Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997

8. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate Guvernului.  

Domnul Radu Berceanu:

................................................

Începem prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Sunt înscriși la interpelări un număr de 11 colegi.

După cum știți, în conformitate cu Regulamentul, nu se citește, practic, interpelarea în extenso, ci numai subiectul interpelării, urmâne ca la momentul respectiv să se facă dezvoltarea.

Deci, are cuvântul domnul Popa Neculai.

Urmează domnul Vasile Vetișanu.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întrebarea se adresează Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul secretar de stat dr. Gheorghe Anghelescu.

Obiectul ei, pe scurt, așa cum spunea și domnul președinte, se referă la o situație mai specială din Ardeal, și anume diferendele care există în momentul de față între biserica greco-catolică și biserica ortodoxă, legate de bisericile care au fost preluate de către biserica ortodoxă în 1948 și, bineînțeles, conflictele, ca să zic așa, stinse, în momentul de față, care există între cele două culte; iar pentru înlăturarea unor conflicte, care ar putea degenera în alte situații neplăcute, întrebarea mea se referă la faptul dacă există o Lege a Cultelor și dacă este un proiect legat de această lege, îl rog pe domnul ministru să o introducă în regim de urgență până la sfârșitul acestei sesiuni.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Vasile Vetișanu.

Urmează doamna Ileana Filipescu.

Domnul Vasile Vetișanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere că în ultima vreme au apărut o serie de probleme în jurul unor acțiuni întreprinse de diverse organizații cu caracter ocult în România, și faptul că acestea își desfășoară activitatea în condiții semilegale, și datorită faptului că în prezent există o direcție în cadrul S.R.I.-ului, rog ca S.R.I.-ul să comunice și să prezinte Parlamentului câte organizații sau asociații cu caracter ocult există la ora actuală în România, când au apărut ele și de cine sunt dirijate, care este scopul lor în raport cu evoluția societății românești actuale și cu problemele ei de perspectivă?

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul doamna Ileana Filipescu.

Urmează domnul Corneliu Ruse.

Doamna Ileana Filipescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al Finanțelor și se referă la normele metodologice privind conținutul-cadru al proiectelor pe faze de execuție, al documentelor de licitație și al ofertelor pentru contractele de execuție a investițiilor.

Prin precizările la normele Ministerului Finanțelor, privind finanțarea investițiilor instituțiilor publice prin trezoreria statului, părțile convin asupra modului de constituire a sumei, stabilită cu titlu de garanție. Această sumă se depune într-un cont, la o bancă agreată de investitor, banca urmând a confirma printr-o scrisoare de garanție bancară existența acestei sume. La pct. 10 din precizările menționate, se impune agenților economici ca aceste garanții să se păstreze distinct, la trezoreria statului. Prin urmare, sumele nu sunt purtătoare de dobânzi, încălcându-se astfel dispozițiile Constituției referitoare la ocrotirea proprietății, oricare ar fi titularul acesteia.

Solicit Ministerului Finanțelor să precizeze poziția ministerului și să ofere explicații pertinente, referitoare la această încercare de a priva agentul economic de dobânzile care, în mod natural, îi revin la sumele de bani depuse, cu titlu de garanție, pentru buna executare a lucrărilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Corneliu Ruse.

Urmează domnul Mircea Munteanu.

Domnul Corneliu Ruse:

Domnule președinte,

Această interpelare este adresată domnului ministru de stat Ulm Spineanu și vin în fața dumneavoastră și a domniei sale cu rugămintea celor 10.600 de acționari, care și-au depus instrumentele de privatizare la Societatea Comericală "Palace"-S.A.-Sinaia, și cărora F.P.S.-ul și A.N.P.-ul le-au făcut o mare nedreptate.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 2 și 3 din Constituție: "Proprietatea privată este ocrotită de lege, indiferent de titular, nimeni neputând fi expropriat decât pentru cauze de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire".

Conform prevederilor Legii nr. 55/1995 privind accelerarea privatizării, de la Societatea Comercială "Palace"-S.A.-Sinaia au fost supuse procesului de subscriere 49% din capitalul social al acestei societăți, adică 6,6 miliarde lei.

Înainte de punerea în aplicare a acestei legi, prin Hotărârea de Guvern nr. 639/1995, Guvernul României a scos din patrimoniul Societății Comerciale "Palas"-S.A. "Cazinoul"-Sinaia, diminuându-se capitalul social cu 8 miliarde lei, valoare cu care, în loc să fie diminuată cota deținută de F.P.S., întrucât "Cazinoul" a intrat în patrimoniul statului, F.P.S.-ul și A.N.P.-ul au procedat la diminuarea cotei de capital subscrise de peste 10.000 de cetățeni cu acest drept, adică 10,6 miliarde lei, la 2,52 miliarde lei, adică de 5 ori mai puțin.

Considerăm că această diminuare reprezintă o naționalizare, pentru care nu s-a declarat cauza de utilitate publică și nu s-a acordat nici dreapta și prealabila despăgubire.

Vă adresăm, domnule ministru, secretar de stat, rugămintea de a ne răspunde la care text legal sau constituțional au făcut apel Fondul Proprietății de Stat sau Agenția Națională pentru Privatizare atunci când au redus participarea cetățenilor care au subscris la această societate și dacă un simplu director din F.P.S. sau A.N.P. poate anula, printr-o singură semnătură, prevederile unei legi organice sau cele ale Constituției?

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Mircea Mihai Munteanu.

Urmează domnul Horia Văsioiu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este formulată în nume propriu și este adresată Guvernului.

Forțele politice aflate acum la guvernare au în vedere, ca principiu fundamental în materie de administrație publică, sporirea autonomiei locale a unităților administrativ-teritoriale, realizată prin descentralizare și prin creșterea patrimoniului județelor, orașelor și comunelor.

În anumite cazuri, transferarea unor bunuri imobile din patrimoniul statului în proprietatea unităților administrativ-teritoriale reprezintă și singura șansă de păstrare a bunurilor respective, colectivitățile locale fiind mult mai interesate în refacerea și punerea în valoare a acestora în raport cu statul.

Conform acestei concepții, Consiliul local și Primăria municipiului Câmpina, din Județul Prahova, au în vedere preluarea imobilului denumit "Casa cu grifoni" în localitate, refacerea lui și utilizarea ca primărie a orașului.

Clădirea în cauză, construită în 1928, afectată grav de cutremurele de pământ ce au avut loc de la data edificării sale până în prezent, se află într-o stare avansată de degradare.

Din nefericire, datorită lipsei cronice de fonduri avute la dispoziție, Ministerul Culturii - proprietarul actual al imobilului, nu poate investi sume suficiente pentru consolidarea clădirii.

În schimb, Consiliul local al municipiului Câmpina se declară capabil să repare imobilul și să-i dea o destinație utilă, ca primărie, punându-l astfel în contact nemijlocit cu populația.

Solicităm Executivului să emită o Hotărâre de Guvern prin care imobilul "Casa cu grifoni", situat în Bd. Culturii nr. 13 din Câmpina, este transferat din patrimoniul Ministerului Culturii în proprietatea municipiului Câmpina, sub administrația Consiliului local, care-l va reface, dându-i destinația de primărie a localității.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul deputat Horia Văsioiu.

Urmează domnul deputat Anghel Stanciu.

Domnul Horia Văsioiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului procuror general al României și se referă la situația existentă în Județul Brăila, unde imaginea Parchetului, ca instituție menită să contribuie la consolidarea statului de drept, a democrației, în ultimă instanță, riscă să se deterioreze iremediabil.

În ultima perioadă de timp, mass-media locală a semnalat numeroase cazuri de corupție și alte delicte penale, care nu-și găsesc finalitatea în justiție, ca urmare a disfuncțiilor existente atât la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cât și în colaborarea dintre această instituție și poliția locală, potrivit celor detaliate în materialul anexat.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Anghel Stanciu.

Urmează domnul Alexandru Ionescu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea noastră se adresează domnului ministru al Sănătății, Ștefan Drăgulescu, și care are ca obiect continuarea investiției la Spitalul de Urgență-Iași.

În baza promisiunii domniei sale, făcută ca răspuns la o interpelare a noastră la începutul acestei legislaturi, domnia sa a precizat că dacă Ministerul Sănătății va mai primi fonduri la buget, suplimentare față de ceea ce era prevăzut, va acorda și Spitalului de Urgență Iași fondurile necesare continuării investiției pentru a ieși din groapa de fundație.

În baza acestei promisiuni, noi îl rugăm să acorde fondurile necesare.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Alexandru Ionescu, care văd că nu mai este.

Are cuvântul domnul Petre Naidin.

Urmează domnul Marineci Ionel.

Domnul Petre Naidin:

Interpelarea este adresată Guvernului României.

Este o problemă pe care eu o consider, împreună cu domnii senatori din Comisia de agricultură, o problemă deosebită.

Domnul ministru Gavrilescu se miră că au mers tractoarele fără motorină, sau că au venit niște OZN-uri să are, așa și noi ne mirăm privind modalitatea de rezolvare a preluării recoltei de grâu din acest an, pentru că societățile de morărit și panificație nu au fondurile disponibile pentru a o face.

Și am să dezvolt la timpul potrivit.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Marineci Ionel.

Urmează domnul Barbu Pițigoi, ultimul înscris.

Domnul Ionel Marineci:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Virgil Petrescu, ministru al învățământului și are ca obiect art. 166 alin. 3 din Legea nr. 84/1995.

Deoarece termenul de 60 de zile de la publicarea legii a expirat, consider oportună elaborarea unei hotărâri de Guvern care să treacă baza materială, aferentă procesului de învățământ, din patrimoniul unor societăți comerciale în patrimoniul Ministerului Învățământului.

De altfel, am depus la minister o situație a patrimoniului în cauză.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Barbu Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă adresez domnului Sorin Dumitriu, președintele F.P.S.-ului, în legătură cu situația creată la Societatea Comercială "ARO" din Câmpulung Muscel, unde situația economică este într-o stare deosebită, pentru care l-aș ruga pe domnul președinte să răspundă la următoarele chestiuni. Care sunt datoriile către stat pe care ARO le are de plătit pe ultimii 3 ani? Care este producția pe stoc actuală a lui ARO realizată în ultimii 3 ani? Care este situația contractelor la zi privind livrările ferme de autoturisme produse la Câmpulung? Ce măsuri înțelege să ia, în vederea remedierii situației, inclusiv la nivel managerial? Și care este, dacă există așa ceva, stadiul preocupărilor F.P.S. în legătură cu privatizarea acestei societăți comerciale?

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

S-au încheiat toate interpelările și, deci, prin aceasta, programul nostru de astăzi s-a încheiat.

Reluăm lucrările mâine dimineață, la ora 8,30, cu perioada de 50 de minute afectată diverselor declarații politice ale colegilor noștri.

Ședința s-a încheiat la ora 18,55.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro