodată atât de puternic. Inițiativele de colaborare regională economică și politică au devenit puncte cruciale ale relațiilor internaționale. Pe de altă parte, aceste noi evoluții stau la baza creșterii responsabilității privind adaptarea la schimbările intense care au avut loc în lume din 1989 și până în prezent, în cadrul instituțiilor internaționale, cum sunt O.N.U., O.S.C.E. și N.A.T.O.

Locul păcii, determinată de o ordine mondială bipolară bazată pe descurajarea nucleară, a fost luat de noile posibilități bazate pe interesul și colaborarea reciprocă. Din păcate, pe de altă parte, s-au intensificat tendințe periculoase ca terorismul, rasismul, fanatismul religios, naționalismul extremist. Astfel de tendințe creează instabilități și pot amenința în mod serios pacea. Este importantă hotărârea Turciei și a României de a lupta împreună împotriva acestor flageluri, colaborarea constructivă bilaterală și multilaterală în vederea asigurării stabilității și prosperității, pentru ca pacea și înțelegerea să guverneze în primul rând în Europa și în lume.

Într-o lume în care avem convingerea că lagărele de concentrare și dorința înființării de zone de influențe au fost lăsate între filele înnegurate ale istoriei, astăzi, popoarele noastre doresc să trăiască sigure de viitorul lor, în pace și stabilitate. Acesta este cel mai mult dreptul oamenilor de pe continentul nostru, care au trebuit să dea piept cu greutățile războiului rece, generat de o ordine mondială bipolară. în acest cadru, noi sprijinim procesul de lărgire al N.A.T.O. și U.E., Consiliul Europei, pentru ca el să deschidă ușile tuturor țărilor care manifestă respect față de democrație și drepturile omului, eforturile organizate de securitate și colaborare europeană pentru creșterea ponderii sale politice.

Este neîndoielnic faptul că Turcia, care de ani de zile a avut legături instituționale anevoioase cu Europa, mai devreme sau mai târziu se va integra în Europa. Intensificarea acestui proces este necesară pentru prosperitatea și stabilitatea europeană și a zonei noastre. Iar România își va ocupa locul pe care-l merită în cadrul instituțiilor europene, pe calea pe care și-a trasat-o și pe care o urmează cu hotărâre.

Domnilor președinți,

Stimați membri,

Prieteniile reale dintre țări se manifestă prin respectul reciproc, prin eforturile depuse pentru intensificarea colaborării și sentimentul solidarității în clipele grele. Națiunile se apropie una de cealaltă nu numai pe baza acordurilor dar și prin sentimente. Sunt deosebit de satisfăcut să afirm că între statul turc și român, între națiunea turcă și română atât legăturile juridice cât și cele de suflet există cu prisosință.

Republica Turcia și România sunt două state puternice și demne de respect, fondate de două națiuni mari. Noi împărtășim aceeași geografie, vecinătate și prietenie cu rădăcini adânci în istorie. Turcia și România dispun de calități și o structură culturală ce pot îmbogăți marea familie europeană. Pe măsură ce ne vom apropia și mai mult în zona Mării Negre și în Balcani ne va fi mai ușor să ne integrăm în Europa. Țările noastre au încredere una în cealaltă, colaborează în toate domeniile de activitate, într-o manieră exemplară pentru zona noastră.

În acest cadru, Turcia înțelege foarte bine eforturile depuse de România pentru integrarea în instituțiile euroatlantice. Conștienți de contribuțiile deosebit de valoroase pe care România le poate aduce la N.A.T.O., noi am apărat cu vehemență, încă de la început, candidatura României la N.A.T.O. Considerăm că umbrela de securitate europeană este incompletă dacă nu include și România.

În anul care s-a scurs, România a rezolvat, pe baza acordurilor, problemele istorice cu Ungaria, Ucraina și Moldova, semn al voinței sale pe calea asigurării și a stabilității în zonă.

Pe de altă parte, într-o perioadă scurtă de timp s-au înregistrat pași importanți pe calea colaborării economice în zona Mării Negre, ai cărei inițiatori și fondatori suntem împreună cu România. într-adevăr, instituționalizarea acestei inițiative, care se adresează unei populații de 300 milioane de locuitori, ca și faptul că în zona Mării Negre se are în vedere un comerț liber, în adevăratul sens al cuvântului, reprezintă evoluții importante. Noi avem convingerea că eforturile comune ale Turciei și României, care joacă rol de locomotivă în cadrul colaborării economice în zona Mării Negre, se vor intensifica și mai mult și că aceasta va servi interesului întregii zone. Cel mai viu exemplu în acest sens îl constituie Proiectul Kafos în domeniul fibrelor optice, pe care l-am pus în funcțiune în luna octombrie, împreună cu domnul Președinte Constantinescu și cu Președintele Bulgariei, domnul Stoianov.

Domnilor președinți,

Stimați parlamentari,

Relațiile economice și comerciale dintre Turcia și România se dezvoltă într-un ritm intens și dispun în viitor de un potențial important. Azi Turcia ocupă locul 4 în exportul total al României și locul 1 în exportul ei în Orientul Mijlociu, în Balcani, în Europa Centrală și de Est. Din punctul de vedere al numărului firmelor străine care fac investiții în România, Turcia ocupă azi locul 3, iar din punctul de vedere al capitalului, locul 8.

Numărul firmelor turcești din România este de ordinul a 4000, capitalul turcesc este de 125 milioane de dolari, în afară de cel pentru privatizare. Volumul comercial dintre Turcia și România a crescut de la 670 milioane dolari în 1995 la 750 milioane dolari în 1996. în acest an se așteaptă ca volumul comercial să depășească 800 milioane dolari. Nu există nici o piedică în calea noastră, pentru ca pe baza intrării în vigoare a Acordului de liber schimb, acesta să atingă 1 miliard de dolari, iar investițiile turcești să ajungă la 250 milioane dolari.

Colaborarea noastră în plan militar ne dă speranțe. Și în domeniul industriei de apărare există între țările noastre un potențial serios. Avem convingerea că colaborarea noastră în acest domeniu va genera rezultate în interesul țărilor noastre.

Unul dintre cei mai rezistenți piloni ai punții de prietenie dintre Turcia și România o constituie minoritatea turcă care trăiește în România și atinge 100.000 de locuitori. Acești conaționali ai noștri au dovedit întotdeauna că sunt buni cetățeni români, fiind priviți cu toleranță, apreciere și interes de către statul român. în acest cadru, doresc să menționez faptul că sunt și mai satisfăcut să văd că doi reprezentanți ai minorității turce se află în acest moment printre dumneavoastră.

Dorința noastră sinceră este ca prietenia statornicită între popoarele noastre să se reflecte și în parlamentele noastre. Avem convingerea că Grupurile de prietenie interparlamentară România–Turcia vor juca din acest punct de vedere un rol extraordinar de util.

Distinși membri ai Parlamentului României,

După cum vă este cunoscut, terorismul constituie în zilele noastre una dintre cele mai importante piedici în calea păcii, democrației și progresului. Organizațiile teroriste și în special acțiunile de crimă organizată, trafic de droguri și arme, spălarea banilor și tâlhăria sunt principala sursă de colectare a banilor în zona noastră. în cadrul acțiunilor de colaborare, care acoperă o sferă foarte largă de domenii între țările noastre, se dezvoltă relații satisfăcătoare în domeniul securității și al luptei împotriva terorismului. Atitudinea fermă pe care am manifestat-o la Varna împotriva acestui flagel, împreună cu domnul Președinte Constantinescu și cu Președintele Bulgariei, domnul Stoianov, ne dă tuturor mari speranțe.

Turcia și România, două țări prietene, conștiente de responsabilitatea lor internațională și regională și-au trasat viitorul comun. Acest viitor comun al nostru se intersectează într-o Europă unită, democratică, care garantează prosperitatea popoarelor sale. Nu sunt departe zilele în care eforturile noastre pe calea integrării vor da roade.

Cu aceste gânduri, doresc să reconfirm continuarea solidarității dintre națiunea turcă și națiunea română pentru bunăstarea, prosperitatea și fericirea popoarelor noastre pe calea pe care am pășit și vă urez să atingeți, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, viitorul strălucit care vă așteaptă! (Aplauze.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 2:14
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro