You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 20-09-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 20, 21 și 23 septembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000 (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești (procedură de urgență)
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1998 pentru finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale, respis de Senat în ședința din 10 septembrie 1999;
  Proiectul de lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 septembrie 1998;
  Proiect de lege privind aderarea României la Acordul internațional al zahărului, adoptat la 20 martie 1992, și autorizarea plății cotizației naționale la Organizația Internanțională a zahărului;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1994 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, inițiată de Petre Partal PD.
  3   Dezbaterea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.45/1998 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pentru anul 2000 (Amânarea votului final.)
  4   Propunerea legislativă pentru completarea art.156 din Legea nr.3/1990 privind societățile comerciale, republicată (Amânarea dezbaterilor.)
  5   Dezbateri asupra propunerii legislative privind acordarea de facilități persoanelor ce domiciliază în localitățile rurale aflate în zonele montane.
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice (Amânarea votului final.)
  7   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  8   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.