Mihail Hărdău
Mihail Hărdău
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Mihail Hărdău
records found:78 in 32 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 31, 2011 00m47s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping și a raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și al Comisiilor pentru sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenției Naționale Anti - Doping. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of December 14, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
    Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică cu titlul "Despre cei trei D:diviziunea, delimitarea, dihotomia - procese încă reversibile"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of December 8, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația (L569/2009) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 25, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică (L476/2009) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L230/2009; votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.). 23. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică (L476/2009; (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L528/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 9 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană (L360/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate (L348/2009); (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative - Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini (L438/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (L365/2009) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of November 2, 2009
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Hărdău relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of October 28, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (L381/2009) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of October 14, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind înființarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ (L180/2009) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of October 13, 2009
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (L533/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 30, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (L446/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 28, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:- relevant paragraphes
    Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Incertitudine și provizorat în învățământul românesc"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 16, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L271/2009) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 22, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L582/2008; reexaminare la solicitarea Președintelui României) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (L159/2009) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 17, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 65 al Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (L216/2009) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 15, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică intitulată "Cercetarea din România - de la dezastru la normalitate"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 10, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare (L128/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind stimularea elevilor care au primit distincții la olimpiadele școlare naționale (L140/2009) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of May 20, 2009
relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 (aprobarea retrimiterii la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport). (L582/2009) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of May 18, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Educația adulților - o responsabilitate individuală, organizațională sau comunitară?"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 29, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L43/2009) (votul final se va da în ședința de luni, 4 mai a.c.) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of April 27, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (L632/2008) (reexaminare la solicitarea Președintelui României) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 (L41/2009) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 6 octobre 2022, 4:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro