Ștefan-Ovidiu Popa
Ștefan-Ovidiu Popa
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 20 juillet 2022
speeches of:Ștefan-Ovidiu Popa
records found:102 in 32 plenary debates
total video time:1h04m12s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 353/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (PL-x 219/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 409/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2022 00m29s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 499/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare de a-și desfășura lucrările în paralel cu plenul. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 294/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2022 03m04s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (PL-x 533/2018/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 22/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a lucra în paralel cu plenul. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2022 01m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 499/2017) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2022 01m25s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 215 alin. (1) și completarea art. 522 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 14/2022) (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 244/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2022 00m30s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (PL-x 511/2021) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2022 00m18s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 190/2022) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2022 00m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2022 03m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora (PL-x 473/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2022 00m10s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2022 00m35s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 418/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022 00m43s
relevant paragraphes
  Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (prezentarea unei precizări cu privire la eliminarea unui articol). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2022 00m57s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 25/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 01m14s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 03m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 603/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (Pl-x 357/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2022 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 30/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2022 00m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Lucian Feodorov) (PHCD 25/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2022 06m21s
relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 639/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (PL-x 508/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PL-x 530/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PL-x 594/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 267/2019) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2022 02m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 19/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 ao?t 2022, 22:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro