Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Din partea inițiatorului,... avem delegat.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, la datorie, domnul președinte Vida.

Până apare delegatul Guvernului, este vorba de câteva secunde, dacă domnul președinte al comisiei dorește să ia cuvântul?

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României, supus dezbaterii Camerei Deputaților, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile art.70 din Acordul european de asociere a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.20/1993. Prin acest acord, țara noastră și-a asumat răspunderea de armonizare a legislației vamale naționale cu legislația vamală comunitară.

Proiectul Codului vamal al României satisface, în totalitate, realizarea acestui angajament internațional și este în deplină concordanță cu programul de reformă economică. Proiectul a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ și Comisia pentru industrie și servicii.

În cadrul dezbaterilor în comisii, au fost prezentate 140 de amendamente, din care 89 au fost admise.

Menționăm că proiectul de Lege privind Codul Vamal al României a fost votat în unanimitate de către cele două comisii sesizate în fond.

Având în vedere cele prezentate, vă propun spre dezbatere și aprobare în plen acest proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

Bună ziua!

Expunerea prezentată de domnul președinte Vida este completă. Ce aș putea să vă spun este că Direcția Generală a Vămilor este într-un proces de modernizare. La această oră, avem o investiție în curs de 12 milioane de ECU privind informatizarea sistemului vamal. Deja noul Cod vamal era necesitate, pentru a introduce această investiție. Deja noi am început investiția, implementăm sau, ca să nu folosesc cuvântul, introducem noul sistem informatic, însă nu avem legislația. Cumva am pus carul înaintea boilor.

Această lege a fost dezbătută și de cei de la Comisia comunitară, Comisia 21 a Pieței Comune, este complet acordată cu legislația europeană.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbaterile generale, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Albu, din partea Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Necesitatea unui proiect de lege modern privind reglementări în domeniul vamal devenise tot mai imperioasă. Considerăm că punerea în discuție a acestui proiect de lege este binevenită. Noi, Grupul parlamentar al PDSR, susținem proiectul de lege respectiv.

Domnii din Comisia de politică economică, reformă și privatizare, aparținând acestui grup, au intervenit cu numeroase amendamente, pe care le constatați și în raport. Majoritatea acestor propuneri, pe care noi le-am făcut, au fost acceptate. Sunt, însă, și propuneri de amendare care nu au fost votate în comisie și cu care ne permitem să revenim în plenul Camerei, întrucât le considerăm de maximă importanță și de mare utilitate.

Încă o dată, considerăm că Guvernul a procedat bine punând acest proiect de lege în discuție și că, pentru discutarea lui, s-a renunțat la sistemul ordonanțelor de urgență, întrucât ni s-a permis să-l îmbunătățim în mod corespunzător.

Îl vom vota.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt intervenții din partea celorlalte grupuri parlamentare? Nu sunt.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

(La ora 11,25, a preluat conducerea ședinței domnul vicepreședinte Andrei Ioan Chiliman)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Îmi cer scuze pentru această mică întrerupere pentru schimbarea ștafetei.

Suntem la titlul Legii pentru adoptarea Codului vamal al României.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Înainte de articolul unic al legii, vom începe cu Codul Vamal al României și vă supun spre aprobare titlul "Codul Vamal al României".

Intervenții?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I, intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1, primul alineat, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1, alin.2, raportul comisiei, intervenții?

Domnul deputat George Șerban.

Domnul George Șerban:

La art.1 alin.2 mi se pare că formula propusă de inițiator este mai adecvată obiectului acestui text de lege, respectiv: "Prezentul Cod se aplică tuturor mărfurilor introduse sau scoase din țară de persoane juridice sau fizice".

Amendamentul prin care se înlocuiește cuvântul "mărfuri" cu "bunuri", sub pretextul că ar fi mai cuprinzător, nu se justifică, pentru că se referă la persoane juridice sau fizice. Intuiesc că s-a vrut să se facă diferențiere între bun adus în scopul utilizării, și nu comercializării, dar fiind vorba de o persoană fizică, eu zic că textul, așa cum a fost redactat de inițiator, este mai potrivit și mai adecvat sferei de aplicare a acestei reglementări.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, împărtășesc soluția comisiei. Din punct de vedere juridic, vorbim de "bunuri" și nu de "mărfuri".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, juridic, este bună propunerea comisiei: "bunuri" și nu "mărfuri".

Inițiatorul. Vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

S-a discutat, în comisie, îndelung, această propunere a domnului Bercea. Noi ne-am însușit definiția "bunuri" și s-a introdus și definiția "bunuri" în cuprinsul Codului vamal. Este mai cuprinzătoare, pentru că, în definiția cuvântului "bunuri" intră și categoria "mărfuri".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, mențineți punctul de vedere?

Domnul Iuliu Vida:

Denumirea de "bunuri", din punct de vedere juridic, este mai bine formulată, fapt pentru care comisia susține prevederea din raport.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat George Șerban, vă mențineți...?

Domnul George Șerban (din bancă):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă mențineți.

Supun spre aprobare. Având în vedere că propunerea dumneavoastră este prevederea inițială, supun întâi propunerea comisiei. Deci vă supun spre aprobare varianta comisiei, pentru alin.2, art.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu un vot împotrivă, s-a adoptat versiunea comisiei.

Vă supun spre aprobare art.1, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, alin.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, alin.2, nr.crt.2 din raport.

Da, vă rog.

Vă rog să vă prezentați.

Domnul Radu Mânea:

Radu Mânea, PNȚCD.

"La trecerea frontierei de stat, bunurile introduse sau scoase din țară sunt supuse vămuirii de către autoritățile vamale". Am propus acest amendament datorită faptului că mijloacele de transport sunt definite în art.3 alin.y), ca fiind "bunuri".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți ... Vă rog.

Domnul Radu Mânea:

Reformularea textului, în sensul: "La trecerea frontierei de stat, bunurile introduse sau scoase din țară sunt supuse vămuirii de către autoritățile vamale".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Iuliu Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Consider că această cerință este rezolvată prin formularea textului de la alin.1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul.

Domnul Nini Săpunaru:

În cadrul comsiei, s-a luat hotărârea de a se introduce și specificația "mijloace de transport și orice alte bunuri", pentru a mai aprofunda și a nu se produce, cumva, confuzie în text.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții?

Domnul deputat George Șerban.

Domnul George Șerban:

Remarcăm că autor al ambelor amendamente este domnul Bercea Florian. Îmi permit să spun că este inconsecvent: dacă la art.1 alin.2 a considerat că prin "bunuri" se cuprinde tot ceea ce este și intră în țară, a formulat, la art.2, alin.2, "la trecerea frontierei de stat, bunurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri", mi se pare că iese și din un limbaj utilizat, în mod normal, în tehnica legislativă și chiar, dacă vreți, în limba română.

Formularea corectă ar fi: "la trecerea frontierei de stat, toate bunurile sunt supuse vămuirii de autoritățile vamale". Și este și românește și cuprinzător și ar fi, atunci, și consecvență cu ceea ce s-a susținut la art.1, alin.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Trebuie să fim consecvenți cu definiția bunurilor, pe care ați introdus-o la art.3, și, în condițiile acestea, nu are rost să facem această repetare, că: "la trecerea frontierei, bunurile, mijloacele și orice alte bunuri".

În consecință, avem definiția bunurilor la art.3 și atunci este bine să simplificăm, să eliminăm "și cu orice alte bunuri", pentru că intră în prima parte a bunurilor. Deci: "la trecerea frontierei de stat, bunurile și mijloacele de transport sunt supuse vămuirii" și trebuie înțeles că nu este vorba de aceeași operațiune de vămuire asupra bunurilor, precum și a mijloacelor pentru că acolo mijloacele de transport nu sunt vizate numai ca bunuri, sunt vizate ca mijloace de transport care, deci, transportă bunuri și sunt mai multe operațiuni, care, printre altele, se numesc "operațiuni de vămuire". Dar aș ruga, domnule președinte, să-mi permiteți ca onorata comisie să fie consecventă și la alin.1, deoarece a exclus termenul de "mărfuri" și a introdus generalul de "bunuri". În alin.1, începe, totuși, defilarea tot cu mărfuri: "mărfuri și alte bunuri". În consecință, să elimine acest termen din alin.1, "a mărfurilor", și să respecte același enunț ca la alin.2, și anume "a oricăror altor bunuri și a mijloacelor de transport", să elimine mărfurile, pentru că iar introducem mărfurile pe locul întâi și se contrazice cu art.1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Aș dori ca inițiatorul să-și spună punctul de vedere, întâi la alin.2 și pe urmă o să revin la alin.1, pentru că, totuși, textul trebuie să fie unitar.

Vă rog, domnule ministru Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

La alin.2, se poate accepta și primul amendament "bunurile" și este normal să-l acceptăm, nu ar fi nici o problemă. Din punctul nostru de vedere, nu ne deranjează nici o formulare, nici cealaltă.

Putem accepta amendamentul propus de domnul Bivolaru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră acceptați formula domnului deputat Bivolaru: "bunurile și mijloacele de transport"?

Domnul Nini Săpunaru:

Da, se poate accepta. Definiția "bunurilor", dată acum în text, este foarte clară.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, bun.

Din partea comisiei, domnul deputat Bercea.

Vă rog.

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că intervenția colegului nostru, domnul deputat Șerban, este binevenită și aici trebuie să rămână textul inițial, adică "introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror altor bunuri" și textul curge în continuare. Deci venim, cu alte cuvinte, față de textul de la alin.2 de la art.1, și facem o precizare în așa fel încât, atunci când apare cuvântul "bunuri" numai, să se subînțeleagă că avem în vedere, deopotrivă, mărfuri, mijloace de transport și orice alte bunuri, care pot să intre în țară în condițiile care sunt precizate. De altfel, așa am și acceptat noi, în discuțiile noastre, în cadrul comisiei, dar nu mai intrăm în detalii.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră sunteți de acord cu restrângerea doar la "bunuri".

Domnul Florian Bercea:

Deci să rămână formularea inițială din proiectul de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, în proiectul de lege, era "la trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte mărfuri".

Domnul Florian Bercea:

Exact.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am înțeles.

Domnul deputat Iuliu Vida, din partea comisiei.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte, așa cum a menționat domnul profesor Bercea, în urma reexaminării acestui amendament, comisia propune ca să fie aprobat textul inițial din proiectul de lege, respectiv la alin.1 să folosim denumirea de "mărfuri" și la alin.2, așa cum figurează în textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, deci, propune.

Inițiatorul, sunteți de acord cu propunerea comisiei să rămână textul inițial?

Sunteți de acord sau nu?

Domnul Nini Săpunaru:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci comisia este de acord, domnul deputat George Șerban de acord...

Domnule deputat Bivolaru, acceptați textul inițial, să rămână textul inițial, respectiv...?

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

În primul rând, domnule președinte Vida, trebuie să înțelegem că această repetare a cuvântului "bunuri", în cadrul alineatului respectiv, alin.2, dumneavoastră...

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Am renunțat.

Domnul Ioan Bivolaru:

Ați renunțat și ați mers, din nou, pe textul inițial?

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Da.

Domnul Ioan Bivolaru:

Ați introdus, din nou, noțiunea de "mărfuri", ca problemă esențială?

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Și la alin.1 și la alin.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, da?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare, atunci, forma inițială, deci textul inițial la alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Alin.3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, este vorba de textul de preambul, unde s-a propus, de către comisie, la nr.crt.3, completarea și comisia a mai propus, la pct.a).

Vă întreb dacă, la preambul, deci nr.crt.3 din raport, sunt intervenții. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare preambulul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4 din raport, pct.a), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă întreb dacă la punctele b), c), d), și e), unde nu sunt intervenții ale comisiei, prin raport, sunt intervenții ale dumneavoastră. Nu sunt.

Pentru aceste puncte: a), b), c), d) și e).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.f), la nr.crt. 5 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.g), nr.crt. 6 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.h), text neamendat în comisie, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.i), nr.crt. 7 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

La lit.j), nr.crt. 8 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 9 din raport, la lit.k).

Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Doresc ca comisia să analizeze din nou, că s-a schimbat acceptul de "mărfuri", am introdus "bunuri", iar în ceea ce privește tarifele vamale, în această definiție a tarifului vamal s-a introdus numai "nomenclatura combinată a mărfurilor". Corect ar fi să stabilim "a bunurilor" in extenso-ul acestei definiții de la art.3, "a bunurilor" și rog să se revadă din nou acest lucru, că la art.3 am definit clar bunurile în care se includ și mărfurile.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți "bunuri", în loc de "mărfuri".

Inițiatorul? De acord? Vă rog.

Domnul ministru Săpunaru.

Domnul Nini Săpunaru:

"Tariful vamal se aplică mărfurilor, nomenclatura combinată a mărfurilor sunt termeni acceptați internațional de toate organizațiile din care facem parte și în general tariful vamal se aplică mărfurilor. Deci cele care intră și au caracter comercial sunt mărfuri. Deja în text o să vedeți că acolo unde vorbim deja de agenți economici, nu mai folosim termenul "bunuri", folosim termenul "mărfuri".

Definiția termenului "bunuri" o aveți. S-a folosit acest termen de "bunuri" în accepțiunea generală, pentru a identifica tot ce reprezintă acest aspect. Or, în momentul în care la o persoană fizică aplicăm tariful vamal, deja îi considerăm ceea ce depășește, ceea ce are caracter de comercializare și aplicăm tariful vamal, nomenclatura combinată a mărfurilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei. Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Susținem prevederile din raport. Terminologia este în concordanță cu tratatele și acordurile internaționale la care este parte și România, iar totodată, din punct de vedere tehnic, este vorba de două noțiuni distincte: pentru mărfuri se aplică tarife vamale, iar bunurile sunt taxate după alte criterii și după o altă metodologie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, acceptați?

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Nu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, voi supune spre aprobare propunerea pentru lit.k), propunerea de la nr.crt. 9 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă, a fost adoptat.

La lit.l) și m), dacă dumneavoastră aveți intervenții? Nu aveți.

Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La lit.n), nr.crt. 10 din raport, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.o), nr.crt. 11 din raport, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 12 din raport, se propune o reorganizare a textului.

Intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 13 din raport, referitor la lit.p), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 14 din raport, referitor la lit.r). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 15, referitor la lit.s), este o reorganizare a textului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă supun spre aprobare .... dacă la lit.s), ș) și t), sunt intervenții? Nu sunt.

Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 16, tot o reordonare a textului, referitor la lit.ș).

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.ț), vă supun spre aprobare ...

Dacă sunt intervenții la nr.crt. 17? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.crt. 17 și textul de la lit.ț).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 18, este vorba de tot o reordonare și completarea textului cu o sintagmă.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 19, e reordonarea textului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

La lit.u), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.19 și textul de la lit.u).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 20, se propune completarea textului cu o nouă literă.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.3, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Capitolul I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I, de la Capitolul II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.4, la alin.1 și 2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.3, dacă sunt intervenții? E vorba de nr.crt. 21 din raport. Nu sunt.

Deci alin.3, cu amendamentul din raport. Vă supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.4, intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Înainte de aceasta, vreau să precizez că susțin toate amendamentele Comisiei pentru industrii și servicii, care a dat aviz la acest proiect. Nu sunt amendamente în nume propriu.

La alin.4, Comisia pentru industrii și servicii solicită ca această siglă să fie o obligativitate a autorității vamale și nu să rămână la aprecierea Direcției generale dacă o aplică sau dacă nu o aplică. Dorim ca agenții vamali care sunt definiți în cadrul acestui teritoriu vamal și în alte zone ale țării, să poarte efectiv însemnele respective, care să conțină sigla, deoarece se întâmpină greutăți. Fac pe agenții vamali prea multe persoane și nu pot fi distinct sesizate în aceste teritorii.

Deci, se cere ca în loc de "poate", să introducem "va", deci imperativul "va".

"Autoritatea vamală va avea o siglă". Și vor stabili dumnealor care trebuie să fie. Nu "poate să aibă o siglă"; dacă vrea, sau dacă nu vrea să aibă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

Nu suntem deranjați deloc de obligativitatea de a avea siglă. Deja lucrăm la uniformă și la siglă, pe care o vom introduce în dezbateri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci acceptați.

Domnul Nini Săpunaru:

Suntem de acord, acceptăm amendamentul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

... aceste amendamente.

Comisia? De acord.

Vă supun spre aprobare alin.4 al art.4, cu amendamentul propus de comisie și cu amendamentul propus de domnul deputat Bivolaru, înlocuirea sintagmei "poate" cu "va".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.4, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, alin.1, nr.crt. 23 din raport.

Intervenții?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, și textul inițial și textul formulat ca amendament de către comisie, sunt improprii din punct de vedere juridic. Mi se pare că nu se poate spune că o instituție funcționează pe bază de hotărâre a Guvernului.

V-aș propune, fie că spunem "Direcția Generală a Vămilor are personalitate juridică" și pe urmă, în continuare, "Organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? De acord?

Inițiatorul? De acord.

Vă supun spre aprobare alin.1, cu amendamentele propuse de domnul deputat Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt. 24 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt. 25 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, primele două alineate.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt. 26 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, alin.1. deci, la numărul 27 din raport, s-a propus reformularea.

Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

La Comisia pentru industrii și servicii s-a stabilit și s-a rugat ca să susținem ideea că această autoritate vamală să-și organizeze spații pentru activitatea de vămuire a mărfurilor. Și, în condițiile acestea, să nu introducem această sintagmă "beneficiază fără plată", din textul inițial.

În consecință, propunerea comisiei este ca textul să fie la alin.1: "În locurile unde se efectuează activități vamale, autoritatea vamală își organizează spații pentru efectuarea vămuirii ..." și textul curge mai departe. Iar alin.2 se consideră că este foarte bun, pentru că este vorba de spațiile care sunt în zona teritorială și deci deja acolo este stabilit, conform legii aceste spații vor fi căpătate de autoritatea vamală ca să-și satisfacă activitatea.

Prin textul introdus nou de către comisia de aviz în fond, lucrurile se complică și mai mult, pentru că aceste spații se solicită într-adevăr să fie puse la dispoziție de către deținători în formă fără plată, dar de către deținători care sunt autorizați să funcționeze în punctele de control pentru trecerea frontierei.

În primul rând, nu se explicitează cine sunt acești deținători autorizați să funcționeze. Și ne punem întrebarea dacă acești deținători, stabiliți să funcționeze în punctele de control, trebuie să pună spații fără plată, cu alte cuvinte fără nici un fel de obligație la aceste autorități vamale. Nu suntem de acord cu această nouă reformulare. Deci, alin.2 să rămână cum este, pentru că avizează și locurile din teritoriu care sunt eludate în noua propunere, deci noua propunere nu vizează decât trecerea de frontieră și, în al doilea rând, să terminăm cu acest sistem de a oferi spații fără plată unor instituții care trebuie să-și desfășoare activitatea.

În consecință, suntem de acord că autoritatea vamală trebuie să aibă spații proprii, suntem de acord, iar acolo unde nu sunt, să le închirieze, conform legii, de la deținătorii autorizați să funcționeze în punctele de control.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

Acest articol a fost discutat aproape 3 săptămâni. Ce pot să vă spun? Noi suntem de acord cu textul așa cum este formulat acum, iar deținătorii legali în frontieră pot fi: Ministerul de Interne, Căile Ferate... Păi, dacă dânșii nu ne oferă spații pentru a funcționa, nu poate să existe punct de trecere frontieră în acea zonă.

Deci, în frontieră sunt mai multe instituții care funcționează, iar noi nu avem, în anumite zone, nici un fel de teren acolo. Nu ne putem trezi, în situația în care noi facem o activitate pentru stat, să plătim chirie pentru acele terenuri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte, menținem propunerea ca să rămână amendamentul comisiei, din două considerente: regula este aceea a desfășurării activității în sedii proprii; excepția constituie atunci când nu există aceste sedii proprii, când nu pot fi preluate de către autoritatea vamală, când se solicită însă efectuarea activității vamale în aceste sedii și, în mod normal, solicitantul trebuie să ofere și sediul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, vă mențineți amendamentul? Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, rămânem la ideea că este o încălcare flagrantă a legii. Noi avem situații deosebite în teritoriu, când se solicită spații pentru alte instituții mult mai importante de ordin social și aceste spații nu se oferă decât conform legii.

În cazul acestei legi, eu înțeleg că se dorește ca această autoritate vamală să devină puțin stat în stat la capitolul respectiv, și anume, să capete, prin punere la dispoziție fără plată, aceste spații pe care dumnealor consideră că trebuie să le aibă. E încălcare flagrantă a legii.

Nu suntem de acord cu aceasta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți să se elimine "fără plată" din art.6, alin.1.

Inițiatorul propune să se mențină. Comisia propune să se ...

Domnule deputat Bercea, ce spuneți? Vă rog, la tribună. Domnul deputat Bercea.

Domnul Florian Bercea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, este vorba de situații când, în anumite puncte de trecere a frontierei, unde sunt reprezentate alte instituții ale statului decât organele vamale și unde nu se desfășoară neapărat o activitate vamală permanentă. Deci, nu se justifică ca organele vamale să-și construiască un sediu, o anumită clădire acolo, pentru anumite operațiuni care nu au un caracter permanent.

Și atunci este firesc ca cei care solicită să pună la dispoziție spațiile respective pentru o activitate cu caracter temporar. Și, după aceea, Vama își vede de treabă în sediile ei din altă localitate, sau din apropiere.

Deci, ar fi niște investiții care nu s-ar justifica. Asta este toată problema.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Eu vreau să fac precizarea: se referă numai la spațiile în care funcționează punctele de control pentru trecerea frontierei. Nu este vorba de alte spații de la consiliul local, sau nu știu de la cine. Este vorba de spațiile pe care le administrează Ministerul de Interne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunteți amabili, o să vă rog să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți la ceea ce voi supune spre aprobare. Da? Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți la ceea ce voi supune spre aprobare. (Rumoare)

Deci, voi supune spre aprobare, la art.7, alin.1, propunerea de eliminare a sintagmei "fără plată", propusă de domnul deputat Bivolaru.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 75.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 94 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. Domnule secretar Mitrea, vă rog frumos să numărați abținerile. O abținere.

Vă mulțumesc. A fost respins acest amendament.

Vă supun spre aprobare alin.1 al art.7, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 6.

A fost adoptat alin.1 în formularea comisiei.

Alin.2 nu mai există. Corect.

Îmi cer scuze.

Deci, art.7 a fost adoptat.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Voi ceda conducerea ședinței pentru voturile finale anunțate pentru ora 12,00, domnului vicepreședinte Lupu, după care vom continua.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro