You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 14-10-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 1997

5. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Putem acum intra în proiectele înregistrate pe ordinea de zi. Vă anunț că de la ora 18, timp de o oră și 30 de minute va avea loc ședința consacrată întrebărilor și interpelărilor adresate Guvernului, precum și a răspunsurilor acestuia. Tot de la ora 18 va începe transmisia în direct pe Radio România - Actualități.

Deci, conform ordinii de zi, trecem la raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală din instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul de Justiție. Aveți în față raportul Comisiei de mediere, comisie care ne propune la pct.1, textul Camerei Deputaților, cu unanimitate de voturi. Există obiecțiuni?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2, comisia a adoptat în unanimitate textul Camerei Deputaților. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3, comisia propune textul Camerei Deputaților, cu unanimiate de voturi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4, cu unanimitate - textul Camerei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.6, textul Camerei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7, textul Camerei. Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.8, textul Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.9, textul Camerei Deputaților. Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 10. Text Camera Deputaților. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră raportul integral.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.