You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 01-07-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1997

4. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1995 privind producerea controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem la raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

Aveți materialul în față.

Pct.1 din raport. Comisia, cu unanimitate, a aprobat textul Senatului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.2 din raport, textul adoptat cu unanimitate de voturi, de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, aceeași situație - textul Senatului, adoptat cu unanimitate.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, text Senat, unanimitate în comisie.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5 din raport, text Senat, cu unanimitate de voturi la comisie.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.6 din raport, omis în text, omisă numerotarea.

La Senat, la mediere, comisia a propus textul Senatului.

Obiecțiuni?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7, text Senat, unanimitate la comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.8.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Text Senat, unanimitate.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15, lit.c).

Comisia propune text Senat, cu unanimitate.

Obiecțiuni?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Comisia propune textul Senatului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.17, alin.1 și 3, comisia propune text Senat, cu unanimitate de voturi.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, partea introductivă. Se propune, de comisie, cu unanimitate de voturi, text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, alin.1, lit.d). Se propune, de asemenea, textul Senatului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, alin.2. Se propune text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.10 din raport. Se propune text Senat, cu unanimitate de voturi.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.11, aceeași situație.

Comentarii?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.12. Se propune text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.13, aceeași situație - text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.14. Se propune text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.15. Text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

16, text Senat, propus de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.17, text Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.18, comisia propune, cu unanimitate de voturi, un text comun.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votul pe articole a fost dat.

Supun raportul, în integralitatea lui, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.