Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 22-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997

5. Propunerea legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm dezbaterile la propunerea legislativă vizînd modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Așteptăm onorata Comisie pentru buget-finanțe și bănci să-și ocupe locul și să-și spună cuvântul.

Am fost informat că s-au consumat dezbaterile generale, în raportul comisiei se propune respingerea și urmează să hotărâm dacă trecem la dezbaterea pe articole sau Camera respinge dezbaterea acestei propuneri legislative.

Domnule deputat Botescu, din partea Comisiei buget-finanțe și bănci, aveți cuvântul.

Domnul Ion Botescu:

Raport asupra propunerii legislative vizînd modificarea și completarea Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernamentale nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.

În urma examinării propunerii legislative vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit, în ședința din 6 mai 1997, comisia a hotărât că aceasta nu poate fi acceptată și propune plenului respingerea, din următoarele considerente:

l. Art.1 al prezentei propuneri legislative prevede la punctul 2 alineatele a) - f), reglementări care se regăsesc la art. 1 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în temeiul art.11 din Legea nr. 73 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.174 din 2 aug.1996.

În al doilea rând, referitor la alin.g) al art.1 din prezenta propunere legislativă, instituțiile de învățământ particular, autorizate provizoriu sau acreditate, constituie, potrivit prevederilor Legii nr.21/1994, pentru persoanele juridice, își pot desfășura legal activitatea în conformitate cu prevederile art.104 din Legea învățământului, nr.84/1995, numai dacă sunt organizate și funcționează pe principiul non profit.

În acest context, legal, considerăm necesară completarea prevederilor art.114 din acest act normativ, în sensul: "Veniturile obținute, potrivit alineatului precedent, se gestionează și se utilizează integral la nivelul instituției, în condițiile legii, fără a face vărsăminte la bugetul de stat".

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Ca atare, propunerea comisiei este de respingere. Guvernul este pe aceeași idee, rămâne să decidem dacă trecem la dezbatere sau ne oprim aici.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a acestei inițiative legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținer, inițiativa legislativă vizănd modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernamentale nr.70/1994 a fost respinsă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro