Gheorghe Buzatu
Gheorghe Buzatu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Gheorghe Buzatu
records found:1668 in 66 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de Lege privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iași, județul Iași, Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș, Universității "Dimitrie Cantemir " din municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș, Universității "Artifex" din municipiul București și Universității "Athenaeum" din municipiul București. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori : relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu - cuvânt de rămas bun la sfârșit de mandat parlamentar și unele neîmpliniri ale legislaturii 2000 - 2004. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 30, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu - Marea Unire și parlamentarismul românesc. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de Lege privind înființarea Universității Româno-Germane din municipiul Sibiu, județul Sibiu, Universității "Bogdan Vodă " din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, Universității "Andrei Șaguna" din municipiul Constanța, județul Constanța și Institutului Teologic Baptist din București. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of November 8, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu - atmosfera în care se desfășoară campania electorală: informații reale și false despre candidații prinși în cursa electorală, programe politice, societăți și ligi de tot felul și abundența insultelor. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"- S.A. București. relevant paragraphes
  Respingerea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: Radu F. Alexandru, Gheorghe Buzatu. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Arhivelor Naționale. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu - teza de doctorat a lui Petre Mihail Mihăilescu "Rusia-România și Marea Neagră". relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 13, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, în vederea formulării de amendamente pentru o lege-cadru (retrimiterea la comisie - la solicitarea Grupului parlamentar UDMR). relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționara unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Sisești". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg, la 15 mai 2003. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia juridica de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București, la 30 ianuarie 2002. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea art. 4 al Legii nr. 752/2001 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.(Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 26, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimiterea la comisiile sesizate în fond ) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Adam Crăciunescu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare;
 • proiectul Legii privind consolidarea pieței de capital;
 • proiectul de Lege privind instituția prefectului
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind executarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
 • Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzarecumpă rare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de "Pol Am Pack" - S.A., Polonia, în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.);
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii;
 • Legea pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 17-23 mai a.c. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Vintilă Matei relevant paragraphes
    Constantin Toma relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 si art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Pete Ștefan relevant paragraphes
    Szabó Károly Ferenc relevant paragraphes
    Liviu-Doru Bindea relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman - de la Ioan Opriș - secretar de stat în Ministerul Culturii și Cultelor relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Constantin Găucan relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind regimul activităților de lobby (retrimiterea la comisia de specialitate) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind studierea istoriei în învățământului preuniversitar (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of April 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (retrimiterea la Comisia pentru învățământ și știință) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 13, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea moțiunii simple "Statuia celor 13 generali unguri, care au ucis 40.000 de români, n-are ce căuta pe teritoriul României" - inițiată de Partidul România Mare relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii petrolului relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 janvier 2022, 3:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro