Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 01-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1997

  1. Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 1-4 iulie 1997.

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kónya-Hamar Alexandru, secretari.

*

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților din cadrul sesiunii extraordinare, convocată în temeiul art.63 alin.2 și 3 din Constituția României și al art.76 alin.2-4 din Regulamentul Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 212. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 18, iar 131 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Pentru început, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru această săptămână.

Materialele v-au fost difuzate și vă rog, cu toată atenția, să le analizăm.

Domnul Adrian Năstase are cuvântul.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am apreciat foarte mult această inițiativă a convocării sesiunii extraordinare a Parlamentului, dar aș vrea să remarc un anumit aspect, pe care îl supun atenției dumneavoastră.

În timp ce noi ne-am întrunit astăzi pentru a discuta, în această săptămână, mai multe rapoarte ale unor comisii de mediere, în timp ce noi urmează să discutăm proiectul unei legi care probabil că va intra în vigoare în 1999, este vorba de proiectul Legii privind asigurările sociale pentru sănătate, și această dezbatere ar urma să aibă loc, pentru rațiuni pe care noi le înțelegem mai greu, în dezbatere de urgență și, deci, în procedură extraordinară, în sesiune extraordinară, alte chestiuni care ar fi necesitat o dezbatere, la acest moment, în cadrul Parlamentului, și mă refer la proiectul de Lege privind modificarea Legii învățământului, s-a anunțat ieri, de către Guvern, că vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență. Acest lucru mi se pare absolut inadmisibil, mi se pare că este vorba de o lipsă de respect față de Parlament, care este chemat în sesiune extraordinară pentru a dezbate chestiuni care nu au o notă de urgență sau pentru a dezbate chestiuni care sunt mai puțin importante, așa cum spuneam, rapoarte ale unor comisii de mediere, în timp ce problemele importante sunt adoptate, sunt reglementate de către Guvern, prin intermediul ordonanțelor de urgență.

Repet, încă o dată, s-ar putea ca dumneavoastră să nu fiți de acord cu mine în aceste observații, unii dintre dumneavoastră, datorită unei abordări strict politice. Cred, însă, că, în continuare, raportul dintre Executiv și Legislativ nu numai că s-a deteriorat, împotriva principiilor statului de drept, dar, în ultima vreme, practic, Parlamentul și-a pierdut prerogativele sale de for legislativ. De aceea eu vă propun să nu acceptat ordinea de zi care a fost propusă pentru această sesiune.

Vă mulțumesc.

(Aplauze în partea stângă a sălii)

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat Șerban, aveți cuvântul.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Împărtășesc un cu totul alt punct de vedere decât domnul deputat Adrian Năstase, întrucât, dacă Legea asigurărilor sociale pentru sănătate nu este un act legislativ de importanță deosebită, în această perioadă, ca și Codul vamal al României, care este un act normativ strict legat de reformă, este adevărat că nu mai puțin decât necesitatea modificării Legii învățământului, dar, oricum, sunt prioritare față de aceasta, atunci nu mai înțeleg ierarhizarea priorităților pe care domnul Adrian Năstase o are în raport cu reforma și cu prioritățile zilei. Eu am, însă, următoarea rugăminte la dumneavoastră: întrucât jumătate din speachul domnului Adrian Năstase a fost o declarație politică, vă rog ca, în următoarele luări de cuvânt, pe marginea ordinii de zi și a programului, să ne rezumăm strict la acest lucru.

Vă fac următoarea propunere: întrucât, conform Regulamentului, rapoartele comisiilor permanente trebuie depuse într-un interval de 8 zile, față de data la care au loc dezbaterile, vă propun ca pct.4 din ordinea de zi, la care data raportului este 30 iunie, să-l scoatem, pentru că el oricum nu se încadrează în intervalul celor 4 zile ale acestei sesiuni extraordinare.

În același timp, există un proiect de lege venit de la Senat, care se referă la abrogarea Legii nr.83, care a fost dezbătut și abrogat în Senat și care are raportul întocmit demult și era pe ordinea de zi a zilei de ieri.

V-aș propune ca, bineînțeles, respectând ordinea prioritară din proiectul ordinii de zi, adică de a începe cu Legea privind asigurările sociale pentru sănătate, în eventualitatea că ne-ar rămâne timp, să includem proiectul de Lege privind abrogarea Legii nr.83 pe ordinea de zi a acestei săptămâni.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Aceea este lege organică.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, aș vrea să remarc faptul că discuția în legătură cu ordinea de zi, astăzi, are un caracter special. Nu este vorba de ordinea de zi a dezbaterilor dintr-una din săptămânile sesiunii parlamentare. Este vorba, până la urmă, de o discuție în legătură cu necesitatea unei sesiuni extraordinare și, de aceea, eu vreau să-i rog pe colegii care consideră că discuția noastră de acum reprezintă o extensie a sesiunii parlamentare obișnuite să citească Regulamentul și să vadă că neacceptarea ordinii de zi înseamnă respingerea sesiunii extraordinare. De aceea, fără îndoială că această discuție trebuie să aibă și un caracter politic, nu este o chestiune strict tehnică și, tocmai din acest motiv, nu se poate translata un punct de pe ordinea de zi din sesiunea ordinară în sesiunea extraordinară. Sesiunea extraordinară este propusă cu o ordine de zi bine stabilită și, în momentul în care se discută această ordine de zi, nu pot fi adăugate, din sală, alte puncte față de cele care sunt deja incluse.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnul Berciu, președintele Comisiei pentru sănătate.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu niște aserțiuni ale domnului deputat Năstase, doresc să fac o precizare. Legea asigurărilor sociale de sănătate este o lege extrem de importantă pentru reforma din România, și nu numai a sistemului de sănătate, a reformei generale și, totodată, este foarte important a se discuta acum, pentru că sistemul de punere în funcție este extrem de dificil, extrem de laborios necesită o perioadă de un an și jumătate aproape și, dacă o să-l amânăm, conform părerii domnului deputat, o să ajungem în 2000 să-l punem în funcție.

Deci rog foarte mult, domnule președinte, să supuneți la vot, dacă este necesar sau, dacă nu, să începem derularea ordinii de zi așa cum a fost prezentată și să punem absolut prioritar această lege în discuție. Totodată, vedeți că și atenția Ministerului Sănătății este deosebit de fructuoasă, din acest punct de vedere, au venit trei reprezentanți de frunte ai Ministerului Sănătății, care răspund de această problemă și faceți, vă rog, comparație cu alte ministere, cu altă participare a altor ministere la alte legi destul de importante.

Prin urmare, atenția întregii sfere medicale, și nu numai medicale, a întregii societăți românești este pentru discutarea acestei Legi a asigurărilor sociale de sănătate. Și așa s-a spus că a stat mult prea mult în seifurile, mă rog, ale Comisiei de sănătate și familie a Camerei Deputaților.

Deci sunt pentru rămânerea absolută a ordinii de zi și derularea ei conform celor stabilite înainte.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Urgența adoptării acestei legi a fost sesizată de judecătorii de la Curtea Constituțională. Proiectul a trecut prin Senat și adoptarea, în această sesiune, ar duce la o îmbunătățire substanțială a activității Curții noastre de control al constituționalității legii.

Stimați colegi, întrucât propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar a fost votată în ziua precedentă, propun s-o scoatem de pe ordinea de zi. Noi nu putem adăuga inițiative legislative la ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară, dar putem, într-adevăr, elimina, pe motive obiective, puncte de pe ordinea de zi.

Supun votului eliminarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Șerban.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Am înțeles rațiunile pentru care insistați ca poz.4 să rămână pe ordinea de zi a Camerei, dar, totuși, eu cred că, având în vedere că și celelalte sunt, oarecum, ieșite din cadrul Regulamentului, dar, fiind vorba că este de o zi sau două, eu zic că putem dovedi flexibilitate...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, dacă vreți să vă apropiați mai mult microfoanele.

Domnul George Șerban:

...cred că, față de celelalte proiecte incluse pe ordinea de zi, unde este vorba de o zi sau două de întârziere și unde putem dovedi flexibilitate, poz.4 iese cu totul din cadrul Regulamentului și eu v-aș propune, întrucât este previzibilă și o a doua sesiune extraordinară, săptămâna viitoare, să o scoatem și s-o avem în vedere pentru această sesiune. Altfel, deja intrăm într-o încălcare destul de gravă a Regulamentului.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să observați că în proiectul ordinii de zi există o eroare materială și, din acest motiv, poate că și aspectul care a fost ridicat aici, anterior, ar putea să fie rezolvat mai ușor, în sensul că acest proiect de Lege de modificare și completare a Legii nr.47/1992 a fost înregistrat pe 26 și nu pe 30 iunie. Deci vă rog să vă uitați în mapele dumneavoastră. Veți vedea, pe adresa transmisă de către Comisia juridică la Biroul permanent, acest document, deci, a fost înregistrat la Cameră pe 26 și el este cel care... Cred că a apărut o anumită confuzie, prin faptul că există o mențiune în stânga în legătură cu un raport înregistrat în 30 septembrie 1996, însă. În aceste condiții, eu cred că nu ar mai exista obiecția care a apărut, ceea ce înseamnă că, pe data de 3, deja, s-ar putea discuta acest proiect de lege. Până atunci, sigur, ar exista celelalte puncte de pe ordinea de zi.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Șerban își mai păstrează, în aceste condiții, propunerea? Nu.

Mulțumesc.

Poftiți, aveți cuvântul.

Vă rog să vă prezentați, domnule deputat.

Domnul Didi Spiridon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Spiridon Didi, PNLCD.

Domnule președinte,

Vreau să fac și eu o propunere privind ordinea de zi.

Având în vedere că sunt la poz.7 până în 10, inclusiv, niște rapoarte de mediere, aș propune să începem cu aceste rapoarte, pentru a fi mai operativi, urmând ca ordinea de zi să curgă în continuare. Deci 7, 8, 9, 10 propun să devină l, 2, 3, 4, iar proiectul Legii asigurărilor sociale de sănătate să devină poz.5. Nu ar deranja cu nimic, dimpotrivă, am fi operativi și ar fi niște legi care se pot promulga.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Apreciez propunerea dumneavoastră. Într-adevăr, dacă vom fi operativi cu rapoartele de mediere, ne vom putea desfășura normal, în liniște, în timpul necesar, dezbaterea Legii privind asigurările sociale pentru sănătate.

Alte propuneri mai sunt?

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Spiridon Didi, ca punctele 7, 8, 9, 10 de pe ordinea de zi să devină 1, 2, 3, 4, iar Legea pentru asigurările sociale de sănătate să devină pct.5. În trei sferturi de oră am putea epuiza aceste rapoarte de mediere și trece la asigurările sociale pentru sănătate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost modificată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Din partea stângă a sălii:

Votăm totul odată?!

Domnul Vasile Lupu:

Da, mai votăm o dată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Și se numără!!!

Domnul Vasile Lupu:

Împotrivă? Numărați voturile împotrivă.

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Voturile pentru nu se numără?!

Domnul Vasile Lupu:

103 voturi pentru...

Doamna Viorica Afrăsinei (din bancă):

Când le-ați numărat așa repede?!

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Ăsta este circ!

Domnul Vasile Lupu:

59 împotrivă.

Abțineri?

Din partea stângă a sălii:

Nu este Parlament, este circ!

Domnul Vasile Lupu:

4 abțineri.

Suntem în cvorumul de lucru.

Trecem la programul de lucru.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru al Camerei Deputaților pentru perioada sesiunii extraordinare din 1 - 4 iulie 1997.

Cine este pentru? Numărați, vă rog, încă o dată. 105 voturi pentru.

Domnul Ilie Neacșu (din bancă):

Nu sunt în sală atâția! Nu sunt 100 în sală!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul secretar Mitrea nu are nici o obiecțiune. Îl invit să numere, dacă dumneavoastră aveți comentarii.

(Rumoare)

Deci domnul secretar Kónya are evidența fiecărui deputat care intră și iese din sală.

Deci 105 voturi pentru.

Împotrivă? 61 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Iuliu Furo (din bancă):

Programul de lucru!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro