Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 26-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 1997

  1. Adoptarea Hotărârii Camerei Deputaților pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.18 din 2 iunie 1997 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 9,04.

Lucrările au fost conduse de domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Ioan Gavra, secretari.

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 242. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 29 deputați, 101 fiind absenți.

Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

La primul punct al ordinii de zi, pe care o aveți, este cuprinsă Hotărâre a Camerei Deputaților nr.21/23 iunie 1997, prin care s-a decis, între altele, înființarea a încă unei funcții de secretar general adjunct, pe lângă cea deja existentă.

Potrivit art. 205, alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de către Camera Deputaților, la propunerea președintelui acesteia.

În consecință, în exercitarea acestor prerogative, precum și ca urmare a consultărilor prealabile, pe care le-am avut cu membrii Biroului permanent, vă rog să-mi permiteți să propun ca pentru noua funcție de secretar general adjunct să fie numit domnul Florea Cojoc, al cărui curriculum vitae v-a fost distribuit.

Domnul Florea Cojoc ar urma să coordoneze, conform Hotărârii Camerei Deputaților nr.21/23 iunie 1997, următoarele: Departamentul pentru Informatică și Comunicații, Direcția pentru Servicii Administrative, Direcția Comercială, Direcția pentru Serviciile de Alimentație, Direcția pentru Inventarierea Patrimoniului.

Dacă sunt ceva comentarii sau întrebări în legătură cu această candidatură?

Nefiind nici un fel de comentarii, supun la vot propunerea ca domnul Florea Cojoc să îndeplinească funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților, în condițiunile menționate.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumim. Domnul Florea Cojoc a fost votat în această funcțiune.

Domnule Cojoc, dacă vreți, 2 - 3 minute, să vă prezentați și dumneavoastră, pe lângă curriculum vitae, ca să vă cunoască domnii deputați.

Domnul Florea Cojoc:

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrucât curriculum vitae v-a fost înmânat la dumneavoastră, nu cred că este cazul să mai spun, să vă plictisesc cu activitatea pe care am desfășurat-o.

Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și venirea mea în această funcție apreciez că va duce la o valorificare superioară a experienței și cunoștințelor pe care le-am acumulat în perioada celor 21 de ani de activitate în domeniul economico-financiar.

Vă mulțumesc foarte mult și sper să nu vă înșel așteptările dumneavoastră.

(Aplauze)

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro