Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997

7. Răspunsuri ale membrilor Executivului la întrebări adresate de către deputați.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Trecem mai departe la timpul afectat pentru întrebări, interpelări și răspunsuri.

Vom avea întâi partea în care se vor expune oral întrebările adresate membrilor Guvernului și se vor prezenta răspunsurile la întrebările orale adresate membrilor Guvernului.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn a pus o întrebare domnului ministru al transporturilor, privind valorificarea zonelor libere și, la cererea dumnealui, domnul ministru a fost solicitat să amâne răspunsul sau să-l dea în scris. Domnul Nicolae Groza și domnul Neculai Popa au pus întrebări domnului ministru al agriculturii și alimentației, referitor la cât de dezastruos va fi pentru agricultura României efectul revizuirii Legii nr.76/1976 care impune înregistrarea automată a soiurilor cuprinse în catalogul comun al Uniunii Europene, iar domnul Neculai Popa, anularea Hotărârii de Guvern nr. 595/1992, în vederea corelării cadrului legislativ de privatizare a acestor asociații economice intercooperatiste.

Are cuvântul domnul secretar de stat Adorian Kovacs.

Vă rog, citiți întrebările.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule secretar de stat,

În aplicarea art.29 din Legea nr.18/1991, referitor la reorganizarea asociațiilor economice intercooperatiste în societăți comerciale pe acțiuni, s-au constatat unele abateri generate, în principal, de omisiunea legii de a reglementa modul de administrare și gestionare a cotei din patrimoniul asociațiilor intercooperatiste, pentru care nu se pot identifica persoanele fizice îndreptățite de a fi acționari ai acestora sau ai clădirilor existente în patrimoniu.

Considerăm că s-a interpretat greșit Hotărârea de Guvern nr.595/1992, privind reorganizarea acestor asociații, numai la nivelul consiliilor județene locale, care neavând cadrul legislativ adecvat au creat un ghid în funcționarea și modul de privatizare a acestor asociații economice intercooperatiste.

Vă întrebăm, domnule ministru, dacă aveți în vedere reglementarea acestei situații printr-o inițiativă legislativă în Camera Deputaților sau un proiect de lege cu privire la anularea Hotărârii de Guvern nr.595/1992, în vederea creării cadrului legislativ de privatizare a acestor asociații economice intercooperatiste.

Domnul Adorian Kovacs:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

În baza Legii nr.18/1991, art.29, cele 705 asociații economice intercooperatiste au fost reorganizate în societăți comerciale pe acțiuni.

Menționăm că Hotărârea nr.595/28. sept., publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 27 sept.1992, la care se referă domnul deputat, nu are nici o legătură cu Ministerul Agriculturii și Alimentației și se referă la reorganizarea Secretariatului pentru Culte.

Urmare unor intervenții scrise către Ministerul Agriculturii și Alimentației din partea producătorilor agricoli, prin care se exprimă nemulțumirea privind aplicarea art.29 din Legea nr.18/1991, conducerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, în 1996, a inițiat un proiect de Lege privind regimul juridic aplicabil societăților comerciale pe acțiuni, înființate în baza art. 29 din Legea nr.18, care viza următoarele:

- Stabilirea corectă a patrimoniului și a asociațiilor economice intercooperatiste la data reorganizării în societăți comerciale, pe acțiuni;

- Determinarea capitalului social numărului de acțiuni ce revin foștilor membri cooperatori.

- Situațiile în care foștii salariați ai asociațiilor economice cooperatiste și actuali salariați ai societății comerciale pe acțiuni pot deveni acționari la propria societate.

- Stabilirea unei instituții care să elaboreze norme metodologice de reevaluare și vânzare a pachetului de acțiuni de la persoane fizice care nu doresc să devină acționari ai societății comerciale, persoane fizice neidentificate etc.

Această inițiativă legislativă a fost reluată și de o grupă de senatori și deputați care însă, până acum, nu a fost luată în dezbatere de către cele două Camere ale Parlamentului. Inițiatorul, Ministerul Agriculturii, continuă punerea de acord a acestei inițiative cu necesitățile actuale și sperăm că va fi o lămurire definitivă pentru aceste societăți care, oarecum, sunt într-o situație parcă nedelimitată, neprivatizabilă ca lumea și sunt o serie de probleme.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, aveți dreptul la un scurt comentariu.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că este o confuzie aici, pentru că m-am referit la acele asociații economice intercooperatiste care au fost organizate ca regii în subordinea consiliului județean, deci la nivelul întregii țări.

Din acest punct de vedere, sigur că ele nu pot fi considerate societăți comerciale, de aceea am și solicitat anularea hotărârii de Guvern 595/1992, pentru că, în patrimoniul acestor asociații intercooperatiste există și teren, există și imobile care nu au nici un Dumnezeu în momentul de față, de asemenea, funcționarea acetor asociații este foarte greoaie, din cauză că neavând nici un statut, nu pot angaja credite sau nu-și pot desfășura activitatea în condiții normale. Ceea ce spunea domnul secretar de stat Kovaci sunt acele asociații intercooperatiste de stat, care au fost într-adevăr transformate în societăți comerciale, dar acea problemă este cu totul altceva.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Vaida Francisc Attila și domnul Moroianu Geamăn au pus o întrebare MInisterului de Interne, de ce nu este trecută grupa sanguină pe noile carnete auto și cărțil de identitate.

Doriți să mai ...A, da, mă scuzați, domnul Nicolae Groza, tot referitor la Ministerul Agriculturii.

Domnule Popa, vă rog să-l lăsați pe domnul secretar de stat să audă ce spune colegul dumneavoastră ca să poată răspunde.

Vă rog.

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Modificarea Legii nr.75, respectiv Legea semințelor, cuprinde o serie întreagă de revizuiri, de modificări care sunt nefavorabile agriculturii și vor fi nefavorabile agriculturii românești. Dar cea mai nefavorabilă va fi această prevedere prin care se impune înregistrarea în lista oficială a soiurilor din România a soiurilor cuprinse în catalogul comun al Uniunii Europene.

Ministerul Agirculturii apreciază efectul acesta dezastruos pentru agricultura României? Aceasta este întrebarea.

Domnul Adorian Kovacs:

Este o inițiativă legislativă a Ministerului Agriculturii, modificarea, completarea Legii nr.75, privind producerea și comercializarea semințelor și ca urmare a unor nevoi de a se înscrie în procesul de armonizare a legilor referitoare la agricultură, deci producție, condiționare, prelucrare, comercializare, fiind prevăzută această armonizare și legea respectivă în Carta Albă a Uniunii Europene; ca urmare, deci modificarea Legii nr.75 este o necesitate, oportunitate și consideră și conducerea ministerului agriculturii că este și eficientă propunerea de a fi adoptată o nouă formă a acestei legi.

Într-adevăr este prevăzută preluarea în lista noastră de soiuri a listei soiurilor Comunității Europene inclusiv a statelor membre ale acesteia. Prin includerea în lista noastră a acesteia, noi am analizat toate aspectele care ar putea să ne afecteze negativ cu conducătorii tuturor unităților de cercetare din agricultură cu producția vegetală, ai CIOS-ului, respectiv Centrului de Încercare și Omologare a Soiurilor, ai institutelor agronomice; în urma analizei s-a convenit că poate fi adoptată această includere fără să ne afecteze în mod nefavorabil, dar, alături de lista generală, conform legii, să publicăm anual o listă oficială cu soiurile recomandate pentru producătorii noștri, în baza unor încercări și testări în diferite puncte anume definite și stabilite pe teritoriul țării. Producătorii noștri sunt și vor fi în continuare puși în temă cu această listă oficială de recomandare, astfel încât cei care nu doresc neapărat să aducă un soi oarecare cu care să riște, dacă nu reușește, deci dacă vrea el neapărat să aducă un alt soi decât cel încercat la noi, atunci el, pe răspunderea lui, poate să introducă în țară soiurile pentru care răspunde el.

Considerăm că această nouă formă a legii nu va afecta, nu este contra agricultorilor noștri. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Francisc Vaida Attila și domnul Morioanu Geamăn au pus o întrebare cu adresă către Ministerul de Interne, de ce nu este pusă grupa sanguină pe noile carnete auto și cărți de identitate. Sunt în sală colegii noștri? Da.

Răspunde domnul secretar de stat Emanuel Albu.

Domnul Emanuel Albu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi am trimis un răspuns scris la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, iar în fața dumneavoastră vă prezint punctele de vedere ale Ministerului de Interne, în legătură cu întrebarea care ne-a fost pusă .

La stabilirea formei și conținutului cărții de identitate care a fost reglementată prin Hotărârea de Guvern nr.111/1997 s-a avut în vedere alinierea legislației țării noastre la recomandările Consiliului Europei în materie de acte de identitate, respectiv rezoluția R-77-26/1977 și recomandarea R-83-11 din 1983, care au fost adoptate de Comitetul de miniștri.

În conformitate cu aceste recomandări, cartea de identitate, conține exclusiv datele de identificare ale persoanei. Iar grupa sanguină nu este considerată ca o dată de identificare a persoanei. Din punct de vedere al conținutului, cartea de identitate este similară documentelor de identitate care sunt eliberate la ora actuală în Austria, Belgia, Germania, Franța, Elveția, Grecia, Israel, Danemarca, Portugalia, Suedia, țări care s-au aliniat, de asemenea, la recomandările Consiliului Europei.

În ceea ce privește neincluderea grupei sanguine în permisul de conducere, s-a avut în vedere practica europeană în acest domeniu, acordurile și convențiile existente în planul internațional cu privire la conținutul și recunoașterea valabilității documentului respectiv.

Menționăm că până în prezent, din datele existente la Direcția poliției rutiere, nu există pe plan mondial nici un permis de conducere auto național sau internațional care să cuprindă specificarea grupei sanguine a posesorului, respectiv, permisul de conducere. Acestea sunt punctele de vedere ale Ministerului de Interne.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Naidin a pus o întrebare Ministerului Sănătății, referitoare la programul de reabilitare a sistemului sanitar din România.

Vă rog să reveniți, domnule Petre Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Programul de reabilitare a sistemului sanitar din România cu participarea financiară și a Băncii Mondiale, desigur contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și o mai bună eficiență a sistemului sanitar.

În acest sens, îmbunătățirea asistenței medicale primare în mediul rural, prin reabilitarea fizică a 419 dispensare, nu este decât benefică. Dorim a ne clarifica:

1. Dacă va continua această finanțare din creditul enumerat sau altul.

2. Dacă se va extinde programul "O Românie sănătoasă" privind restructurarea și descentralizarea sistemului sanitar, finalizat deja în 8 județe pilot. Rugăm cu aplicare și la județul Călărași.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Din partea Ministerul Sănătății are cuvțntul domnul secretar de stat Ioan Romoșan.

Domnul Ioan Romoșan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule deputat Naidin, ca de obicei, noi îi mulțumim pentru că are preocupare față de situația reformei serviciilor de sănătate din România și aș dori să spun în preambul că recent am avut discuții îndelungi și extrem de pozitive cu finanțatorii externi. Deci au agreat noul proiect pentru reforma serviciilor de sănătate în România și și-au manifestat disponibilitatea și bunăvoința față de înscrierea lor în Consiliul Național pentru Reformă Sanitară, considerând că strategia de reformă este foarte bună.

Ca să răspund în mod foarte clar și să fac referiri și la județul Călărași, care apare în mod specific în interpelare, doresc să precizez că programul de reabilitare a sistemului sanitar finanțat de Banca Mondială a dus la reabilitarea, în ultimii 4 sau chiar 5 ani, a 419 dispensare rurale. Reabilitarea fizică a clădirilor și mobilarea lor s-a făcut cu fonduri guvernamentale, dar concomitent au fost utilizate fonduri PHARE, prin care s-au achiziționat echipamente, iar din programul Băncii Mondiale s-au achiziționat de asemenea aparatură medicală, echipamente de laborator și frigidere.

Revenind în actualitate, deși inițial intenția programelor PHARE a fost să finanțeze reforma serviciilor de sănătat din țara noastră cu 4 milioane ECU, ceea ce reprezenta puțin; o dată cu acordul sau avizul guvernamental de a fi discutată în Parlament, în plen, Legea asigurărilor de sănătate, oferta a crescut brusc la 8 sau chiar 10 milioane de ECU. Deci însăși faptul că s-a deblocat legislativ Legea asigurărilor a reprezentat bani în plus pentru reforma serviciilor de sănătate.

În privința Acordului cu Banca Mondială, în prezent Ministerul Sănătății a primit acordul de a reabilita încă 80 de dispensare rurale, câte 10 în fiecare județ pilot, reabilitarea fizică făcându-se din fonduri locale, iar dotarea cu echipamente, din programul Băncii Mondiale. Ele vor fi cumpărate, conform legii, prin licitație internațională, costul estimativ fiind de 3 milioane de dolari.

O altă veste bună este că din cauza faptului că nu s-au cheltuit acești bani sub guvernarea precedentă, noi am cerut prelungirea acestui împrumut ca să nu cheltuim banii în pripă și să respectăm legalitatea și mă bucur să vă spun că prelungirea împrumutului de la Banca Mondială s-a obținut tot zilele trecute.

În mediul rural, programul Băncii Mondiale care a fost aprobat la cererea ministerului reprezintă un pas în plus în acest moment, deci noi am trecut de la dispensare reabilitate, la o nouă formă extrem de modernă, centrul de diagnostic rural. S-a obținut acordul pentru 95 de centre de sănătate rurală, deci aproximativ 3 centre în fiecare județ și 34 de camere de urgență la spitalele județene. Un program, de asemenea, care face parte integrantă din reforma sistemului sanitar și contractele pentru aceste achiziții sunt în curs de semnare.

La nivelul centrelor se va acorda asistență medicală de urgență pacienților din dispensarele arondate, deci apare o nouă structură, modernă, flexibilă, pentru că în acceptabilitatea generală, se pare că aproximativ 65-70% din aspectele diagnostice și terapeutice pot fi rezolvate la nivel de asistență primară, respectiv centre de diagnostic, așa cum într-o intervenție precedentă i-am comunicat domnului deputat, la altă interpelare.

Costul acestui program complex este estimat la 23 de milioane de dolari.

Ministerul Sănătății intenționează ca din eventualele fonduri rămase din acest împrumut sau din alte credite să extindă reabilitarea asistenței medicale primare la nivelul întregii țări. Se poate să rămână fonduri.

A doua întrebare sau a doua parte a întrebării, cum doriți, referitor la restrcturarea și descentralizarea sistemului sanitar în cele 8 județe pilot, deci, este cunoscut că prin două hotărâri de Guvern emise în 1994, mai precis în octombrie, 8 județe pilot au intrat în proiectul de reabilitare a sănătății, finanțat prin împrumutul Băncii Mondiale. Ca să fiu și mai concret, prima hotărâre de Guvern a fost nr.370 și ea includea și sistemul de plată a medicilor. A fost completat ulterior acest sistem cu o altă Hotărâre de Guvern nr.860 și în perioada ianuarie-mai, referitor la rezultatele acestui experiment, cunoscut, mă rog, în mass-media sub denumirea de "Experimentul Mincu", ele au fost reevaluate.

În urma acestei reevaluări, noi am făcut propuneri de modificare, precum și o estimare a costurilor în scopul preluării experienței pozitive a acestui experiment susținut de Banca Mondială, dar și anumite puncte de vedere critice în teritoriu, legate de aplicarea acestor hotărâri, pentru că ele erau hotărâri în principiu bune, dar erau rău aplicate.

Concluziile de extindere au fost deja discutate cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai celorlalte organisme finanțatoare externe, pentru identificarea surselor suplimentare de fonduri necesare, așa cum am răspuns la prima.

Desigur, că făcând referire la județul Călărași, cunoașteți faptul că au fost reabilitate dispensarele respective și județul va beneficia de 3 centre de diagnostic rural. Deci, mă bucur că și de această dată întrebarea domnului deputat mi-a oferit prilejul să arăt și în fața Parlamentului preocuparea permanentă a Ministerului Sănătății pentru reformă pe de o parte, iar pe de altă parte să constatăm cu satisfacție că există nu numai acceptabilitate pentru reformă , dar și rezultate ale ei, deși deocamdată, după cum vedeți, noi facem reforma fără să avem o finanțare distinctă, dai cu sprijinul domniilor voastre, în momentul în care va intrra, sperăm cât mai curând în Parlament, în plenul Parlamentului, Legea asigurărilor de sănătate, să avem sprijin parlamentar pentru a o trece cât mai repede și, ulterior, printr-o hotărâre de Guvern să avem posibilitatea, în regim de urgență, să colectăm deja fondurile. Această lege va intra în funcțiune practic imediat pentru a începe parcurgerea etapelor de implementare a legii și se va sfârși o dată cu introducerea tuturor alineatelor acestei legi la 1 ian.1999.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Domnul Leonard Cazan a adresat o întrebare către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, privind normele de aplicare a Legii nr. 114/1996.

Este prezent, aici, domnul secretar de stat Borbely Ladislau.

Domnul Leonard Cazan este? Nu.

Atunci, domnul Borbely îi va trimite răspunsul în scris.

Doamna Hildegard Puwak a pus o întrebare către Ministerul Reformei, privind strategiile de dezvoltare zonală în urma lichidării S.C. "Ciocanul"-Nădrag, în care lucrează aproape întreaga populație activă din zonă. Dumneaei a cerut răspunsul în scris.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn a pus o întrebare, referitoare la niște nereguli de la BANCOREX, Ministerului Justiției și de la care așteaptă, de asemenea, răspuns în scris.

Domnul ministru de stat Adrian Severin și domnul ministru Sorin Pantiș sunt plecați astăzi la Neptun, știți că a avut acolo loc semnarea Tratatului cu Ucraina, și adresează rugămintea, în conformitate cu art. 151 din Regulament, să fie reprogramați pentru a da răspunsurile domnilor deputați în următoarea ședință consacrată răspunsurilor la întrebări. Este vorba de domnul Bazil Dumitrean, domnul Petre Naidin și domnul Ionescu Nicolae.

Deci, am încheiat partea referitoare la expunerea orală a întrebărilor adresate membrilor Guvernului și prezentarea de răspunsuri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro