Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 1997

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi ar urma Codul vamal.

Există un text votat de Senat, o inițiativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Într-o dezbatere serioasă, într-un timp foarte scurt, de 15 - 20 de minute, putem epuiza acest text.

De aceea, propun să-l luăm în discuție, pentru că inițiativa privind Codul vamal poate dura 2 zile și, mai ales că, acest text va avea nevoie și de o mediere cu textul Senatului.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog, păstrați liniștea în sală, ocupați-vă locurile în bănci și invit, dacă este cazul, din partea inițiatorilor.

Cineva dorește să ia cuvântul?

Domnul președinte Ioan Moraru, aveți cuvântul, vă rog.

Din banca comisiei:

La microfon, vă rugăm, altfel nu puteți fi auzit.

Domnul Vasile Lupu:

Din partea Curții Constituționale, domnul președinte, prof. Ioan Moraru, are cuvântul.

Domnul Ioan Moraru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să încep scurtul meu cuvânt prin a vă mulțumi pentru faptul că, în această perioadă, deosebit de aglomerată și obositoare, ați găsit timp și pentru modificarea Legii Curții Constituționale, modificare pe care noi am propus-o de multă vreme, modificare ce urmărește, de fapt, o perfecționare ...

Din sală:

Care?

Domnul Ioan Moraru:

... a funcționării acestei instituții, perfecționare ce a rezultat ca necesitate din activitatea din ultimii ani.

Curtea Constituțională a României este o instituție nouă în sistemul statal românesc. A fost o instituție creată după modelul european, o instituție a cărei organizare și funcționare este prevăzută în lege.

Legiuitorul, la momentul respectiv, a reușit să surprindă cele mai importante aspecte dar, așa cum dumneavoastră știți foarte bine, în aplicarea unei legi se pot ivi lucruri care nu puteau fi prevăzute în momentul adoptării. Ca atare, în activitatea Curții Constituționale, din ultimii 5 ani, au reieșit câteva lucruri nereușite ale Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, a reieșit necesitatea modificării, a unor modificări - de fapt - tehnice, în organizarea și funcționarea Curții.

Proiectul nostru de modificare se axează pe două mari probleme fundamentale.

O primă problemă privește o zonă a activității, și anume: judecarea excepțiilor de neconstituționalitate, adică judecarea acelor procese în care sunt antrenați oamenii, publicul, procuratura, avocații și, bineînțeles, judecătorii.

Cei care au votat legea, în 1992, într-o intenție bună, bineînțeles, au considerat că această judecare trebuie să se facă ca la instanțele judecătorești, pe două grade de jurisdicție. Acest sistem s-a dovedit a fi neviabil, a fi ineficient și, mai ales, a fi contrar Constituției.

Am constatat, în acești ani de practică, că aceste dispoziții legale nu corespund, sunt în conflict cu dispozițiile constituționale românești, care vorbesc de o singură Curte, formată din 9 judecători, și nu din "complete" sau din mai multe "curți".

Apoi, am constatat, în acești ani de activitate, după ce am luat legături cu curțile europene, îndeosebi, că această soluție este o soluție particulară pentru România. Nici un alt stat, în care există curți constituționale, și acum trebuie să știți că asemenea curți există în toate statele, în toate continentele, nu folosesc acest sistem al dublului grad de jurisdicție, adică fond și recurs. Dar, ce este foarte important, este efectul acestei împărțiri a judecătorilor, în judecători de fond și de recurs. Au existat situații în care 3 judecători, prin jocul legii, au decis împotriva a 5 judecători. Oricât am încercat să explicăm această nouă regulă care se impune, ea este contrară logicii oricărei democrații, pentru că, întotdeauna, știm foarte bine, minoritatea are dreptul să se exprime, iar majoritatea are dreptul să decidă. Ca atare, din aplicarea legii, în actuala formulare, s-au ivit situații în care o minoritate a decis împotriva majorității. Iată de ce, vă rugăm să aveți în vedere că o asemenea prevedere ar trebui modificată, pentru a ne pune de acord cu regulile constituționale actuale.

De asemenea, nu este lipsit de importanță să subliniez că judecarea în două formule, în două grade de jurisdicție, înseamnă cheltuieli în plus pentru oameni, timp în plus, o operativitate scăzută.

O a doua problemă de fond care privește acest proiect, este calitatea de ordonator de credite a președintelui Curții Constituționale. În această problemă, lucrurile, de asemenea, din punctul nostru de vedere, desigur, par aproape simple. Președintele Curții Constituționale este un judecător. Potrivit Constituției, judecătorul este independent și se supune numai legii. Dumneavoastră știți că un ordonator de credite are o serie de misiuni ingrate deseori, el trebuie să solicite sprijinul ministrului finanțelor, sprijinul Guvernului ș.a.m.d., ceea ce implică anumite raporturi care sunt contrare ideii de independență constituțională a judecătorului. Această problemă a reieșit din activitatea noastră practică. Este foarte adevărat că la noi, în România, s-a statornicit ideea că cine este conducătorul unei instituții trebuie să fie și ordonator de credite, pentru că se consideră că ar avea mai multă putere. Noi, președinții de Curți Constituționale și de Curți de Justiție, nu dorim prin aceasta să avem autoritate, noi dorim să avem autoritate prin deciziile pe care le dăm, prin modul cum organizăm activitatea. De aceea, aceste două probleme au determinat proiectul nostru de revizuire a legii, iar toate modificările, care sunt tehnice, se axează în jurul acestor două mari probleme.

Pentru ca să nu existe dubii în legătură cu proiectul nostru, vreau să vă asigur că, prin acest proiect de modificare, nu se solicită privilegii în plus, nu se solicită drepturi în plus, practic, aceste modificări sunt modificări pur tehnice, care vin în sprijinul ideii de justiție.

Noi avem încredere în Camera Deputaților și avem încredere în faptul că ne veți sprijini, pentru ca să perfecționăm activitatea acestei instituții noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul Emil Popescu, are cuvântul.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia a examinat cu atenție toate textele și vă rog respectuos să acceptați ideea de bază, și anume că aceasta este o lege de nici o culoare politică. Aceasta este o lege strict tehnică, de tehnică juridică și reașezarea soluțiilor se impune de la sine. Anii care au trecut au demonstrat că anumite soluții sunt neavenite. Prin urmare, vă rog respectuos pe toți să sprijinim proiectul și să facem treaba în mod operativ și constructiv.

Comisia a făcut o singură propunere, sau două, mititele, pentru îmbunătățirea anumitor texte. Atât și nimic mai mult. Restul, este așa cum s-a hotărât la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea textului.

Avem raportul, avem proiectul de lege votat de Senat.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constuționale".

Obiecțiuni asupra titlului? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1 din lege. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2 din raport. Art. 3 alin. 1 va avea următorul cuprins: "Competența Curții Constituționale este cea stabilită prin Constituție".

Urmează alin. 2 și 3. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 3. Comisia propune textul Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 4. Comisia propune textul Senatului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 5. Comisia propune text Senat.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 6. Comisia propune eliminarea textului de la Senat și păstrarea textului din legea în vigoare.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 7. Comisia propune text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 8. Comisia propune eliminarea, menținându-se textul actual din lege.

Obiecțiuni? Nu există.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 9. Comisia propune eliminarea textului Senatului, păstrarea textului în vigoare.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 10. Pentru alineatele 1 - 5 ale art. 23, se propune textul Senatului.

Obiecțiuni?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 6, textul Senatului, cu excepția prevederii "ori este în mod evident nefondată". Comisia propune eliminarea sintagmei "ori este în mod evident nefondată" din textul Senatului.

Obiecțiuni, sunt? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7, în varianta comisiei ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

Numai puțin, vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă rog, domnule președinte.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Am discutat cu reprezentanții Curții Constituționale, cu domnul profesor, și am ajuns la concluzia că, totuși, trebuie să facem un adaos, și anume: se corelează cu art. 23, pct. 2, la care se face un adaos: "Nu pot face obiectul excepției prevederile legale a căror constituționalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. 1 din Constituție, sau a prevederilor constatate ca fiind neconstituționale, printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". E corect așa. Așa este, domnule profesor?

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Vă rog, mai citiți o dată textul, pentru a consemna și noi.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Deci, ar fi un ados, în partea finală, a câtorva cuvinte, și anume: "... a fost stabilită potrivit art. 145 alin. 1 din Constituție, sau a prevederilor constatate ca fiind neconstituționale, printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Adică, se urmărește ca să eliminăm șicanele, să nu vină cineva, din nou, într-un proces, să ridice de două, trei ori, aceeași problemă, deși într-un alt proces Curtea s-a rostit cu privire la textul respectiv. Acesta este sensul.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, această adăugire la alin. 6.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Dacă nu sunt obiecțiuni... Nu sunt cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7, alineat final, în varianta comisiei, se elimină.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră textul integral al art. 23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Cu modificarea menționată adineaori.

Domnul Vasile Lupu:

Cu modificarea, evident, propusă de comisie și reținută prin votul plenului.

Suntem la pct. 11 din raport. Comisia propune textul Senatului.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 12. Se propune text Senat.

Obiecțiuni?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 13. Textul Senatului cu mențiunea folosirii conjuncției "ori" după cuvântul "ordonanțe".

Dăm citire alin. 1: "Decizia prin care se constatată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe, ori a unei dispoziții". O corectură gramaticală.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 14. Text Senat propus de comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 15. Text Senat propus de comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 16. Text Senat propus de comisie, cu modificarea în sensul că secretarul general este asimilat funcției de secretar de stat, având în vedere calitatea sa de ordonator de credite.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 17. Text Senat propus de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 18. Text Senat propus de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 19. Text Senat propus de comisie.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.20, Comisia propune eliminarea textului de la Senat.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.21, Comisia propune text Senat.

Domnul deputat Gaspar are cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, aș ruga ca după propoziția "se va republica" să se adauge "în Monitorul Oficial al României, partea I".

Domnul Emil Teodor Popescu (din loja comisiei):

Da, da.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia admite propunerea de amendare a domnului Gaspar.

Supun votului dumneavoastră textul Senatului, susținut de comisie, amendat de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Votul final asupra acestei legi va fi tot la ora 12, odată cu Legea pentru asigurările sociale de sănătate, fiind o lege organică.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune ca și pentru această lege și, mai ales, pentru operativitate, să se folosească aceeași modalitate de vot, votul nominal și să se dea concomitent asupra acestor legi, ca să nu facem două voturi distincte.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Noi avem o practică parlamentară bună în această privință, cu rezultate bune și supun propunerea domnului deputat Gaspar aprobării plenului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca atare, la ora 12, prin votul nominal, ne vom pronunța asupra celor două legi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro