Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 1997

7. Dezbateri asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României.

Rog comisia specială care a fost instituită de noi pentru acest proiect de lege să ocupe locurile comisiei. Domnule deputat Rizescu, domnule deputat Zoner, nu știu ceilalți membri care sunt, vă rog să vă ocupați locurile.

Acum că sunteți aici, domnule deputat Rizescu, din partea comisiei, dacă doriți să luați cuvântul?

Vă rog, poftiți la tribună.

Rog persoanele care nu sunt deputați să nu stea în sala de ședință, există bănci pentru experți aici în spate. În sala de ședințe, rog să stea numai deputați. Dacă mai sunt alte persoane care nu sunt deputați vă rog, trebuie să părăsească sala. Lucrul acesta cu părăsitul sălii nu este valabil și pentru colegii deputați.

Domnul Sergiu Rizescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În sfârșit, după 4 ani de zile, de încercări și stăruințe acest proiect de lege a ajuns în dezbaterea Camerei Deputaților.

După cum știți, decorațiile sunt expresia suveranității naționale. Ele sunt acordate cetățenilor români și străini pentru servicii aduse statului în timp de pace și de război. Totodată, ele se acordă și unităților militare pentru fapte de arme deosebite săvârșite de oșteni în serviciul patriei. Un mic istoric cred că se impune a se face. Ele au apărut în antichitate la greci și la romani și au luat o formă oarecum definitivă în secolul al XIX pentru a se generaliza întreaga lume în secolul XX.

În Țările Române primele încercări în acest domeniu s-au datorat lui Barbu Știrbei, domnitorul Țării Românești, Ioan Cuza, care a înființat "Ordinul Unirii". Primele distincții instituite oficial ca rezultat al negocierilor cu Guvernul Otoman, inițiate de principele Carol I au fost Medalia "Virtutea Militară" în 1872, însemnul onorific pentru 18 și respectiv 25 de ani de serviciu militar. După proclamarea independenței României în 1877, prima lege votată de Parlament în ziua de 10 mai 1877 a fost Legea de instituire a ordinului național "Steaua României" care, împreună cu legile de instituire a distincțiilor create anterior, au conturat primul sistem național de decorații românști, cuprinzând ordine, cruci, medalii și semne onorifice. Ordinele erau organizate pe grade, mare cruce, mare ofițer comandor, ofițer, cavaler. Crucile și medaliile pe clase, iar primele semne onorifice pe clase, cu o singură excepție "Vulturul României" pentru parlamentar, organizat pe grade. El a fost îmbunătățit și modernizat permanent, au fost înființate în decursul timpului ordinele "Coroana României", cu prilejul proclamării Regatului, în 1881 Ordinul "Carol I", în 1906 Ordinul "Mihai Viteazul", în 1916 Ordinul "Ferdinand I", Ordinul "Virtutea aeronautică", "Serviciul Credincios", "Meritul Agricol" în 1936.

Acest sistem de decorații, considerat în epocă pe plan internațional, ca fiind suplu și modern, apreciat pentru estetica insemnelor este recunoscut în unanimitate de specialiști, ca fiind sistemul de decorații tradițional românesc.

Purtătorii distincțiilor naționale nu beneficiau de avantaje materiale. Conform acelorași reglementări internaționale, singurele excepții le făceau anumite decorații de război. El a fost desființat la 30 decembrie 1947, o dată cu instituirea republicii și înlocuit cu un sistem de decorații de sorginte sovietică, fără nici o legătură cu tradiția românească. Insemnele nou create care se acordau în număr nelimitat aveau forme și purtau denumiri de inspirație sovietică. Titlul de "Erou al Muncii Socialiste", "Erou al Republicii Socialiste România", "Maestru Emerit al artei, sportului", "Artist al poporului" etc. oferind în marea lor majoritate drepturi materiale, încălcându-se astfel normele internaționale de acordare a distincțiilor.

Schimarea regimului politic din România în decembrie 1989 nu a însemnat și schimbarea legislației în domeniu, așa încât în prezent este o totală discordanță între esența politică și economică a societății românești și sistemul de decorații în vigoare, cel al RSR care răsplătește categorii de merite și servicii comuniste. Astfel, această contradicție lipsește statul român de aproape 8 ani de un important atribut al suveranității naționale, acela de a acorda distincții.

Întârzierea, în abrogarea sistemului de decorații comunist, a creat posibilitatea instituirii de către Parlamentul României a unor distincții purtând denumiri inspirate din vechiul sistem, ajungându-se la o situație, cel puțin ciudată, când luptătorii anticomuniști din decembrie 1989 poartă distincții cu titulatură comunistă sovietică.

Drept urmare, în actuala legislatură, Biroul permanent al Camerei Deputaților a doptat o hotărâre prin care s-a înființat această comisie specială pentru a îmbunătăți propunerea legislativă, privind sistemul național de decorații al României.

Noul proiect de lege, întocmit în conformitate cu reglementările în domeniu pe plan mondial, este în concordanță cu prevederile Constituției României. El respectă tradiția istorică românească cuprinzând ordine, cruci, medalii și semne onorifice, organizate pe grade și clase.

Sistemul este organizat pe ordine, cruci și medalii naționale pe timp de pace și pe timp de război, ordine și medalii civile pe domenii de activitate, ordine și medalii militare pe timp de pace și pe timp de război. Ordinele, crucile și medaliile naționale au insemne deosebite pentru civili și pentru militari pe timp de pace și pe timp de război.

Sistemul propus este unitar, complex, în ceea ce privește posibilitatea de a răsplăti practic toate categoriile de merite și servicii civile și militare, aduse statului român de către cetățenii săi. Totodată el este un sistem deschis pentru cetățenii străini, ce contribuie în mod deosebit la dezvoltarea relațiilor țărilor lor cu România.

Și sunt enumerate ordinele naționale pe domenii și după aceea pe domenii de activitate, care vor intra în dezbatere.

Vreau să mai adaug că din sistemul național de decorații face parte și "Crucea Comemorativă a Revoluției anticomuniste din decembrie 1989", care înlocuiește toate însemnele create anterior Legii nr.42/1990. Sistemul propus este închis, în sensul că pentru români decorațiile se conferă în limita numărului de locuri stabilit prin legea fiecărei decorații. Aceste prevederi sunt conforme cu practicile internaționale. Conferirea de distincții pentru cetățenii străini nu este limitată și nu se referă la numărul prevăzut pentru cetățenii români. Materialele din care sunt confecționate decorațiile, sunt precizate în regulamentul fiecărei distincții în parte. Conform prezentei legi se bucură de avantaje materiale numai purtătorii Ordinului "Mihai Viteazul", ai ordinelor naționale cu panglică "Virtutea Militară " și cei ai Medaliei "Virtutea Militară".

Prezentul proiect de lege propune abrogarea legislației în domeniu, apărută până la promulgarea acestei legi, cu excepția cazurilor menționate în legea de față. Elaborarea și adoptarea acestui sistem de decorații se înscrie ca un eveniment cu implicații politice, culturale și istorice, impune dezbaterea și adoptarea urgentă a acestui proiect de lege-cadru, a proiectelor de lege și a regulamentelor fiecărei decorații în parte, care asigură recompensarea serviciilor deosebite aduse statului român.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, o să-i dau cuvântul domnului deputat Rădulescu Zoner, din partea Grupului PNL, apoi în cadrul dezbaterilor generale, în care intrăm acum, dau cuvântul și altor reprezentanți ai unor formațiuni politice.

Vă rog.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum am arătat, de altfel, de mai multe ori când am insistat ca să ajungem să discutăm acest proiect de lege, această propunere legislativă, de fapt, spuneam că un sistem de decorații proprii, conferirea de ordine și de medalii de către stat, cetățenilor săi, pentru servicii deosebite aduse patriei în timp de pace sau de război, este un atribut al suveranității naționale.

De aceea, în trecut, sistemul de decorații al României a luat naștere, de fapt, o dată cu proclmarea independenței noastre naționale. Primul înalt ordin, înființat în acest context, fiind, de altfel, cum arăta și domnul președinte al comisiei, ca atare, "Steaua României".

Pe măsura evoluției procesului de modernizare a României, după 1877, pe plan economic, social și instituțional, statul român a ajuns să aibă treptat un sistem de decorații civile și militare, ierarhizat și complex. Nu vreau să repet, ceea ce a spus antevorbitorul și președintele comisiei, dar consider și de datoria mea să subliniez în această scurtă luare de cuvânt că sistemul românesc de decorații a fost abolit de către comuniști.

Odată cu distrugerea de către aceștia a instituțiilor statului de drept și cu remodelarea, inclusiv mentală, în tipare sovietice a societății românești, sistemul nostru de decorații a fost înlocuit de către comuniști cu unul de sorginte sovietică care în elementele sale esențiale a fost menținut până la finele anului 1989, chiar dacă în timpul dictaturii ceaușiste el a fost cosmetizat, în sensul înființării câtorva noi ordine și medalii cu denumiri inspirate din istoria noastră națională. De jure, acest sistem este valabil și în prezent, până când propunerea legislativă care vă este prezentată spre dezbatere și adoptare nu va ajunge să fie votată de Parlamentul României, încât noua lege să poată fi promulgată de președintele țării.

Ca reprezentant al Grupului parlamentar al P.N.L., cât și ca istoric, sunt dator să subliniez că motorul procesului de modernizare și europenizare a societății românești, în contextul căruia a fost creat și sistemul nostru tradițional de decorații, a fost Partidul Național Liberal, iar în principalele momente istorice, care au condus la proclamarea independenței noastre naționale și la întregirea Statului Național Român, răspunderea guvernării Regatului României din acea vreme, au avut-o liberalii.

Aceștia au fost, ca atare și dovedit de trecutul nostru istoric și creatorii sistemului tradițional de decorații al României, la care inițiatorii prezentei inițiative legislative revin, adaptându-l, firește, actualei forme de guvernământ, înscrisă în Constituție, cât și standardelor europene, în respectivul domeniu.

În consecință, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, va vota propunerea legislativă privind sistemul național de decorații.

Nu pot să închei de astă dată, dacă îmi permiteți, doar două vorbe în calitate de membru al acestei comisii, să aduc mulțumiri și cred că toți colegii mei sunt de acord, specialiștilor în heraldică, care, în calitatea lor de experți și consilieri ne-au dat un sprijin, de fapt au contribuit efectiv la elaborarea acestui proiect, mă refer la doamna profesoară doctor Maria Dogaru, care este aici de față, la profesorul doctor Floricel Marinescu, la domnul Velter Tiberiu și, deși a fost foarte puțin, domnul președinte al Asociației de Heraldică și Genealogie, academicianul Dan Berindei.

De asemenea, vreau să aduc mulțumirile mele domnului Cornel Olaru, consilier, jurist și, de asemenea, domnului Gheorghe Popescu, care în ultima fază ne-au ajutat sub aspectul tehnicii legislative.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vitcu, urmează domnul deputat Elek Barna.

Domnul Mihai Vitcu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am avut onoarea de a face parte din această comisie specială pentru îmbunătățirea propunerilor privind sistemul național de decorații al României.

Așa cum a precizat domnul președinte Sergiu Rizescu, această comisie, de fapt, a continuat o muncă de aproape patru ani de zile a unei alte comisii din legislatura trecută, bineînțeles, aducându-și aportul substanțial la îmbunătățirea acestei legi.

Sigur că această muncă a fost destul de anevoioasă, pentru că au trebuit eliminate multe din elementele ce vizau sistemul de decorații din trecut, dar cu aportul unor specialiști de clasă, pe care i-a menționat înainte domnul Zoner, am reușit să realizăm o lege care din punctul nostru de vedere va satisface cerințele societății noastre, acum și pentru viitor.

Aduc și eu mulțumirile mele experților care au participat cu multă stăruință la elaborarea acestei legi, aduc mulțumiri, de asemenea, Consiliului legislativ, care a venit în sprijinul nostru, pentru a da o formă cât mai corectă acestei legi, iar grupul nostru parlamentar, Grupul parlamentar P.D.S.R. va vota această lege în varianta care v-a fost prezentată și dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Elek Barna, din partea Grupului parlamentar U.D.M.R., se pregătește domnul deputat Mihai Drecin.

Domnul Elek Barna:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu toate că eu, personal, nu am făcut parte din această comisie, precum nici un alt reprezentant al grupului nostru parlamentar, nu știu prin ce metode, mă rog, nu am intrat în algoritm, dar am urmărit cu atenție lucrările acestei comisii speciale, comisie care a preluat, de altfel, tradiția comisiei vechi, din vechiul Parlament, care a început elaborarea acestui proiect de lege.

Desigur, despre decorații, despre sistemul național al unei țări privind decorațiile, este o literatură întreagă, s-au scris biblioteci întregi, pe bună dreptate, este o ramură deosebit de importantă a heraldicii, care cu niște conotații politice, cu conotații istorice, practic nu face altceva decât rememorează istoria unui popor sau a unei națiuni.

Tradiția decorațiilor se pierde pe undeva în ceața istoriei, primii care au "inventat" decorațiile au fost grecii, această tradiție a fost preluată de romani, ajungând, desigur, în lumea modernă, ca societatea să se folosească de o gamă largă de decorații și distincții.

În Țările Române tradiția începe cam pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, când domnitorii Țărilor Românești au început să decreteze legi privind decorațiile. Făcând un salt în istorie trebuie să ne oprim la Cuza Vodă, care instituie câteva decorații deosebit de importante și totodată frumoase: "Provirtutea Militară", "Devotament și Curaj", "Virtutea Militară" și așa mai departe. Odată cu urcarea pe tron a principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen și mai ales după Războiul de Independență, sistemul de decorații se lărgește, nu este cazul să vă mai rețin atenția cu amănunte care, desigur, sunt cunoscute pentru toată lumea.

Ceea ce ni se pare deosebit de important în acest proiect de lege, este faptul că acest proiect de lege vine și pune capăt sistemului comunist de decorații și aduce pe un suport absolut nou sistemul de decorații și ordine și medalii din România.

Eu apreciez în numele grupului parlamentar strădania colegilor care au activat în această comisie, îi felicit, totodată, pentru munca depusă și țin să vă anunț, domnule președinte și stimați colegi, că grupul nostru parlamentar va susține și va vota pentru promovarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Drecin, vă rog. Și domnul deputat Acsinte Gaspar. Domnule deputat Acsinte Gaspar, doriți să luați și dumneavoastră cuvântul? Da, vă rog. După domnul deputat Drecin.

Domnul Mihai Dorin Drecin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am avantajul, într-un fel, de a lua cuvântul după președintele comisiei noastre, după alți colegi. Îmi pare bine că a luat cuvântul și reprezentantul grupului U.D.M.R. și constat că cunoaște destul de bine istoria patriei noastre, măcar în domeniul acesta al heraldicii.

Ca ardelean, voi încerca să fiu scurt. Grupul nostru parlamentar al P.U.N.R.-ului consideră că Legea privind sistemul național de decorații al României, așa cum a fost ea gândită și muncită timp de patru ani de zile, corespunde cerințelor prezentului și sperăm și a viitorului.

Aduc și eu mulțumirile grupului nostru parlamentar, colegilor experți în heraldică, juriștilor care ne-au ajutat să perfecționăm această lege și, în consecință, grupul nostru parlamentar votează prezenta lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Alături de simbolurile naționale ale unei țări, drapelul, ziua națională, imnul național, stema și sigiliul statului, sistemul de decorații dă expresie suveranității naționale.

Țin să remarc eforturile pe care comisia le-a depus în această perioadă, ducând mai departe o muncă care a început din legislatura anterioară, în legătură cu instituirea sistemului național de decorații. Vreau să vă spun că modul în care este redactat acest proiect de lege relevă preocuparea deosebită de documentare a membrilor comisiei și dorința dânșilor de a prezenta un proiect de lege, care să dea conturul general sistemului național de decorații.

Personal, însă, încerc să îmi exprim unele rezerve, în legătură cu unele soluții care sunt preconizate prin această propunere legislativă. În primul rând consider că este foarte mare numărul decorațiilor care se propun a fi instituite, atât sub aspectul ordinelor, cât și al medaliilor și al crucilor.

Prin proiect se creează o discriminare între anumite categorii și, în special, am în vedere ordinele pe domenii de activitate. O să vedeți că prin proiectul propus de comisie se instituie ordine pe domenii de activitate pentru șase domenii, în schimb se elimină altele, pentru care deja avem reglementări. Și am să vă dau, cu titlu de exemplu, de pildă, prin legea de modificare a Legii nr. 92, de organizare judecătorească, a fost instituit ordinul și medalia "Meritul judiciar", care nu mai apare în acest proiect de lege. Or, în momentul în care vorbim de sistemul național de decorații, este foarte clar că aici ar trebui să-și găsească locul absolut toate decorațiile. Dacă s-ar lua legea din 1932, cu privire la reorganizarea sistemului național de decorații, o să vedeți că avea o structură mult mai restrânsă din punctul acesta de vedere.

Din acest punct de vedere, noi propunem ca sistemul național de decorații să se restrângă la următoarele categorii: ordinele naționale, care să fie cele trei ordine naționale; ordinele militare pe timp de pace și de război; să fie eliminate ordinele pe domenii de activitate și medaliile pe domenii de activitate.

De asemenea, să fie eliminate, pentru că nu-și găsesc corespondent în Constituție, acele semne onorifice sau simboluri onorifice, cum se numesc, pentru că dacă o să luați textul Constituției o să vedeți că potrivit articolului 94 litera b) "Președintele României conferă decorații și titluri de onoare". Nu putem, prin această lege, să introducem o categorie de simboluri onorifice, care nu-și găsesc locul în Constituție.

Deci, cu aceste observații și cu unele observații pe care le vom face pe text, atunci când se va trece la dezbaterea pe articole, noi vom vota această propunere legislativă.

Repet încă odată: nu știu dacă toată lumea a reușit să citească acest material. Acest proiect de lege, este un material cât de cât structurat, însă, destul de greu de înțeles, pentru că numărul mare de decorații și modul în care sunt structurate creează această dificultate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea și domnul deputat Zoner, după aceea. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să spun câteva cuvinte despre această lege, să spun așa, oarecum în cunoștință de cauză, pentru că am făcut parte din această comisie, instituită în legislatura trecută, comisie care la vremea respectivă a depus un proiect de lege și pe care Biroul permanent al Camerei Deputaților, tot de la vremea respectivă, nu l-a agreat. Probabil că legea era ieșită demult.

Deci, este greu de spus dacă putem să discutăm de medalii sau de ordine multe sau de medalii sau de ordine puține și cred că nici nu este acesta lucrul cel mai important.

Ceea ce vreau eu să specific aici, sau să spun, este că principiul care stă la baza acestei legi și care trebuie să stea la baza întregului sistem de ordine și medalii este acela că se recompensează o activitate și că aceste ordine și medalii reprezintă, prin ele însele, o recompensă, deci că ele nu mai sunt legate și nu trebuie legate - sunt aici niște excepții, dar în dezbatere o să discutăm despre ele - de, hai să le spunem, avantaje materiale, pentru a transforma acest lucru în altceva. Este puțin regretabil că în diverse legi, tocmai pentru că se știa că se lucrează la această lege, pentru că se știa că principiul care va guverna această lege va fi diferit, s-a forțat așa, puțin mâna, ca să spunem, introducându-se un fel de decorații, dacă vreți, specifice, care sunt legate de recompense materiale.

Aș vrea să mai spun un lucru: nu trebuie în nici un caz să avem impresia că în această lege sau că prin această lege se va introduce un număr foarte mare de decorații. Pentru că ele sunt organizate - eu nu vreau să intru în amănunte, sunt aici specialiști la care putem apela pentru tot felul de explicații și cred că o să fie necesar să apelăm la ei - există o anumită structură și un anumit mecanism intern, care reglementează tot acest proces și care, trebuie să recunoaștem, eu am constatat direct, nu este în nici un caz la îndemâna tuturor. Este un domeniu special, dacă vreți, specios aș putea spune, cu o mișcare interioară proprie, specifică și care nici nu trebuie, de altfel, să facă ca obiect de dezbatere sau nici nu trebuie să solicite din parte noastră, să spunem, o pricepere foarte mare.

Sunt câteva motive pentru care eu, și mă refer aici și la Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D.-ului, vom susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Sunt nevoit să intervin foarte pe scurt, de această dată din partea comisiei.

Și anume, într-un fel domnul deputat Gaspar a venit în sprijinul comisiei, pentru că au existat inițiative și mai ales cereri de a mări numărul decorațiilor, nu a-l micșora. Aceasta pe de o parte. În al doilea rând, aceste ordine și medalii fac parte, după cum am arătat, din sistemul național de decorații pe care l-a avut România, aceste câteva pe domenii.

Îmi pare tare rău, domnule deputat, nu vreau să intrăm, de fapt noi, comisia, într-o discuție contradictorie cu dumneavoastră, dar pe plan european sistemul de decorații al nostru se aseamănă cu cel din alte țări. Nu putem pune numai ordine naționale și cu asta basta! Nu se poate! Ordinul național este de un rang mare, se dă la câțiva într-un an de zile! Și atunci ce facem cu celelalte categorii, care au merite deosebite și merită a primi o distincție?!

Încă două lucruri. Cea mai bună dovadă, nici eu nu sunt heraldist, domnule deputat, sunt, totuși, istoric și dumneavoastră ați amestecat unele lucruri așa cum ne atrageți nouă atenția când noi le amestecăm din punct de vedere juridic. Păi, una sunt decorațiile militare și altele sunt decorațiile de război! Decorațiile de război sunt decorații militare pe timp de război! Dumneavoastră ați spus ordine naționale și decorații de război. Și ultima este că acele semne onorifice sunt decorații! Sunt tot decorații! Au alt nume! Aceasta este!

Așa încât, din partea comisiei, v-aș ruga, evident, suntem deschiși la toate sugestiile, dar v-aș ruga, totuși, să mai reluați puțin legea, pentru că dacă ne împiedicăm în aceste lucruri și veniți cu niște propuneri care răstoarnă întregul proiect care - repet - este un sistem adaptat. Deci, cel vechi, tradițional, adaptat la standardele internaționale de acum.

Nu putem să venim chiar cu inovații și dacă o luăm așa, iarăși nu vom mai avea un sistem de decorații încă vreo doi, trei ani.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna deputat Viorica Afrăsinei. Vă rog.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Intervenția domnului coleg, deputat Elek Barna, ca și celelalte intervenții, de altfel, ale colegilor antevorbitori, m-au trezit din uitare și vreau să le mulțumesc pentru aceasta. Pentru că așa cum spunea unul dintre colegi, acest proiect de lege, Legea privind sistemul național de decorații al României, a fost un proiect muncit și gândit timp de patru ani de zile și am convingerea că domnul Sergiu Rizescu, ca și ceilalți colegi din actuala comisie, nu vor fi supărați dacă astăzi, aici, cu îngăduința domniilor lor și cu îngăduința dumneavoastră, îmi veți permite să reamintesc că timp de trei ani acest proiect de lege a fost muncit și gândit de o comisie care a fost condusă de deputatul de Botoșani Mihai Teodorescu, pe care o boală ucigătoare l-a trecut în neființă prea de timpuriu, în urmă cu 10 luni. Și pentru că atunci își încheia un mandat de șase ani în Parlamentul României, dar nu am avut posibilitatea să putem spune lucrul acesta aici, în Parlamentul în care a lucrat cu onoare, cu cinste și cu foarte multă colegialitate acest om, vă rog astăzi să-mi îngăduiți să o fac eu, să păstrăm un moment de reculegere pentru acest om, care a dovedit o mare prestanță, profesor de istorie, a fost și președinte al Comisiei de anchetă privind evenimentele din Covasna și Harghita. Fiind un om de un deosebit bun simț și colegialitate, un mare român, vreau să păstrăm un moment de reculegere.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să păstrăm acest moment de reculegere. (Toți deputații s-au ridicat în picioare pentru a păstra un moment de reculegere)

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, atunci vom trece la dezbaterea proiectului de lege.

Vom începe cu titlul legii.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul capitolului I.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1.

Domnule deputat Acsinte Gaspar, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun ca articolul 1 să fie reformulat, în sensul ca să cuprindă două alineate, pentru că nu putem să vorbim că sistemul național de decorații cuprinde, atâta timp cât noi nu am instituit acest sistem național de decorații. Și, ca atare, v-aș propune ca alineatul 1 al articolului 1 să sune în felul următor: "Se instituie sistemul național de decorații al României, potrivit prevederilor prezentei legi".

Alineatul 2: "Sistemul național de decorații cuprinde:..." și se merge pe text.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de introducerea unui nou alineat, înaintea textului care este aici și care ar urma să devină alineatul 2.

Domnul deputat Rizescu, comisia? Vă rog.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia este de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să-mi dați formularea exactă, ca să ....

Domnul deputat Elek Barna.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este corectă intervenția domnului deputat Gaspar, dar în acest caz trebuie să revenim și asupra titlului. Pentru că în acest caz se modifică și titlul legii. Și atunci, să corelăm titlul legii cu propunerea din articolul 1 al domnului deputat Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Kovacs, vă rog.

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul făcut de domnul Gaspar, după părerea mea nu are efecte asupra titlului. Deci, titlul cum sună în prezent: "Lege privind sistemul național de decorații al României" este acoperitor, deci chiar dacă într-un prim alineat precizăm că se instituie acest sistem. Nu este cazul să adăugăm acest lucru și în titlu. Titlul cuprinde inclusiv instituirea. Deci, nu este cazul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mențineți amendamentul? Îl mențineți.

Atunci o să cer întâi punctul de vedere al comisiei. Domnul deputat Rizescu.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia rămâne la formularea din proiectul de lege. Nu este de acord cu propunerea colegului Barna.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să-mi dați amendamentul respectiv.

Introducerea unui alineat 1 la primul articol, înaintea alineatului existent aici, și anume, cu următorul cuprins: "Se instituie sistemul național de decorații al României, potrivit prevederilor prezentei legi".

Vă supun spre aprobare acest amendament agreat de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat, care este textul actual de la articolul 1.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Sunteți tot la articolul 1?

Domnul Acsinte Gaspar:

Credeam că luați pe litere...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, am trecut. Dacă doriți pe litere, atunci o să revenim asupra votului, dar să vedem care... Eu am supus tot alineatul 2.

Deci domnul deputat Gaspar s-a ocupat cu scrisul alineatului 1 și n-a avut timp să intervină la timp. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Am aici și legea din 1932 în legătură cu organizarea ordinelor naționale ale României, am și textul Constituției. Nu regăsesc nicăieri această denumire de "semne onorifice". Constituția spune așa: "Președintele României conferă decorații și titluri de onoare", iar în legea din 1932 pentru reorganizarea ordinelor naționale române nu se găsește această denumire "semne onorifice".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat Rizescu, să explicați acest termen.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Sistemul național de decorații are mai multe componente. L-aș ruga pe domnul Gaspar să ne arate articolul din Constituție care nu ne permite să instituim acest sistem de decorații pe ordine, cruci și medalii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Era vorba de pct.C) "Semne onorifice".

Domnul Sergiu George Rizescu (din loja comisiei):

Toate sunt semne onorifice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, vă rog poftiți la microfon și explicați exact care-i detalierea, ca să putem să înțelegem.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Deci decorațiile sunt semne onorifice și invers, dacă vreți.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea și urmează domnul deputat Zoner.

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, mulțumesc.

În nici un caz nu textul din Constituție ne lămurește. Textul din Constituție spune simplu "decorații". Dacă ne uităm la textul acesta și domnul Gaspar s-a uitat sigur la el, ce înseamnă decorații în acest text: ordine, cruci și medalii. Constituția nu spune că președintele oferă ordinul cutare sau oferă ordine, că oferă cruci sau că oferă medalia. Spune simplu "decorații", pentru că decorarea în sine este de fapt mecanismul prin care sistemul acesta este pus în funcțiune, domnule Gaspar, și asta înseamnă că aceste "decorații" înseamnă ordine, cruci, medalii și semne onorifice. Ele sunt părți componente ale sistemului și așa trebuie să le interpretăm pentru că așa este corect. Am fi putut să mai adăugăm ceva aici eventual, dacă legea definea sistemul în ansamblul lui ca având aceste componente. Nu ne împiedica în nici un fel Constituția. Deci absolut deloc.

Este corect ceea ce este structurat aici ca fiind elemente componente ale sistemului național de decorații. Este absolut corect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Problema este următoarea: nu mai repet ceea ce au spus antevorbitorii, dar dacă noi am avut anumite dificultăți și vi s-a dat acest proiect de lege în mai multe variante și fiecare îmbunătățită, s-a datorat tocmai acelora care își cereau dreptul pentru un asemenea semn: militarii, funcționarii publici, care avea înainte asemenea însemne, dar care aveau, ca consecință, o scutire de impozite, toate facilitățile. Păi, dacă le desființăm pe acestea! Eu n-aș vrea să fiți în locul nostru, domnule coleg, ca să vină iarăși toți să înceapă din nou discuția. Noi am găsit această formulă. Dacă doriți ca parlamentarii cu o anumită vechime să nu primească o medalie, să nu primească un semn onorific, e vorba de Vulturul României pentru parlamentari, n-aveți decât să-l scoateți. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă mențineți amendamentul, domnule deputat Gaspar?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră spuneți eliminarea lui C) da?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să se înlocuiască "Semne onorifice" cu "Titluri de onoare".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, n-am auzit. Să se înlocuiască cu? Deci "Semne onorifice" cu "Titluri de onoare".

Da, vă rog, domnule deputat Zoner... Deci nu doriți să luați cuvântul.

Domnul deputat Acsinte Gaspar, la al doilea alineat al art.1, a propus înlocuirea cuvintelor "Semne onorifice" la C) cu "Titluri de onoare". Voturi pentru? Nu sunt.

Domnule deputat Gaspar, am suspus la vot propunerea dumneavoastră. Poftim?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Se modifică substanțial. Să spună comisia.

M-a deturnat domnul Zoner.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, deci v-a deturnat domnul Zoner. Bun. Haideți să revenim totuși. Doriți s-o supun la vot sau nu?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Am înțeles că a fost respinsă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Resupun la vot cererea domnului deputat Acsinte Gaspar. În loc de "Semne onorifice" să spună la C) "Titluri de onoare". Voturi pentru? 3. Insuficient.

Revin la textul alineatului 2 așa cum este. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? 1 abținere. Cu 1 abținere, adoptat.

Art.1 în ansamblul său, revenim asupra votului. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Domnule deputat Elek Barna, țineți la revenirea asupra titlului?

Domnul Elek Barna Matei (din sală):

Nu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, bun.

Art.2, dacă sunt intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar, domnul deputat Cristea, după aceea. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

La art.2 alin.2 vă propun, după sintagma "fapte deosebite săvârșite în timp de pace" și "pentru acte de eroism în timp de război", pentru că altfel ar reieși că ne referim la fapte deosebite săvârșite în timp de pace și eroism în timp de război și este vorba de acte de eroism săvârșite în timp de război.

Iar ca să nu mai revin, la alin.3 aș propune că decorațiile pot fi conferite și cetățenilor străini sau apatrizilor, având în vedere că avem cetățeni străini și apatrizi și cu domiciliul pe teritoriul nostru și avem cetățeni străini și apatrizi în afara teritoriului care pot să primească decorații. De altfel, este în concordanță cu textul Constituției, atunci când face referire la persoanele străine, adică sunt împărțiți în cele două categorii: cetățeni străini și apatrizi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Inițial, intervenția mea se referea la o reașezare în concordanță cu structura art.1, nu este modificare de text: "decorațiile se conferă cetățenilor români" și spuneam întâi "pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru fapte de eroism săvârșite în serviciul militar și pentru merite deosebite în activitate", asta urmărind structura, în sensul că sunt decorațiile naționale care se acordă, după aceea decorațiile pe domenii de activitate și al treilea este semnul onorific. Deci o reașezare.

Pe de altă parte, pot să-i spun domnului Gaspar că apatrizii sunt apatrizi. Poftim?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Știți ce înseamnă apatrizi?

Domnul Gheorghe Cristea:

Încerc să înțeleg și eu, dacă nu știu foarte bine până acum.

De asta v-am spus, dar acesta este sistemul de ordine și medalii al României și se conferă cetățenilor români și cetățenilor străini care aduc într-un fel sau altul servicii deosebite statului român etc.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Apatrizii, dacă sunt pe teritoriul țării?

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule Gaspar, mă rog, mi-am spus un punct de vedere, dumneavoastră urmează să susțineți de ce și unui apatrid. Este punctul dumneavoastră de vedere.

Deci, domnule președinte, vreau să întreb dacă comisia este de acord cu această reformulare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În primul rând acesta este rolul meu aici. Deci vă rog foarte mult să nu-mi luați complet atribuțiile.

La primul alineat, dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt. Întreb comisia dacă la primul alineat este de acord cu reașezarea în text?

Domnul Sergiu George Rizescu (din loja comisiei):

Nu. Fraza este corectă aici. Și în loc de "fapte", "acte".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci la primul alineat.

Domnul Sergiu George Rizescu (din loja comisiei):

La alin.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, eu vorbesc de primul alineat, unde domnul deputat Cristea a propus reordonarea.

Domnul Sergiu George Rizescu (din loja comisiei):

Nu suntem de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci nu sunteți de acord.

Vă supun spre aprobare amendamentul propus, având în vedere rolul special al acestei comisii care este și, în fine, inițiatoarea textului, sunt obligat să supun anumite amendamente la vot înaintea propunerilor comisiei. Este, dacă vreți, o procedură care nu-i prevăzută de regulamentul nostru, dar trebuie să găsim procedurile care sunt cele mai apropiate de normal.

Deci vă supun primul amendament la alin.1 propus de domnul deputat Cristea, care propune ca sintagma "pentru merite deosebite în activitate" să fie ultima în această frază și, de asemenea, în loc de "fapte de eroism" să fie înlocuit cuvântul "fapte" cu "acte de eroism".

Deci prima cerere a domnului deputat Cristea este ca sintagma "pentru merite deosebite în activitate" să fie ultima în înșiruirile din această frază.

Voturi pentru? 4 voturi pentru. A căzut. Deci rămâne alineatul 1 așa cum este, dar comisia a propus înlocuirea cuvântului "fapte" cu "acte de eroism".

Cu acest amendament, vă supun spre aprobare primul alineat. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Al doilea alineat. La al doilea alineat, domnul deputat Acsinte Gaspar a propus ca fraza să fie: "decorațiile pot fi oferite și unităților militare, pentru fapte deosebite săvârșite în timp de pace și pentru acte de eroism în timp de război". Comisia, sunteți de acord? Comisia este de acord. Vă supun spre aprobare alin.2 cu amendamentul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar, în formularea citită de mine. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

La ultimul alineat, domnul deputat Acsinte Gaspar a propus introducerea... deci "pot fi conferite și cetățenilor străini sau apatrizilor", introducerea "sau apatrizilor".

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Această solicitare își găsește suportul în art.18 din Constituție care spune următorul lucru: "Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor garantată de Constituție și de alte legi".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kovacs, urmează domnul deputat Zoner.

Domnul Kovacs Csaba Tiberiu:

Sigur, nu dorim să negăm existența acestei categorii, care într-adevăr înseamnă o categorie destul de restrânsă, dar art.18 din Constituția României are un alt scop, respectiv, recunoaște și în cazul cetățenilor străini și apatrizilor, care locuiesc în România, dreptul de a se bucura de protecția generală a persoanelor și a averilor. Or, aici suntem într-un alt domeniu, unde nu susțin eu că ar trebui să introducem o discriminare, dar de cele mai multe ori, haideți să ne gândim la acest aspect, situația de a fi apatrid înseamnă și un act de voință al persoanei în cauză de a nu aparține unui stat, pentru că a aparține unui stat înseamnă nu numai drepturi, dar înseamnă și obligații.

Deci în cazul acesta, haideți să ne gândim și la aceste efecte. Adică vin să fac servicii unui stat, dar pe de altă parte eu nu mă angajez din punct de vedere al obligațiilor cetățenești față de nici un stat. E totuși un semn de întrebare în ceea ce privește însăși ideea acestei noțiuni de decorații. Deci aici este susceptibil de a ne gândi foarte bine dacă este cazul să introducem sau nu.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Renunț, pentru că nu se înțelege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar renunță la acest amendament. O să vă rog să vă ocupați locurile.

Alin.3, formularea comisiei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.2 în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.3, dacă sunt intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar. La care dintre alineate?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

La 4.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dacă sunt intervenții la primele trei alineate? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Deci au fost adoptate primele trei alineate.

Domnul deputat Acsinte Gaspar are un amendament.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun la alin.4 o intervertire între două sintagme, adică sintagma "de regulă" să treacă după "decorările se fac". Deci textul ar fi în felul următor: "Pentru cetățenii români, decorările se fac, de regulă, o dată pe an, cu ocazia Zilei Naționale a României".

Domnul Sergiu George Rizescu (din loja comisiei):

De acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord cu amendamentul făcut de dumneavoastră. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.3 în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.4, dacă sunt intervențăii? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Cap.I în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Titlul Cap.II. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.5. Intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că așa cum este redactat textul, creează o confuzie: "decorații naționale, ordine, cruci și medalii sunt următoarele". Ori se taie "ordine, cruci și medalii" și să spunem "decorațiile naționale sunt următoarele", sau dacă vrea să le țină neapărat, să fie explicitat, să se pună între liniuțe, nicidecum cu virgule între... Dar părerea mea este că ar trebui eliminate, pentru că sunt enumerate imediat în textul care urmează și deci ar fi "decorațiile naționale sunt următoarele".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia e de acord ca preambulul acestui articol să fie "decorațiile naționale sunt următoarele", amendament propus de domnul deputat Acsinte Gaspar și să se elimine enumerarea "ordine, cruci, medalii" din text.

Deci la celelalte puncte A) B) și C) sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare art.5 în ansamblul său, cu acest amendament. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.6. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Aceeași chestiune. Să fie eliminată enumerarea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Același lucru. "Decorațiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele". Comisia? De acord.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Acesta este valabil la toate textele.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci domnul deputat Acsinte Gaspar, amendament: eliminarea cuvântului "ordine și medalii" din preambul. Comisia este de acord.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La pct.A) la Ordine, care sunt ordinele pe domenii de activitate, propun să fie introdus ordinul "Meritul Judiciar", iar la B) medalia "Meritul Judiciar". Sunt decorații care au fost instituite printr-o lege pe care am votat-o acum trei luni.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Înainte de a ajunge acolo, vă supun spre aprobare preambulul art.6 "Decorațiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele" ca text, deci textul este acesta. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Și acum ne întoarcem la al doilea amendament propus de domnul deputat Acsinte Gaspar și anume ca la ordine și la medalii să se introducă "Meritul Judiciar". Rog comisia să-și spună punctul de vedere. Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Justiția este una din cele trei puteri în stat și magistrații, indiferent că sunt judecători, că sunt procurori, indiferent de instanță, pentru merite deosebite primesc ordine naționale. Nu se specifică, dar este normal să fie așa.

În al doilea rând, dumneavoastră ați făcut referire la lege. Aveți dreptate. Dar principiul pe care se bazează sistemul acesta de decorații și sistemul din România antebelică era că decorația se acordă pentru onoare. Noi am căzut de acord cu alte segmente ale societății să-și găsească alte formule, cuprinse evident în texte de lege, dacă vor să-și păstreze sau să aibă anumite beneficii materiale.

Așa cum este trecut în lege, înseamnă că singura categorie care ar primi, conform proiectului acesta, ar fi magistrații. Repet, magistrații merită și trebuie să primească ordine naționale, care sunt cele mai înalte ordine.

Dacă se dorește, dacă se dorește ca să se lege una de alta și să se acorde în plus unele facilități în afară de salariile substanțiale pe care magistrații le au în prezent, se poate modifica legea, să se treacă între altele că magistrații decorați cu ordine naționale vor fi înaintați în grad și, în felul acesta, lucrurile s-au limpezit. Nici dumnealor nu mai revendică scutiri de impozite etc., pentru că, avansați datorită acestor ordine care sunt naționale, care sunt de o deosebită importanță... chiar și merită, de exemplu, un magistrat de la Curtea de apel să fie avansat, la propunerea, evident, a Consiliului Superior al Magistraturii. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar, urmează domnul deputat Gheorghe Ana. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu am propus pentru moment ca în sistemul decorațiilor pe domenii de activitate să fie introdus și ordinul "Meritul Judiciar".

Cât privește problema facilităților de care ar urma să beneficieze cei decorați, vom ajunge la capitolul respectiv și vom vedea dacă se mai mențin sau nu se mai mențin prevederile din Legea nr.92 referitoare la organizarea judecătoarească.

Eu vreau să vă reamintesc, domnule președinte, că la Biroul permanent a fost depusă o scrisoare de către Curtea Supremă de Justiție, pe care noi am hotărât, asta s-a întâmplat pe 27 octombrie, pe care noi am hotărât să o remitem comisiei speciale instituite pentru elaborarea acestei propuneri și în care președintele Curții Supreme de Justiție arată că secțiile unite al Curții Supreme stăruie pentru menținerea și aplicarea dispozițiilor din Legea organică nr.92 și includerea acesteia în sistemul național de decorații. În final, se face referire și la alte categorii de personal, respectiv la Legea nr.80 privind statutul cadrelor militare. Și dacă acceptăm ca să dăm ordinul "Meritul Sanitar", "Meritul Cultural", "Meritul Sportiv", nu văd de ce n-ar fi inclus în sistemul național de decorații și "Meritul Judiciar".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Ceea ce este cuprins în Legea nr.92, legea de organizare judecătorească și ceea ce propuneți dumneavoastră este legat de avantaje materiale. Or, toată construcția acestui proiect de lege elimină aceste avantaje materiale, legat de vechime ș.a.m.d.

Comisia nu este de acord cu introducerea ordinului "Meritul Judiciar".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ana. Vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident că suntem în fața unei situații care trebuie analizată cu atenție.

Art.83 al legii pe care o judecăm arată că pe data intrării în vigoare vor fi abrogate reglementări stabilite prin alte legi. Or, reglementarea privind instituirea ordinului judiciar nu a făcut obiectul abrogării prin art.83 din această lege.

Atunci, dacă onorata comisie nu a avut în vedere abrogarea acelei prevederi speciale din acea lege specială, mă face să cred că are în vedere menținerea în paralel a acelui ordin instituit prin acea lege și atunci nu mai discutăm de un sistem național unitar.

De aceea, eu cred că își găsește locul foarte bine lângă celelalte ordine și medalii, pe domenii, ordinul deja instituit prin acea lege pecială și, atunci, corecția se impune la art.83, când vom ajunge acolo. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner. Vă rog.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Îmi pare rău că eu credeam că lucrurile merg foarte ușor. Adevărul este că legea trebuia parcursă de la un cap la altul și principiile. Păi, fiecare ordin este... deci se acordă și se raportează la un număr de cetățeni, la un segment. Magistrații sunt, pe de o parte, mult prea puțini pentru a institui un asemenea ordin.

Este contrar, domnule coleg, de altfel, sistemului european. Nu există nicăieri acest ordin propus, pe de o parte. Pe de altă parte, încă o dată, se acordă, sunt puțini, deci nu se poate constitui un ordin, pentru că și în cadrul fiecărui ordin se propune un număr foarte mic, dar, asta este. Este contrar principiului constituirii ordinelor, datorită numărului.

Pe de altă parte, am arătat și insist, magistrații merită și vor fi, cel puțin în concepția noastră, decorați cu ordine naționale, nu să asimilezi pe președintele sau un consilier al Curții Supreme de Justiție, cu un inginer agronom, care a făcut cine știe ce invenție, sau eu știu ce a făcut, și i se conferă "Ordinul Agricol". Nu vă supărați. E același lucru cum a-i spune că facem un ordin special pentru demnitari.

E vorba de ordine naționale. Magistrații merită și fac parte, sunt una din cele trei puteri în stat.

Nu poți să compari. Nici pe un medic - îmi pare tare răuž să nu se supere domnul doctor, dar sunt mulți și au activitatea lor specifică - cu un magistrat. Asta nu înseamnă că în fiecare categorie nu primesc și ordine naționale. Așa este sistemul. Deci, un mare medic poate primi un ordin național. În același timp, el poate primi un ordin din domeniu, "Meritul Sanitar", dar pentru fapte cu totul ieșite din comun primește un "Ordin Național". Ei, magistrații, primesc numai "Ordine Naționale" - că sunt a treia putere în stat.

Încă o dată, nu există în Europa și în sistemul ăsta european de decorații acest ordin și de aceea, noi nu l-am trecut.

În al doilea rând, citiți până la capăt legea și nu e cum spuneți dumneavoastră. Îmi pare tare rău. Nu vreau să mai insist. Vom ajunge și la capitolul respectiv.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Am să fiu foarte scurt. De ce nu poate să existe, nu pentru că nu ar vrea cineva, ca atare. Deci ne închipuim că o să dăm acest ordin sau această medalie pentru un judecător care își face meseria și care aplică legea așa cum trebuie.

Sigur că vor fi magistrați care se afirmă în construcția de drept, să-i spunem. Profesori am avut și sper să avem, în continuare, profesori eminenți în domeniu. Au la dispoziție, sub aspectul accesului, pe de o parte, "Meritul pentru învățământ", pentru "învățământul juridic din România" - se poate așa ceva - și au la dispoziție calea cealaltă pentru "Ordine naționale", unde, într-adevăr, pentru un astfel de lucru se poate da.

Ne închipuim că vom da aceste ordine și medalii pentru că merge la slujbă fiecare și pentru că își face meseria sau activitatea pe care și-o face acolo? Sau pentru că a făcut 20 de ani vechime sau 30 de ani vechime trebuie să-i dăm un ordin și o medalie că s-a dus să-și câștige pâinea, în ultimă instanță. Deci, și vreau să spun acest lucru ca să nu încercăm să intervenim de fiecare dată pe lucruri care nu sunt absolut relevante, trebuie să dăm ca o chestiune de onoare, o recunoaștere. O recunoaștere nu a mersului la slujbă, ci o recunoaștere a unei activități deosebite, excepționale, dacă vreți, sau o recunoaștere a unei fapte excepționale, pe care nu o întâlnim toată ziua.

Am construit legea de această manieră, pentru ca oamenii care, într-adevăr, fac ceva, trebuie, pe de o parte, recompensați moral, prin recunoașterea lor, nu pentru activitățile de fiecare zi, pentru că, repet, mergem la slujbă și atunci când am ieșit la pensie nu primim o medalie că ne-am dus la serviciu 30 de ani, sau 28 sau 32.

Domnul Florian Bercea (din sală):

Pentru că n-am întârziat niciodată la serviciu...

Domnul Gheorghe Cristea:

Poftim! Sigur că da, sau exact o medalie pentru cine nu întârzie la serviciu.

Da, domnule profesor!

Deci, pentru aceasta trebuie să menținem textul în forma actuală.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu l-aș fi felicitat pe domnul deputat Cristea dacă ceea ce a spus acum, spunea atunci când s-a modificat Legea 92 și când au fost instituite aceste decorații. De ce n-ați pledat de maniera aceasta atunci, domnule deputat? De ce n-ați pledat? Chiar dumneavoastră ați spus că decorațiile acestea naționale sunt foarte puține și se dau în condiții cu totul speciale, și atunci înseamnă că magistrații nu vor ajunge să ia, că știți cum se întâmplă.

Dar, vă contraziceți pentru că în momentul în care reglementarea există aici, problema se pune dacă, pentru a asigura sistemul național de decorații, preluăm din Legea 92 și transpunem în acest proiect de lege o decorație care, în momentul de față, vrând-nevrând ea există, că a fost instituită.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Cristea. Urmează domnul deputat Gavra.

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, sigur că da, trebuie să-i spun domnului Gaspar că regret că n-am fost la momentul respectiv în sală, dar aș vrea să vă amintesc, domnule Gaspar, că atunci când s-a discutat statutul cadrelor militare, nu în această sesiune, ci în sesiunea trecută și când s-a propus și s-a și votat așa ceva, am fost împotrivă nu pentru că aș avea ceva, Doamne ferește cu..., ci pentru că, sub aspectul principiului, este vorba de neconstituționalitate. E vorba de tratamentul egal, care trebuie să existe și că plecându-se de la acest precedent a venit și justiția și Ministerul Invățământului și fiecare minister în parte își revendică acum tocmai plecând de la un astfel de caz.

Asta este realitatea. Plecând de la așa ceva, eu cred că există și în România activități, inclusiv în agricultură, absolut de excepție, care ar trebui recompensate, moral, repet.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

În primul rând, v-aș ruga să sistăm discuțiile pentru că oricum timpul fizic se apropie de cel din program. Doi, cvorumul este în aproape plinătatea absenței sale.

Dar, e bună discuția, e bună discuția pentru următorul motiv. Sigur, domnul Cristea ar merita "Ordinul Agricol" pentru filozofie și "Cultural" pentru agricultură. Sigur, că se pot da pentru merite deosebite.

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Și dumneavoastră puteți să luați....

Domnul Ioan Gavra:

Eu nu mă pricep la agricultură. Deși sunt fiu de țăran, n-am muncit... nu, nu, dialogul nu este pe asemenea natură.

Deci, domnilor colegi, domnilor din Comisia specială pentru redactarea acestui proiect de lege, cazul particular și cazul general... Noi, până acum, dacă dumneavoastră n-ați știut, din varii motive n-ați participat la lucrările Camerei Deputaților în sesiunile precedente, am avut două legi speciale prin care am aprobat asemenea distincții, ordine și medalii.

Legea învățământului, Statutul personalului didactic, prin care am aprobat pentru această categorie, care e numeroasă, domnule Zoner, din care și dumneavoastră cu onoare faceți parte, am aprobat niște ordine și medalii, pe care dumneavoastră sunteți obligați ca în sistemul general, pe care îl aveți aici, principial, în lege să-l includeți vrând-nevrând că altfel luați niște drepturi dintr-o lege specială.

În legea respectivă, la care se referă, din domeniul justiției, la fel, am aprobat niște ordine și medalii la solicitarea de care amintiți dumneavoastră, al ministrului dumneavoastră, domnul Valeriu Stoica, ministrul justiției, pentru chestiuni foarte clare și particulare din domeniul justiției. Acel ordin trebuie văzut și aici enumerat, nu altceva, că nu-i dăm altă coloratură decât prins aici pentru că el va fi, bineînțeles, acolo la nivel de justiție, compensat sau recompensat.

Mai departe, Legea cadrelor militare, Poliție și așa mai departe, în fiecare lege noi am particularizat, chiar am spus că vom extrage din legea asta generală a dumneavoastră, cu care ați venit aici, lucrurile acelea particulare pe care urmează să le reincludem, că este firesc, un sistem național de declarații nu poate să excludă faptul că avem în cinci legi pentru anumite categorii socio-profesionale alte tipuri de decorații.

Legea... nu, nu, nu, domnule Rizescu, haideți, agricultura este una, cultura este alta, filozofia este cu totul altceva...

Deci, uleiul se vinde la piață, decorațiile se dau la Cotroceni, eventual!

Rugămintea este următoare: haideți să nu confundăm lucrurile! Discuția este sterilă. Dumneavoastră nu vreți să includeți ceva ce există. Practic n-are nici un fel de importanță în acest proiect. E un proiect de lege generală....

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

Ba are!

Domnul Ioan Gavra:

Care e importanța? Dați bani? Nu dați bani. Prin legea respectivă din justiție și învățământ dăm bani. A, acolo dăm bani! Că știți dumneavoastră! Ați fost în sală, nu?! Bun.

Deci, obligatoriu, noi trebuie să includem toate sistemele de decorații de până acum și ordine adoptate prin legi speciale, în sistemnul național de decorații. Scurt. Și vă rog să întrerupem, domnule președinte, discuțiile. Ne mai liniștim, se calmează domnul Zoner, și joi dimineața reluăm discuțiile.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

Vreau drept la replică.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc.

Dar nu v-am pomenit. Eu nu v-am pomenit numele, decât pe domnul Rizescu.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

Ba nu! L-ați pomenit....

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnule deputat Gavra, vă rog mult....

Domnul Ioan Gavra:

Dar, când îl pomenesc o fac cu cea mai mare plăcere și onoare.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dați-i voie domnului deputat Zoner....

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Dacă aveam calitatea respectivă și trăiam în regimul trecut v-aș fi propus pentru "Ordinul Lenin", domnule Gavra, (ilaritate, aplauze) pentru că dumneavoastră susțineți revenirea la sistemul de sorginte sovietică.

Dacă v-ați uitat la statut, că nu e vorba de lege, este iarăși vorba de decorații, care au nume, nu mai spun că tot sistemul, toată ierarhia este total aiurea și contrară, total contrară unui sistem de decorații, și, în al treilea rând, avem acordul Ministerului Invățământului la textul respectiv.

Dânșii primesc niște diplome, treaba lor ce fac cu diplome, dacă primesc sau nu primesc bani, dar nu meritul, nu o decorație. Sistemul întreg este bazat pe acest principiu: decorația pentru onoare, nu pentru vechime și așa mai departe.

Ne-am înțeles și cu armata, citiți legea cum trebuie - vă fac și eu la fel cum îmi spuneți mie să citesc Regulamentul!

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

O să vă rog să-mi permiteți să-i dau un drept la replică domnului deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule profesor Rădulescu, mie mi-ar fi plăcut dacă dumneavoastră personal, cu chipul care se aseamănă cu al lui Lenin, cel puțin fizic și biologic, mi-ați fi înmânat un asemenea ordin. Vă păstram memoria veșnică amintire.

Vă mulțumesc, nu l-am primit, dar nici nu îl doresc în continuare că s-au schimbat și dumneavoastră și Lenin. Ați trecut la altceva.

Deci, vă mulțumesc frumos.

A doua chestiune.

Domnule profesor, vă rog frumos, dacă discutăm de regulamente, venim la normalitate. Statutul personalului didactic este lege. Să nu mai spuneți că nu este lege. Este lege, da? Organică, da? Vă rog frumos. O lege organică nu o modificați dumneavoastră prin nici o comisie specială.

Vă mulțumesc. Întrerupem discuțiile.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Continuăm, deci, discuțiile joi.

Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și vă rog să vă ganditi exact cum să votăm joi asupra acestor puncte.

Închei ședința de astăzi.

*

Ședința s-a încheiat la ora 16,32.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 23:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro