You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-06-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 1997

  1. Aprobarea modificării ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 2-6 iunie 1997.

Ședința a început la ora 16,38

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Alexandru Hamar Konya , secretari.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 282. Participă la alte acțiuni parlamentare oficiale un număr de 28, iar 61 sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulament este întrunit.

Ordinea de zi și programul de lucru ale Camerei Deputaților pentru această săptămână au fost aprobate la sfârșitul ședinței din ziua de joi, 29 mai a.c. Intrucât după aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru s-au mai înregistrat unele rapoarte ale unor comisii permanante, și pe de altă parte a fost depusă moțiunea de cenzură inițiată de 140 de parlamentari, vă propunem completarea și modificarea ordinii de zi, respectiv a programului, în formele pe care le-ați găsit distribuite la casetele dumneavoastră. Și, pentru că regulamentul arată că în prima zi a săptămânii se pot face eventualele modificări ale ordinii de zi în respectiv ale programului, față de cele difuzate la casete, vă rog să vă manifestați eventuale luări de poziție, dacă are cineva vreo astfel de chestiune.

Domnul Petre Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Am o întrebare în legătură cu programul acesta și cu necesara respectare a Regulamentului Camerei Deputaților.

Acest regulament menționează la art. 153 că miniștrii cărora li se pun întrebări sunt obligați ca în termen de cel mult 15 zile să vină să ne răspundă. Rog Biroul permanent să verifice lista de întrebări puse, pentru că în afară de mine sunt cel puțin 10 colegi care așteaptă termene între 3 săptămâni și 2 luni să li se răspundă la întrebările unor miniștri. Eu cred că este inadmisibil ca Guvernul să trateze cu așa dispreț Camera Deputaților, în pofida legilor pe care le cunoaște că există.

Mă adresez acum, în special, în legătură cu problema legată de domnul ministru al învățământului, care văd că refuză să vină să răspundă în fața Camerei Deputaților.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Biroul permanent va lua act de această chestiune și vom face demersurile necesare și regulamentare.

Dacă la ordinea de zi dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule deputat Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am fost anunțat că locul doi, de marți, nu va fi, conform acestui proiect primit, proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane, și va trece nr. 18 în locul nr.2, Legea asigurărilor sociale pentru sănătate, că așa s-ar fi aprobat în Biroul permanent.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă referiți la ziua de marți, cred, că astăzi suntem luni.

Domnul Ion Berciu:

Da, de marți. Pentru marți vorbesc.

Așa este?

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, la pct. 2 este, era proiectul de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe și s-a propus să fie proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate.

Domnul Ion Berciu:

Vreau să vă spun că s-a propus fără a se cunoaște stadiul raportului comun al Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru că acest raport nu este făcut încă. Așteptam un punct de vedere al Guvernului, care o să ne vină.

Prin urmare, eu optez pentru rămânerea pct. 2, așa cum este. Probabil, săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni să avem în discuție Legea asigurărilor sociale pentru sănătate.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord. Probabil că nu s-a știut exact în ce stadiu este raportul și, deci, propunerea dumneavoastră este ca să rămână pct. 2, cel care era trecut, și să nu se facă acea modificare.

Mai dorește cineva la ordinea de zi?

Cu această modificare, supun ordinea de zi votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Nu este nimeni împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la program, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră programul de lucru al săptămânii 2 - 6 iunie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Nu este nimeni împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.