You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Titus Corlățean
records found:120 in 52 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 2012 00m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011. (PL-x 235/2012,L270/29.05.2012) relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012 00m39s
relevant paragraphes
  Adoptarea Declarației Parlamentului privind aderarea României la principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și acceptarea participării la mecanismul de coordonare și monitorizare. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2012 02m08s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 82/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 83/2012). (adoptat) relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 27, 2012 02m36s
relevant paragraphes
  Evocarea împlinirii a 94 de ani de când Sfatul Țării din Basarabia a decis unirea cu România. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 16, 2011 08m15s
relevant paragraphes
  Prezentarea propunerii de introducere pe ordinea de zi a unei declarații inițiate de Uniunea Social-Liberală. (Discuții procedurale.) relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2010 02m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (PL-x 838/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 (PL-x 837/2010). (adoptat) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 (Anexa 3/25 - finalul legii) (PL-x 837/2010). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 21, 2010 06m18s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2010 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. (dezbateri generale, dezbaterea proiectului pe articole) relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 27, 2010 18m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii de cenzură "Moțiunea României majoritare, moțiune populară". (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare). relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 21, 2010 11m39s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Declarației privind situația cetățenilor români de etnie roma care sunt în proces de expulzare sau repatriere din Republica Franceză și din alte state europene. relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 29, 2010 02m10s
relevant paragraphes
  Aprobarea constituirii Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Irak:
 • președinte: domnul senator Șerban Constantin Valeca;
 • vicepreședinte: domnul senator Viorel Riceard Badea;
 • secretar: domnul senator Dan Radu Rușanu;
 • membri: domnul deputat Costică Canacheu; doamna deputat Mihaela Stoica; domnul deputat Gheorghe Ana; domnul deputat Georgian Pop; domnul deputat Claudiu Țaga; domnul deputat Pálfi Mózes Zoltán; domnul deputat Aledin Amet
relevant paragraphes
  Numirea membrilor consiliilor de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune și a președinților consiliilor de administrație și depunerea jurământului de către aceștia Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune
Membri titulari:
 1. Lăzescu Alexandru Mihai - președinte
 2. Mesesian Adriana Silvia
 3. Botez Paul Călin
 4. Nicolicea Nicoleta
 5. Jugănaru Anne-Marie Rose
 6. Brînzan Claudiu
 7. Nițulescu Cristian
 8. Hossu-Longin Lucia
 9. Sebesi Karen Attila
 10. Cornea Raico
 11. Baba Cătălin Ovidiu
 12. Burtea Sorin
 13. Bărbulescu Traian
Membri supleanți:
 1. Pascaru Andreea Iulia
 2. Forfotă Monica Alina
 3. Catrina Ion Lucian
 4. Podgorean Radu
 5. Ciocârlie Alin Theodor
 6. Vasile Arhire
 7. Miron Nicoleta Brîndușa
 8. Rostás-Péter István
 9. Ghiță Andrea Julika
 10. Irimieș Cosmin Vasile
 11. Moldoveanu Mihaela
 12. Constantin Dani
 13. Mihalache Cornel
Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune
Membri titulari:
 1. Demeter András István - președinte
 2. Tănase Doina
 3. Voicu Mihai
 4. Miculescu Ovidiu
 5. Fugaru Mirela Ioana
 6. Savu Ileana
 7. Olaru Nicolae Stejărel
 8. Bertzi Alexandru Ducu
 9. Florea Ana
 10. Rădulescu Adelina
 11. Țoghină Maria
 12. Moise Adrian Valentin
 13. Hossu Bogdan Iuliu
Membri supleanți:
 1. Vigheciu Adrian Nicolae
 2. Pavelescu Liviu Bogdan
 3. Tănase Ionela
 4. Pospai Mircea
 5. Rucăreanu Ion Mircea
 6. Belenes Șerban
 7. Sima Oana Mădălina
 8. Ágoston Hugó
 9. Dobrescu Maria
 10. Josef Klein
 11. Gavril Oana Raluca
 12. Ciobanu Aurelia Daniela
 13. Dumitrescu Răzvan
relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 15, 2010 12m11s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură "Opriți genocidul social!", inițiate de 120 de deputați și senatori (respinsă). relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 24, 2010 01m01s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale în legătură cu scoaterea de pe ordinea de zi a Raportului de activitate al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pe anul 2008. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of January 14, 2010
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009. (L1/2010) relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010 02m46s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 (adoptarea proiectului). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010. relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 13, 2010 03m04s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 12, 2010 01m07s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (art.1 - art.15) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of January 6, 2010
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (L710/2009) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of December 9, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (L486/2009) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of November 25, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (L485/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (L433/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare (L380/2009) relevant paragraphes