You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 07-10-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, a celor supuse prin legea unui regim special sau a regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului concurenței (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare a unor agenți economici din minerit (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a anului internațional al vârstnicilor (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind produsele cosmetice;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;
  Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul Penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123/1997 a Consiliului Europei;
  Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.123 din Legea învățământului, nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997, inițiată de Grupul parlamentar PUNR.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București la 22 ianuarie 1999;
  Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996;
  Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii și Protecției Sociale la Asociația Internațională a Inspecției Muncii cu sediul la Geneva;
  Lege pentru aderarea României la Acordul internațional al zahărului, adoptat la 20 martie 1992, și autorizarea plății cotizației naționale a Organizației Internaționale a Zahărului.
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aceesul la propriul dosar și decospirarea Securității ca poliție politică (Amânarea votului final.)
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 11-15 octombrie 1999.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (Amânarea votului final.)
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (Amânarea votului final.)