You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-10-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 25-29 octombrie 1999, cu modificări.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.154/1999 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate, nr.154/1997 (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996 (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000 (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999 (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkiara la 2 octombrie 1998;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999.
  3   Declararea unui post vacant de deputat în Circumscripția electorală nr.42 Ilfov, ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a doamnei Silvia Petrovici, care urmează a îndeplini funcția de ambasador.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  Proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995;
  Proiectul de Lege privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni.
  5   Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" (Amânarea votului final).
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului.
  7   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.