You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 27-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie 1999.
  2   Aprobarea unor modificări în componența unei comisii de mediere.
  3   Informare privind scrisoarea Președintelui României privind participarea unor subunități ale Armatei române la activități de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state, în afara teritoriului național.
  4   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 199/1999 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 1999;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 200/1999 privind rectificarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999;
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, inițiată de domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu, PNL.
  5   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare;
  Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999.
  6   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional (amânarea dezbaterilor).
  7   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare (amânarea dezbaterilor).
  8   Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea votului final).
  11   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.