Sorin Mihai Grindeanu
Sorin Mihai Grindeanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 27 september 2022
speeches of:Sorin Mihai Grindeanu
records found:427 in 19 plenary debates
total video time:3h36m20s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2021 10m18s
relevant paragraphes
  Alegerea președintelui Camerei Deputaților. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2021 12m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 323/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 239/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 154/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților din partea grupurilor parlamentare, consacrate comemorării Zilei de 15 noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2021 31m02s
relevant paragraphes
  Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. relevant paragraphes
  Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2021 37m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 369/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 401/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 283/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 323/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României (PL-x 467/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Semnalarea unei posibile probleme procedurale de către domnul deputat Dan Tanasă. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 323/2021) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 369/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României (PL-x 467/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 212/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu (PL-x 211/2021) (adoptat). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 249 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 269/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 507/2020/2021) (adoptată în forma adoptată de Senat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 439/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 212/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naționale" (PL-x 211/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2021 16m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic (PL-x 401/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei deputat Victoria-Violeta Alexandru și a domnului deputat Gheorghe Adrian Miuțescu din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea acestora ca deputați neafiliați. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (PL-x 507/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei deputat Victoria-Violeta Alexandru din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 439/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru sănătate și familie în paralel cu plenul, pentru a finaliza dezbaterile și a adopta un raport cu privire la Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2021 26m32s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei deputat Rodica-Luminița Barcari din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 78/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale PL-x 254/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 254/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre pentru înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 75/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea alineatului (3) al articolului 201 din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 61/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea art. 199 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 61/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 285/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului (Pl-x 461/2021) (adoptată). relevant paragraphes
  Dezavuarea unei informații false apărute în legătură cu domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru din funcția de vicepreședinte al Comisei pentru constituționalitate și din calitatea de membru al acestei comisii. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 75/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea alineatului (3) al articolului 199 din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 62/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 62/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 (PL-x 312/2021) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 404/2021) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 206/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (PL-x 576/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (PL-x 576/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 78/2021) (îndreptarea unei erori). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 207/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2021 13m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 78/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare privind retragerea domnului deputat Claudiu-Martin Chira din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Informare privind dezafilierea domnului Antonel Tănase din cadrul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 20/2020) (retrimis comisei). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind retragerea domnului deputat Constantin Șovăială din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Informare privind demisia din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a domnilor deputați Ion Ștefan, Ionel Dancă, Constantin Șovăială, Claudiu-Martin Chira, George Ionescu, Bogdan-Alexandru Bola și a doamnei deputat Rodica-Luminița Barcari, și activarea lor ca deputați neafiliați. relevant paragraphes
  Informare privind retragerea domnului deputat Nicolae Giugea din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Omagierea dr. Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România în perioada 2005-2020 și deputat în trei legislaturi în Parlamentul României, între 2004 și 2016. relevant paragraphes
  Informare privind Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților privind aplicarea sancțiunii avertismentului scris domnului deputat Ciprian-Titi Stoica pentru încălcarea prevederilor art. 245 lit. f) din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Prezentarea demisiei domnului deputat Ionel Dancă din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Solicitarea Comisiei pentru învățământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 255/2021) (aprobată). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege "Legea tineretului" (PL-x 716/2018) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului (Pl-x 461/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 5, 2021 07m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură cu titlul "Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!", inițiată de 157 de senatori și deputați. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2021 08m42s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin-Zamfir Manea - pledoarie pentru plafonarea prețurilor la energie; relevant paragraphes
    Cristina Camelia Rizea - declarație politică intitulată "De la Ion I.C. Brătianu la Florin Cîțu"; relevant paragraphes
    Vasile Cîtea - declarație politică intitulată "Zădărnicirea combaterii bolilor sau inconștiența criminală?"; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Parlamentul European și rezoluțiile sale inutile și aberante"; relevant paragraphes
    Ervin Molnar - declarație politică având titlul "Partidul Național Liberal rămâne garantul bunei guvernări, în interesul general al României și al românilor"; relevant paragraphes
    Dumitru-Viorel Focșa - declarație politică-apel "Opriți distrugerea sistemului energetic național!"; relevant paragraphes
    Anamaria Gavrilă - declarație politică având tema "Introducerea semnăturii electronice în procesul parlamentar, un pas care trebuie parcurs până la următoarea moțiune"; relevant paragraphes
    Simina-Geanina-Daniela Tulbure - declarație politică intitulată "România trebuie să-și protejeze muncitorii sezonieri"; relevant paragraphes
    Constantin Bîrcă - despre "Consecințele economice ale circului politic"; relevant paragraphes
    Marius-Andrei Miftode - declarație politică intitulată "Responsabilitate politică în pandemie"; relevant paragraphes
    Rodica-Luminița Barcari - scurtă prezentare a situației din învățământul românesc la început de an școlar; relevant paragraphes
    Dumitru Coarnă - declarație politică referitoare la inițiativa legislativă privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Modelul românesc versus modelul spaniol; relevant paragraphes
    Lilian Scripnic - declarație politică intitulată "România Educată, un proiect eșuat!"; relevant paragraphes
    Radu-Marcel Tuhuț - declarație politică având titlul "Efectele guvernării Cîțu le trăim cu toții, dar nu le resimțim toți la fel"; relevant paragraphes
    Viorica Sandu - declarație politică intitulată "Prețul energiei electrice zădărnicește combaterea pandemiei"; relevant paragraphes
    Paul Stancu - declarație politică având titlul "Guvernul hoților și al incompetenților trebuie să plece acasă!"; relevant paragraphes
    Silviu-Titus Păunescu - declarație politică intitulată "Pentru cine este guvernată România?"; relevant paragraphes
    Oana-Marciana Özmen - declarație politică având titlul "Copiii noștri trebuie să învețe în clădiri sigure și verzi"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florin Piper-Savu - declarație politică intitulată "Cinismul guvernanților"; relevant paragraphes
    Alexandra Huțu - declarație politică având titlul "Educația copiilor nu se face cu lozinci pe hârtie"; relevant paragraphes
    Ștefan-Iulian Lőrincz - declarație politică intitulată "Criza politică din coaliție a fost declanșată de un premier iresponsabil și un președinte inert"; relevant paragraphes
    Elena Stoica - declarație politică intitulată "Puterea aruncă în aer România"; relevant paragraphes
    Romulus-Marius Damian - declarație politică intitulată "Guvernul Cîțu, total nepregătit pentru valul 4!"; relevant paragraphes
    Daniel-Sorin Gheba - declarație politică având titlul "Agricultura și schimbările climatice"; relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică; relevant paragraphes
    Dănuț Aelenei - declarație politică intitulată "SIE conduce România?"; relevant paragraphes
    Mihai Ioan Lasca - declarație politică intitulată "Opriți șantajul asupra copiilor!"; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2021 05m15s
relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Natalia-Elena Intotero relevant paragraphes
    Oana-Gianina Bulai relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Alexandra Huțu relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 29, 2021 08m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură intitulate "România eșuată. Recordul «fantastic» al Guvernului Cîțu", inițiate de 156 deputați și senatori (respinsă). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2021 10m13s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Cristian Ghinea, de la zero la abis!", inițiate de deputați membri ai Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2021 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G (PL-x 161/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2021 06m16s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea doamnei Ioana Mihăilă, ministrul sănătății, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema "Prezentarea Raportului preliminar întocmit de Ministerul Sănătății privind raportarea deceselor de COVID-19 și clarificarea diferențelor dintre sistemele de raportare". relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 2021 01m16s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea unei cereri privind înființarea unei Comisii de anchetă privind unele declarații ale domnului Vlad Vasile Voiculescu. relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 1, 2021 09m11s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109/2021) . relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2021 05m53s
relevant paragraphes
  Rezolvarea unei probleme procedurale. relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 23, 2020
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2020 00m45s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 13:27
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro