Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997

6. Adoptarea proiectului de Lege privind circulația juridică a terenurilor.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor.

În ședința din 29 mai, joia trecută, la propunerea Biroului permanent, plenul Camerei Deputaților a aprobat ca dezbaterile să aibă loc timp de 3 ore, ne-au mai rămas 55 de minute, iar luările de cuvânt la fiecare articol să nu depășească 3 minute de deputat.

Referitor la art.14, invit reprezentanții comisiilor juridică și de agricultură să ia loc aici, la masa rezervată comisiilor sesizate în fond, cei care fac parte din comisiile juridică și de agricultură, ambele sesizate în fond. Vă rog să poftiți aici!

Nimeni nu face parte din Comisia juridică sau din Comisia de agricultură din sală?

Domnule Grădinaru, vă rog să poftiți aici, circulația terenurilor. Pe domnul Emil Popescu nu îl văd. Domnule Elek Barna, vă rog. Domnul Cristea! Este plecat. Da, este domnul vicepreședinte de la Comisia pentru agricultură, aici și domnul secretar de la Comisia juridică.

Domnilor chestori, vă rog să faceți puțin loc acolo, pentru colegii noștri de la comisie. Da, luați loc.

Ne aflăm la art.14.

Referitor la alin.1, după cum ați constatat, Comisia ne-a făcut o propunere.

Dacă cineva dorește să ia cuvântul la art.14, alin.1.

Domnul Acsinte Gaspar:

S-a votat art.14, alin.1.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, am discutat foarte mult și după aceea am întrerupt și am spus art.14, 15 și ... Nu, pardon, art.14 s-a încheiat, art.15 și 16.

Domnul Acsinte Gaspar:

A rămas și art.14...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, art.14, 15 și 16 au rămas.

Deci art.14 alin.1 s-a votat în varianta propusă de domnul Gaspar, care spunea, în loc de "actul de vânzare-cumpărare", "contractul de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb". Da?

Referitor la art.14 alin.2, vă rog să luați cuvântul.

Vă rog să vă spuneți numele și funcția, pentru că stenografele se schimbă foarte des și nu știu toate.

Domnul Constantin Oprișan:

Constantin Oprișan de la Ministerul Justiției.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi avem o propunere la amendamentul comisiei: să facă referire și la alin.2 și 3 din art.12, care și ele sunt sancționate, articolul...

Din sală (partea dreaptă):

S-a votat 12!

Domnul Constantin Oprișan:

"...nerespectarea dispozițiilor art.2 și art.12 alin.1 și 3 atrage nulitatea absolută a actului de vânzare-cumpărare", am zis noi.

Comisia s-a referit numai la art.2 și art.12 alin.1. Or, art.2 din proiectul nostru a fost eliminat și înlocuit cu un alt articol, de către Comisia juridică, care se referă la cerința formei scrise. Nerespectarea acestei norme din alin.2 atrage nulitatea absolută și ea.

Alin.3 se referă la interdicția schimbului terenurilor proprietate publică. Această interdicție este, într-adevăr, o normă imperativă prohibitivă. Și ea este sancționată cu nulitate absolută.

Prin urmare, prima propunere a noastră este să adăugăm la art.12 alin.1 și alin.2 și 3.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Oprișan, dați-mi voie să citesc textul de la art.14, alin.1: "Nerespectarea dispozițiilor art.2 și art.12 alin.1 și 2 (pentru că pe 3 nu-l mai are, pentru că l-am eliminat) atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozițiilor art.5, 6 și 9 atrage nulitatea relativă a acestuia".

Domnul Constantin Oprișan:

Am zis noi.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun, dar vă rog să fiți atenți.

Este în regulă, domnule Oprișan, așa s-a aprobat, cum ați dorit dumneavoastră. Și colegul dumneavoastră, domnul Scrieciu, spune că este în regulă.

Referitor la art.14 alin.2.

Domnul Constantin Oprișan:

Nu, domnule președinte, textul din amendament trebuie să fie completat cu dispozițiile noastre, iar "nerespectarea dispozițiilor art.5 și 6 (nu 9, deocamdată, fiindcă a fost eliminat de dumneavoastră) atrage nulitatea relativă a ". Noi susținem acest text, pentru că este vorba de norme imperative, care se sancționează cu nulitate relativă. Altminteri, dacă nu avem această sancțiune, înseamnă că instituția de preempțiune este decapitată, nu mai există.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, domnule Oprișan, dumneavoastră ne propuneți să fie numai art.5 și art.6, fără art.9.

Domnul Constantin Oprișan:

Păi nu, pentru că l-ați eliminat. Ați eliminat partea care ne interesa.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

S-a eliminat, da.

Domnul Constantin Oprișan:

Da, nu mai avem posibilitatea să-l discutăm, deocamdată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, este în regulă. Bine.

Domnul Constantin Oprișan:

Mai este nevoie de motivare? Nu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Numai o secundă, să terminăm cu alin.1.

Vă rog să luați loc. Luați loc, ca să votăm alin.1, cu textul pe care l-ați propus.

Deci supun votului dumneavoastră alin.1 de la art.14.

Domnule Scrieciu, vă rog să-i dați citire.

Domnul Florin Scrieciu (din loja Guvernului):

Citiți-l, vă rog, dumneavoastră.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Nerespectarea dispozițiilor art.2 și art.12 alin.1 și 2 atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozițiilor art.5 și art.6 atrage nulitatea relativă a acestuia".

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la alin.2 de la art.14, vă rog să urmăriți după raportul comisiei.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră alin.2 de la art.14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art.14, în totalitate, cu aceste 2 alineate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

În continuare, comisia ne propune 2 articole noi care, momentan, vor fi 141 și 142 și apoi va avea loc renumerotarea.

Vă rog să urmăriți după raportul comisiei.

Dacă la art.141, care are 3 alineate, dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art.141 alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.141 alin.2, domnul Vilău. Vă rog.

Domnul Adrian Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din păcate, nu am fost văzut la alin.1, când am ridicat mâna, dar am o întrebare: nu cumva putem bloca circuitul civil cu aceste prevederi?

Aș dori o explicație din partea comisiei, și anume ce înseamnă "situații litigioase". Dacă eu îmi declar intenția de a vinde un teren și în acel moment o altă persoană introduce o acțiune judecătorească, sunt blocat de la vânzare? Cred că ar trebui, cumva, foarte bine limpezite aceste lucruri, dacă până la data apariției acestei legi situații litigioase sunt sine die, până când?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă referiți la alin.3, da?

Domnul Adrian Vilău:

Da. Deci acest aricol nou introdus pune, de fapt, o condiție, și anume că nu pot fi înstrăinate terenurile care se află în litigiu. Se blochează această posibilitate.

Aș dori o explicație din partea Ministerului Agriculturii și a comisiei, să ne spună ce înseamnă "situație litigioasă", dacă este vorba de terenurile care sunt în litigiu până la acest moment sau până când va fi legea promulgată sau "situații litigioase" vor fi înțelese toate acele cazuri în care cineva introduce o acțiune pentru un anumit teren, pentru că, practic, putem bloca circuitul civil, pentru că oricând poate să apară cineva de reacredință să introducă o acțiune. Este o situație litigioasă și vânzarea, în sine, este blocată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Scrieciu.

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul, după cum observați, în proiectul său, nu a introdus și astfel de prevederi. Deci la comisie noi ne-am opus introducerii acestor amendamente. Rațiunile care ne-au determinat să ne opunem și care ne determină să ne opunem, în continuare, au fost acelea că se vor crea o serie întreagă de opoziții care vor fi de natură, așa cum spunea și domnul deputat Vilău, să perturbe foarte serios acțiunea de înstrăinare a terenurilor agricole. Astfel cum sunt formulate textele, nu au rol decât de șicană, pentru că, potrivit Legii cadastrului și publicității imobiliare, pentru că vreau să mă refer și la alte texte, există posibilitatea, pentru cumpărător, ca și pentru vânzător, să înscrie intenția lor de vânzare. Ca atare, noi apreciem că nu este necesar amendamentul propus de Comisia juridică.

La alin.2, în legătură cu opozițiile la înstrăinare, care trebuie să fie eliberate de Biroul de carte funciară sau de, mă rog, Serviciul de transcripțiuni și inscripțiuni, vom avea observații punctuale, fundamentate, găsind că nu-și are locul aceasta în lege.

Vă mulțumim.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci Guvernul nu este de acord.

Domnul Florin Scrieciu:

Nu este de acord, blochează, practic, circulația juridică. Se vor crea litigii artificiale, din orice motiv. O parte interesată, se vorbește de părți interesate. Deci, numai o parte care are un interes legitim poate, cum este, de exemplu, preemptorul, ar putea să invoce o nulitate sau chiar un litigiu în proces, dacă nu s-au respectat dispozițiile legii, dar, orice altă parte, dacă are un litigiu în legătură cu terenul și poate să-l mențină 3 - 4 ani, înseamnă că acest litigiu nu se poate vinde.

Vorbind de dispozițiile Dreptului comun, deci dispozițiile Codului civil, acest text, dacă se adoptă, ar fi neapărat nevoie să modificăm și Codul civil.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Eu aș vrea să adaug o mică întrebare, tot pentru reprezentanții celor două comisii. Motivarea care este scrisă aici, este următoarea: pentru a stopa fenomenul de amplificare a situațiilor litigioase cu privire terenuri. Ceea ce este scris în text amplifică situațiile litigioase cu privire la terenuri, pentru că oricine dorește să împiedice vânzarea unui teren depune o plângere la judecătorie, doar ca să-l șicaneze pe vecinul lui, cu care s-a certat din cine știe ce motiv și îl împiedică să vândă terenul. Așa că eu aș dori ca cineva de la Comisia juridică, eventual inițiatorul, să ne spună cum a gândit aceste lucruri și, mai ales, cum este această diferență dintre motivație și cuprinsul articolului.

Domnul Elek Barna de la Comisia de agricultură.

Domnul Elek Matei Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău, domnul deputat Popescu, președintele Comisiei juridice, nu este în sală, așa că îmi revine mie sarcina ca, în numele comisiilor reunite, să încerc să vă dau câteva explicații privind acest amendament.

Practic, amendamentul sus menționat, la art.141, își are o logică foarte bine întemeiată și cred că sunt în asentimentul domnului Popescu, care, repet, din păcate, nu este în sală, cum că, dacă nu se introduce acest text preventiv, acest text de profilaxie, dacă vreți, sau acest text care va avea un scut, în corpul legii, practic, din această lege nu facem altceva decât instituționalizăm, deci legiferăm tot ce s-a făcut ilegal prin ocolirea Legii fondului funciar, respectiv legalizăm schimburile incorecte, vânzările sau tranzacțiile incorect efectuate de la votarea legii până în prezent.

Într-adevăr, dumneavoastră, domnule președinte, aveți dreptate la explicațiile pe care nici eu, vă spun, nu știu cum au apărut, pentru că nu aceasta a fost motivația comisiei. Probabil că este o greșeală de dactilografiere. Deci: "pentru a stopa fenomenul de amplificare a situației litigioase cu privire la terenuri" nu stă în picioare, explicația este, deci logica acestui amendament este ceea ce v-am spus eu, iar temerea domnului coleg Vilău, că ce se va întâmpla cu aceste litigii, practic, răspunsul se regăsește în text. Textul spune clar și răspicat: "litigii la instanțele judecătorești", "pe tot timpul soluționării acestor litigii", deci, practic, până se dă o hotărâre definitivă.

Deci, comisia, ca să închei, domnule președinte și stimați colegi, comisiile reunite, comisiile juridice și pentru agricultură sunt pentru menținerea acestui text în corpul legii, pentru că, repet, și mă miră atitudinea Guvernului cu această lege, cu acest text noi suntem, practic, în măsură să introducem un scut protector asupra anumitor tranzacții incorect efectuate până în prezent.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog să mai rămâneți puțin acolo.

Eu aș vrea să explicați, pentru colegii noștri, și cum se aplică această chestiune.

Deci două persoane vor, una să cumpere un teren și cealaltă să-l vândă. Această tranzacție se realizează la Notariat, știm cu toții. Cum verifică cineva că la toate instanțele judecătorești nu există nici un litigiu, pentru că poate să fie un litigiu și de natură succesorală care să joace în această cauză și atunci îl pune vânzător, pe cel care dorește să vândă terenul, să umble pe la toate instanțele să ia o adeverință că nu este nici un litigiu sau ce să facă? Cum se aplică, practic, această chestiune?

Domnul Elek Barna:

Nu cred că problema este chiar așa de complicată, domnule președinte. Eu, desigur, colegii juriști pot să vă dea explicațiile de rigoare, dar eu vă pot da explicit.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Imediat am să dau cuvântul colegului dumneavoastră.

Dacă sunteți din Comisia juridică, vă rog... Domnule Putin, vă rog să poftiți aici.

Domnul Elek Barna:

Sunt cazuri când tot ce se află în atenția judecătoriilor nu poate constitui subiect de discuție sau, respectiv, de tranzacție, vânzare-cumpărare. Deci nu trebuie să meargă respectivul la nici o instanță, decât dacă a fost citat acasă. Iar pentru explicații îi rugăm pe colegii de la Comisia juridică să...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Aveți cuvântul și apoi domnul Putin.

Vă rog să vă spuneți și numele, pentru că stenografele se schimbă foarte des și...

Domnul Liviu Petreu:

Sunt secretarul Comisiei juridice, Petreu.

S-a avut în vedere următoarea situație, ca în spatele a ceea ce se numește un terț dobânditor de bună credință, care primește niște drepturi noi, beneficiind de această prezumție, se nu se poată ascunde o înțelegere de a muta de pe o persoană pe alta un teren litigios în realitate. Acesta este unul din aspecte, pentru că știți că, pe partea cealaltă, noi avem principiul stabilității raporturilor juridice și acest terț de bună credință aparent ar putea să fie altceva. Deci, în condiția în care noi, Comisia juridică, am căzut pe această soluție, zic că este bine să ne dați oarecare credibilitate.

În privința întrebării domnului președinte Berceanu, doresc să vă informez că regimul imobiliar în România este legat, în problema imobilelor, de locul unde se află imobilul. Deci nu este nici o problemă ca în cazul bunurilor mobile, în cazul textului respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Emil Putin.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

În primul rând să răspund la o întrebare: cum anume se poate lua la cunoștință de existența unui proces? În regimul de Carte funciară, există sistemul notării. Orice proces se notează în Cartea funciară. În orice proces civil, dacă este vorba de un litigiu privind dreptul de proprietate, este necesar să se dispună Cartea funciară, de unde rezultă existența acelui proces. În regimul de inscripțiuni și transcripțiuni, de asemenea există această instituție a notării, astfel încât se poate lua cunoștință despre orice fel de proces existent. Însă aceasta este o chestiune colaterală.

Problema este alta. Această lege sau intenția legiuitorului a fost tocmai ca să permită intrarea terenurilor în circuitul civil, tocmai ca să permită cumpărarea și vânzarea.

Dacă mie mi se pare că acest articol, dacă noi îl adoptăm așa cum a fost propus, nu în proiectul inițial, ci în cadrul comisiei, ar însemna că schimbăm cu totul intenția legiutorului și schimbăm chiar ideea acestui proces.

Noi vrem ca terenurile să poată să circule, să poată să fie înstrăinate sau ne gândim că, eventual, ar putea să fie cineva cu rea intenție? Nici o lege nu poate să fie făcută cu rea intenție. O lege trebuie să fie făcută mergând de la prezumția bunei intenții, pentru că este făcută pentru cei mulți, nu pentru cei care încalcă legea.

Părerea mea este că, și v-aș ruga, chiar și pe reprezentanții Comisiei juridice, din care și eu fac parte, să-și mai revizuiască atitudinea, pentru că mie mi se pare că noi îngrădim intenția legiuitorului, în loc să permitem circuitul normal al terenurilor.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Gheorghe Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că textul trebuie să rămână, dintr-un motiv foarte simplu: sunt peste 600 de mii de procese, în care sunt în litigiu terenuri, terenuri care sunt în cea mai mare parte căpătate ilegal. Vă dați seama că din momentul apariției acestei legi, cel care este în cauză vinde terenul și-l invită pe cel cu care se judecă de un an, de doi, de trei, îl invită la plimbare - poți să pleci, pentru că eu am vândut terenul. Iar cel de al treilea, care a primit terenul, beneficiază, așa cum am spus, de avantajele legii.

Deci propun să rămână varianta comisiei, pentru că poate să permită legii să funcționeze până la capăt. Altfel, o blocează. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cred că este destul de clar pentru toată lumea.

Domnul Székely Ervin-Zoltán:

Desigur, intenția legiuitorului a fost ca să liberalizeze circulația terenurilor, dar nu în orice condiții. Trebuie exclus de la această regulă, de la regula că orice teren este liber pentru vânzare. Trebuie să există excepția acelor terenuri asupra cărora există litigii. Pentru că, altminteri, am ajunge în situația că cel care în mod ilicit a dobândit un teren, ar putea să vândă în mod licit și, practic, prin vânzare, să se legalizeze un act anterior ilicit.

Deci, după părerea mea, această excepție de la regulă nu schimbă sensul legii și, evident, această măsură de protecție pentru proprietarul legal și proprietarul legitim este absolut necesară. De aceea, eu cred că este binevenit acest amendament și vă propun să-lcceptați.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Vilău.

Domnul Ioan-Adrian Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am înțeles intenția comisiei de a pune această condiție pentru a proteja proprietarii care la ora actuală nu sunt deținători ai titlurilor de proprietate.

În această situație, vă propun o cale de mijloc, și anume: să trecem în textul legii "litigiile care se află pe rol până la data promulgării legii". Și, pe viitor, ce se va întâmpla, să nu mai fie o asemenea situație, pentru că .....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

... intrării în vigoare a legii, nu a promulgării ...

Domnul Ioan-Adrian Vilău:

Exact, până la data intrării în vigoare a legii. Pentru că cele 600 de mii de procese, de care făcea vorbire colegul meu, au început din '90 până în acest moment. Acum nu se mai pune problema deschiderii unei noi acțiuni de masă, pentru a se clarifica aceste situații. Pentru că, repet încă o dată, nu se poate grefa circuitul civil doar pentru că avem în vedere dobânditorii de rea-credință.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Popescu, v-ați intrat în probleme? Vă rog. Scurt, că mai avem puține minute și pe urmă se termină.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor colegi, mai întâi vreau să vă informez că eu nu am întârziat, ci am stat cu o comisie care a venit din Argentina. Am fost obligat să stau la Comisia juridică, de disciplină și imunități. Am venit imediat.

În legătură cu aceste articole, inclusiv 141, 142. Trebuie să plecăm de la niște reguli simple care, dacă sunt aplicate, conduc exact la aceste soluții. Agitație mare pentru circuitul civil. Pentru ca circuitul civil să fie sănătos, este nevoie ca personajele care intră în circuit să fie normale, să fie valide. Așa cum într-un concurs, într-un concurs de alergări nu intră oameni care n-au picioare, sau care au numai un picior, tot așa nu se poate ca în circuitul civil să între titluri invalide. Asta înseamnă că facem o aplicație a unei teze simple din Constituție. Este vorba de Constituția pe care trebuie s-o respectăm cu toții. Tot ceea ce nu este interzis, este permis. Și, invers: tot ceea ce este interzis, nu este permis. Dacă, de pildă, niște oameni au obținut acum, sau acum o lună, sau acum un an, un titlu care este litigios sau va deveni litigios, este evident că, dacă se procede la o vânzare, dobânditorul el însuși este pus într-o dificultate viitoare. Nu trebuie să ne gândim numai la securitatea statică, adică a celui ce vinde. Trebuie să ne gândim și la securitatea dinamică, exact aceea de care vorbea domnul Vilău - circuitul, circuitul! Cum? Ce facem cu circuitul? Ca și cum circuitul ar fi un fel de vulcan, din ăsta flămând, care în continuu macină, și macină și ce trebuie și ce nu trebuie.

Pentru a introduce ordine în această dezordine care este în materie de titluri de proprietate asupra pământului, lucrurile sunt foarte simplu rezolvate aici. Cine are un titlu valid, și deci nelitigios, poate să vândă. Cine are un proces, nu poate să vândă. Este soluția foarte simplă. Și acest lucru se întâmplă, de pildă, și în materie de căsătorii. Toți oamenii au dreptul să se căsătorească. Dar, apropo de circuitul civil în materie de căsătorii, cel care nu îndeplinește condițiile, și anume nu are certificatul acela, sau care este deja căsătorit, nu se mai poate căsători a doua oară; trebuie să facă dovada că s-a desființat, ori s-a anulat prima căsătorie.

Așa este, ca să spun așa, văzută problema într-un alt domeniu, care este mai puțin ardent, care este mai puțin, așa, frapant. Vine cineva și ne spune: aoleu, ce facem? Și eu spun: propunerea inversă este gravă. Imaginați-vă că dumneavoastră cumpărați de la cineva un pământ, că titlul lui este vicios, că notarul vă instrumentează actul și peste un an veți fi și dumneavoastră trași într-un alt proces, pentru ca cineva să vă desființeze titlul de proprietate.

Prin urmare, de aici rezultă o totală insecuritate, dacă eliminăm aceste texte. De aceea, eu vă rog să le votați, că nu le-am construit pentru mine, ci tocmai pentru binele tuturor - și al celor ce vând, și al celor ce cumpără.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Și al celor ce mâine vor râde la soare!"

Vă rog, scurt. Și tare.

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă este așa, ar trebui să facem, totuși, câteva amendamente foarte serioase.

Aici, amendamentul Comisiei juridice, de disciplină și imunități se referă la litigii cu privire la terenuri. Este o chestie destul de largă. Dacă se circumscrie cu privire la titlu, este poate de acceptat, pentru că noi cunoaștem, din punct de vedere al dreptului procesual, două tipuri mari de acțiuni: acțiuni petitorii, care sunt acțiunile în revendicare, în primul rând, și acțiunile posesorii.

Deci, cu privire la terenuri, orice acțiuni - și sunt atât de multe, nici nu vă imaginați -, atunci, restrângem textul la acțiuni cu privire la validitatea titlului.

Acum, vreau să vă explic că, chiar așa fiind, textul apare ca nefiind necesar. De ce? Pentru că, potrivit Codului civil, vânzătorul circumscrie și este obligat să-l garanteze pe cumpărător pentru evicțiune totală sau parțială, inclusiv dacă titlul lui este vicios. Și, dacă titlul lui este vicios și se anulează printr-o hotărâre judecătorească, pentru că, să știți, titlul de proprietate nu se poate anula, indiferent ce scriem noi în lege, decât în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile.

În consecință, dacă un titlu este vicios, cum spunea stimatul domnul președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deci este invalid, el se invalidează, prin ce? Deci, se anulează, sau se modifică prin hotărâre judecătorească. Este evident că, dacă a făcut obiectul înstrăinării, urmează calea procesuală a revenirii, la ce? La situația anterioară și proprietarul inițial îl garantează pe cumpărător care, la rândul lui, poate să devină și el vânzător. Și atunci, problema, din punct de vedere juridic, este reglementată.

Totuși, în subsidiar, dacă este să acceptăm textul, pentru o protecție în ceea ce privește posibilitatea ca anumite titluri care au fost totuși eliberate cu încălcarea legii, litigiile să se poarte numai cu privire la titlu, sau la validitatea titlului de proprietate.

Vă mulțumesc.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Noi, tocmai asta am avut în vedere și de aceea suntem de acord cu această precizare pe care o cere domnul... Deși nu este amendament făcut înainte, noi suntem de acord cu această idee, și anume să introducem: "Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, ale terenurilor ...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu, nu, ... a terenurilor ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

.... a terenurilor, cu privire la care există litigii la instanțele judecătorești, pe aspectul validității titlului".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, eu aș zice așa: "Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, a terenurilor cu privire la al căror titlu ...

Domnul Emil Teodor Popescu:

... cu privire la al căror titlu ....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

.... există litigii la instanțele judecătorești, pe tot timpul soluționării acestor litigii".

Domnul Emil Teodor Popescu:

Da, sigur că da. Noi, chiar asta am avut în vedere, sigur că da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.2.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.3.

Vă rog.

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că art.1, astfel cum a fost adoptat, rezolvă, în fond, problema ...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La subiect, la subiect, că se termină minutele!

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte, nu suntem de acord cu textul, din următoarele considerente: nu se poate crea o procedură administrativă împotriva legii. În primul rând, trebuie să vă spun că procedura de înscriere, potrivit Legii cadastrului și publicității imobiliare și radiere, este o procedură grațioasă. Deci, nu se pot face opoziții. Dreptul comun nu cunoaște opoziții.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, propuneți eliminarea.

Domnul Florin Scrieciu:

Eliminarea. Și, vreau să vă spun: domnule președinte, Serviciul de publicitate imobiliară sau Biroul de carte funciară nu poate el să facă aprecieri asupra existenței interesului, chiar legitim. El este obligat să elibereze certifictul de sarcini. Și vă citesc din Legea cadastrului, art.20: "În cartea funicară se înscriu: faptele juridice, drepturile personale, sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate"; inclusiv sarcinile, care el este obligat să circumscrie sarcinile. Deci, el nu poate să refuze eliberarea acestui act, pentru că îl obligă legea.

Propun eliminarea, pentru că este rezolvată problema de fond la alin.1.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, am înțeles.

Domnul Popescu. Vreți să luați cuvântul? Scurt.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu sunt deloc adevărate toate aceste afirmații. Puteți să verificați. Există mapa de interdicții și rubrica a treia din Cartea funciară, în care se notează situația la zi.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Am înțeles.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Prin urmare, legea aceasta, care este o lege specială, nu instituie o procedură generală, ci stabilește că în cazurile date, cetățeanul face proces la instanță, obține certificat că e pe rol, se duce la Cartea funciară, sau la Serviciul de transcripții, în vechiul Regat, și face o cerere în care spune: vă rog să nu eliberați nici un act proprietarului care vrea să vândă ... Ca și la o mașină: să nu eliberați ceritificat în vederea vânzării. În speță, să nu eliberați certificatul de sarcini. Asta-i tot.

Recunoașteți că totdeauna, când e vorba de vânzări de autoturisme, adică de lucruri mai puțin importante, serviciile de fisc refuză certificatul în vederea vânzării, dacă s-a făcut cererea de interdicție, pentru că procesul automobilului este litigios.

E aceeași procedură și aici. Foarte clar. Din moment ce ați votat alin.1, e normal să votăm garanții în alin.3.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră alin.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și alin.3.

Supun votului dumneavoastră art.141, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.142. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.15.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.151.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.16.

Vă rog. Vă referiți la alin.1, sau la alin.2 din articolul acesta?

Domnul Didi Spiridon:

La alin.1.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Alin.1. Vă rog.

Domnul Didi Spiridon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu propun eliminarea acestui alineat, având în vedere că am pus articolele precedente drept gardă. Deci, în acest caz, suntem protejați din punct de vedere al legii. Iar în continuare, făcând un calcul sumar, legea ar intra în vigoare la sfârșitul anului, într-o procedură normală. Deci, exact când se încheie un an agricol. De aceea, propun anularea lui.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Comisia pentru agricultură?

Vă rog, luați cuvântul. Și apoi Comisia pentru agricultură.

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am avut numeroase discuți, înainte de a porni această lege și a o discuta, pe procedură. Dacă prin vot s-a acceptat și s-a votat ca procedura să fie de urgență, presupunem cu toții și trebuie să ne subordonăm votului nostru în plen, că este nevoie de ea în mod urgent. N-ar nici o rațiune ca s-o aplicăm cu 6 luni întârziere. Deci, ori când apare în Monitorul Oficial, ori la 30 de zile după ce apare în Monitorul Oficial.

Vă mulțumesc. Deci propun eliminarea.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Elek Barna.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia rămâne la textul inițial. Deci, rugăm să votați textul inițial.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Adică, ăsta cu "intră în vigoare după 6 luni".

Inițiatorul?

Domnul Florin Scrieciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Îmi cer scuze că revin. Am discutat chiar azi la Guvern. Trebuie să cunoașteți că am cerut acest proiect de lege cu procedură de urgență. Deci, domnul prim-ministru a semnat adoptarea de către Parlamentul României a acestui proiect de lege cu procedură de urgență. Rațiunile sunt multe. Nu are rost să spun mai multe , pentru că dumneavoastră înțelegeți. Avem obligația ca această lege să intre în vigoare.

Vreau să vă spun că, în acest sens, s-a adoptat și o hotărâre care v-a fost transmisă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Și atunci?

Domnul Florin Scrieciu:

Și atunci, Guvernul nu este de acord, în context cu amendamentele care s-au făcut, credem că nu mai există rațiuni pentru ca ea să intre în vigoare peste 6 luni.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Scurt, domnule Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Comisia și Guvernul practică o distincție. Una este adoptarea legii, care trebuie să fie cât mai urgent făcută, și alta este punerea ei în aplicare, care presupune niște activități, niște informații, niște oameni care să lucreze pe teren, aducerea legii la cunoștința publicului și, mai cu seamă, corelarea cu alte legi care vor veni.

Vă mulțumesc. (Rumoare)

Voci din partea stângă a sălii:

Atunci, de ce o mai votăm astăzi?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Atât de mult am întârziat cu adoptarea unor legi, încât toate legile ar trebui să fie cât mai repede adoptate. Toate, toate! (Rumoare)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog, vă rog, vă rog!

Domnul Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este foarte greu de explicat și eu mă gândesc că sunt rațiuni care, în momentul acesta, îmi scapă, rațiuni care au determinat tot felul de propuneri care nu fac decât să "încâlcească" legea - termenul este din nord-vestul Transilvaniei - și greu, cei care vor trebui să aplice această lege, vor găsi soluții imediate și clare la această lege.

Iată că motivația a ceea ce am spus până acum vine în momentul în care comisia s-a înțeles ca această lege să se aplice după 6 luni de la promulgare. Oare ce urmărește actuala coaliție guvernamentală în această perioadă? Să-mi explic eu acum că Guvernul Ciorbea a scos cărțile într-o anumită dezordine și această lege trebuia să iasă după 6 luni și să vină la noi acum, după 6 luni? Și erau alte legi, respectiv Legea fondului funciar și alte, alte legi, care trebuia să fie dezbătute înainte? Oare recunoaște Guvernul că nu aceasta este ordinea din pachetul care trebuia adoptat și supus cu atâta urgență Parlamentului?

Domnule președinte, cred că nu se justifică această lege, cererea Guvernului să fie dezbătută legea aceasta în procedură de urgență, nu se justifică efortul nostru de a da drumul acestei legi, cu unele neajunsuri. Pentru că vreau să vă spun că noi avem o nemulțumire, că nici unul dintre amendamentele noastre de fond, care ar fi venit să îmbunătățească legea, nu a fost acceptat de comisie. Și vreau să fiți de acord ca să supunem plenului Camerei Deputaților excluderea acestei propuneri a comisiei, respectiv legea, după promulgare, să-și urmeze cursul normal și să fie aplicabilă imediat.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Bogdan Niculescu Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Doamnelor și domnilor,

Vreau doar să fac precizarea în legătură cu ceea ce aici a ridicat domnul deputat Lăpușan, că punctul de vedere al Guvernului, exprimat prin reprezentantul Ministerului Agriculturii și exprimat de mine acum, este să nu se adauge acest interval de 6 luni de zile. Deci, acesta este punctul de vedere al Guvernului. Comisia a avut o altă opinie, are un amendament, dar să nu se pună această opțiune în sarcina Guvernului. Guvernul era pentru intrarea ei în vigoare, așa cum intră orice lege.

Vă mulțumim, cu atât mai mult cu cât am cerut procedură de urgență.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Exact asta v-am spus și noi. Guvernul a cerut să fie cât mai repede adoptată. Comisiile au stat și au gândit-o bine și au ajuns la concluzia că în ceea ce privește aplicarea ei, ea are niște implicații cu alte legi. Unele sunt deja aici, în discuție la noi. De aceea, este nevoie de acest interval. Nu se întâmplă nici o nenorocire. Legea e bună și nu prezintă carențe. Vă rog s-o votați. (Rumoare)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Conform Regulamentului, eu supun votului mai întâi cererea de eliminare a alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Ei, atunci, trebuie să numărăm! Vă rog. Reluăm.

Cine este pentru varianta Guvernului? (Rumoare; vociferări)

Păi, nu, că văd că nu se înțelege. Văd că nu se înțelege, da?

Cine este pentru varianta pe care domnul Bogdan Niculescu Duvăz a expus-o aici în numele Guvernului?

Cine este pentru eliminare? Vă rog să numărați.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte, vreau să dau niște explicații oamenilor.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Lasă-i, domnule, în pace! Acum nu le mai explica! Vă rog să numărați.

(La tribună, domnul deputat Emil Popescu dă unele explicații. Microfonul este întrerupt.)

206 voturi pentru. Mă scuzați, mă scuzați. Mă scuzați. Eu am înțeles 89 și colegul meu a spus 38.

157 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Vă rog să numărați. Vă rog să păstrați liniște în sală! (Rumoare)

Vă rog să păstrați liniște!

96 de voturi împotrivă.

Cine se abține, vă rog? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată cererea de eliminare.

Referitor la alin.2.

Domnul Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, în realitate, acum este alin.1, că nu mai .... (Rumoare)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog să păstrați liniște în sală! Domnule Gaspar, numai o secundă.

Deci, vă rog să păstrați liniște în sală! Vă rog! (Rumoare) Vă rog să păstrați liniște în sală.

Da, aveți cuvântul domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, art.16 nu va mai avea două alineate, și, ca atare ...

Voci din sală:

Nu se aude!

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, amendamentul meu privește art.16, pe care comisia l-a respins. Vreau să vă spun că amendamentul nu a fost reprodus în integralitatea lui în cadrul raportului comisiei, iar motivația pe care comisia o dă respingerii, mi se pare destul de nelalocul ei, spunându-se că s-a menținut textul din proiectul de lege .... (Rumoare)

Voci din sală:

Nu se aude!

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci am spus că în raportul comisiei, acest amendament nu a fost reprodus în integralitatea sa. Pe de o parte. Pe de altă parte, motivarea pe care o dă comisia mi se pare cu totul nelalocul ei, spunându-se că s-a menținut textul din proiectul legii care, în esență, cuprinde același lucru.

Vreau să-i spun domnului președinte Popescu că, în materie de abrogări, în materie de tehnică legislativă, în materie de identificări de acte, trebuie să fim foarte exacți.

Dacă am merge pe textul pe care l-a propus comisia, ar însemna ca în cuprinsul art.16 să rămână titlul capitolului - Capitolul IV: Circulația juridică a terenurilor agricole -, pentru că în amendamentul comisiei se elimină articolele 45-52. Vă rog să vedeți că art.45-52 formează titlul Capitolului IV - Circulația juridică a terenurilor agricole.

De aceea, am propus ca textul să sune în felul următor: "Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Capitolul IV - Circulația juridică a terenurilor agricole - art.45-52 din Legea fondului funciar nr.18/1991, publicată în Monitorul oficial - și am adăugat "al României"; de asemenea, am mai adăugat "Partea I"; cunoașteți că Monitorul Oficial cuprinde patru părți, iar legile se publică numai în Partea I; - nr.37 din 20 februarie - și nu din 28 februarie, cum este dat în textul din lege -, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare, se aprobă".

Deci, acesta este textul pe care-l propun și care corespunde din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Guvernul, înțeleg că este de acord. Domnul Scrieciu ne-a confirmat.

Domnule Popescu? De acord.

Supun votului dumneavoastră art.16, cu acest unic alineat, cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu unanimitate.

Mai avem votul final.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulament, urmează să stabilim procedura de vot, după care vom supune la vot legea în ansamblul său.

Vă propun ca votul să fie deschis.

Dacă are cineva altă propunere?

Voci din sală:

Nu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea ca votul să fie deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat procedura de vot deschis.

Îi rog pe liderii de grupuri parlamentare să-i invite pe colegii aflați pe holuri, în plen.

Legea este o lege organică. Trebuie să existe cel puțin 172 de voturi pentru. (Semnal electronic)

Supun votului dumneavoastră Legea privind circulația juridică a terenurilor.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Vă rog să vă așezați, ca să putem vota.

Supun votului dumneavoastră Legea privind circulația juridică a terenurilor.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 270 de voturi pentru.

Dacă este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 11 abțineri.

Cu majoritatea necesară pentru lege organică a fost adoptată Legea privind circulația juridică a terenurilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:03
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro