George-Nicolae Simion
George-Nicolae Simion
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 23 décembre 2021
speeches of:George-Nicolae Simion
records found:348 in 76 plenary debates
total video time:3h06m08s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 23, 2021 08m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. (L567/2021; PL-x 612/2021) relevant paragraphes
  Ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților consacrată împlinirii a 32 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022. (L566/2021; PL-x 611/2021) relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2021 06m34s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 (PL-x 611/2021; L566/2021). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2021 06m12s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (9) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 450/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM (2021) 345 (PHCD 81/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 422/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
George-Nicolae Simion - declarație politică intitulată "Dezvoltarea comunităților noastre nu se poate face prin abuz și nedreptate!"; written
relevant paragraphes
  Prezentarea cererii ca președinția Comisiei parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României să fie preluată de la PSD de AUR. relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323 (PHCD 80/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM (2021) 141 (PHCD 77/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 470/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 609/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345 (PHCD 81/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2021 06m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 66/2020) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii (PL-x 278/2021) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea anului 2022 - "Anul Smaranda Brăescu" (PL-x 533/2021) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2022 (PHCD 93/2021) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021 03m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 509/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 215/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 559/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 215/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 509/2021) (adoptat); relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2021 01m45s
relevant paragraphes
  Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru anul 2019. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2021 03m20s
relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Amet Varol prilejuită de celebrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etnicilor tătari. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea secretarului general și a unui secretar general adjunct ai Camerei Deputaților (PHCD 91/2021) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, în anul 2021 (PL-x 559/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 329/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021 03m15s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (Pl-x 364/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (PL-x 428/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 6, 2021 01m54s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni dedicate aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituției în vigoare de către Adunarea Constituantă. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2021 02m00s
relevant paragraphes
  Prezentarea cererii ministrului justiției însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a percheziției privind pe domnul deputat Gheorghe Adrian Miuțescu, formulată în dosarul nr.35/P/2021 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești.
 
Prezentarea raportului Comisiei juridice de disciplină și imunități asupra cererii.
 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea percheziției unui deputat (PHCD 87/2021) (adoptat prin vot secret cu bile).
relevant paragraphes
  Semnalarea unor probleme, de către domnul deputat Dan Tanasă, în legătură cu participarea la ședința solemnă a Parlamentului României. relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 25, 2021 03m28s
relevant paragraphes
  - Prezentarea programului și a listei Guvernului de către domnul Nicolae-Ionel Ciucă, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru;
- Dezbateri asupra programului și a listei Guvernului;
- Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.
relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2021 01m25s
relevant paragraphes
  Alegerea președintelui Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria lui Claudiu Iordache, figură emblematică a Revoluției române din 1989. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2021 01m09s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 271/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru sănătate și familie în paralel cu plenul, pentru a finaliza dezbaterile și a adopta un raport cu privire la Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2021 01m06s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților din partea grupurilor parlamentare, consacrate comemorării Zilei de 15 noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2021 00m43s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) (adoptată); relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2021 01m31s
relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru sănătate și familie în paralel cu plenul, pentru a finaliza dezbaterile și a adopta un raport cu privire la Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2021 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 75/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 78/2021) (adoptat); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2021 00m53s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2021
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 20, 2021 04m30s
relevant paragraphes
  Prezentarea programului și a listei Guvernului de către domnul Dacian Julien Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, dezbateri asupra programului și listei Guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului (respinsă). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 26 janvier 2022, 23:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro