You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 06-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi pentru perioada 6-10 decembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bd.Unirii nr.37, Magazinul "Junior", din patrimoniul S.C.București în domeniul privat al statului (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde de lei Serviciului de Informații Externe (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea afilierei Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați la Asociația "Euromontana", precum și a plății cotizației anuale;
  Proiectul de lege pentru completarea Anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, inițiată de un număr de 3 deputați independenți;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, inițiată de domnul deputat Teodor Morariu;
  Propunerea legislativă privind reabilitatea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, din unitățile administrativ-teritoriale, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.118 /1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, inițiată de domnul deputat Vasile Dănilă, Grupul parlamentar al PNL;
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară, depus de către Guvern (procedură de urgență).
  3   Prezentarea procesului-verbal constatator în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind Statutul funcționarilor publici.
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
  6   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politicce de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea dezbaterilor).
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.
  8   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.