Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997

5. Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat. (Amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Continuăm cu proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat.

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, domnul deputat Munteanu.

Vă rog frumos comisia să ia loc.

Inițiatorul este?

Din loja Guvernului:

Este venită de la Senat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este venită de la Senat.

Domnul deputat Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat corespunde unei inițiative legislative depuse la Senat în legislatura trecută. El a fost aprobat de Senat și Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a Camerei Deputaților l-a avizat favorabil, în forma în care a fost proiectul de lege prezentat de la Senat.

Vă propunem să fiți de acord cu declararea orașului Calafat ca municipiu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul, în cadrul dezbaterilor generale.

Da, vă rog.

Domnul Ioan Roșca:

Sunt deputatul Roșca de Dolj.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat Roșca.

Domnul Ioan Roșca:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Parlamentarii doljeni trăiesc cu intensitate momentul în care Parlamentul României este chemat să aprobe Legea pentru declararea ca municipiu a orașului Calafat.

Evenimentul care a înscris orașul Calafat în istoria neamului a fost Războiul pentru independență din 1877, declanșat de pe redutele calafetene. Rămase în istorie sunt cuvintele: "Asta-i muzica ce-mi place!", la primele salve de tun, care anunțau începutul victoriei independenței statului român.

Astăzi, Calafatul, cu o populație de peste 25.000 de locuitori, oraș portuar în continuă dezvoltare, cu un peisaj urbanistic modern și o intensă activitate economică, socială și culturală, ne îndreptățește, pe cei care trăim și muncim în județul Dolj și în mod deosebit în orașul Calafat, să susținem și să vă rugăm, domnilor parlamentari, să aprobați, prin votul domniilor voastre Legea pentru declararea ca municipiu a orașului Calafat.

În numele deputaților doljeni și în mod deosebit a locuitorilor orașului Calafat, vă mulțumim. Se face, în sfârșit, dreptate, și eroicului oraș Calafat!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Îmi face plăcere să vă rog, în numele Grupului parlamentar PD și în numele colegilor deputați de Dolj, să votați acest proiect de lege.

Doljul este un județ, dumneavoastră știți acest lucru, foarte mare, ca populație și ca întindere, ca forță economică și este, la această oră, probabil singurul județ care are un singur municipiu, cel reședință de județ.

Vă rugăm respectuos să țineți cont de materialele pe care le aveți, de datele istorice și economice pe care le-a prezentat antevorbitorul meu și vă rog frumos să-l votați.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sturza-Popovici.

Vă rog.

Domnul Cornel Sturza-Popovici:

Doamnelor și domnilor colegi,

În mod clar, nu mă opun, deci, declarării orașului Calafat municipiu, dar, în ceea ce privește inițiativa legislativă, am spus și în comisie și trebuie să fim cu toții de acord, va trebui să oprim această hemoragie de inițiative legislative, din partea colegilor, de a declara mereu orașe muncipii în țară, fără a avea o grilă de condiții în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un oraș, pentru a deveni municipiu. Nu este suficient ca unul dintre noi să vrea ca orașul din care provine să devină municipiu, trebuie ca această localitate să îndeplinească și niște condiții.

Am mai discutat acest lucru și este bine ca, atunci când facem asemenea inițiative, să ne gândim că există deja, la Guvern, în pregătire, un proiect de hotărâre privind condițiile pe care orașele trebuie să le îndeplinească pentru a deveni municipii.

Să nu ne grăbim, pentru că, efectiv, devenind municipii, din multe puncte de vedere, există și dezavantaje, nu numai avantaje, pentru aceste orașe și, într-adevăr, un municipiu trebuie să arate, din multe puncte de vedere, ca și municipiu și nu, de multe ori, ca o comună ceva mai mare.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mitrea. Urmează domnul deputat Bălăeț.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu aș fi intervenit, dacă domnul deputat Sturza-Popovici nu ar fi formulat: trebuie să oprim aceste inițiative legislative din partea colegilor. Acest punct de vedere l-am auzit și săptămâna trecută, în Biroul permanent, și mă simt dator să afirm, de fiecare dată, când aud asemenea puncte de vedere, că noi nu avem dreptul să oprim inițiativele legislative ale celor care, conform Constituției, au dreptul să le facă. Sigur, putem să le analizăm, comisia de specialitate este cea care trebuie să analizeze, dar nu putem pune, nici măcar problema, în acest mod: să interzicem noi sau să oprim inițiativele legislative ale celor care, constituțional, repet, au acest drept.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Ideea de a opri inițiativele acestea, privind trecerea orașelor din forma de orașe în categoria de municipii, mi se pare anacronică și nepotrivită situației în care ne aflăm. Orașele pe care, dintr-un județ sau altul, le propunem noi sau altcineva, prin inițiativă, de a deveni municipii au o justificare în plan local și în plan general al dezvoltării țării.

Ca oltean și ca un bun cunoscător al orașului Calafat, și ca istorie, și ca prezent și, mai ales, ca perspectivă de dezvoltare, susțin această inițiativă și consider că aici avem de-a face cu o problemă care trebuie să ducă la o mai bună situare a orașului respectiv pe harta țării.

Cred că este bine să procedăm în felul acesta, pentru că, trecând de la categoria de orașe la municipii, am avut și în județul Călărași o situație asemănătoare cu orașul Oltenița.

Pe plan local, orașele mari, în categoria de orașe, și nu de municipii, sunt defavorizate cu acele care sunt de-abia trecute de la comună la oraș.

Noi trebuie să facem distincție și să dăm posibilitatea ca orașele mari, realmente să se poată dezvolta ca atare. Prin poziția sa la Dunăre, prin capacitatea economică, industrială, aș putea spune, rămasă, din păcate, într-o formă embrionară, orașul Calafat merită gradul de municipiu și în problemele administrative nu afectează cu nimic bugetul general, pentru că realizează prin reechilbrarea bugetului județului respectiv, mai bine împărțit, mai bine gospodărit și în raport de populația reală care există acolo.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sturza-Popovici, replică.

Domnule deputat Sturza-Popovici, mai luați cuvântul?

Domnul Cornel Sturza-Popovici:

Domnului deputat Miron Mitrea vreau să-i spun că, încă o dată, deci, eu nu am optat pentru interzicerea de inițiative legislative, am optat doar pentru rațiunea de a aștepta, totuși, această grilă de criterii și să vedem care dintre localitățile noastre-orașe, până la urmă, corespund unei asemenea inițiative legislative. Și, pentru Calafat, am spus, de la bun început, că nu mă opun inițiativei, însă, pentru viitor, a fost ideea să iau cuvântul.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Munteanu.Urmează domnul deputat Neculai Grigoraș.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În mod neașteptat, acest proiect de lege a stârnit controverse mai ample decât ne-am fi așteptat.

Vă rog să aveți în vedere faptul că Guvernul are în studiu, de la primirea mandatului său, elaborarea unor proiecte de sinteză, unul privind trecerea unor orașe la categoria de municipii, ca și un altul privind trecerea unor comune la categoria de orașe. Vor fi niște proiecte de lege, să zicem, de sinteză, dar, înainte de a ne pronunța, noi, comisia de specialitate, în cazul acesta concret, al orașului Calafat, care s-a cerut să devină municipiu, am consultat Guvernul și am constatat că, în acel proiect de lege, care este pe filiera aprobărilor interne în cadrul Guvernului, această localitate trece de la categoria de oraș la categoria de municipiu. Prin urmare, punctul de vedere pe care l-a exprimat, pe justețe, în principiu, colegul nostru, domnul Sturza-Popovici trebuie amendat cu faptul că Guvernul a fost consultat și Guvernul este de acord cu acest punct de vedere exprimat de inițiativa legislativă, care a devenit proiect de lege, prin aprobarea sa de către Senat. Pentru acest motiv, Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege la care m-am referit.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă rog să-mi dați cuvântul, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt, înaintea dumneavoastră, de luat cuvântul domnul deputat Neculai Grigoraș și...

Vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România, vin să susțin și eu acest proiect de lege și, în plus față de cele prezentate de antevorbitori, vreau să adaug că orașul Calafat îndeplinește toate condițiile pentru a fi trecut în rangul superior, respectiv la rangul de municipiu. Este atestat documentar din anul 1424, dispune de o amplă rețea de instituții sociale, de instituții de învățământ, de instituții bancare, funcționează Banca Agricolă, Banca Comercială, Bancoop-ul, Banca "Ion Țiriac", Bancpost-ul, unități de CEC, dispune de muzeu, casă de cultură, trei cămine culturale, bibliotecă, cinematografe, două licee, dispune de un număr foarte mare de locuințe, 6556 de locuințe, din care 3215 apartamente, dispune de hotel, dispune de 65 de unități de alimentație publică, îndeplinește, din aceste condiții, absolut toate, repet, condițiile pentru a fi trecut la rangul de municipiu.

Având în vedere și cele prezentate anterior, inclusiv susținerea din partea Guvernului, vă propun și din partea Partidului Democrației Sociale din România, să aprobați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Eu nu sunt oltean și nici n-an de gând să fiu. Sunt moldovean și în Moldova, nu de multă vreme, tot umblă vorba că noi suntem cumva marginalizați, suntem nedreptățiți, suntem vitregiți și așa mai departe. Și să știți că între anumite limite este adevărat acest lucru.

Și, cu toate acestea, eu, ca moldovean, și deputații moldoveni colegi cu mine suntem de acord să dăm o mână de ajutor oltenilor și să susținem acest proiect legislativ.

Noi nu ne luăm după ce a spus domnia sa dinainte, că acest oraș este atestat nu știu când. Sunt orașe și mai vechi. Sunt localități atestate mai de mult și au rămas totuși la nivel de comune. Nu acesta este argumentul.

Argumentele principale sunt cele pe care le-ați spus după aceea.

Într-adevăr, acest oraș, prin care am trecut și eu de câteva ori, merită să fie municipiu. Și am să aduc un argument în plus, pe care nu știu de ce, oltenii nu-l aduc. Acolo se va face pod peste Dunăre. Știm ce înseamnă asta pentru dezvoltarea economică viitoare a unei localități.

Astfel încât, ca moldovean, cu sufletul lipsit de invidie și de gelozie și plecând deci de la principiul că toate regiunile țării trebuie să se dezvolte armonios și așteptând ajutorul viitor al oltenilor pentru inițiativele viitoare ale moldovenilor, vă rog respectuos să votăm pozitiv, adică să votăm pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc frumos. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau să vă spun că mă adresez domniilor voastre de astă dată în calitate de fost deputat de Dolj.

Eu am bătut județul și am fost deseori la Calafat și, alături de Calafat, mai cu seamă la Basarabi, pentru că acolo sunt sorburile, 6 sorburi executate de englezi în Dunăre, pentru ca să adape cu apă sistemele de irigații. Eu am văzut Calafatul și există un curent de opinie în general în județ și la forurile respective și la oameni cu privire la ridicarea acestui oraș la rangul de municipiu și eu sunt pentru admiterea aceste inițiative legislative nu numai pentru rațiuni istorice sau pentru salturile actuale care s-au produs în viața orașului pe mai multe planuri, dar și pentru viitorul său în legătură cu acest pod. El este oraș la Dunăre foarte important acum și viitorul lui este asigurat. El va fi oricum ridicat la rangul de municipiu mai devreme sau mai târziu. Dar acum el îndeplinește condițiile.

Vă rog, deci, respectuos, în acest sens să votați fără nici o rezervă. Este bine să fie ridicat la rangul de municipiu.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu sunt ..... Da, domnul deputat Leonăchesu. Vă rog.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Dacă-mi permiteți încă un argument pentru ceea ce dorim noi să votăm noi astăzi.

Există în Spania un oraș Calafat. Ar fi bine să ridicăm și orașul nostru, localitatea aceasta la același nivel. Să nu rămânem mai prejos decât frații noștri din Spania.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Trecem la dezbaterea proiectului de lege începând cu titlul lui.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Legea în ansamblul ei, fiind o lege organică, o vom supune votului final marți, la ora la care am convenit să supunem și celelalte inițiative legislative la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 19:22
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro