Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.42/29-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-03-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ștefan Baban - declarație intitulată "Evaziunea fiscală - între mit și realitate";
   1.2  Damian Brudașca - comentariu pe marginea manualelor alternative cu exemplificări din manualele de limba română ale Editurii Humanitas;
   1.3  Pavel Târpescu - prezentarea câtorva "preocupări de mare actualitate pentru revigorarea activității economico - sociale din cadrul Circumscripției electorale nr.24 Iași";
   1.4  Călin Popescu-Tăriceanu - declarație politică referitoare la "necesitatea unei intervenții ferme a Președintelui României pentru restabilirea încrederii opiniei publice interne și internaționale în instituțiile statului";
   1.5  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - exprimarea nemulțumirii față de "toleranța organelor de poliție din județul Harghita" în cazurile de "corupție și hoție" din Ocolul Silvic Gheorgheni;
   1.6  Vlad-Gabriel Hogea - argumentare în privința necesității unei alternative la putere a PRM;
   1.7  Radu Podgoreanu - pledoarie pentru "onorabilitatea clasei noastre politice";
   1.8  Valeriu Stoica - lansarea unui avertisment legat de noul Proiect de Lege privind finanțele publice;
   1.9  Costache Mircea - despre "o percepție a actualității românești";
   1.10  Grigore Makkai - marcarea unor date ecologice importante în condițiile creșterii vulnerabilității omenirii;
   1.11  Octavian Sadici - consemnarea unor grave aspecte de distrugere a agriculturii;
   1.12  Ioan Sonea - gânduri și întrebări de primăvară: "cine a compus simfonia agricolă "Singurătatea ogoarelor?";
   1.13  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Sovata, toujours mon amour!";
   1.14  Valentin Vasilescu - relevarea efectelor nedorite ale lipsei de tehnică avansată în domeniul industriei de apărare;
   1.15  Ștefan Pășcuț - despre "blocarea inițiativelor" Opoziției de către Putere;
   1.16  Octavian Mircea Purceld - declarație politică - drept la replică la unele afirmații ale fostului deputat PRM, Alexandru Raj Tunaru.
  2   Dezbaterea moțiunii semnate de 53 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PD și PNL, cu tema "Corupția în administrația publică locală" (Respingerea moțiunii.)
  3   Supunerea la votul final:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (adoptat);
   3.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale (adoptat);
   3.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (adoptat);
   3.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptat);
   3.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat (adoptat);
   3.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A (adoptat);
   3.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (adoptat);
   3.8  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptat);
   3.9  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție (adoptat);
   3.10  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești; (adoptat);
   3.11  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române (adoptat);
   3.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptat);
   3.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.16  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind publicitatea (adoptat);
   3.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale (adoptat);
   3.18  Propunerea legislativă cu privire la localurile de alimentație publică (adoptată propunerea de respingere);
   3.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (adoptat);
   3.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE-S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii (adoptat);
   3.21  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 (adoptat).
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea articolului 21 alineatul (7) din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată;
  5   Adoptarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   5.1  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești;
   5.2  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titulescu din București;
   5.3  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Vasile Goldiș" din Arad;
   5.4  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău;
   5.5  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București;
   5.6  Proiectul de Lege pentru înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:41
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro