Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 22-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997

2. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților:

Domnul Vasile Lupu:

................................................

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1997 privind aprobarea Anexei A, document convenit între statele părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 nov.1990, din documentul final adoptat cu ocazia primei conferințe de evaluare a aplicării tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, Viena, 13-31 mai 1996, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Propunerea legislativă pentru protecția animalelor vertebrate în domeniul experimentării și al altor proceduri, efectuate în scopuri științifice, inițiată de domnul deputat Alexandru Ionescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru învățământ, tineret și sport; pentru avize - Comisia pentru administrație publică locală, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor, deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, inițiată de un grup de 27 de deputați. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul de Lege pentru ratificarea acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerț liber - CEFTA - Cracovia - 21 dec.1992, semnat la București la 12 aprilie 1997, aprobat de Senat în ședința din 20 mai 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond -Comisia pentru industrie și servicii, pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Inițiatorul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

De aceea, voi supune votului dumneavoastră solicitarea Guvernului ca acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență. Există comentarii din sală, intervenții? Deci, este acordul CEFTA.

În aceste condiții supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, solicitarea Guvernului a fost aprobată. Ca atare, termenul de 3 zile prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților pentru amendamente începe să curgă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă mai informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, inițiată de 2 deputați PNTCD, pentru care se solicită dezbaterea în procedură de urgență.

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este urgența aici, domnule președinte de ședință?

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rugăm păstrați liniștea în sală, votul este al dumneavoastră, aveți dreptul să vă spuneți părerea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Toate cererile acestea cu privire la procedura de urgență trebuie motivate.

Vă rog să ne spuneți care este motivația pentru care autorii solicită ca într-adevăr acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență.

Domnul Vasile Lupu:

Dacă inițiatorii sunt în sală, îi rog să-i răspundă. Nu sunt în sală.

Domnul deputat Dan Marțian , aveți cuvântul.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pe noi ne surprinde faptul că prin diferite mijloace se încearcă jugularea dezbaterii problemelor în acest Parlament. Este o conduită pe care o adoptă actuala majoritate și își asumă prin asta o mare răspundere.

În al doilea rând, așa cum cunoașteți, proiectul de Lege nr.42/1990 a constituit obiectul mai multor dezbateri în Parlamentul României și, sigur, se pot discuta anumite lucruri, anumite soluții, însă, tocmai că este vorba despre modul în care trebuie să ne raportăm la revoluționari, cred că e firesc ca această propunere de modificare să fie dezbătută într-o procedură obișnuită. Eu aș fi avut îndreptățirea să îmi prezint dosarul, să obțin, mă rog, o seamă de prevederi și alte chestii care s-au acordat. Nu m-a interesat niciodată acest lucru. Faptele unui om nu sunt atestate prin diplome și diferite chestiuni de recunoaștere, ci prin ceea ce face. Din punctul acesta de vedere... (Rumoare)

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, numai o clipă.

Stimați colegi,

Vă rog păstrați liniștea în sală.

De aici de la tribună nu se pot urmări luările de cuvânt.

Domnul Marțian Dan:

Consider, din acest punct de vedere, că o problemă cum este cea a raportului față de revoluționari nu poate fi tratată printr-un marș de galop, cum ne propun unii dintre colegii noștri, și să dăm posibilitatea ca diferite formațiuni politice, diferite grupuri parlamentare, să se poată exprima neîngrădit în legătură cu aceste chestiuni.

Iată motivul pentru care nu pot împărtăși propunerea ca să fie dezbătută în procedură de urgență propunerea de modificare a acestei legi.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Vetișanu.

Da, domnule Țurlea, veți avea cuvântul imediat.

Domnul Vasile Vetișanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu Legea nr.42, din fericire, cunosc această lege, am fost timp de 4 ani președintele Comisiei pentru cinstirea eroilor din Decembrie 1989 și trebuie să o spun aici din nou, așa cum am spus-o și atunci, această problemă a Legii nr.42 a fost permanent manevrată de vechea putere. Manevrată până colo, încât s-a încercat pedeserizarea acestei legi, prin atragerea revoluționarilor într-o tabără politică, ceea ce a fost complet eronat și greșit. Dar poate că nu aceasta este problema cea mai importantă, ci faptul că în interiorul...

Domnul Vasile Lupu:

Care este urgența aici, vă rog.

Domnul Vasile Vetișanu:

Ceea ce vreau să spun este că sunt prea mulți revoluționari fără acoperire. Sunt oameni de la polițiști și până la foști membri ai CC al PCR care au devenit revoluționari, cu certificat de revoluționar, beneficiind de niște drepturi în mod ilegal. Actuala lege, modificarea legii, vine tocmai să înlăture această situație anacronică, care s-a perpetuat timp de 4 ani și, de aceea, ea se impune să fie făcută în regim de urgență, pentru că există și acolo o situație total ilegală.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Țurlea are cuvântul.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi scuzați vocea, am fost zilele acestea în Harghita și Covasna, și în urma modificării Legii învățământului, mi-am cam pierdut vocea.

Iată că aveți în fața dumneavoastră propunerea aceasta de modificare într-un sistem de urgență a Legii nr.42. Tot în mapa domniilor voastre, aveți alt proiect de lege al meu, privitor la aceeași Lege nr.42, tot de modificare, dar în sensul restrângerii numărului revoluționarilor și a drepturilor acestora, nu așa cum este prevăzut în proiectul CDR-ului. Se tinde din ce în ce mai mult ca aceată Lege nr.42 să fie o umbrelă pentru o mulțime de hoți și de oameni care aduc o impietate însăși revoluției și adevăraților revoluționari. De aceea, orice modificare a Legii nr.42 trebuie judecată foarte bine, nu în regim de urgență. După cum vedeți domniile voastre, fiecare din grupurile mari parlamentare și-au asigurat câte un sector de revoluționari, ca astfel fiecare când ajunge la Guvern să mai dea ceva acestor revoluționari. Este o lege care este împotriva însăși a ideii de dreptate. Comparați ceea ce se dă revoluționarilor care au stat 5-6 zile pe baricade cu ceea ce se dă veteranilor de război care au stat cu arma în mână 5 ani pe front și au asigurat continuitatea statului național unitar român.

De aceea, vă rog ca să nu acceptați acest sistem de aprobare urgentă a unor asemenea propuneri fără o judecată foarte serioasă și să acordați același statut ambelor proiecte, și acesta al meu și al domnilor de la CDR. Este o atitudine, cred eu, cu totul normală, mai ales că în spatele proiectului meu nu mă aflu numai eu, ci se află semnăturile unor organizații de revoluționari care cer acest lucru, mai ales cele din Transilvania.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Trecem la vot.

Cine este pentru procedură de urgență? Numărați, vă rog. 43 de voturi pentru, insuficient. Legea trece în procedură ordinară. (Aplauze)

Cu această lege vor fi sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 17:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro