Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-11-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1997

13. Adoptarea Apelului Parlamentului României privind demersurile de aderare a României la Uniunea Europeană

Doamna Valeria Mariana Stoica:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și îngăduiți-mi, stimați colegi, să dau citire Apelului Parlamentului României cu privire la începerea… (Discuții.)

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rugăm să prezentați textul apelului.

Domnul Adrian Năstase (din sală):

Chestiune de procedură. în această problemă discutăm o modificare a delegației noastre la Uniunea Europeană și urma să facem o propunere din partea grupului. Discutăm acum apelul și pe urmă venim cu propunerea din partea grupului, sau facem acum propunerea și pe urmă discutăm apelul?

Doamna Valeria Mariana Stoica:

Dați-ne voie să epuizăm acest punct, după care, sigur că propunerea grupului dumneavoastră o discutăm și trebuie să o validăm întâi în comisie, că noi întotdeauna le-am discutat. Sigur, sigur…

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Să nu vă osteniți!

Doamna Valeria Mariana Stoica:

Nici o grijă, Gavra!Având în vedere cererea oficială depusă de România la 22iulie 1995 pentru aderarea la Uniunea Europeană, care are la bază consensul tuturor forțelor politice din țară și opțiunea marii majorități a populației în favoarea acestui deziderat, apreciem faptul că România îndeplinește toate caracteristicile unei democrații cu instituții stabile, garantând statul de drept, drepturile omului, respectul și protecția minorităților și ținând cont de succesele obținute în direcția reformei economice, restructurării, privatizării și stabilizării macroeconomice, realizării unui sistem juridic și administrativ eficient, modernizării societății în preluarea unor părți însemnate din activul COMMUNAUTAIRE, cerințe esențiale în procesul de integrare a României, considerăm că diferențierea candidaților la aderare încă din start, iar nu în procesul normal evolutiv al negocierilor, este de natură să creeze noi diviziuni într-o Europă ce-și caută identitatea după 50 de ani de război rece.

Ținând seama de declarațiile și recomandările Comitetului parlamentar mixt România-Uniunea Europeană, adoptate în cadrul celor două reuniuni din acest an, care cuprind explicit și repetat cererea adresată instituțiilor comunitare privind începerea negocierilor de aderare a României, simultan cu celelalte state asociate, Parlamentul României își reafirmă voința de aderare a României la Uniunea Europeană, considerând integrarea în structurile europene ca o garanție a stabilității și prosperității poporului român și ca o reflectare a aspirației profunde a societății românești de a fi parte a comunității de interese, valori și aspirații constituite de popoarele din statele membre ale Uniunii. Este de părere că o separare, din start, a țărilor candidate și situarea unora dintre acestea în afara procesului de negocieri care ar începe, va submina încrederea populației din statele respective în solidaritatea europeană. în același timp, un debut comun al negocierilor va avea efecte benefice și în planul stabilității regionale, încurajând țările asociate să coopereze între ele, își exprimă speranța că Parlamentul European se va pronunța, în rezoluția sa privind lărgirea Uniunii Europene, în favoarea unei abordări politice cuprinzătoare, prin care startul în negocierile de aderare să fie comun pentru toate țările asociate din Europa centrală și de est care îndeplinesc criteriile politice necesare, urmând ca aderarea acestor state să se facă în funcție de momentul îndeplinirii totale a criteriilor de la Copenhaga de către respectivele state candidate, ceea ce ar putea oferi o șansă poate unică în acest secol — de a reunifica nu doar geografic și cultural, ci și politic și economic un continent prea multă vreme divizat.

Se adresează Parlamentului European și parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene cu convingerea că aceste înalte foruri vor efectua demersuri adecvate în direcția confirmării la Consiliul European de la Luxemburg a principiilor nediscriminării și a șanselor egale expuse la summit-ul de la Copenhaga, principii reconfirmate de toate consiliile europene ulterioare, prin începerea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană simultan cu celelalte țări candidate.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim, doamnă.

Supunem la vot acest apel al Parlamentului pe care l-a citit doamna Stoica.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă. (Discuții.) Nu. Sunt voturi Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă, sunt voturi rămase în suspensie, cu mâna sus…

Abțineri? Nu sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 0:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro