You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 24-11-1999

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 24, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi.
  2   Dezbateri asupra Cartei Albe a Guvernului - Armata României 2010: Reformă și integrare Euro-Atlantică.
  3   Adoptarea Hotărârii privind Carta Albă a Guvernului - Armata României 2010: Reformă și integrare Euro-Atlantică.
  4   Prezentarea raportului Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană pe perioada 1997-1999.