Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 9, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 09-06-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 9, 1997

2. Prezentarea textului moțiunii de cenzură (referitoare la retragerea încrederii și sprijinului acordat Guvernului)

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Primul punct de pe ordinea de zi: moțiunea de cenzură.

Domnul deputat Acsinte Gaspar va citi moțiunea de cenzură.

Vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Stimați membri ai Guvernului,

Vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu prevederile Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, să prezint plenului celor două Camere ale Parlamentului, din împuternicirea semnatarilor textului moțiunii de cenzură, următorul text al moțiunii de cenzură: "În temeiul art. 113 alin. 2 din Constituția României, deputații și senatorii din Parlamentul României, semnatari ai acestei moțiuni, luând act de faptul că, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 3 iunie 1997, Guvernul României, prin persoana primului-ministru, domnul Victor Ciorbea, uzând de prevederile art. 113 din Constituție, și-a angajat răspunderea asupra Programului de măsuri privind reforma globală a societății românești.

Considerând că programul prezentat în această ședință nu reprezintă o continuare a Programului socio-economic pe termen scurt, acceptat de Parlament la învestirea Guvernului din 11 decembrie 1996 și că, în realitate, ne aflăm în fața unui document eterogen, conținând dezideratele de politică economică și socială, am decis să inițiem următoarea moțiune de cenzură:

1) În concepția legiuitorului constituant, angajarea răspunderii Guvernului este circumscrisă la un program, o declarație de politică generală, sau la un proiect de lege și nu la un set format din astfel de documente. Ceea ce s-a prezentat Parlamentului reprezintă o combinație între o dare de seamă, un raport și unele opinii care, înmănuncheate, se vor a fi un program de măsuri privind guvernarea țării în anul 1997, fapt ce conduce la concluzia că, nici în acest moment, Guvernul nu are o strategie clară, un program coerent de macrostabilitate economică și socială, deci nu are capacitatea de a guverna țara.

2) Ca procedură parlamentară, angajarea răspunderii politice a Guvernului din proprie inițiativă se face în împrejurări deosebite, care reclamă stabilirea unor măsuri urgente, altele decât cele pe baza cărora au obținut votul de învestitură și de realizare a acestora, în condiții de maximă celeritate. Programul prezentat de domnul prim-ministru nu răspunde acestor imperative.

3) Angajându-și răspunderea în fața Parlamentului, Guvernul Ciorbea demonstrează existența în interiorul său a unei crize și a unei dezorientări în ceea ce privește concepția și modalitățile de a întreprinde măsuri concrete pentru realizarea programului. Scopul real al acestei angajări de răspundere nu este binele țării, ci, pur și simplu, nevoia de sprijin din partea majorității parlamentare, care, prin această procedură, este forțată de împrejurări politice să acorde votul de încredere acestei echipe de guvernare care, în realitate, nu o mai satisface. De altfel, această evidentă insatisfacție din partea majorității se va materializa în viitoarele remanieri guvernamentale anunțate deja de putere;

4) Prin depunerea moțiunii de cenzură, dorim să atragem atenția, în modul cel mai serios, parlamentarilor din coaliția majoritară că sprijinul acordat în continuare Guvernului va fi receptat de întregul electorat, nemulțumit de politica de până acum a Cabinetului Ciorbea, ca un act prin care Parlamentul înșală așteptările celor care l-au ales în noiembrie 1996. Aceasta deoarece rezultatele de până acum ale actualei guvernări nu sunt doar criticate, pe bună dreptate, de opoziție, de mass-media și de cercuri largi ale cetățenilor, dar ele au afectat și continuă să afecteze, în mod grav, economia națională și condițiile de viață ale cetățenilor.

5) Prin angajarea răspunderii, Guvernul nu face altceva decât să condiționeze funcționarea sa în continuare de atitudinea Parlamentului față de programul prezentat, exprimată de votul asupra moțiunii depuse, cunoscând faptul că, în cazul în care aceasta va fi adoptată, Guvernul va fi demis, iar programul respins. Dacă moțiunea va fi respinsă, implicit acest așa-zis Program de măsuri privind reforma globală a societății românești se consideră a fi adoptat, devenind astfel obligatoriu pentru Guvern.

6) Grupurile parlamentare din opoziție se pronunță pentru reformă, dar subliniază faptul că măsurile ce vor fi puse în aplicare trebuie să aibă o fundamentare realistă, care să asigure dezvoltarea economică a României.

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru o protecție socială eficientă, astfel încât să nu fie adâncite suferințele populației, atât de sărăcită prin măsurile adoptate de Guvern în ultima perioadă. Numai în măsura în care Guvernul își va revizui programul și strategia economico-socială, va acționa pentru îmbunătățirea vieții populației țării, el va primi sprijinul și susținerea noastră.

În concluzie, semnatarii prezentei moțiuni de cenzură, în deplin acord cu argumentele prezentate în moțiunea de cenzură ce a fost dezbătută de cele două Camere în ședința comună din ziua de 6 iunie 1997, ne adresăm tuturor membrilor Parlamentului ca, potrivit art. 112 și art. 113 din Constituția României, să adopte această moțiune și, pe cale de consecință, să retragă încrederea și sprijinul acordat Guvernului actual, care trebuie să demisioneze, iar programul prezentat de domnul prim-ministru să fie respins, urmând a fi declanșată procedura pentru desemnarea unui nou guvern.

Această moțiune a fost inițiată de un număr de 143 de deputați și senatori, aparținând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrației Sociale din România și ale Partidului Unității Naționale Române din Parlamentul României.

Pe structuri, semnatarii moțiunii sunt în felul următor:

    • Grupul parlamentar al P.D.S.R., deputați - 82, senatori - 39;
    • Grupul parlamentar al P.U.N.R., deputați - 15, senatori - 7.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Ion Diaconescu:

Are cuvântul domnul prim-ministru Victor Ciorbea.

Poftiți la microfon! (Domnul prim-ministru Ciorbea este întâmpinat cu aplauze.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:40
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro