Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 28-11-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2002

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Ședința solemnă a Senatului și Camerei Deputaților, consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, și a 84 de ani de la Marea Unire

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
  Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2002 privin modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească;
  Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice;
  Legea privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;
  Legea pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluări atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici din Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2002 privind completarea alin (1) al art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002;
  Legea privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
  2   Numirea domnului Viorel Hrebenciuc în componența Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului României.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:36
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro