Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea Legii partidelor politice (Amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Acum intrăm în propunerea legislativă privind modificarea Legii partidelor politice. dezbaterea acestei inițiative a fost începute în Data de 8 septembrie. Au fost dezbateri generale și s-a aprobat titlul acestei propuneri.

Deci, vom continua cu dezbaterea pe articole.

Art. 1, preambul. Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Deci, este vorba de preambul. "Se modifică art. 39,după cum urmează...."

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, domnule președinte, având în vedere că am modificat în ședința anterioară titlul acestei legi, este necesar pentru corelare ca să modificăm și art. 1.

Pe de altă parte, v-aș propune, ținând seama că există un art. 2 în legătură cu intrarea în vigoare a legii, art. 1 să fie art. I, care să aibă următorul conținut:"Art.39 din Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicat în "Monitorul Oficial al României", partea I nr. 87 din 29 aprilie 1996, se modifică și se completează având următorul cuprins...."

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Ca atare, inițiatorul fiind de acord, vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar.

O să vă rog să mi-l dați și în scris pentru Departamentul Legislativ și pentru... Deci, el este înregistrat în stenogramă, da?

Preambulul art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă a fost adoptat preambulul.

Art. 39 alin. 1. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Alin. 2, deci, în art. 39, aici, se reiau o serie de alineate care fac parte, în forma în care sunt, din actuala lege.

Deci, alin. 2 este identic cu alin. 2 din lege. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, alin. 3. Dacă sunt intervenții la alin. 3? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 4. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 5. Intervenții? Alin. 5 este identic cu cel din lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Un vot.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă, adoptat.

Alin. 9. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot.

Abțineri? Una.

Adoptat, cu o abținere și un vot împotrivă.

Alin. 10. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Adoptat.

Alin. 11. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi.

Abțineri? O abținere.

Cu 3 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptat.

Art. 39 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 7 sunt voturile împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

Art. I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

Art. 2 ar urma să devină II.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, art. II va avea următoarea redactare:"Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în "Monitorul Oficial al României", partea I".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Márton.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Mulțumesc.

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Conform ideii consacrate în Constituție că nici o lege nu poate avea caracter retroactiv trebuie să ne gândim, oare în momentul în care intră în vigoare o lege, această retroactivitate decurge doar din acel moment sau din momentul în care ai luat o decizie asupra căreia se aplică hotărârile legii respective.

După părerea mea, nu poate fi sancționată nici o acțiune, pentru că este retroactivă această sancțiune care s-a luat înaintea apariției unei legi.

Ca atare, vă propun:"Prezenta lege intră în vigoare după constituirea noului Parlament ales, de la data publicării în "Monitorul Oficial". Deci, este clar. Partidele sau formațiunile politice care au participat în alegeri la momentul '96 n-au știut de existența unei asemenea legi. Deci, nu pot fi nici stimulate, nici sancționate de această lege, pentru că ar fi o retroactivitate, cel puțin în concepția mea.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am o chestiune de procedură. Domniile voastre știți foarte bine că există niște regulamente în activitatea noastră parlamentară. Orice modificare a Constituției se face în urma unor alegeri generale, pentru a se aduce pe aceste bănci o Adunare Constituantă. Or, noi nu suntem Adunare Constituantă. Aprobarea acestei legi ar însemna o modificare a Constituției și nu avem dreptul să o facem.

Constituția noastră spune foarte clar, în mai multe rânduri, uneori chiar direct, că "toți cetățenii țării sunt egali în drepturi" și sunt "interzise orice discriminări". Deci, inclusiv discriminările pozitive. Nu avem dreptul să votăm o lege prin care să instituim asemenea discriminări, să instituim o inegalitate în drepturi, chiar dacă doamna care a propus această lege ar pierde niște electori în județul Prahova.

Este datoria Parlamentului României să vegheze, în primul rând, la respectarea Constituției pentru tot ceea ce judecă și pentru tot ceea ce adoptă aici.

Am primit de la domnul, ilustrul nostru coleg, domnul Popescu, acum 3 săptămâni, la o întrebare în genul acesta, am primit un răspuns în doi peri și foarte amenințător la adresa mea. Rămân la părerea, pe care o împărtășesc majoritatea celor cu care am vorbit, că această lege încalcă Constituția și, astfel, deschidem "cutia Pandorei". Astăzi o încălcăm într-un fel, mâine o vom încălca în altfel și cereri vor veni din toate părțile.

Deci, o asemenea lege nici nu are dreptul să fie votată.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Zoner și pe urmă doamna deputat Ivănescu, inițiator. Vă rog.

Deci, vă referiți la art. II. Nu discutăm chestiuni... Dezbaterile generale au avut loc pe data de 8 septembrie.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Eu atâta am vrut să spun. Evident, domnul Marton Árpád are dreptate. De astă dată numai sunt într-o divergență cu domnul Țurlea, cu care mă cam cert în comisie, dar atrag atenția încă o dacă că unul din motivele pentru care a fost respinsă această propunere în Comisia pentru drepturile omului - sesizată în fond - tocmai unul din motive a fost cel ridicat de colegul de la UDMR, domnul deputat Márton Árpád și, ca atare, nu putem vota în felul propus de către inițiator și nici de către domnul deputat Gaspar. Cel puțin în ceea ce mă privește și cred că reprezint aici și punctul de vedere cel puțin al majorității celor din comisie.

N-am dreptul să vorbesc în numele comisiei, deși sunt secretar, dar văd că domnul președinte lipsește, dar în unanimitate, comisia a respins acest proiect de lege, din motivele menționate în cursul dezbaterilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

La art. II aveți o propunere de amendament?

Domnule deputat Márton, dumneavoastră ați intervenit aici. Aveți o propunere de amendament la pct. II ? (Domnul deputat Márton Árpád înmânează amendamentul domnului vicepreședinte Ioan Chiliman).

Deci, domnul deputat Márton mi-a înmânat următorul amendament, ca urmare a celor spuse de dânsul. Art. II : "Prezenta lege intră în vigoare după constituirea noului Parlament ales, după publicara sa în "Monitorul Oficial".... Deci, formularea nu este foarte potrivită. Ideea este ca această lege să intre în vigoare după constituirea următorului Parlament.

Comisia sesizată în fond este Comisia juridică. Domnule deputat Emil Popescu, vă predau amendamentul ca să-l aveți și să vedeți despre ce este vorba... (Discuții la masa prezidiului).

Domnul Emil Teodor Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să mă credeți că după ce doamnele din Parlament au luat cuvântul data trecută, am rămas ușor deprimat în legătură cu dorința noastră de a spori numărul femeilor în Parlament. Pe diferite argumente și căi s-au exprimat poziții contrare, exact de către doamnele femei, colegele noastre. Lucrul acest mi se pare nenormal.

Sigur că noi trebuie să respectăm legea, dar dacă am primi amendamentul domnului Márton, așa cum este el acum formulat, ar însemna că vom priva viitorul Parlament, următorul Parlament, Parlamentul imediat următor îl vom priva tocmai de efectele acestei legi, pentru că se confundă de foarte multe ori retroactivitatea legii cu aplicarea imediată a legii celei noi. Deci, sunt două fenomene distincte, dar uneori vecine și conexe. Fenomenul de retroactivare a unei legi, ceea ce nu este în cazul de față, cu fenomenul de aplicare imediată a unei legi în viitor, ceea ce este în cazul de față.

Datorită delicateții situațiilor care sunt considerate a fi temei de retroactivare sau de activare în viitor, de ultraactivare, se ajunge la această confuzie. De ce spun că argumentul domnului Márton, amendamentul nu poate fi primit așa cum e - e ceva bun în acest amendament - pentru că înseamnă că după aceea, după ce Parlamentul este constituit, abia atunci începe această lege să-și producă efectele. Prin urmare, abia la al doilea Parlament următor, partidele vor fi încurajate în sensul acestei legi de a face și de a drege, pentru ca femeile să intre în viitorul Parlament.

Vă rog, deci, să urmăriți cu atențiune. Suntem în 1997. Nu suntem, încă, în campanie electorală, nu se fac încă liste, dar suntem în situațiunea că spunem prin această lege - indiferent ce ar spune ea, ce ar prevedea ea - spunem că ea va intra în vigoare după ce Parlamentul, imediat este deja constituit după vechile formule, după vechile canoane, după vechile criterii. Prin urmare, legea aceasta nu își va produce efectul pentru viitorul Parlament următor. De aceea, eu vă propun să fim înțelepți și să prevedem că această lege va intra în vigoare legând-o de un anume moment al procesului electoral, pentru că în felul acesta ea își va produce efecte pentru viitor, evident, nu va fi vorba de nici o retroactivitate, lucru evident.

Cred că și domnul profesor Marțian va lua cuvântul și va fi de acord cu mine. Sper. Și domnul Gaspar, sper. Dar vom face în așa fel încât să încurajăm partidele prin aceste mijloace și procedee, pentru ca să așeze deja pe listele lor pentru viitorul Parlament, imediat următor, mai multe femei. Altfel, înseamnă că după anul 2000, vom avea un Parlament în 2004 și abia atunci legea își va produce efectele ei concrete pentru listele pentru viitorul Parlament, în 2004. De aceea, eu împărtășesc numai parțial punctul de vedere al domnului Árpád Márton, sunt de acord cu dânsul până la un punct. Dar cred că ați sesizat domniile voastre cu toții că nu e de conceput ca legea să intre în vigoare abia după ce Parlamentul cel nou va fi constituit. Ea trebuie să intre în vigoare, în opinia mea, în momentul în care începe procesul electoral.

Acest moment îl putem lega de o anume dată sau de data fixată pentru depunerea de candidaturi, de liste. Nu știm, va fi tot pe scrutin de listă. Nu? Cred că așa va fi.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Constituirea viitoarei legislaturi.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vedeți, chestia asta este destul de gingașă și, de aceea, îl rog și pe domnul Gaspar, ca să avem un vot comun, și pe domnul profesor Marțian, pentru care avem toată considerația, să-și spună opinia. Cred însă că împărtățiți ideea de bază și anume că legea trebuie să intre în vigoare înainte de a se efectua..., de a intra în campanie și înainte de a rămâne definitive listele. Adică, odată ce s-a împlinit termenul acela în care listele pot fi depuse, aleluia! Deci, trebuie să găsim o formulă ceva puțin mai înainte, pentru ca partidele să ia aceste stipendii și ele să fie încurajate.

Vă mulțumesc. Doresc foarte mult... oricine dorește. Dar, v-am spus, deci, punctul de vedere de principiu.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Propunerea dumneavoastră de text cam cum ar suna?

Domnul Emil Teodor Popescu (din sală):

A ! Vă fac eu, îl aranjez eu cu domnul. Să vedem dacă și dânșii sunt de acord.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Márton a cerut cuvântul, după care domnul deputat Gaspar.

Vă rog.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule Popescu, mă scuzați, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră și am putea să ne convingem. Dar, eu cred că intrarea în vigoare a acestei legi înseamnă că din acea zi se alocă banii, conform prevederilor acestei legi. Or, dacă această alocare nu începe cu primul Parlament constituit după apariția legii în "Monitorul Oficial", înseamnă că pe o perioadă, mai mică sau mai lungă, se aplică și actualului Parlament. Ăsta nu mai este un stimul pentru viitor, ci este un act de punitate pentru prezent sau pentru trecut, mai ales. Deci, despre asta este vorba. Dacă eu vreau să stimulez, spun partidului respectiv: "Fii atent, pune mai multe femei pe listă, că de la data constituirii noului Parlament vei primi bani ca atare". Dar, dacă eu oricând, înaintea constituirii noului Parlament încep să aplic această lege, pur și simplu sancționez o acțiune retroactiv. Deci, s-a luat o decizie fără cunoștință de existența acestei legi. Eu cred că stimularea constă tocmai în faptul existenței prealabile a acestei legi.

Ca atare, eu îmi mențin amendamentul.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu împărtășesc punctul de vedere exprimat aici de președintele Comisiei juridice. Vreau să vă citesc art. 78 din Constituție:"Legea se publică în "Monitorul Oficial al României" și intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei".

Deci, noi acum, urmează să stabilim la ce dată va intra această lege în vigoare. Și va trebui să fie foarte clar precizată. Nu putem să o legăm de un anumit eveniment, ci de o dată certă, pentru că altfel ieșim în afara cadrului constituțional.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

O să rog inițiatorul, împreună cu Comisia juridică să găsească o formulare.

Domnul deputat Dan Marțian. Vă rog.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Dacă ar fi să mă conduc după o anumită lăcomie partinică ar trebui să fiu de acord cu amendamentul în redactarea pe care a făcut-o autorul. Nu cred, însă, că pornind de la o stare din asta conjuncturală asta ar fi poziția firească și, cum să spun eu, legitimă din toate punctele de vedere. De ce? Eu cred că din moment ce se stabilesc niște măsuri menite să stimuleze promovarea pe locuri eligibile în Parlament a femeilor, bine este ca acest lucru să fie avut în vedere înainte de o campanie electorală, în așa fel încât partidele să-și poată evalua toate șansele și aspectele legate de liste cât mai competitive și, în acest fel, se vor putea lua în considerare anumiți stimuli pe care îi conține această lege.

Dacă noi, dimpotrivă, venim post factum și pornim de la starea pe care a consacrat-o rezultatul alegerilor din anul trecut, nu cred că mergem în direcția logicii pe care o conține această propunere de modificare. Și, atunci, eu sunt de acord cu propunerea și ideea care a fost enunțată de domnul Emil Popescu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în sensul de a stipula o prevedere că în ceea ce privește acordarea unor stimulente în vederea promovării femeilor pe locuri eligibile în listele partidelor sau, dacă nu vor fi liste, mă rog, în alt mod, să se prevadă ca aceste stimulente să fie aplicate odată cu prima campanie electorală pentru alegerea Parlamentului României.

Mi se pare că este firesc, mi se pare că ține de o dimensiune nouă pe care această propunere legislativă o introduce în ceea ce privește modul de concepere în unele articulații ale ei a forței competitive concurenționale pe care partidele o să o aibă în vedere cu prilejul primelor alegeri. De aceea, mi se pare mai firesc acest lucru.

Dacă ar fi să merg pe linia consacrării datului, a existentului, sigur că noi am avea îndreptățire pentru că avem un număr de colege care sunt deputate, au fost alese pe listele partidului nostru și am avea anumite avantaje.

Dar eu cred că, totuși, anumite principii și poziții de fond și de echitate nu trebuie sacrificate, în beneficiul unor câștiguri momentane. De aceea sunt de acord cu modul în care a pus această problemă domnul deputat Emil Popescu.

Urmează să se dea redactarea corespunzătoare și eu cred că este o soluție acceptabilă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am senzația că spiritul acestei legi nu este neapărat suma de bani care se vehiculează către un partid sau altul. De aceea cred că a scoate, în discuțiile noastre, sau a ne referi special la acest lucru este împotriva spiritului pe care inițiatorul l-a vrut în această lege, aceea de a recunoaște necesitatea aducerii în rândurile noastre și a prezentării importanței pe care o are femeia în societatea noastră.

Sigur, am ascultat punctul de vedere al domnului Emil Popescu și al domnului Márton. Cu domnul Márton, nu pot să fiu de acord. Domnul Popescu a dat o soluție care, de fapt, este identică cu cea a domnului Márton, numai că are alt termen de aplicare. Indiferent că legea intră în vigoare la 30 de zile după publicare sau o dată cu începerea noii campanii electorale, ea tot va funcționa o vreme pe actuala structură a Parlamentului. Sigur, se poate stabili o dată. Eu personal nu am nimic împotrivă, dar cred că ar fi bine să intre așa cum este, să păstrăm formularea care există în proiectul de lege, ca să păstrăm spiritul legii și să nu fim mercantili, să nu ne gândim neapărat la sumele de bani.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci avem un text.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Uitați ce este, am ajuns la concluzia, în sfârșit, înțeleaptă că nu toată legea, ci numai aceste alineate trebuie să intre în vigoare la o anume dată, fiindcă legea este în vigoare deja de acum, Legea electorală, în ansamblul ei.

Ceea ce ne-a scăpat nouă până acum, aceasta este o morală pentru faptul că nu trebuie să alcătuim textele pe picior, așa repede. Dar acum l-am alcătuit. Iată cum va suna el: "Dispozițiile prevăzute în articolul cutare, alineatul cutare din prezenta lege", este vorba de acele alineate care acordă stipendiile, "intră în vigoare", deci ele, numai ele, aceste dispoziții, "la data ce va fi stabilită prin lege, de începere a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare ale următoarei legislaturi".

Cred că acum textul este foarte clar și sunteți de acord cu el. Da, domnule Gaspar? Da?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Da.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Deci, vă rog să votați acest text.

(Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Numai..., domnule profesor, vă rog frumos! Vă rog frumos, ne-am chinuit mult pe textul acesta. Este ceva grav?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Avramescu.

Vă rog.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Formula pe care o propune domnul deputat Popescu este o formulă de compromis, între formula propusă de domnul deputat Gaspar și formula propusă de domnul Márton.

Or, eu cred că, în această situație, nu își are nici un obiect compromisul. Sumele de bani care se acordă, redistribuirea lor, așa cum este propusă în proiectul de lege, nu afectează fundamental alocațiile pe care le primesc partidele, pentru ca să ne cramponăm de acest capitol.

În aceste condiții, pentru că consider încă o dată că, compromisul nu își are obiectul, eu cred că propunerea domnului Gaspar este cea mai judicioasă. Începem de acum.

Poate dacă domnul Gaspar este de acord, din motive, cum să vă spun, contabile și ale bugetului de stat, să fie aplicate nu la 30 de zile, ci de la 1 ianuarie ale anului următor, numai dacă este dumnealui de acord cu așa ceva, pentru că este amendamentul dumnealui, dar altfel nu are rost să trecem la un compromis care nu își are obiectul, înainte de campania electorală. De ce atunci? Pentru că logică are ori de acum, ori de la Parlamentul următor. Și, față de aceste variante, eu optez și vă propun varianta domnului Gaspar, cu o îmbunătățire pe care am menționat-o și numai dacă dumnealui este de acord.

(Comentarii în sală)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Ivănescu, inițiatoarea proiectului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Încă o dată, fac apel la memoria dumneavoastră și la înțelegerea dumneavoastră.

Acest proiect de lege, această inițiativă legislativă nu sancționează, este vorba de o stimulare a democratizării vieții în interiorul partidelor politice. Deci este vorba să aplicăm această lege pe situația actuală, pentru ca, în viitor, acest deficit de democrație, pentru că este clar, este vizibil, 5% femei, în structura de decizie legislativă, este mult prea puțin și mult prea nereprezentativ pentru națiunea noastră. Deci, încă o dată, fac apel la dumneavoastră ca să votați propunerea de art.2 din inițiativă, completată de domnul Gaspar, cu un termen stabilit la 30 de zile de la publicarea în "Monitorul Oficial", pentru că vreau să vă atrag atenția că va urma, în caz că votul dumneavoastră final va fi pozitiv, vor urma discuții și în Senat, aceasta nu înseamnă că, în această perioadă, în care sunt atâtea proceduri de urgențe, va fi foarte curând. Deci este neprecizată data în timp, calendaristică.

Deci, încă o dată, vă rog să votați propunerea din inițiativa legislativă, completată prin amendamentul domnului Gaspar, și nu cea propusă de domnul Popescu, în calitatea de președinte al Comisiei juridice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor și doamnelor,

Respectuos vă învederez că, din punctul meu de vedere și al comisiei, nu este nici o problemă. Noi suntem de acord cu doamna Ivănescu. Noi am ajuns la acest text de compromis, apropo de ce spune distinsul nostru coleg, domnul Avramescu, pentru că domnul Márton a făcut această obiecțiune, de la ea s-a pornit. Deci, dacă domniile voastre doriți ca să intre în vigoare de la data publicării legii în "Monitorul Oficial", este foarte bine. Sau la 30 de zile, după ce ea va fi publicată în "Monitorul Oficial", iarăși va fi foarte bine. Este din ce în ce mai bine, nu am nimic împotrivă!

Domnule Márton, sunteți de acord?

Domnul Márton Árpád - Francisc (din bancă):

Este neconstituțional!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Poftiți, ați auzit, deci... Și eu vă spun că nu este neconstituțional, fiindcă nu este decât o aplicare imediată a legii. Deci legea va dispune tot pentru viitor, un viitor apropiat, dar tot pentru viitor. Să presupunem că ea va intra, va fi promulgată de președinte în noiembrie și se pulică în "Monitorul Oficial" din decembrie 1997, este foarte bine, înseamnă că ea dispune pentru viitor, domnule Márton! Și, deci, va începe să-și producă efectele după data când apare în "Monitorul Oficial". Este clar că nu are nici o legătură cu retroactivitatea.

De aceea ne împiedicăm, fiindcă, vedeți bine, se confundă retroactivitatea legii cu aplicarea imediată a legii noi. Prin urmare, dacă doriți și suntem de acord așa, atunci vă întreb, domnule Gaspar, suntem de acord de la data publicării în "Monitorul Oficial"?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

La 30 de zile după publicarea în "Monitorul Oficial".

Domnul Emil Teodor Popescu:

La 30 de zile după data publicării în "Monitorul Oficial".

Vă rog frumos...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Márton Árpád - Francisc.

(Discuții aprinse în partea dreaptă a sălii)

Domnul Márton Árpád - Francisc:

În primul rând, vreau să accentuez că, dacă cele două Camere au 5% femei, noi avem peste acest procent, deci nu aceasta este problema. Problema este a retroactivității. Adică noi am mai adoptat legi, din care pot să vă dau exemple. De exemplu, cum poate cineva să aibă o diplomă de licență, nu, trebuie să aibă un examen de licență, care constă în ... și nu enumăr în ce. Și toți cei care și-au luat diploma altfel trebuie să se conformeze, că, altfel, diploma lor nu este valabilă. Și aș putea să continui la fel, pentru actul, în sine, al alegerilor, al promovării în Parlament, a fost prealabil acestei legi. Deci, cine a luat o decizie, a luat-o în necunoștința acestei legi. Deci este retroactiv. Oricum, este o sancțiune a unui act, a unei decizii, în necunoștința legii. Este retroactiv. Este clar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Îmi pare rău că trebuie să intervin, a șaptea oară, inutil, fiindcă ne batem capul cu o falsă problemă. Îi răspund direct domnului Márton, din curtoazie pentru dânsul: legea cu privire la diplome, dacă se modifică azi, va rămâne legea veche și valabilă pentru diplomele care au fost eliberate până azi și de mâine încolo se aplică legea nouă cu privire la diplome. Vechile diplome rămân supuse legii vechi, noile diplome vor fi supuse legii noi. Nu este nici un fel de retroactivare, aici este confuzia.

Vă rog frumos, pierdem timpul, domnilor! Să tranșăm chestiunea prin vot. S-au luat deja destule replici, haideți să votăm textul, așa cum vi l-am propus, adică la 30 de zile după data publicării în "Monitorul Oficial".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu cred că cel mai bun lucru, în momentul de față, este să tranșăm prin vot.

Vă rog frumos să fiți atenți. deci domnul deputat Márton a făcut un amendament la acest text, domnul deputat Gaspar a făcut un amendament la text.

Eu supun spre aprobare, în ordine, cele două amendamente și voi începe cu amendamentul pe care l-a propus domnul Gaspar, de completare a textului cu: Monitorul Oficial al României - Partea I și art.2 să devină II. Vă supun spre aprobare această formulare...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Deci formula Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceasta și spun.

Deci amendamentele le supun în odine la vot, în ordinea în care au fost făcute.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? 18 voturi împotrivă.

Abțineri? Obiecțiuni? Nu sunt. abținere.

A fost adoptat textul propus de inițiator, completat prin amendamentul domnului Gaspar.

Celălalt nu îl mai supun la vot.

Votul final pentru acestă lege, care are un caracter organic, tot marți, la ora 11,30. Rog, cu ocazia aceasta, grupurile parlamentare, să încerce să ia măsurile necesare pentru ca marți să avem asigurat cvorumul pentru vot pentru legi organice.

Doamna deputat Ivănescu, inițiatoarea.

Vă rog.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Nu vă voi reține mult, dar trebuie să vă mulțumesc pentru spiritul de democrație de care ați dat dovadă și, încă o dată, am avut confirmarea pe care o aveam din istorie, că bărbații onorabili, de-a lungul istoriei, s-au cam opus drepturilor femeii, iar bărbații remarcabili au luptat în favoarea lor.

Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi.

(Aplauze puternice)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:28
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro