You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A., în vederea privatizării (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/1999 pentru înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de Dezvoltare a Agriculturii (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 166/1999 privind modificrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Adendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României;
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare;
  Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar;
  Lege privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea Anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea Anexei 9 lit. a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea Anexei nr.3/25 privind veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999 la Legea bugetului de stat, nr. 36/1999;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei și al cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernului Regatului Suediei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnat la Oslo, la 26 octombrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998.
  3   Validarea mandatului de deputat al domnului Dorel Jurcan, P.D., Circumscripția electorală nr.39 Vâlcea.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1999.
  7   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (retrimis comisiei).
  8   Adoptarea Hotărârii privind înființarea Grupului parlamentar de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii.
  9   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român (dezbateri generale).
  10   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  11   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.