Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 26-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 1997

6. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii lelgislative pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar, nr.18/1991.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

La ultima noastră întâlnire tocmai trecusem de nr.crt.24 din Raportul Comisiei sesizate în fond. La acest nr.crt.24 mai trebuie făcută o singură precizare, de corelat conținutul celui de-al doilea alineat de la art.22, trebuie corelat... Nu, am greșit eu. La nr.crt.24, deci unde este vorba de art.22, alin.1, spune că se introduc două alineate - 2 și 3. Alin.4 din acest articol devine alin.2 care... trebuie făcută o mică corelare în text, la alin.1.

Continuăm cu nr.crt.25 din Raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri. Vă mulțumesc.

A fost adoptat.

Nr.crt.26 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat.

Nr.crt.27 din Raport. Intervenții? Este vorba de o renumerotare. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.28. Intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

Nr.crt.29. Intervenții? Da, domnul deputat Lăpușan. Vă rog!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În luarea noastră de cuvânt, deci a reprezentanților Grupului PDSR, noi am amintit de faptul că un număr foarte mare de cetățeni, în momentul de față, este pus în posesie, numărul total al celor puși în posesie fiind de 74% față de 68,2%, numărul celor care dețin deja titluri de proprietate. Or, aceasta înseamnă că diferența de procent îl reprezintă cetățeni care sunt puși în posesie cu proces-verbal, care și-au delimitat vecinii, deci și-au clarificat vecinătățile și în contextul în care această modificare a legii, respectiv fraza de la pag.20, sus, prima frază, se menține, aceasta înseamnă că toți aceștia vor trebui ca să pună la dispoziția comisiei, sub o formă sau altă, terenul lor, ceea ce ar încălca unul din principiile de drept, deși dreptul lor există, el nu este materializat prin titlul de proprietate, este totuși recunoscut și ar însemna ca să bulversăm o întreagă categorie de cetățeni.

Dacă, eventual, se fac niște explicații, deși eu nu văd cum ar putea ca să fie interpretat acest articol de lege ca fiind o neretroactivitate a legii, pentru că în momentul de față ei sunt puși în posesie, se încadrează perfect aici, deci nu este cert că în viitor vor putea să primească titluri de proprietate pe terenul pe care îl folosesc deja de câțiva ani.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Lupu, inițiator.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Într-adevăr, formularea: "Nici o punere în posesie nu se va putea efectua decât după eliberarea titlului de proprietate, însoțit de schița amplasamentului definitiv stabilit", din eroare a fost pusă, a fost, în proiectul inițial, modificată la comisiei, în Raportul comisiei, noi avem un alineat precedent care spune: "Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți nu poate avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările". Deci, la pct.28.

Noi propunem eliminarea acestui alineat și astfel îl liniștim și pe domnul deputat Lăpușan, dar nu din motivele pe care le-a invocat dumnealui, ci pentru că într-adevăr intră în contradicție cu textul precedent.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, domnule deputat Lăpușan, cu formula propusă?

Bun. Deci, aceasta înseamnă eliminarea... nu, domnule deputat Lupu? Aceasta înseamnă eliminarea acestui alineat, da? de la nr.crt.29.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Credeam că domnul deputat Lupu are alt text, dar văd că tot acesta este. La pct.27 alineat nu știu care "punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți nu poate avea loc". Aici sunt două chestiuni: punerea în posesie și eliberarea - sunt două. Limba română ne învață că de la unu în sus, avem pluralul.

Deci, "nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut..." Corect?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți modificarea. La nr.crt.28 sunteți de acord, da?

Vă supun spre aprobare nr.crt.28, formularea comisiei cu amendamentul propus de domnul deputat Baciu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La nr.crt.29 se propune eliminarea alin.2 din textul comisiei. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm cu nr.crt.30 din raport. Se propune eliminarea unui alineat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat.

Nr.crt.31 din raport. Se propune, tot așa, eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Nr.crt.32, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Nr.crt.33 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.34. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.35. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.36 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.37 din raport. Intervenții? Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Un moment, ca să-mi notez și eu ce spuneți. Vă rog!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Deci, eu aș vrea ca inițiatorii, comisia, dumneavoastră, stimații mei colegi să constate că este al doilea articol care blochează legea reformei agrare în România. Este un articol care cere explicit, nu implicit, o lege prin care terenul din domeniul public al statului să treacă în domeniul privat al statului, astfel încât acesta să poată să-și urmeze cursul, fie să fie vândut, să fie pus în circuitul de împroprietărire, ș.a.m.d.

Deci, dacă art.91 care a fost aprobat de către Camera Deputaților a fost considerat insuficient ca să blocheze Legea fondului funciar, chiar și modificată, credem că acest articol se suprapune ca să asigure o blocare totală, deci până când va apare și această lege prin care să se clarifice care teren și cât teren și unde este terenul din domeniul public al statului care va deveni teren din domeniul privat al statului, această lege, Legea fondului funciar, Legea 18, chiar și modificată, nu va putea să fie aplicată nici un moment. De aceea, cred că este bine ca acest articol, în totalitate, să fie eliminat, lăsând la dispoziția Guvernului să facă aceste analize și o altă lege, așa cum de fapt se cere și aici, să vină și să stabilească aceste două categori ale terenului, public și privat.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Inițiatorul, pe urmă comisia. Vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul deputat Lăpușan ar avea dreptate dacă lucrurile ar sta așa. Dar iată, eu dau citire art.34 din Legea fondului funciar în vigoare: "Terenurile, proprietate de stat, administrate de institutele și stațiunile de cercetări științifice, destinate cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și animalelor de rasă aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora". Deci, domeniul public este delimitat, dar stațiunile noastre mai dețin sute sau mii de hectare în plus pe care le exploatează, le folosesc ca societăți comerciale și Guvernul trebuie să intervină și să delimiteze aceste terenuri, mai ales că obligația era prevăzută și prin Legea 46/1992, dar această prevedere cred că este de natură a da o mai multă claritate situației și ce este cu destinația precizată deja în lege aparținând domeniului public să rămână domeniului public, restul, ca exploatație, să se considere domeniul privat al statului și să urmeze calea privatizării.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Cristea, președintele comisiei și pe urmă domnul Lăpușan.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Lăsați-l întâi pe domnul Lăpușan.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftiți dumneavoastră domnule Lăpușan și pe urmă domnul Cristea. Vă rog!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu îi mulțumesc domnului deputat Lupu că, indirect, poate fără să-și dea seama, de fapt a sprijinit ideea pe care am lansat-o eu aici. Dacă a făcut-o în cunoștință de cauză, îi mulțumesc că reușim să ne apropiem totuși pentru a face pași mai repezi în aprobarea modificării Legii 18. Însă, aș vrea să fac o remarcă și anume: nu știu dacă, dintr-o greșeală, dintr-o eroare sau dintr-un exces de zel, Legea 18, dumneavoastră știți că a venit într-o oarecare contradicție cu o lege care permitea proprietarilor de teren, ale căror terenuri se află în incinta stațiunilor de cercetare, să dețină acțiuni la aceste stațiuni și ne găsim într-o situație... sigur că o situație curioasă: când Legea 18 ne spune că acest teren este de domeniul public, când aceste stațiuni de cercetare, în momentul de față, nu sunt nici regii autonome, dar nu sunt nici societăți comerciale, deci, nu au acțiuni, nu se administrează ca orice societate comercială, deși ele funcționează ca orice societate comercială, pentru că angajează credite curente și pun gaj la aceste credite bunurile care le găsesc în afara terenurilor, care le găsesc în inventarul fiecăreia dintre ele. Or, dumneavoastră, în modificarea legii acesteia, în modificarea Legii 18, am avut impresia, și nu știu dacă este corectă impresia pe care mi-am format-o, că doriți ca și cetățenii aceștia, care, în momentul acesta, dețin teren care este folosit de aceste stațiuni de cercetare, să intre în drepturile lor și să-și primească aceste terenuri înapoi, exact ca și cetățenii care au terenuri în societățile comerciale agricole.

Dacă este așa și cred că este așa, dumneavoastră m-ați convins că de fapt așa este, automat trebuiește o lege care să stabilească cât teren, să se facă o balanță a terenului de domeniul public, cât teren trece din domeniul public în domeniul privat al statului, astfel încât să putem să satisfacem și această categorie de cetățeni care au teren în momentul de față la aceste stațiuni.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Cristea, președintele comisiei sesizată în fond.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc domnule președinte.

Această balanță există cu terenul de la stațiunile respective. Este inventariat, măsurat, supermăsurat, supramăsurat, cum vreți să-i spuneți. Domnul Lăpușan, ca fost ministrul al agriculturii, știe foarte exact care, unde, cât ș.a.m.d. se află aceste terenuri. Toată problema care se pune în discuție și care trebuie pusă în discuție este dacă aceste terenuri, ajunse la institutele de cercetări în diverse moduri, trebuie să rămână în această suprafață, cea care există astăzi consemnată. Vă pot și spune: sunt 138.000 de hectare, dintre care - și aceasta ca să-i răspund foarte exact domnului Lăpușan - foștii proprietari, în calitate de acționari acum, revendică circa 28.000 de hectare din 130 și ceva de mii de hectare, iar noi cred că am adoptat soluția cea mai bună, în sensul că Guvernul, evident prin Ministerul Agriculturii și apelând la aceste institute de cercetare, să facă o delimitare clară a suprafețelor de teren care sunt necesare cercetării științifice și tot ceea ce ține de această cercetare în agricultură, pentru că vreau să vă spun că sunt 88 de institute de cercetare în agricultură.

La ora actuală, pe toată gama, să-i spunem, de activități care, nu spun că este rău, fără nici un fel de discuție, dar pot să spun, din datele oferite de Academia de Științe Agricole că din această suprafață pe care v-am menționat-o, nici măcar jumătate nu este folosită strict ca suprafață de cercetare, așa cum ar trebui să se întâmple. Și atunci este bine să știm cât reprezintă necesarul, ca suprafață de cercetare, și el să rămână și să fie în domeniul public, să fie sprijinit de stat ș.a.m.d. și celelalte suprafețe care sunt acum exploatate absolut în regim comercial să fie delimitate și în faza a doua să vedem ce se întâmplă cu aceste suprafețe.

Cred că soluția este absolut corectă din acest punct de vedere, pentru că altfel este greu de acceptat ideea, teoretic, dacă vreți ca o stațiune de cercetări care are 1.350 de hectare, nu vreau să-i dau numele aici, folosește 260 de hectare pentru cercetare și 1.100 de hectare pentru producție comercială normală. Deci, ori sunt necesare 1.300 pentru cercetare și le folosim ca cercetare, ori sunt necesare 600 și folosim 600, ori sunt necesare 1.300 și folosim 1.300 de hectare pentru cercetare și atunci nu le folosim pentru producție comercială.

Deci, eu susțin aici punctul de vedere care a fost adoptat de comisie.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tabără, vă rog!

Domnul Valeriu Tabără:

Nu iau cuvântul din pură dorință de a veni în contradicție cu domnul președinte al Comisiei de agricultură pe o problemă atât de importantă cum este cercetarea agricolă și mai ales suprafețele care sunt destinate cercetării agricole, ci efectiv pentru că este una dintre problemele de fond pe care trebuie să le discutăm și mai ales să le înțelegem aici.

Problema aceasta a sectorului de cercetare și de producție de la stațiunile de cercetări agricole nu trebuie să facă un obiect de discuție ca ceva distinct, două sectoare distincte care se contrazic unul pe altul, ele sunt două sectoare care se completează unul pe altul. Sectorul de cercetare este cel care practic este destinat pentru creațiile noi și uneori, dacă vreți, în domeniul grâului, al porumbului, al ameliorării florii soarelui, crearea de linii consancvinizate durează ani de zile între 15 și 20 de ani și vreau să vă spun că s-ar putea ca niciodată să nu realizezi prea mult, iar sectorul de producție este cel în care înmulțești aceste sortimente, aceste soiuri, acești hibrizi și îi pui la dispoziție pe urmă producătorilor agricoli.

Repet, după părerea mea, s-a făcut o greșeală extraordinară atunci când am intrat pe acest domeniu public, afectând multe din funcționalitățile sistemului de cercetare din agricultură.

Eu nu exclud însă de aici că multe dintre stațiuni sau centre de cercetare din agricultură nu funcționează la această dată la nivelul la care ar trebui să funcționeze. Este o chestiune care ar trebui să fie analizată de către Academia de Științe Agricole și Silvice, dar în nici un caz să discutăm că Institutul de la Fundulea are o suprafață de circa 6 sau 7 ori mai mare decât are sectorul propriu-zis de cercetare, de ameliorare a grâului, de creare a hibrizilor de floarea soarelui, sfeclă de zahăr ș.a.m.d., pentru că am greși enorm.

Vreau să vă spun că am face un lucru extraordinar pentru ceea ce înseamnă material biologic, pentru ceea ce înseamnă producția acestui material biologic pentru țărani și pentru producătorii agricoli români, pentru ceea ce înseamnă relațiile noastre cu cei care comercializează aceste semințe, inclusiv ieșirea pe piața externă. Și am face un lucru extraordinar dacă am da, în compensație, pentru cei care dețin terenuri pe suprafețele institutelor de cercetări agricole, a institutelor de învățământ superior, pentru că există și astfel de cazuri, societăți comerciale învecinate din proprietatea statului, echivalenul de fertilitate și de suprafață. O spun și ca unul care am lucrat, dar și ca unul dintre cei care văd, cred în perspectivă, ce însemnătate are materialul biologic pe care trebuie să-l producem în țara noastră, pentru că altfel vom deveni tributarii importului de semințe, extrem de scumpe și cu mari, foarte mari riscuri pentru producția agricolă din România.

Deci, a aborda problema prin chestiunea aceasta a diferențierii și a distrugerii sectorului de producție, care este producție de material semincer, nu material de consum, este o mare greșeală.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Ce propuneți?

Domnul Valeriu Tabără:

Deci, suprafețele respective, dacă este posibil, să fie date din suprafețele societăților comerciale cu capital de stat. Mai bine sacrificăm societăți comerciale cu capital de stat decât institutele și stațiunile de cercetare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnul deputat Cristea, comisia.

Domnul Gheorghe Cristea:

Eu să-i mulțumesc domnului Tabără, pentru că vine să confirme, într-adevăr, ceea ce am spus și să lămuresc o neînțelegere. Aici nu se pune problema ca terenuri să fie retrocedate din aceste suprafețe, deci, nu există această problemă, nu știu de unde a apărut, ci e o chestiune cu care dumnealui nu are cum să nu fie de acord, mai ales că a și făcut cercetare, ca ministerul, prin organele lui de specialitate, să vină să spună de câtă suprafață cât este necesar pentru cercetare în România; se pot face calcule, sunt specialiști care știu să le facă la suprafețele pe care le cultivăm, în funcție de specificul lor și care pot să spună: avem nevoie de cercetare de 3.000 de hectare, etc. Dar, în același timp, trebuie să-i spun domnului Tabără, pentru că realitatea așa este, că atunci când am afirmat că sunt astfel de stațiuni care fac producție comercială, am vorbit foarte corect, producție comercială, nu de încercare a soiurilor, așa cum trebuie să se facă și de dezvoltare, ci strict producție comercială.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Și ce rău în asta?

Domnul Gheorghe Cristea:

Există documente în sensul acesta care pot să demonstreze fără nici un fel de dubiu.

Deci, ideea noastră este ca suprafețele acestea să fie delimitate de maniera la care ele să rămână, ceea ce este absolut necesar, domeniu public, să nu mai poată fi puse în discuție într-un fel sau altul. Dar, în momentul de față, situația care există acolo nu este deloc clară și, de altfel, nici noi n-am făcut nici un fel de trimitere în sensul acesta, ci tocmai le-am dat posibilitatea să o clarifice foarte exact și să vină cu o astfel de propunere.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Păcurariu. Vă rog!

Domnul Iuliu Păcurariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.34 din Legea 18 conține 3 alineate. Rezultă din raport că se păstrează primul alineat, se reformulează al doilea, apare al treilea. Ce se întâmplă cu alin.3 care se referă la terenurile folosite de învățământul agricol?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, întrebați ce se întâmplă cu alin.3 da?

Domnul Alexandru Lăpușan (din bancă):

Este o confuzie. Dați-mi voie să mai fac o intervenție!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Stați să răspundă comisia întâi. O secundă să lămurim, pentru că este bine ca lucrurile să fie clare, să știe fiecare formă, ce supun la vot și să poată să răspundă ca atare.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Alin.3 rămâne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule deputat Lupu, să răspundeți din partea inițiatorului.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Acolo unde am operat modificări sau am specificat abrogări discutăm, dar alineatele, textele pe care nu le-am pus în discuție rămân.

Deci, ultimul alineat rămâne. Va fi aranjat corespunzător în sistematizarea articolului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, vor fi rearanjate, deci, rămâne. S-a răspuns la întrebarea domnului deputat Păcurariu. Domnul deputat Lăpușan. Vă rog.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Deci, eu revin la următorul aspect și anume: la pct.crt.37, la art.34, alin.2.

În alin.l al acestui articol se spune: "Terenurile care sunt proprietate de stat și administrate de stațiuni de cercetare științifică, agricolă și silvică... aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora", lucruri care nu aduc nimic nou față de Legea 18 de bază.

În alineatul următor se spune: "În termen de 90 de zile, Ministerul Agriculturii va face..." și ne va spune cum și cât va trece din domeniul public în domeniul privat. Deci, ideea a fost că aceste două alineate se bat cap în cap. Primul îmi spune că rămân toate în domeniul public al statului și al doilea îmi spune că rămân deocamdată, pentru că facem o analiză și o să vedem printr-o lege ulterioară despre ce este vorba.

Și de asemenea, vreau să amintesc inițiatorilor că undeva în art.36 alin.2 parcă, vine și explicitează efectiv faptul că cetățenii care au acțiuni acolo sau care au drept de proprietate, nerecunoscut sau recunoscut în aceste stațiuni, vor trebui să primească efectiv terenul respectiv. Deci, iată că intrăm într-o contradicție totală.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Să nu ne învârtim după cireș, cum se zice în popor. Guvernul nu va trece din domeniul public în domeniul privat al statului. Domeniul public are destinația prevăzută în art.34, alin.2 din Legea fondului funciar, reluat în acest text al nostru. Guvernul va delimita exact cât este acest domeniu public, cât este acest domeniu public potrivit destinației date prin lege. Noi nu punem în discuție că din domeniul public în domeniul privat al statului pot trece bunuri numai prin lege. De aceea, vă rog să trecem la vot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, deci, vă rog să fiți foarte...

Vă rog. Vă rog să vă prezentați la microfon, ca să rămână în stenogramă.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Mihai Nicolescu mă numesc. Mulțumesc pentru validare. Am venit mai târziu. Vă asigur de toată stima și considerația.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbiți în microfoane, vă rog.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc. Așa este la început. Vă asigur de toată stima și considerația și promit că am să desfășor o activitate benefică pentru funcționalitate.

În legătură cu problema supusă discuției.

Deci, trebuie înțeles un lucru: în stațiuni se realizează o singură activitate unitară, de cercetare și producere de sămânță.

La ora actuală, pentru producerea de sămânță, de fapt aspecte prevăzute și în art.34, este bine să rămână așa, pentru că în stațiuni nu se realizează decât semințe din verigile superioare, absolut necesare țării. Acestea se multiplică de 10 ori, 12 ori și obținem necesarul de sămânță pe țară. În această acțiune aș ruga să se țină cont că la nivel de țară vor fi necesare circa 550-600.000 de hectare, loturi seminciere. Este o bogăție și o realitate pe care noi trebuie să o luăm în considerare. De aceea, la stațiuni, în suprafața respectivă, nu se regăsesc numai suprafețele pentru câmpul experimental, cât și pentru producerea de sămânță, verigi superioare, înțelegând până la bază, sămânța bază și furajele necesare pentru fermele de elită pentru asigurarea materialului biologic necesar țării.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Elek Barna, vă rog!

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, domnul deputat Lupu a zis să nu ne învârtim în jurul cireșului, dar cam așa este. Aș vrea să-l liniștesc și pe domnul deputat Tabără și pe onoratul meu antevorbitor și toată sala.

Stimați colegi,

În nici un caz nu a stat în intenția inițiatorului proiectului de modificare a Legii fondului funciar să ne atingem de cercetarea agricolă. În nici un caz nu am avut în vedere să reducem aceste suprafețe. Și vă rog foarte mult, dacă luați textul și-l analizați cu mare atenție, este clar că se va respecta noțiunea de domeniu public, tocmai din cauza faptului să nu se atingă nimeni de acest teren care este astăzi afectat cercetării, iar dacă vă uitați în alin.2, se spune clar: în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, bineînțeles, împreună cu ASAS-ul, - Academia de Științe Agricole, -va delimita suprafețele de teren necesare cercetării și producerii de semințe. Și coroborând această lege, deci acest text de lege din actuala modificare a Legii fondului funciar, cu Legea semințelor, eu țin să asigur această onorată sală și onorată asistență că atât cercetarea agricolă din România, cât și producerea de semințe, se va asigura exact conform solicitărilor Ministerului Agriculturii, recte Academiei de Studii Agricole.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Voi trece la supunerea la vot a celor două propuneri.

Deci, a fost făcută propunerea domnului deputat Lăpușan de eliminare a acestui articol în integralitate. Sunt obligat, conform regulamentului, să o supun prima la vot.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

18 voturi pentru. Este insuficient pentru ca să treacă.

Supun la vot nr.crt.37 în propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Vă rog să numărați!

8 abțineri.

Cu 8 abțineri a fost adoptat textul.

Trecem la nr.crt.38. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

1 vot împotrivă și 8 abțineri. Adoptat.

Nr.crt.39. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Adoptat.

Nr.crt.40. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Adoptat.

Nr.crt.41. Intervenții? Domnul deputat Lăpușan. Vă rog.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu am atenționat, iată că am făcut doi pași și acuma va trebui să confirmăm sau nu faptul că blocăm lucrurile definitiv.

În art.361se spun următoarele și fac acum o paranteză. Domnul Lupu a spus că nu se va modifica suprafața domeniului public, ceea ce este un lucru bun; considerăm că la stațiunile de cercetare este bine ca tot terenul pe care îl au, toată suprafața, să fie considerat de domeniu public, sigur, în funcție de diferitele analize și necesități ale țării, de a produce, de a cerceta și de a produce, în special, semințe, material săditor și a ameliora și a obține rase noi de animale, sigur, noi vom proteja corespunzător cercetarea din România. Iată că art.361 spune altceva, și anume:

"Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar, în temeiul art. 36 din lege, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele și stațiunile de cercetare agricole și la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/l992".

Deci, sigur că, curios, Legea aceasta nr. 46 a stabilit niște drepturi unor cetățeni la aceste stațiuni care sunt considerate că au teren din domeniu public.

Deci, e o întrebare, o nedumerire, o lămurire - eventual - pe care trebuie s-o aducem acestui articol, și anume: că acestor persoane le recunoaștem dreptul, dar nu le mai reconstituim aceste drepturi în suprafețele inițiale, respectiv în perimetrul acestor stațiuni de cercetare agricolă și, atunci, ar trebui ca articolul să fie explicit în acest sens, altfel nu își are rostul pentru că, pe de o parte spunem că este teren de domeniu public, pe de altă parte spunem că nu vrem să modificăm aceste suprafețe și în art. 361 venim și spunem că vrem să recunoaștem drepturi și să punem în posesie, inclusiv cetățenii care au teren în perimetrul acestor stațiuni, ceea ce mi se pare foarte normal.

Deci, considerăm că, trebuie ca acest articol să fie foarte explicit și, eventual, să adăugăm faptul că dreptul de reconstituire nu se face la aceste stațiuni de cercetare care au teren de domeniu public.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lupu.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Aceeași poveste cu cireșul. Am spus o dată că nu se restituie din terenurile cu destinația pe care ați menționat-o aici. Acum, am dat dreptul acționarilor și locatorilor de a cere, dar asta nu înseamnă că le vom da de aici. Deci, este clar. Odată am spus că "de aici nu se dă" și acestora le dăm dreptul de a cere. Ei vor primi din terenuri proprietate de stat, teren de aceeași calitate, dar nu din stațiunile de cercetare.

Profit de această ocazie ca, la alineatul ultim, art. 361, unde avem: "Persoanele prevăzute la alin. 1, cărora li s-a stabilit dreptul în acțiuni, în limita suprafeței de până la 10 ha., în echivalent arabil, pot face cerere în cazul în care, prin aplicarea coeficientului de echivalare prevăzut de regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/l991, suprafața de teren nu putea depăși ca echivalență 10 ha. teren arabil, în termenul cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 91, alin. 3 - 9". Deci, aici era ... .

Deci, "teren arabil în termenul", cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 91, alin. 3 - 9.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Ifrim, vă rog. (Discuții în banca comisiei.)

Domnul Vasile Lupu:

Dacă-mi dați voie, Hotărârea Guvernului nr. 131/l991, suprafața de teren putea depăși, ca echivalență, 10 ha teren arabil și terenul curții.

Domnul Mihai Grigoriu:

Nu putea.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Dumitru Ifrim:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru corelarea cu art. 9 alin. 1, propun înlocuirea expresiei "dar nu mai mult de 50 ha de familie" cu textul introdus la art. 9 alin. 1, și anume "până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr.187/l945.

Din sală:

Corect.

Domnul Vasile Lupu:

De acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la art. 361 alin. 1 s-a propus această modificare a textului, corelarea cu art. 9 alin.1 și la alin. 2 s-a propus completarea textului.

Având în vedere că există numai aceste două propuneri de texte, eu vă supun spre aprobare acest articol 361, în ansamblul lui, cu aceste două amendamente.

Domnul Marțian Dan:

Verificați cvorumul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 18 abțineri.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Dați-mi voie, o chestiune de procedură. (Voci suprapuse.)

Pot să-i dau acțiuni până la 10 ha., dar nu peste.

Verificați cvorumul.

Domnul Marțian Dan:

Vă rugăm să numărați toate voturile și să verificați cvorumul.

Din loja prezidiului:

Este, l-am numărat la început.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cvorumul a fost numărat la început de cei doi secretari. Unul dintre secretari, din păcate, m-a părăsit să fumeze o țigară. Dacă doriți să verificăm cvorumul, vom verifica cvorumul în momentul în care este solicitat de unul dintre grupurile parlamentare, în mod oficial.

Doamna Viorica Afrăsinei:

S-a cerut verificarea cvorumului, în numele grupului parlamentar P.D.S.R., înainte de supunerea la vot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, aș vrea să exprim un protest în legătură cu modul aproximativ în care dumneavoastră conduceți. Am mai condus și noi lucrările Camerei Deputaților, un număr de ani și întotdeauna când s-a făcut un amendament am spus "la rândul cutare se introduce sintagma cutare, se elimină ș.a.m.d.", încât toată lumea să știe ce votează. Dumneavoastră nu faceți acest lucru. Văd că aveți o tendință spre un galop care vă va duce la performanțe extraordinare, dar eu cred că nu se pot conduce, în acest mod, lucrările unei Camere.

În al doilea rând, vă rog, în numele Grupului parlamentar pe care îl reprezint, să verificați dacă este întrunit cvorumul în aula Camerei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, foarte mult, pe cei 2 secretari să faceți această verificare. (Proteste, vociferări în partea dreaptă.)

Domnul deputat Marțian Dan este vicelider de grup, la grupul P.D.S.R.-ului și are, probabil, această mandatare oficială. Deci trebuie să facem această verificare.

Sunt nevoit să constat că avem un număr de 132 de colegi. În momentul de față, cvorumul de lucru este de 143.

Eu înțeleg dorința de a fuma a unora și a altora, dar, totuși, cred că este normal să fie în sală. Deci rog chestorii să își facă datoria și să-i cheme în sală pe domnii colegi și pe doamnele colege deputați.

În cazul în care nu vom putea să rezolvăm acest mic detaliu, voi face un apel nominal, chestiune care este foarte neplăcută, dar utilă. (Sună sirena de chemare în sală a domnilor deputați.)

Vom începe un apel nominal, o chestiune care nu îmi face deloc plăcere și, probabil, că nici dumneavoastră, dar este absolut necesară.

Îl rog pe domnul secretar Gavra să purceadă la această operațiune.

Domnul Ioan Gavra:

Județul ALBA

Berciu Ion

absent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Popa Neculai

prezent

Simedru Dan Coriolan

absent

Județul ARAD

Bercea Florian

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Gheorghiof Titus Nicolae

absent

Ghidău Radu

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Rațiu Ion

absent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

absent

Ghibernea Dan

absent

Ionescu Nicolae

absent

Leonăchescu Nicolae

absent

Marin Gheorghe

prezent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

absent

Stan Vasile

prezent

Stănescu Alexandru-Octavi

prezent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agaton

absent

Darie Simion

prezent

Duțu Ion

absent

Gheorghe Valeriu

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Nistor Vasile

absent

Pavel Vasile

prezent

Popa Ioan-Aron

absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Negrău Mircea

absent

Paneș Iosif

prezent

Rákoczi Ludovic

prezent

Serac Florian

absent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

absent

Țepelea Gabriel

absent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

absent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

absent

Săndulescu Aureliu-Emil

absent

Sonea Ioan

prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

prezentă

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Ioniță Nicu

absent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Năstase Toma

absent

Popescu Emil Teodor

prezent

Sandu Dumitru

prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

absent

Cojocaru Radu Spiridon

absent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

absent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Moucha Romulus Ion

prezent

Secară Gheorghe

absent

Tudose Nicolae Florin

absent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

prezent

Bartoș Daniela

absentă

Corâci Ioan Cezar

absent

Dragu George

absent

Șerban George

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

absent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pâslaru Dumitru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezentă

Oană Gheorghe

absent

Popovici Cornel Sturza

absent

Spătaru Liviu

prezent

Vilău Adrian-Ioan

prezent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Mitică

prezent

Munteanu Ion

prezent

Naidin Petre

prezent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

absent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

prezent

Ionescu Anton

absent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

prezent

Miclăuș Vasile

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Pop Iftene

prezent

Roman Ioan

absent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

absent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Hașotti Puiu

absent

Marinescu Ioan-Sorin

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Onaca Dorel-Constantin

absent

Osman Fedbi

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

absent

Márton Árpád-Francisc

prezent

Tamás Sándor

absent

Țurlea Petre

absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

absent

Boștinaru Victor

absent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

absent

Neagu Romulus

absent

Popa Daniela

prezentă

Popescu Irineu

prezent

Rădulescu-Zoner Șerban Constantin

absent

Simion Florea

absent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Manolescu Oana

absent

Matei Ion Lucian

absent

Nicolescu Mihai

prezent

Roșca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Județul GALAȚI

Buruiană-Aprodu Daniela

absentă

Ciumara Mircea

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Iacob Elena

prezent

Mihu Victor Traian

prezent

Nica Dan

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Tomov Marilena

absentă

Județul GIURGIU

Cristea Marin

prezent

Croitoru Mircea Adrian

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Radu Alexandru-Dumitru

absent

Județul GORJ

Băbălău Constantin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Nică Mihail

prezent

Pârgaru Ion

absent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Județul HARGHITA

Antal Istvan

prezent

Asztalos Ferenc

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Nagy Ștefan

prezent

Ráduly Róbert-Kálmán

absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

absent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Giurescu Ion

absent

Ifrim Dumitru

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

absent

Șteolea Petru

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

prezent

Cristea Gheorghe

prezent

Popa Virgil

absent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferăriței Constantin

prezent

Baciu Mihai

prezent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Dobre Traian

absent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

prezent

Mogoș Ion

absent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Județul MARAMUREȘ

Böndi Gyöngyike

prezent

Bud Nicolae

absent

Dunca Tudor Gavril

prezent

Godja Petru

absent

Moldovan Petre

prezent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Remeș Decebal Traian

absent

Ștefănoiu Luca

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

absent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Nicolicea Eugen

absent

Raicu Romulus

prezent

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

prezent

Filipescu Ileana

absentă

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Attila Bela Ladislau

prezent

Kerekeș Károly

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Mureșan Ioan

prezent

Pop Leon Petru

absent

Popa Ioan Mihai

absent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

absent

Rădulescu Cristian

absent

Țocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezent

Georgescu Florin

absent

Grădinaru Nicolae

absent

Groza Nicolae

prezent

Kovacs Carol Emil

absent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

absent

Barbăroșie Victor

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezent

Moldoveanu Eugenia

absent

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Munteanu Mircea Mihai

absent

Opriș Constantin Remus

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sirețeanu Mihail

absent

Tudor Marcu

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

absentă

Budeanu Radu

absent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Pécsi Francisc

absentă

Pop Viorel

absent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu

absent

Chichișan Miron

prezent

Vetișanu Vasile

absent

Vida Iuliu

prezent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

Galic Lia Andreia

prezentă

Pantiș Sorin

absent

Șincai Ovidiu

absent

Trifu Romeo

prezent

Vâlcu Mircea

absent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan Peter

absent

Bejinariu Petru

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ionescu Marina

absent

Iorga Leonida Lari

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

absent

Palade Dan

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Sandu Alecu

prezent

Vataman Dorin

prezent

Vitcu Mihai

absent

Județul TELEORMAN

Buga Florea

prezent

Cândea Vasile

absent

Ianculescu Marian

prezent

Marineci Ionel

prezent

Noica Nicolae

absent

Spiridon Didi

prezent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc

absent

Brück Werner Horst

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Dugulescu Petru

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Miloș Aurel

absent

Puwak Hildegard-Carola

absentă

Stanca Teodor

prezent

Șerban Gheorghe

prezent

Tabără Valeriu

prezent

Tăvală Tănase-Pavel

prezent

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu - absent

Fenoghen Sevastian - prezent

Lazia Ion - prezent

Meșca Sever - prezent

Vajda Francisc-Atila - prezent

Județul VASLUI

Băsescu Traian - absent

Dumitru Buzatu - prezent

Dan Marțian - prezent

Ghiga Vasile - prezent

Ignat Ștefan - prezent

Mera Alexandru Liviu - prezent

Petrescu Virgil - absent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean - prezent

Dumitrașcu Laurențiu - prezent

Gaspar Acsinte - prezent

Sabău Traian - prezent

Stancov George Iulian - absent

Vâlceanu Gheorghe - prezent

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe - prezent

Dumitriu Carmen - prezentă

Mânea Radu - prezent

Mitrea Miron Tudor - prezent

Nichita Dan Gabriel - prezent

Udrea Florian - prezent

BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina - prezentă

Badea Alexandru Ioan - prezent

Boda Iosif - absent

Chiliman Andrei Ioan - prezent

Ciontu Corneliu - absent

Cunescu Sergiu - absent

Diaconescu Ion - absent

Dobrescu Smaranda - absentă

Dorian Dorel - absent

Dumitrescu Paul Adrian - prezent

Furo Iuliu Ioan - prezent

Gheorghiu Mihai - absent

Iliescu Valentin Adrian - absent

Ionescu Alexandru - prezent

Ionescu Constantin - absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin - absent

Iorgulescu Adrian - absent

Macarie Sergiu - prezent

Năstase Adrian - absent

Negoiță Gheorghe Liviu - absent

Pambuccian Varujan - prezent

Petrescu Silviu - prezent

Popescu Ioan Dan - absent

Popescu Tăriceanu Călin - absent

Raica Florica Rădița - prezentă

Sassu Alexandru - prezent

Severin Adrian - absent

Stănescu Mihai-Sorin - absent

Stoica Valeriu - absent

Teculescu Constantin - absent

Voicu Mădălin - absent

Weber Ernest-Otto - absent

Județul ILFOV

Lixăndroiu Viorel - prezent

Neagu Victor - prezent

Păunescu Costel - prezent

Petrovici Silvia - prezentă.

Reluăm, da?

Județul ALBA

Berciu Ion - a revenit? Nu

Dărămuș Nicolae Octavian - nu

Simedru Dan Coriolan - prezent

Județul ARAD

Gheorghiof Titu Nicolae - absent

Rațiu Ion - absent

Tokay Gheorghe - absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion - absent

Ghibernea Dan - absent

Ionescu Nicolae - prezent

Leonăchescu Nicolae - absent

Pițigoi Barbu - prezent

Rizescu Sergiu George - absent

Județul BACĂU

Dan Matei Agathon - prezent

Duțu Ion - prezent

Hrebenciuc Viorel - prezent

Popa Aron Ioan - prezent

Județul BIHOR

Bot Octavian - absent

Cosma Liviu Ovidiu - absent

Negrău Mircea - absent

Serac Florian - prezent

Țepelea Gabriel - absent

Szilagyi Zsolt - absent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan - prezent

Oltean Ioan - absent

Pintea Ioan - absent

Săndulescu Aureliu Emil - absent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica - prezentă

Ioniță Nicu - absent

Năstase Toma - prezent

Sandu Dumitru - prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor - absent

Bran Vasile - absent

Cojocaru Radu Spiridon - absent

Kovács Csaba Tiberiu - absent

Secară Gheorghe - prezent

Tudose Nicolae-Florin - prezent

Județul BRĂILA

Bartoș Daniela - absentă

Corâci Ioan Cezar - absent

Dragu George - absent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru - prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae - prezent

Papuc Aurel Constantin - absent

Pâslaru Dumitru - absent

Petrescu Ovidiu Cameliu - prezent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Oană Gheorghe - absent

Sturza Popovici Cornel - absent

Județul CĂLĂRAȘI

Sârbu Marian - absent

Județul CLUJ

Ionescu Anton - prezent

Roman Ioan - absent

Miclăuș Vasile - absent

Județul CONSTANȚA

Ariton Gheorghe - absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent

Hașotti Puiu - absent

Marinescu Ioan-Sorin - absent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent

Onaca Dorel Constantin - absent

Mazăre Radu Ștefan - absent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos - absent

Tamás Sándor - prezent

Țurlea Petre - absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe - absent

Enescu Ion - prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban - absent

Simion Florea - prezent

Neagu Romulus - absent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea - absent

Manolescu Oana - absentă

Matei Lucian Ion - absent

Vasilescu Nicolae - absent

Județul GALAȚI

Buruiană Aprodu Daniela - absentă

Ciumara Mircea - absent

Nica Dan - absent

Tomov Marilena - absentă

Județul GIURGIU

Radu Alexandru-Dumitru - absent

Județul GORJ

Pârgaru Ion - absent

Județul HARGHITA

Asztalos Ferenc - prezent

Ráduly Róbert-Kálmán - absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe - absent

Dimitriu Sorin Petre - absent

Giurescu Ion - absent

Șteolea Petru - absent

Priceputu Laurențiu - absent

Județul IALOMIȚA

Popa Virgil - absent

Județul IAȘI

Dobre Traian - absent

Enache Marian - absent

Mogoș Ion - absent

Stoica Valeria Mariana -absentă

Vintilă Dumitru Mugurel - absent

Județul MARAMUREȘ

Bud Nicolae - absent

Godja Petru - absent

Pașcu Ioan Mircea - absent

Ștefănoiu Luca - absent

Remeș Traian Decebal - prezent

Județul MEHEDINȚI

Honcescu Ion - absent

Nicolicea Eugen - prezent

Județul MUREȘ

Filipescu Ileana - absentă

Pop Leon Petru - absent

Popa Ioan Mihai - absent

Județul NEAMȚ

Bujor Liviu - absent

Radu Elena Cornelia Gabriela - absentă

Rădulescu Cristian - absent

Țocu Iulian - absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan - absent

Grădinaru Nicolae - absent

Georgescu Florin - absent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon - absent

Avramescu Constantin Gheorghe - absent

Moldoveanu Eugenia - absentă

Moroianu Geamăn Adrian Tudor - absent

Munteanu Mircea Mihai - absent

Opriș Constantin Remus - absent

Ruse Corneliu Constantin - absent

Sirețeanu Mihail - absent

Tudor Marcu - absent

Județul SATU MARE

Biriș Anamaria Mihaela - absentă

Budeanu Radu - absent

Pecsi Francisc - absent

Pop Viorel - prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu - absent

Vetișanu Vasile - absent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril - absentă

Pantiș Sorin - absent

Vâlcu Mircea - absent

Șincai Ovidiu - absent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan Peter - absent

Ionescu Marina - absent

Iorga Leonida Lari - absentă

Nicolaiciuc Vichentie - absent

Vitcu Mihai - prezent

Județul TELEORMAN

Cândea Vasile - absent

Noica Nicolae - absent

Videanu Adriean - absent

Județul TIMIȘ

Bárány Francisc - absent

Brück Werner - absent

Glăvan Ștefan - absent

Miloș Aurel - prezent

Puwak Hildegard Carola - absentă

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu - absent

Județul VASLUI

Băsescu Traian - absent

Petrescu Virgil - absent

Județul VÂLCEA

Stancov George Iulian - prezent

Județul VRANCEA - sunt toți prezenți

BUCUREȘTI

Boda Iosif - absent

Ciontu Corneliu - absent

Cunescu Sergiu - absent

Diaconescu Ion - absent

Dobrescu Smaranda - absentă

Dorian Dorel - absent

Gheorghiu Mihai - absent

Iliescu Valentin Adrian - absent

Ionescu Constantin - absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin - absent

Iorgulescu Adrian - absent

Năstase Adrian - absent

Negoiță Liviu - absent

Popescu Ioan Dan - absent

Popescu Tăriceanu Călin - absent

Severin Adrian - absent

Stănescu Mihai-Sorin - absent

Stoica Valeriu - absent

Teculescu Constantin - absent

Voicu Mădălin - absent

Weber Ernest-Otto - absent

Județul ILFOV - sunt toți

Am încheiat, vă rog frumos, apelul.

Să numărăm.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci s-a depășit cifra de 143, cvorumul de lucru.

Eu continui lucrările. În momentul în care domnul Gavra va termina de numărat, vă voi spune exact care a fost prezența.

Deci, pentru corectitudine, resupun la vot și vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Rog persoanele care nu sunt deputați să părăsească sala de ședințe. Vă mulțumesc.

Resupun la vot nr.crt.41 din raport, în propunerea comisiei, cu cele două amendamente, unul la primul alineat, al doilea la cel de al doilea alineat, așa cum au fost ele cerute de cei care le-au făcut și cum sunt cuprinse în stenogramă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

209 au fost prezenți în momentul ....

Din partea dreaptă a sălii:

Dar nu este cvorum!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

28 împotrivă.

Abțineri? 7.

A fost adoptat.

Nr.crt.42 - intervenții?

Vă rog, domnul deputat Ifrim.

Domnul Dumitru Ifrim:

Domnule președinte, este vorba de aceeași corelare pe care am făcut-o și la articolul precedent. Deci se elimină "dar nu mai mult de 50 ha" și se introduce "până la limita suprafeței prevăzută la art.3 lit.h) din Legea nr.187/1945".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Grigoriu. Vă rog.

Domnul Mihai Grigoriu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La pct.42, la art.362, am următorul amendament: după cuvintele "prin efectul Decretului nr.83/1949", să se adauge "precum și al oricăror acte normative de expropiere", textul devenind: "Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului, prin efectul Decretului nr.83/1949, precum și al oricăror acte normative de expropriere, sau moștenitorii acestora pot cere..." etc. Acest lucru este necesar, deoarece nu numai prin Decretul nr.83 s-au realizat acte de expropiere fără despăgubire și elita intelectuală și culturală românească a fost persecutată. Pentru siguranță, cer să se adauge și acest text.

Vă mulțumesc.

Domnul Barbu Pițigoi (din bancă):

Cum a sunat textul?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog să-mi depuneți amendamentul.

Domnul Mihai Grigoriu:

Este depus în scris.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este depus în scris, da.

Deci inițiatorul acceptă, comisia acceptă.

Alte intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare nr.crt.40, art.362, cu cele două amendamente făcute de domnii deputați Ifrim și Grigoriu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 51.

A fost adoptat.

Nr.crt.43. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 42.

S-a adoptat.

Nr.crt.44. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 42.

Nr.crt.45. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 20.

S-a adoptat.

Nr.crt.46. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog numărați. 39.

Nr.crt.47. Este vorba de o renumerotare. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 10 abțineri.

Deci cu 10 abțineri a fost adoptat.

Nr.crt.48. Intervenții?

Da, vă rog.

Vă rog să vă și prezentați.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Pentru acuratețea textului, dacă observați, ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să vă rog să vă prezentați. Mă scuzați că nu v-am prezentat eu.

Domnul Marian Ianculescu:

Ianculescu, PDSR.

Deci: "Terenurile provenite din fostele islazuri comunale transmise unităților de stat și care, în prezent, sunt folosite ca pășuni, fânețe și arabil..."

Mai departe, vedeți că jos fac excepție suprafețele ocupate cu vii, pomi seminceri, furajeri, eleștee, lacuri. Or, această categorie, nici eleșteele, nici lacuri nu intră în nici o categorie prezentată mai sus, pășuni, fânețe sau arabil.

Deci, pentru a corela textul, cred că trebuie trecut sus "care în prezent sunt folosite ca pășuni, fânețe, arabil, eleștee, lacuri", nu, "vor fi restituite în proprietatea comunei...". Deci jos sunt trecute și eleșteele și lacurile, care nu se regăsesc sus, în categoriile respective.

Mai departe, în penultimul rând, "pentru producerea de legume, fructe, materie primă pentru fabricile de conserve". Cred că este mai corect "legume și fructe, ca materie primă pentru fabricile de conserve", că, altfel, urmează o înșiruire de "legume, fructe, materie primă", rezulta că și aceasta este o categorie care se produce. Deci cred că așa este bine: "pentru producerea de legume și fructe, ca materie primă pentru fabricile de conserve".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul.

Comisia, domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, articolul are două părți foarte clare: ceea ce se restituie și ceea ce nu se restituie. Deci fac excepție, de la restituire, nu fac excepție de la restituire din cutare, cutare și cutare. Deci "excepția de restituire", formularea comisiei este corectă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Bun.

Propunerea comisiei, deci. Bun.

Domnule deputat Ianculescu, sunteți mulțumit de răspuns?

Domnul Marian Ianculescu (din bancă):

Prima parte, a doua cred că este bine, pentru acuratețea textului...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este textul inițial care a rămas... Adică...

Domnul Vasile Lupu:

Este același sens.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În legătură cu partea cealaltă, cu "legume, fructe", vă rog, domnule deputat Cristea, să-mi răspundeți și la a doua chestiune.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Oricine poate să citească își dă seama că nu este regulă: " pentru producerea de legume, fructe, materie primă pentru fabricile de conserve".

Deci: "pentru producerea de legume și fructe, care sunt pentru fabricile de conserve". Nu are înțeles textul și cred că așa este mai bine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acceptați partea aceasta?

Domnul Gheorghe Cristea:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, în primul dumneavoastră amendament, sunteți de acord să rămână, totuși, textul comisiei, iar aici să se introducă "legume și fructe, ca materie primă pentru...".

Domnul deputat Chiriac.

Domnul Mihai Chiriac:

Referitor la acest articol, este bine să rămână în felul acesta, pentru că sunt fabrici de conserve care produc și din roșii și castraveți.

Au luat terenurile din imașul comunei, produc pe ele nu știu ce acum, trebuia, prin Legea veche nr.18, ca aceste terenuri să fie transformate, apoi, în pășuni, prin grija Ministerului Agriculturii, Ministerul Agriculturii nu a avut grijă de așa ceva și, la ora actuală, o serie de fabrici și alte întreprinderi și nu știu de care au terenuri din baza furajeră, cultivă pe ele foarte multe, vor intra în circuitul de vânzare-cumpărare și rămâne comuna fără imaș, ca atare. De aceea este bine făcut aici, adică și pomi, și vii, dar și legume, fructe, orișice se cultivă pentru ele.

Cine vrea să rămână cu terenul cumpără alături un lot de la particulari sau nu știu de unde și face imaș. Cine nu reușește să facă treaba aceasta, în 6 luni de zile, dă terenul, cu pomi sau ce are pe el, la primăria respectivă și primăria respectivă să aibă grijă, după aceea, de imaș.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Comisia. Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, am precizat, puțin mai devreme, mă rog, formularea, în sine, "legume, fructe, materie primă", dar punctul de vedere al comisiei trebuie să rămână așa cum este prezentat el în raport. Dacă această exprimare nu este suficient de gramaticală, noi am spus așa: "legume, fructe", înțelegând că, și în afară de ele, mai pot fi folosite pentru a cultiva, în scopuri de producție, materii prime, în general, deci, ca să nu ne limităm numai la a spune "legume, fructe" și cineva să spună știi că aceasta nu este legumă, cealaltă nu este fructă, că este și legumă și fructă sau nu este nici una nici alta. Deci că este absolut acoperitor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare, atunci, nr.crt.48, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 19.

Abțineri? 3.

A fost adoptat.

Nr.crt.49. Intervenții?

Da, domnul deputat Lupu.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

La art.49, pentru acuratețea textului ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de nr. crt. 49 ...

Domnul Vasile Lupu:

... de nr. crt. 49, art.40, alin.2: "Nerespectarea dispozițiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept" - în loc de la intrarea în drept în proprietatea comunelor, orașelor sau municipiilor nu municipiului, după caz, a acestor terenuri".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Comisia? De acord.

Vă supun spre aprobare nr. crt. 49, cu amendamentul făcut de domnul deputat Lupu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 50.

Intervenții?

Vă rog, domnul deputat Barna.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doar o completare din partea comisiei. Cred că s-a omis din text. La alin.1, "Persoanele fizice ale căror terenuri cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, stufărișuri, pășuni, fânețe împădurite ...". Deci, vine o mică completare după "pășuni și fânețe" - "împădurite".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog.

Domnul Neculai Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu am făcut un amendament legat de numărul de ordine 50, art.41, și propunem următoarea reformulare: "Terenurile cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufișuri, pășuni împădurite, ce au aparținut persoanelor fizice și care, prin efectul unor legi speciale, au trecut în proprietatea statului, se restituie, la cerere, pe vechile amplasamente, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață de până la 10 hectare de familie".

Argumentez acest lucru și dați-mi voie să vă prezint câteva aspecte legat de această problemă și aș începe cu marele părinte al silviculturii, Marin Drăcea, care spunea că împărțirea pădurii este moartea ei.

Aș vrea să vă spun că retragerea bruscă sau treptată a pădurilor din peisajul geografic, precum și exploatarea lor nerațională, a provocat alunecări de teren, eroziuni și manifestări torențiale, care au generat stadii foarte avansate de degradare. În numele unei aparente eficiențe economice, suprafețe mari de pădure au fost defrișate și degradate.

De asemenea, aș vrea să vă spun că în perioada actuală pădurile sunt supuse unei duble presiuni: pe de o parte a populației sărăcite, iar, pe de altă parte, a unor organe oficiale, care fac promisiuni pentru privatizarea masivă.

Sub acest aspect, pădurea va trebui să-și reducă drastic funcțiunea de fabrică de lemn, pentru care este solicitată tot mai intens, și să-și asume dreptul de a fi principalul apărător al factorilor de mediu. Aceasta confirmă prevederile din Codul silvic, care stabilesc că pădurea trebuie să reprezinte un bun de interes silvic, ea reprezentând cel mai puternic instrument de restabilire a echilibrului ecologic, asigurând protecția solului, apărarea mediului înconjurător, echilibrarea debitelor de apă, ozon și așa mai departe.

Din sală:

Citiți amendamentul!

Domnul Neculai Popa:

L-am citit. Deci, acum vin cu argumentul. Îmi dați voie, da? Vă rog frumos.

În aceste condiții, eu aș dori să vă spun câteva urmări dacă se aplică acordarea a 50 hectare de pădure. Și anume: intenția exploatării lemnului la vârste foarte mici; de asemenea, lipsa de preocupare de proprietarului privind creșterea productivității pădurilor și a promovării speciilor forestiere valoroase; eliminarea nivelului scăzut de pregătire silvică a proprietarilor de păduri; eliminarea de investiții pe termen mediu sau lung privind cultura sau refacerea pădurilor; de asemenea, cheltuielile necesare pentru lucrările de amenajare, împădurire, pază și protecție, exploatări, construcții de drumuri pentru transportarea materialului lemnos, ar putea depăși beneficiile obținute din vânzarea lemnului, ceea ce ar conduce la activități economice nerentabile.

Ar trebui să se știe că pădurea, care este ecosistem, nu poate exista pe suprafețe mici, în care microclimatul care o definește nu poate fi realizat. Nu orice pâlc de arbori poate fi definit ca pădure și să fie gospodărit în regim silvic. Mai mult decât atât, această decizie, pe care dumneavoastră o veți lua astăzi, pentru acordarea celor 50 de hectare de pădure, va duce la o restructurare masivă a personalului din silvicultură, cu alte cuvinte, în acest domeniu, ca de altfel și în altele, ne vom confrunta cu un număr foarte mare de șomeri, provenit din personalul silvic specializat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Pereș.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Tot la art.41, la alin.1, cerem ca sintagma din penultimul și ultimul rând, respectiv "dar nu mai mult de 50 de hectare de familie", să se înlocuiască cu "dar nu mai mult de 30 de hectare de familie". Deci, respectiv cifra 50 să fie înlocuită cu cifra 30.

Dorim această modificare datorită faptului că, dacă la terenurile agricole am avut un articol de lege care ne-a raportat, respectiv art.3, alin.h, din Legea nr.187/1945, la păduri, preluările s-au efectuat de la 1 hectar până la 10 mii de hectare, iar limita de 30 de hectare, pe care o propunem, considerăm că ar fi acoperitoare pentru 99 la sută din cazuri, din solicitări.

Urmează ca în etapa a doua să fie stabilită suprafața maximă ce poate fi restituită, cele 30 de hectare fiind limita superioară pentru care se poate face cererea.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru că acum urmează o serie de articole care vizează pădurea, cu permisiunea dumneavoastră, a să fac câteva considerații în legătură cu ce trebuie făcut pentru gospodărirea și dezvoltarea lor durabilă.

Vreau să vă spun că pădurile României, la nivelul anului 1820, reprezentau 70 la sută din teritoriul țării. În prezent, procentul cu pădure din țara noastră se situează abia la 27 la sută, cu mult sub procentul optim care să ne asigure un echilibru ecologic stabil în țara noastră.

Agresiunea asupra pădurilor a avut mai multe motivații și vreau să vă spun că cea mai dramatică situație s-a înregistrat în perioada interbelică, când, prin Legea agrară din 1922, circa 1,5 milioane de hectare de pădure au fost transformate, în scopuri electorale, în islazuri comunale.

Consecința acestei acțiuni de transformare a peste un milion și jumătate de hectare de păduri în pășuni, în islazuri comunale, se răsfrânge chiar și în zilele noastre de astăzi, așa cum bine cunoașteți și dumneavoastră, în diverse zone ale țării, atât în Moldova, cât și în Banat, cât și în Transilvania, curg dealurile la vale, cu case cu tot. Asta este consecința acestei acțiuni nesăbuite de reducere a suprafeței de pădure, în special în zonele de coline și de dealuri.

Vreau să vă spun că această agresiune asupra pădurilor s-a extins și în zona de câmpie, unde, și aici, o mare suprafață de pădure a fost defrișată în scopuri de a extinde terenurile pentru agricultură. Normal, ea a fost acțiune obiectivă, de a reduce suprafața de păduri, este nevoie și de teren agricol, însă, la ora actuală s-a ajuns la un procent extraordinar de mic, în jur de 5 la sută, față de un procent de 14 la sută, cât ar trebui să fie în zona de câmpie, pentru a se asigura o protecție a culturilor agricole care, la rândul ei, să contribuie la creșterea producției agricole.

Tot în perioada interbelică cunoaștem acțiunile de defrișare pe suprafețe întinse a unor munți întregi și aș da exemplu Munții Vrancei, care, tot așa, erau proprietate privată pe vremea aceea și, în urma acestor defrișări masive, suprafețe întinse în Munții Vrancei au fost transformate într-un peisaj selenar, unde corpul silvic a trebuit să muncească, de-a lungul timpului, să împădurească și să schimbe peisajul din acele zone. Și această acțiune continuă și în prezent, pentru că nu s-a reușit, până în prezent, să se refacă rănile pământului datorate defrișărilor de suprafețe de pădure.

Perioada de după Revoluția din decembrie 1989 debutează cu un asalt de o intensitate ridicată asupra pădurilor, pe fondul confundării principiilor democrației cu anarhia. Delictele silvice săvârșite în pădurile statului cunosc o creștere fără precedent. Personalul silvic este agresat și, uneori, cad chiar victime din rândul corpului silvic aflat la datorie. (Rumoare)

O voce din partea dreaptă a sălii:

Hoții agresați!

Domnul Marian Ianculescu:

Începe acțiunea de retrocedare a pădurilor către foștii proprietari, în conformitate cu prevederile Legii nr.18. Datorită acestei acțiuni, din 386 de mii de hectare, care au fost puse în posesie, deci retrocedate proprietarilor, mai mult de jumătate, circa 180 de mii de hectare, la ora actuală, sunt defrișate și brăcuite, și consecințele se resimt cu dezechilibre ecologice care se întâmplă la ora actuală în țara noastră. Care sunt aceste consecințe? Eroziuni pe suprafețe întinse, inundații catastrofale, care sunt uneori și cu pierderi de vieți omenești, intensitatea fenomenelor de secetă în zonele de câmpie și așa mai departe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, eu cred că ați făcut o expunere foarte completă. Să revenim însă la articolele noastre legate de lege .... (Rumoare)

Domnul Marian Ianculescu:

Da, domnule președinte, tocmai acum voiam să revin la ceea ce trebuie, după această scurtă intervenție. Aș vrea să spun, ca să nu ajungem în situația să depășim în agresivitate perioada interbelică în ceea ce privește starea pădurilor, trebuie să dăm dovadă de rațiune și să lăsăm pădurile să fie administrate de organele silvice, iar populația să poată beneficia de uzufructul acestora, cum sunt: lemnul de foc și de construcție de locuințe.

Sunt convins că actualul Parlament se va înscrie în istoria poporului român ca unul dintre apărătorii bunului celui mai de preț pe care ni l-a dat Dumnezeu pe pământ: pădurea. (Rumoare)

Sunt convins că Parlamentul României va fi sensibil la situația dramatică a fondului nostru forestier și va vota în consecință. Vreau să specific că nu suntem împotriva privatizării pădurilor, trebuie să reconstituim dreptul de proprietate, dar este foarte important ca pădurile să fie gospodărite în regim silvic de către organele silvice, așa cum de altfel s-a întâmplat și în perioada interbelică. Niciodată pădurile n-au fost lăsate de izbeliște și au fost gospodărite de către organele silvice.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți, la acest număr curent 50 ...

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte, eu am spus că nu vizez numai articolul acesta. Eu am făcut o prezentare, pentru că urmează o serie de articole ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. E-n regulă. Domnul deputat Stancov. Vă rog.

Domnul George Iulian Stancov:

În primul rând susțin acest amendament al colegilor noștri de la PD, 30 de hectare maximum de păduri, nu pentru că sunt coleg de partid, ci pentru că trebuie să fim și raționali în politica de reparații și reîmproprietărire, ca să spun așa. Să nu uităm că a apărut un element nou, și anume statul, ca agent economic, prin ceea ce se cheamă industria de prelucrare a lemnului, căreia trebuie să-i asigurăm, până una alta, minimum de materii prime, dacă nu chiar necesarul.

Deci, sub aspectul ăsta trebuie să împăcăm nevoia de reparație cu nevoia de realism în politica economică.

Sub celălalt aspect, însă, al criticii de fond care s-a făcut mai înainte, eu vreau să spun că este cea mai bună autocritică, nu a domnului care a vorbit, ci a sistemului care a dus la situația de a discuta despre păduri cu îngrijorare. Dacă statisticile la care făcea referire domnul Ianculescu includ și cei 50 și ceva de ani de etatism, de stat agent economic care a administrat acest bun și l-a exploatat, iată efectul celor 50 de ani, la care se adaugă un efect al globalismului dezvoltării economice, după cum s-a concluzionat la întâlnirea recentă și la dezbaterile de la Organizația Națiunilor Unite.

E nevoie, deci, și de o politică coerentă, în care ecologicul să fie luat în atenție, dar nu în măsura în care să înspăimântăm bietul electorat că oricine taie un copac face un păcat. Singura condiție este aceea de a lăsa de pe urma noastră măcar un copac plantat, măcar o fântână. Este o vorbă românească.

În cei 50 de ani dacă s-ar vedea decăderea pădurii românești, ea este egală cu efectul comunismului în plan economic și în celelalte domenii.

Dacă domnul Ianculescu ne-ar fi spus cât era pădurea de prosperă la 1 ianuarie 1990 față de 11 iunie 1948, iau un moment, așa, istoric, poate că am fi văzut cât de bine ar fi fost sub comunism în pădure și ce rău o ducem de când cu comunismul în agonie.

Deci, să rămânem pe rațiune, fără să ne criticăm acum sistemele politice, dar efectul este evident. Fie capitalism, fie comunism, atunci când cineva exploatează irațional, rămânem în pustiu.

Deci, nu are rost să polemizăm la nesfârșit, dar îmi pare rău că zic, constat de vreo 7 ani încoace că tragem de timp, probabil ca să se termine pădurea, între timp.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ianculescu. Vă rog. (Rumoare)

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte, pentru că mi s-a pomenit numele, vreau să-i spun domnului deputat Stancov că în 1948, când au fost etatizate pădurile, au fost moștenite peste un milion și jumătate de hectare de teren, defrișate total, din pădurile private. A trebuit ca 10 ani de zile o muncă asiduă pe corpul silvic ca să împădurească acest 1,5 milioane de hectare de pădure. Deci, iată ce inseamnă, ce s-a moștenit în 1948 de la pădurile private - peste 1 milion și jumătate de terenuri goale.

Vă mulțumesc. (Rumoare; vociferări în partea dreaptă a sălii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult să luați loc.

S-au propus o serie de amendamente, pe care vreau să le trec la vot.

Domnul Ioan Gavra:

Procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gavra, procedură. Vă rog. (Rumoare)

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Întrucât enervarea este pe cale să producă tensiuni în Camera Deputaților și întrucât am constatat că cvorumul de lucru iarăși nu este întrunit, vă propun să suspendați, conform art.128, lucrările, să le reluăm dimineață, pentru că și așa nu se întâmplă nimic bine în acest sfer de oră. Deci, nu putem supune la vot, pentru că nu mai există cvorumul legal.

Vă mulțumesc și vă rog să suspendați lucrările, conform Regulamentului. (Rumoare; vociferări în partea dreaptă a sălii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să dea răspunsul și vedem cum facem pe urmă.

Vă rog, domnule deputat Cristea. (Rumoare)

Deci, s-a făcut o dată ..... Vă rog foarte mult, păstrați liniștea!

Domnul deputat Neculai Popa a propus numai 10 hectare, domnul deputat Barna a propus introducerea fânețelor împădurite, domnii deputați Pereș și Stancov - limitarea la 30 de hectare.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, suntem de acord cu acest adaos, care este o scăpare, intervenția domnului Elek Barna, și, de asemenea, cu amendamentul propus de domnul deputat Pereș.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia este de acord cu cele două.

Inițiatorul?

Domnul Vasile Lupu:

De acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord cu cele două: "fânețe împădurite" și "30 de hectare".

Bun. Eu constat că domnul Gavra a făcut o numărătoare. O să-l rog și pe domnul Lepșa să facă numărătoarea și după aceea decid. (Rumoare; vociferări în partea dreaptă a sălii: numai liderii de grup au dreptul să facă propunerea!)

Bun. Având în vedere că nici un lider de grup nu a făcut o asemenea cerință, că cvorumul a fost, la vremea lui, hotărât prin numărătoare, chiar de domnul Gavra, eu vă supun votului în primul rând cererea făcută de domnul deputat Neculai Popa, pentru limitarea suprafeței la 10 hectare.

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 35.

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei, cu cele două amendamente - introducerea sintagmei "fânețe împădurite" și limitarea la 30 de hectare, în loc de 50, cât este acolo.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 8 abțineri.

A fost adoptat.

La numărul curent 51. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat.

Numărul curent 52. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 5 abțineri.

Adoptat.

Numărul curent 53.

Intervenții?

Domnul deputat Ianculescu. Vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte, este un articol mult prea important, ca să trecem așa de repede peste el.

Vin cu următoarea propunere în fața Camerei Deputaților. "Foștii composesori sau, după caz, moștenitorii acestora, pot cere constituirea dreptului de folosință a terenurilor prevăzute la art.41".

Motivația: foarte mulți cunosc, alții nu cunosc despre composesoratele de păduri din țara noastră. Peste 90 la sută din aceste composesorate provin din fostele păduri grănicerești, care au fost date în folosință de către Împăratul Frantz Joszef grănicerilor care asigurau paza la granița cu Ardealul. Dar nu erau date în proprietate și erau date în folosință. Niciodată, nu există nici un document, pentru că problema composesoratelor a făcut obiectul unor procese și la Liga Națiunilor Unite, la nivelul anului 1932 și atunci s-a dovedit că nu există documente prin care Împăratul Frantz Joszef să fi donat aceste păduri, deci ele nu au fost donate, ele au fost date în folosință. Există peste 1.200 de mii de hectare de munți acoperiți cu păduri în această parte a țării, în Transilvania, în mod special.

Așa cum pădurile acestea au fost date în folosință, noi considerăm că ele trebuie să rămână în continuare în proprietatea statului și să se dea dreptul de folosință comunităților locale.

De altfel, și Consiliul Legislativ, în materialul pe care ni l-a prezentat, în avizul Consiliului Legislativ, constată această chestiune. E și foarte greu să pui în evidență cine face cererea pentru constituirea aceasta de composesorate, să se dea în proprietate, sau poate, în anumite situații, nu mai este cazul, pentru că au fost zone care au fost depopulate și nu mai prezintă interes pentru a se constitui aceste composesorate.

De aceea, cel mai bine, părerea mea este că aceste composesorate, precum și pădurile comunale sau moștenești, care sunt în indiviziune, în cota indiviză, ele să fie în continuare rămase în proprietatea statului și să fie date în folosință comunităților locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lupu - inițiator. Vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Intervenția domnului deputat Ianculescu este fără obiect. Dacă au avut folosință, nu pot cere proprietate. Este vorba de reconstituirea dreptului de proprietate. Clar? (Aplauze în partea dreaptă a sălii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Mai este vreo intervenție? Nu.

Domnul deputat .... Da, bun. Atunci, domnul deputat Popescu a renunțat.

Vă supun spre aprobare numărul curent 53, varianta comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 23 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 5 abțineri.

Cu aceasta, încheiem ședința noastră de astăzi.

Mâine, la ora 8,30, vom începe probabil cu un apel nominal. Așa că vă rog să vă prezentați corect la program.

Ședința s-a încheiat la ora 16,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:53
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro